ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теми для підготовки доповідей та презентацій

1. Система демографічних наук.

2. Демографічна складова у соціально-економічному розвитку планети.

3. Демографічна складова у культурному розвитку планети.

4. Вік у демографії. Вік як універсальна незалежна змінна.

5. Вікова структура і відтворення населення.

Бібліографічний список

Основна література:(1); (2); (3).

Додаткова література: (4) ; (6); (16); (25).

 

Семінарське заняття № 2

 

Тема 2. Чисельність, демографічна структура і розміщення населення. Система інформації про населення. Переписи населення

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- основні тенденції зміни чисельності населення земної півкулі;

- види джерел демографічної інформації;

- історичні аспекти перепису населення у світі і в нашій державі;

- результати перепису населення.

 

План заняття

 

1. Чисельність населення. Основні тенденції зміни чисельності за останні чотири десятиріччя.

2. Структура населення. Показники співвідношення статей. Вікові групи і контингенти.

3. Статевовікові піраміди, їх структура, вплив на зміни у демографічних процесах

4. Види джерел інформації.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

При вивченні даного питання у першу чергу відзначимо, що поняття чисельності населення пов’язане з поняттям густота населення — рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр).Доцільно звернути увагу, що структура населення відображає співвідношення різних угрупувань людства, зокрема: чоловіків і жінок (статева структура), дітей, дорослих і осіб похилого віку (вікова структура), службовців, робітників, науковців, безробітних (структура зайнятості), етносів, народностей, націй (етнічна структура), релігій (конфесійна структура).

Відзначимо, що дані перепису щодо чисельності населення, його територіального розміщення, національного, мовного, сімейного складу, розподілу за віком, статтю, громадянством, рівнем освіти, джерелами засобів існування, професійною належністю, станом зайнятості, міграційною активністю тощо, у будь-якій країні використовуються як надійне джерело інформаційного забезпечення прогнозування і управління соціально-економічним розвитком, реалізації бюджетного процесу, проведення адміністративно-територіальних реформ, здійснення демографічної політики, регулювання міграційних процесів і т. ін.

Питання для обговорення

1. Чим визначаються сучасні тенденції зміни чисельності населення?

2. Яку роль відіграє демографічна інформація у практичній діяльності і наукових дослідженнях?

3. Види демографічної інформації і види джерел даних про населення.

4. Які критерії визначення наявного постійного населення, тимчасово відсутніх і тимчасово присутніх?

5. Які критерії вибору критичного моменту перепису населення?

6. Основні принципи проведення сучасних переписів населення.

7. Чим сучасні переписи населення відрізняються від минулих обліків?

8. Переписи населення в нашій країні – коротка характеристика історії.

Ключові терміни і поняття

Переписи населення Вибіркові обстеження населення

Поточний облік демографічних подій Категорії населення

Постійне населення Наявне населення

Приписне (юридичне) населення

Питання для самоконтролю

1. У чому сенс поняття густоти населення?

2. Які регіони світу є найбільш та найменш заселеними?

3. Яким чином розподілено населення за континентами?

4. Що входить у поняття структури населення?

5. Що таке стать?

6. Якими особливостями відрізняється статева структура різних регіонів населення світу?

7. Що розуміють під віковою структурою населення?

8. Які вікові групи застосовують для оцінки загальних структурних зрушень?

9. Що таке статевовікова піраміда?

10. Що таке етнічний склад населення світу?

11. Які основні тенденції зміни чисельності населення земної кулі за останні чотири десятиріччя?

12. Які є основні види джерел інформації про населення, у чому їх особливості?

13. Ким і коли були систематизовані основні принципи проведення переписів населення?

14. Коли і ким був проведений перший перепис населення сучасного типу?

15. Охарактеризуйте історію перепису населення у світі і нашій країні.

16. Яку структуру має переписний лист, які його розділи?

Теми для підготовки доповідей та презентацій

1. А.Кетле та його роль у формуванні сучасних принципів проведення переписів населення.

2. Історія обліків населення в Україні.

3. Перепис населення СРСР 1989 року.

4. Перший Всеукраїнський перепис населення 2001 року.

 

Бібліографічний список

Основна література: (1), (2), (3).

Додаткова література: (3); (4); (6); (8); (9); (13); (14); (25); (31).

 

 

Семінарське заняття № 3

 

Тема 3. Відтворення населення та його історичні типи

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- два види руху населення: природне і механічне;

- темпи росту і приросту населення;

- визначення сумарного коефіцієнта народжуваності необхідного для забезпечення нульового приросту населення;

- прогностичний характер показників відтворення населення.

План заняття

 

1. Демографічні явища і процеси: народжуваність, смертність, зміни структури населення.

2. Два види руху населення: природне і механічне (міграція).

3. Зв’язок природного приросту з статево-віковою структурою

4. Темпи росту і приросту населення

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

Параметри, які визначають відтворення населення є народжуваність і смертність, представлені у вигляді своїх вимірників. Серед них – коефіцієнт природного приросту, тобто різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності і смертності.

Важливо звернути увагу на таке поняття як рух людності – зміни в стані людності (її кількості і структури), спричинені природним рухом (шлюби, народжуваність і смертність) і міграцією людності – її переміщеннями в межах однієї країни (внутрішня) або з однієї до другої (зовнішня). Різниця природного приросту (різниця числа народжень і смертності) та переміщень (еміграції й імміграції) становить дійсний приріст (або зменшення) населення.

Під час вивчення даної теми потрібно з’ясувати відмінність між природним і механічним рухом населення.

 

Питання для обговорення

 

1. Яке співвідношення понять природний приріст населення і відтворення населення?

2. У чому різниця між брутто- і нетто- коефіцієнтами відтворення?

3. Яким чином пов'язаний природний приріст населення з статево-віковою структурою

4. У чому полягає прогностичний характер показників відтворення населення?

5. Яким чином взаємодіють між собою різні види руху населення?

 

Ключові терміни та поняття

 

Відтворення населення Режим відтворення населення

Сучасний тип відтворення населення Індекс життєвості

Брутто-коефіцієнт відтворення Довжина покоління

Ефективність відтворення поколінь

 

Питання для самоконтролю

1. Що виступає основними характеристиками відтворення населення?

2. Як визначається відтворення населення?

3. Які є види відтворення населення та у чому їх сенс?

4. Чим відрізняються темпи росту і приросту населення?

5. Що таке природний приріст населення?

6. Що визначає динаміку природного приросту населення?

7. У чому сутність природного руху населення?

8. У чому особливості механічного руху населення?

9. Які виділяють види міграцій?

10. Які виділяють види міжнародної міграції?

11. Що спільного і відмінного між поняттями еміграції і депортації?

 

Теми для підготовки доповідей та презентацій

1. Вікова структура і відтворення населення.

2. Вік у демографії. Вік як універсальна незалежна змінна.

3. Гіпотеза Т. Мальтуса.

4. Концепція демографічного переходу.

5. Історичні типи відтворення населення на території України.

Бібліографічний список

Основна література: (1), (2), (3).

Додаткова література: (3); (4); (6); (8); (9); (13); (14); (25); (31).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти