ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль ІІІ. Демографічна криза в Україні

Тема 7. Демографічна криза в Україні та шляхи її вирішення. Значення демографічної складової у соціально-економічному та культурному розвитку планети

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- концепцію демографічної політики;

- основні направлення регулювання демографічних процесів в Україні на сучасному етапі розвитку;

- 20-річну Програму дій в області народонаселення і його розвитку.

 

План вивчення теми

 

1. Концепція демографічної політики і основні направлення регулювання демографічних процесів в Україні на сучасному етапі розвитку.

2. 20-річна Програма дій в області народонаселення і розвитку, прийнята на Каїрській конференції ООН в вересні 1994 р.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Сучасна демографічна ситуація в Україні і в світі є складною. З метою подолання негативних демографічних тенденцій необхідна активна демографічна політика. Кожна країна має певну концепцію демографічної політики – систему визначень найважливіших цілей, задач і пріоритетів впливу на демографічний розвиток.

Доцільно визначити основні концепції демографічної політики в нашій країні, сформулювати найважливіші напрямки державної політики стосовно розвитку народонаселення до визначеного періоду. Важливо визначити різницю між основними методами проведення демографічної політики у країнах з високим рівнем народжуваності та основними методами проведення демографічної політики у країнах з низьким рівнем народжуваності, аргументувати необхідність проведення грамотної демографічної політики в Україні.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке демографічна політика, її типи?

2. Які існують економічні заходи демографічної політики?

3. Які основні методи проведення демографічної політики у країнах з високим рівнем народжуваності?

4. Які основні методи проведення демографічної політики у країнах з низьким рівнем народжуваності?

5. Яка країна проводить найефективнішу демографічну політику в Європі?

6. Коли і де була створена Міжнародна федерація планування сім'ї?

Коли і з якою метою відбулося створення спеціального Фонду ООН для діяльності в галузі народонаселення?

Які основні напрямки діяльності ФН ООН?

Які основні положення Програми Дій в галузі народонаселення й розвитку на наступні 20 років, прийнятої на Каїрській Міжнародній конференції?

У чому сенс Концепції демографічної політики в Україні?

Які основні напрями державної демографічної політики в Україні?

12. Які основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах?

13. Які негативні тенденції спостерігаються у характері і перспективах розвитку титульного населення України – українців?

14. Які державні документи, орієнтовані на поліпшення демографічної ситуації в Україні, зміцнення сімейно-шлюбних стосунків, формування усвідомленого батьківства прийнято в Україні?

15. На що спрямовано допомогу Фонду народонаселення ООН в Україні?

16. Які зобов’язання взяла на себе Україна, підписавши у 2000 році на Саміті Тисячоліття в Нью-Йорку «Декларацію тисячоліття» ООН?

 

Бібліографічний список

 

Основна література: (1); (2); (3).

Додаткова література: (3); (4); (6); (7); (9); (12); (17); (25).


Тема 8. Порівняльна характеристика темпів приросту. Прогнозування розвитку народонаселення в Україні. Шлюб і сім’я. Міграція населення

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- прогнозування сімейної частини населення;

- демографічні прогнози ООН;

- аналіз тенденцій шлюбної структури населення за матеріалами перепису;

- тенденції і фактори зміни розмірів і складу сімей в Україні.

 

План вивчення теми

 

1. Прогнозування сімейної частини населення. Демографічні прогнози ООН.

2. Аналіз тенденцій шлюбної структури населення за матеріалами перепису.

3. Тенденції і фактори зміни розмірів і складу сімей в Україні.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Важливо відзначити, що демографічний прогноз — це обґрунтоване передбачення головних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статевовікової, сімейної та інших структур населення, процесів природного, механічного і соціального руху населення.

Демографічні прогнози закладають основи будь-якого соціального прогнозування і планування. Справді, щоб ми не планували на перспективу: розвиток виробництва конкретних товарів та послуг, соціальної структури суспільства, включаючи її структуру за розмірами і складом сімей, будь-які соціальні процеси – у всіх випадках нам, перш за все, необхідно знати кількість і склад майбутніх учасників цих соціальних процесів за статтю і віком, оскільки саме ці «параметри» людей справляють найбільший вплив на характер і інтенсивність їх діяльності і, відповідно, на характер і інтенсивність соціальних процесів.

Під час вивчення даної теми слід зосередити увагу на вивченні демографічних прогнозів, їх ролі у плануванні розвитку регіону. Важливо звернути увагу на тенденції зміни розмірів і складу сімей в Україні.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які існують види демографічних прогнозів?

2. Яку роль відіграють прогнози у плануванні розвитку регіону?

3. Які основні методи демографічного прогнозування застосовуються зараз?

4. Які установи розробляють прогнози населення в Україні?

5. Що таке глобальне моделювання та які установи роблять прогнози населення світу?

6. Які зміни відбулись у шлюбному стані населення України у міжпереписний період 1989 – 2001 рр.?

7. Які існують тенденції і фактори зміни розмірів і складу сімей в Україні?

8. Які фактори є показниками поглибилася деформації шлюбно-сімейних процесів в Україні?

9. Які існують причини загострення проблем формування та розвитку сімей в Україні?

10. Які перспективи змін шлюбно-сімейної ситуації в Україні?

11. Які негативні тенденції щодо народжуваності відзначаються в Україні?

12. Які основні причини зниження народжуваності в Україні?

13. Який прогноз основних параметрів режиму смертності населення України на майбутнє?

 

Бібліографічний список

 

Основна література: (1); (2); (3).

Додаткова література: (7); (10); (23); (24); (26); (27); (29); (30).

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Демографія як наука. Світові демографічні проблеми

Змістовий модуль І. Демографія як наука

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

Тема 1. Наука демографія, її зародження, етапи розвитку та перспективи

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- взаємозв’язок населення і суспільства;

- загальні принципи відтворення населення, як безперервної зміни поколінь;

- методологічні засади демографії;

- основні принципи, етапи формування демографічної складової у соціально-економічному та культурному розвитку планети.

 

План заняття

 

1. Демографія як система демографічних наук.

2. Галузі демографії: економічна, історична, етнічна і т.д.

3. Взаємозв’язки демографічних процесів з суспільними процесами та іншими науками.

4. Значення демографічної складової у соціально-економічному та культурному розвитку планети.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

Підготовка до семінарського заняття має базуватися на вивченні й систематизації матеріалу щодо науки демографії, її зародженні, етапах розвитку. Сучасна демографія через динаміку чисельності населення висвітлює в кількісній формі результат дії всіх економічних, соціальних і культурних факторів, що визначають розвиток людства. Якщо ми хочемо зрозуміти минуле і сьогодення, визначити вплив ресурсів і навколишнього середовища на безпеку нашого майбутнього, відповідна інформація потребує уважного вивчення й узагальнення. Таким чином, аналіз демографічних індикаторів визначає необхідність формування науково обґрунтованої демографічної політики як частини національної, соціальної й економічної політики. Демографія належить до числа наук, що вивчають населення. Це наука, яка досліджує закономірності відтворення населення. Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на об’єкт і предмет демографії, з’ясувати відмінність між демографією і наукою про населення; взаємодію з іншими науками.

Питання для обговорення

1. Що є об’єктом і предметом демографії як науки?

2. Кому належить авторство терміну демографія? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки?

3. Хто першим порушив питання про відтворення населення як предмет демографії?

4. У чому полягає відмінність між демографією і наукою про населення?

5. Які основні напрямки взаємодії демографії з іншими науками?

Ключові терміни і поняття

Демографія Суспільство

Населення Статистичні методи

Методи стандартизації

демографічних коефіцієнтів Демографічні таблиці

 

Питання для самоконтролю

1. Що є об’єктом і предметом демографії як науки?

2. Кому належить авторство терміну демографія? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки?

3. Хто першим порушив питання про відтворення населення як предмет демографії?

4. У чому полягає відмінність між демографією і наукою про населення?

5. На які блоки можна поділити систему демографічних наук?

6. Що вивчають теоретичні демографічні науки?

7. На чому зосереджені прикладні демографічні дослідження?

8. У чому сутність теоретичної демографії?

9. Чим займається описова демографія?

10. Яке місце в системі демографічних наук займають прикладні демографічні дослідження?

11. Які основні напрямки взаємодії демографії з іншими науками?

12. Яке значення має демографічна складова у соціально-економічному та культурному розвитку планети?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти