ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Наука демографія, її зародження, етапи розвитку та перспективи

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- взаємозв’язок населення і суспільства;

- загальні принципи відтворення населення, як безперервної зміни поколінь;

- методологічні засади демографії;

- основні принципи, етапи формування демографічної складової у соціально-економічному та культурному розвитку планети.

 

План вивчення теми

 

1. Демографія як система демографічних наук.

2. Галузі демографії: економічна, історична, етнічна і т.д.

3. Взаємозв’язки демографічних процесів з суспільними процесами та іншими науками.

4. Значення демографічної складової у соціально-економічному та культурному розвитку планети.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Сучасна демографія через динаміку чисельності населення висвітлює в кількісній формі результат дії всіх економічних, соціальних і культурних факторів, що визначають розвиток людства. Якщо ми хочемо зрозуміти минуле і сьогодення, визначити вплив ресурсів і навколишнього середовища на безпеку нашого майбутнього, відповідна інформація потребує уважного вивчення й узагальнення. Таким чином, аналіз демографічних індикаторів визначає необхідність формування науково обґрунтованої демографічної політики як частини національної, соціальної й економічної політики. Демографія належить до числа наук, що вивчають населення. Це наука, яка досліджує закономірності відтворення населення.

Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на об’єкт і предмет демографії. З’ясувати відмінність між демографією і наукою про населення; взаємодію з іншими науками.

Питання для самоконтролю

1. Що є об’єктом і предметом демографії як науки?

2. Кому належить авторство терміну демографія? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки?

3. Хто першим порушив питання про відтворення населення як предмет демографії?

4. У чому полягає відмінність між демографією і наукою про населення?

5. На які блоки можна поділити систему демографічних наук?

6. Що вивчають теоретичні демографічні науки?

7. На чому зосереджені прикладні демографічні дослідження?

8. У чому сутність теоретичної демографії?

9. Чим займається описова демографія?

10. Яке місце в системі демографічних наук займають прикладні демографічні дослідження?

11. Які основні напрямки взаємодії демографії з іншими науками?

 

Бібліографічний список

Основна література:(1); (2); (3).

Додаткова література: (4) ; (6); (16); (25).

 

 

Тема 2. Чисельність, демографічна структура і розміщення населення. Система інформації про населення. Переписи населення

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- основні тенденції зміни чисельності населення земної півкулі;

- види джерел демографічної інформації;

- історичні аспекти перепису населення у світі і в нашій державі;

- результати перепису населення

 

План вивчення теми

 

1. Чисельність населення. Основні тенденції зміни чисельності за останні чотири десятиріччя.

2. Структура населення. Показники співвідношення статей. Вікові групи і контингенти.

3. Програма перепису населення, її основні розділи і питання. Публікація результатів перепису населення.

4. Вибіркові та спеціальні демографічні дослідження.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При вивченні даної теми необхідно відзначити, що всю первинну інформацію про населення одержують за допомогою переписів населення, вибіркових обстежень населення та поточного обліку демографічних подій. Перепис населення – основне джерело інформації про населення. Переписом населення називають спеціально науково організовану операцію, метою якої є отримання вірогідних даних про чисельність, склад і розміщення населення території (країни) на певний момент часу.

Перепис населення проводять для того, щоб знати, скільки нас, які ми та скільки нас буде. Його дані в подальшому використовують для багатьох економічних, соціальних цілей.

Ще одним додатковим, але надзвичайно важливим джерелом даних про населення і демографічні процеси є спеціальні вибіркові обстеження. Вибіркове обстеження охоплює лише частину населення (обов’язково встановлюється листок вибірки). Такі обстеження населення іноді проводять й у період між переписами (мікропереписи). Звичайно вибіркові обстеження покликані докладно вивчити конкретне демографічне явище: зайнятість, міграцію та ін..

Крім переписів і вибіркових обстежень, у більшості країн ведуть поточний статистичний облік населення, головна мета якого – одержати дані про природний рух населення і міграції.

 

Питання для самоконтролю

1. Що входить у поняття структури населення?

2. Чим поняття гендеру відрізняється від поняття статі?

3. Що розуміють під статевим складом населення?

4. Якими особливостями відрізняється статева структура різних регіонів населення світу?

5. Що розуміють під віковою структурою населення?

6. Які вікові групи застосовують для оцінки загальних структурних зрушень?

7. Що таке статевовікова піраміда?

8. Яку роль має демографічна інформація для практичної діяльності і наукових досліджень?

9. Яка загальна мета та цілі переписів населення?

10. Які основні напрямки використання даних переписів населення?

11. Які демографічні та соціальні характеристики одержуються за результатами переписів населення?

12. Які основні етапи отримання статистичної інформації за результатами перепису?

13. Які основні принципи проведення сучасних переписів населення?

14. Яку структуру має переписний лист?

 

Бібліографічний список

Основна література: (1), (2), (3).

Додаткова література: (3); (4); (6); (8); (9); (13); (14); (25); (31).

 


Тема 3: Відтворення населення та його історичні типи

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- два види руху населення: природне і механічне;

- темпи росту і приросту населення;

- визначення сумарного коефіцієнта народжуваності необхідного для забезпечення нульового приросту населення;

- прогностичний характер показників відтворення населення.

План вивчення теми

 

1. Ріст і відтворення населення – взаємозв’язок і розбіжність понять.

2. Зв’язок природного приросту з статево-віковою структурою

3. Темпи росту і приросту населення.

4. Показники відтворення – брутто і нетто-коефіцієнти, коефіцієнт природного приросту.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Під час вивчення даної теми потрібно з’ясувати відмінність між природним і механічним рухом населення.

Параметри, які визначають відтворення населення є народжуваність і смертність, представлені у вигляді своїх вимірників. Серед них – коефіцієнт природного приросту, тобто різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності і смертності. Іншою такою мірою є індекс життєвості, який дорівнює відношенню річного числа народжень (або загального коефіцієнта народжуваності) до річного числа смертей (або до загального коефіцієнта смертності). Доцільно також визначити взаємозв’язок коефіцієнта природного приросту, індексу життєвості, а також відмінність між стабільним і стаціонарним населенням.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що виступає основними характеристиками відтворення населення?

2. Які є види відтворення населення та у чому їх сенс?

3. У чому сутність природного руху населення?

4. Що таке соціальний рух населення?

5. У чому сенс економічного руху населення?

6. Яке співвідношення понять природний приріст населення і відтворення населення?

7. У чому різниця між брутто- і нетто- коефіцієнтами відтворення?

8. Що таке довжина покоління?

9. У чому сенс основної ідея концепції демографічного переходу?

10. За якою формою кривої відбувається зростання чисельності населення Землі?

Бібліографічний список

Основна література: (1), (2), (3).

Додаткова література: (3); (4); (6); (8); (9); (13); (14); (25); (31).

Змістовий модуль ІІ. Основні демографічні проблеми сучасного людства

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти