ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАКТИКУМ: Лінгвістичні норми редагування журналістських текстів

Тема №12. Норми для рівня елементарних знаків (графем і звуків)

Літеру и слід писати в усіх словах рядка:   аркт…чний, черв…нь, віт…рець, зл...денний *кр…ло, хв….лювати, л…сиця, св…тина мереж…во, тепл…ця, вул…чка, в…личезний фіз…ка, п…ріг, кр...вий, мар...во
Літеру е слід писати в усіх словах рядка вип…щений, долон...чка, м…тричний, зуп…нятися удалеч…ні, ліж…чко, м...ткий, кр...латий *книж…чка, м…даль, ш…почеться, шел…ст. од...колон, б...нтежити, дал…на, кл...котіти
Літеру еслід писати в усіх словах рядка вес…лковий, п…чера, скат…рть, слиз…стий сідел…чко, в...рховина, сороч...ня, бл...зький *т…хнічно, в…снянка, ст….блина, в…ртуха сороч…чка, пап...ровий, п...тля, п...ріг
Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються без апострофа *дзв…якнути, мавп…ячий, цв…ях, бур…я, моркв…яний рум...яний, мереф…янський, верб...я, В...ячеслав, Лук...яненко   роз…ятрити, з...ясувати, міль…ярд, гар...ячий, фортеп...яно   трьох…ярусний, пів...юрти, р…юмсати, Св...ятослав, пред...явник  
Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом (завдання може мати одну, дві або більше відповідей) пів…яблука, горохв…яник, зарум…янитися, дріб…язковий *вольтер…янець, напів…ява, відв…язати, круп…яний *вм…ятина, верф…яний, люб…язний, варшав…янка в…юнкий, духм…яний, торф…яний, підв…язати
М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка міл...ярд, ойкан...ня, мен...ший Уман...щина, Поділ...ля, Бат...ківщина *Пан…ченко, змагаєш…ся, віс…сю ін...ший, жен...шень, спіл...чанський
Позначте рядок, де всі слова написано відповідно до правил уживання великої літери Інститут іноземної філології Національного Педагогічного Університету імені М. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, День Учителя, кандидат філологічних наук, журнал “Дивослово”, викладач Кафедри англійської мови Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство Освіти і Науки України, День Учителя, Кандидат філологічних наук, журнал “Дивослово”, викладач кафедри англійської мови *Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, День учителя, кандидат філологічних наук, журнал “Дивослова”, викладач кафедри англійської мови Інститут Іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, День учителя, кандидат філологічних наук, журнал “Дивослово”, Викладач кафедри англійської мови
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком *брен…кіт, дон…ка, нян…ка, кобзар…, с…огодні т...мяний, різ...бяр, радіст..., с...міх, корис...тю снит...ся, косит...ся, лял...ці, виховател...ці, дівчинон...ці київс...кий, с...вято, тіл...ки, здаєт...ся, Натал...чин
Позначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра *імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джоні, Голандія марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом з…юрмитися, миш…як, верхів…я, п...єдестал, п...юре Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити *голуб…я, подвір…я, бур…ян, довір…я, дит…ясла
Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід написати и з...гзаг, с...лует, ц...клон, к...лограм, д...алог д...зель, к...ргиз, ж...лет, ж...раф, б...лет в...траж, к...парис, ф...ніш, т...тан, Ч...каго *р…нг, експер…мент, д…сципліна, д…спут, Браз…лія
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком прияз...нь, вічніс...ть, кіл...це, намороз..., Ткач...ов вмивают...ся, присяд...те, майбутн...ого, миш...як, стан...те кур...йоз, медал...йон, компан...йон, інтерв...ю, тон...ший *с…огодні, різ…бяр, брен…кіт, ател…є, нян…чити
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом поголів...я, безриб...я, горохв...яний, В...язьма, п...ють *торф…яний, без…язиковий, пів…яблука, дит…ясла, пір…я об...ява, об...їзд, мор...як, черв...як, бур...як об...єкт, ін...єкція, св...ятковий, Св...ятослав, роз...яснити
Позначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку вілла, комісія, гігієна, кімоно, лімузин *Діккенс, нікель, дізель, поезія, мантія інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний контрреволюція, ідеал, імпульс, Індія, Іран
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з м’яким знаком пал...ці, рибал...ці, кіл...це, ручен...ка, батен...ко тіл...ки, кин...те, їдален..., пісен..., бал...ці *ган…ба, л…он, д…оготь, т…охкати, близ…ко донец...кий, поліс...кий, кін..., Натал...чин, гал...ці
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом кар...єра, комп...ютер, б...юро, б...юджет, куп...юра бар...єр, прем...єра, п...єса, інтерв...ю, п...юре інтер...єр, грав...юра, б...юрократизм, кур...єр, п...єдестал *об…актив, ар…єргард, ін…акція, кар…єризм, краков…як
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом інтерв...ю, прем...єр, миш...як, грав...юра, кап...юшон *дит…ясла, пів…яблука, бур…ян, з…їзд, довір…я п...єдестал, полум...я, ім...я, верхів...я, мавп...ячий міжгір...я, відв...язати, Стеф...юк, верф...ю, Лук...ян
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з м’яким знаком дяд...ко, пис...мо, емал..., памороз..., рибал...чин постат..., близ…кий, бояз...кий, тон...кий, вуз...ко в’юн...кий, джерел...це, кружал...це, Ковал...чук, палац.... *одес…кий, брин…чати, стан…те, тр…ома, дз…об
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням ьо: л...н, л...довик, тр...ох, л...отчик, Мурав...в син...го, кол...ру, сер...зно, бад...рий, с...годні вол...вий, лиц...вий, пол...вий, га...вий, ма...ріти *верхн…го, л…х, тін…вий, д…готь, л…дяник
Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід писати и: ц...стерна, к...парис, сп...рт, Аркт...ка, п...нгвін арт...кль, С...нгапур, реж...сер, студ...я, тр...умф л...мон, дез...нфекція, ш...рма, колор...т, д...аграма *Алж…р, Ч…лі, ш…фр, д…спут, с…мпатія
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом черв...як, верхів...я, зарум...янити, Захар...їн, тьм...яний бур...янець, бур...як, міжгір...я, довір...я, об...їзд голуб...я, п...ядь, м...ясо, дит...ясла, св...ятковий *сузір…я, з…юрмити, роз…ятрити, ін…єкція, п…єдистал
Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом пір...їна, Лук...ян, черв...як, мавп...ячий, б...язь верф...ю, сузір...я, торф...яний, духм...яний, зв...язківець *ін…акція, п…єдистал, миш…як, верб…я, об…єкт з...єднати, під...язичний, дит...ясла, б...юро, моркв...яний
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком *нанівець…, котит…ся, дніпровс…кий, болгарс…кий, уманс…кий вихован...ці, стіл...ці, бан...щик; зачісці, рибал...ці брун...ці, шпил...ці, нян...ці, лял...ці, хустин...ці рибон...ці, хат...ці, сон...ця, бул...йон, міл...йон
Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід писати и р...туал, д...спетчер, Великобр...танія, ц...фра, в...кінг д...весант, д...ктор, б...льярд, Р...м, д...ригент р...нг, конт...нент, експер...мент, К...тай, б...ографія *кред…т, гард…на, ц…ферблат, дж…гіт, метод…кА
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком кишен...ці, долен...ці, хуторян...ці, серден...ко, чотир...ох ремін...чик, мен...шість, сопіл...ці, дитин...ці, стіл...ці *встан…те, сміют…ся, Цар…ов, ган…ба, міл…йонею кіл...кість, громад...ський, стан...ція, брун...ці
Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід писати и: б...нт, з...гзаг, с...лует. ц...клон, к...лограм ш...фер, ц...стерна, к...парис, к...моно, ф...рма *д…зель, с…мпатія, к…ргиз, ж…лет, ж…рафа в...мпел, г...гант, б...лет, в...траж, реж...м
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком брен...кіт, мід..., тес...ляр, т...мяний, ред...ці нян...чити, знан..., дівчинон...ці, стан...те, рибал...ці дон...чин, різ...бяр, місяц..., сердец..., сон...ця *с…огодні, ган…ба, вос…мий, лял…чин, кул…ці
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням йо:   ра...н, кра...вий, га...вий, павіль...н, кол...ровий ма...рить, медаль...н, ма...р, Мурав...в, Пушкар...в *сер…зно, буль…н, міль…н, Вороб…в, зна…мий ді...вий, ма...нез, ма...ріння, Солов...в, л...х
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком памороз..., сіл...ський, нян...чин, дон...ка, куз...ня брун...ці, шпил...ці, перепіл...чин, виховател...чин, стіл...ці сяд...те, порад...ся, смієт...ся, кін...ця, кіл...це *поділ…ський, праз…кий, їдал…ня, колодяз…, несет…ся
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком порт...єра, кар...єра, ател...є, Монтеск...є, п...юре фел...єтон, б...юджет, біл...ярд, комп...ютер, В...єтнам *міл…йон, павіл…йон, бул…йон, барел…єф, філ…м Н...ютон, ал...батрос, міл...ярд, конферанс...є, комп...ютер
Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться літера ев суфіксах плет...во, вул...чка, мереж...во, пряд...во, вогн...чок лож...чка, город...на, тонес...нька, вихован...ць, щавл...вий *вікон…чко, мар…во, дол….нька, тріш…чки, криш…чка гор...нько, кошич...к, відер...чко, дощ...ва, пал...чка
Позначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку чотирьох’ярусний, верб’я, черв’як, в’язи, над’ярний ін’єкція, п’єдестал, миш’як, комюніке, фельєтон *звязківець, Лук’янівна, розмяк, Григор’єв, без’язикий компаньйон, інтер’єр, більярд, краков’як, купюра
Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження м’який знак не вживається *мад…яр, кур…оз, вагон…чик, ф…юзеляж, фургон…щик кол...є, Н...ютон, монпанс...є, порт...єра, дос...є мол...єр, інтерв...ю, комп...ютер, Х...юстон, ін...єкція б...язь, б...юджет, ател...є, н...юанс, Мотеск...є
Позначте рядок, у якому допущено помилку в розташуванні слів за алфавітом пава, паляниця, пам’ять, пан, планета парость, перелаз, питання, плем’я, повість *переїзд, пильно, південний, пломінь, плита парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня
Позначте рядки, у яких усі назви пишуться з малої букви (завдання може мати одну, дві або більше відповідей) *(к)иївська (м)олодь, (п)івденний (з)ахід, (ш)евченкіана, (м)аршал (віації, (з)запорожці *(н)аціональні (з)бори, (альзаківські традиції, (п)іфагорова (т)еорема, (т)рипільська (к)ультура, (ш)евченківський (с)тиль (м)едінститут, (ш)евченкові поезії, (ертолетова сіль, (л)ьвів’яни, (ф)ранківські (ч)итання (х)ерсонські (п)оля, (з)ахідний (ітер, (реко-(п)ерські (ійни, (с)хідноєвропейська (р)івнина, (енеральний (д)иректор
Помилки у правописі великої літери допущено в рядку Львівська область, ліцей імені Героїв Крут, Вічний вогонь, Західний Сибір вулиця Леся Курбаса, бальзаківській вік, Перша світова війна, Нюрнберзький процес Князівство Монако, Південно-Африканська Республіка, Великий Каменяр, науково-технічна революція республіка Куба, Нобелівська Премія, Течія Гольфстрім, орден Княгині Ольги
Усі власні назви пишуться в лапках у рядку телешоу Я люблю Україну, роман Тигролови, орден Вітчизняної війни, лауреат Нобелівської премії санаторій Залізничник, підручник Українська мова, кінофільм Попелюшка, агентство Франс Пресс Коран, журнал Всесвіт, Чумацький Шлях, Свято Перемоги *Літопис Самовидця, Всеукраїнське товариство Просвіта, Банк Хрещатик, медаль За бойові заслуги
Усі слова пишуться з великої літери в рядку (К, к)раїни (Л, л)атинської (А, мерики, (С, с)есія (В, верховної (Р, р)ади (У, у)країни (Д, д)ень (Н, н)езалежності (У, у)країни, (В, енера, (А, сканія-(Н, н)ова, (П, п)івінічна (Б, уковина (М, м)міністерство (О, о) світи і (Н, н)ауки (У, у)країни, (О, о)олімпійські (І, і)гри, (Р, р)республіканська (П, п)артія *(С, с)офієвський (С, с)обор, (Н, н)аціональний (Б, анк (У, у)країни, (С, с)узір’я (К, к)ассіопея, (Б, іловезька (П, п)уща
Усі власні назви пишуться в лапках у рядку пансіонат У Галини, журнал Рідне слово, ресторан Едем, Андріївська церква *газета Руська правда, опера Запорожець за Дунаєм, картина молодий Тарас Шевченко в майстерні К.П. Брюллова, автобус Ікарус Одеський припортовий завод, Євангеліє, підручник Рідна мова, дитячий табір Зіронька доба Середньовіччя, кінофільм А зорі тут тихі, газета Факти, Київський вокзал
Через дефіс усі слова пишуться в рядку *зелен/сад, сон/трава, чар/зілля, мати/й/мачуха жовто/гарячий; темно/зелений, авто/любитель, сміттє/збирач баба/яга, супер/зірка, режисер/постановник, лісо/степ світло/синій; тисячо/ліття, відео/телефон, легко/крилий

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти