ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сутність, зміст і структура ринку праці

Ринок праці – це сукупність суспільних відносин, що характеризуються узгодженими інтересами роботодавців і найманих працівників.

Елементами РП виступають: товар, попит, пропозиція та ціна робочої сили.

Попит на робочу силу - це суспільна платоспроможна потреба в робочій силі. Він визначається обсягом і структурою суспільного виробництва, рівнем продуктивності праці, кон'юнктурою ринків капіталу, товарів і послуг, ціною робочої сили, а також правовими нормами, що регламентують її використання, та іншими умовами.

Пропозиція робочої сили являє собою контингент працездатного населення, що пропонує роботодавцеві свою здатність до праці в обмін на фонд життєвих благ. На неї впливають: демографічна ситуація, характер і зміст праці, інтенсивність вивільнення робочої сили, ефективність функціонування системи підготовки і перепідготовки кадрів, система оплати праці, кон’юнктура ринків капіта­лу, товарів і послуг тощо.

Та частина, яка утворюється шляхом перетину сукупного попиту і сукупної пропозиції, відповідає задоволеному попиту на сукупному ринку праці.

Ціноутворення на ринку праці має специфічні особливості. За­робітна плата найманого працівника повинна містити не тільки ціну його праці, а й витрати на утримання непрацездатних членів його сім'ї. Нижньою межею коливання ціни робочої сили є вар­тість робочої сили. Верхній рівень ціни робочої сили обмежується величиною знову створеної вартості. Він не може перевищувати останню, бо це призведе до банкрутства підприємства.

Товаром на ринку праці виступає ін­дивідуальна робоча сила.Товар „робоча сила” не є однорідним за соціальними, економічними, демографічними, національними, етнічними, професійно-кваліфікаційними, майновими та іншими ознаками. Робоча сила - товар специфічний.

Специфічність його полягає в тому, що він, з одного боку, є жи­вим організмом із власним характером, психологією, прагне до самовираження, потребує соціального захисту за несприятливої кон’юктури ринку праці, диференційного та індивідуального підходу, а з іншого – є виробничим ресурсом.

Парадигма РП: суб’єкти РП, чинна правова база, що регламентує відносини між суб’єктами на РП; кон’юнктура РП, інфраструктура РП, система соціального захисту.

Система відносин на РП охоплює такі складові: взаємовідносини між ключовими суб’єктами РП; взаємовідносини між ключовими суб’єктами РП та їх представниками (служба зайнятості, профспілки); взаємовідносини між суб’єктами РП та державою.

Функції РП:

1) організація контактів роботодавців і найманих працівників;

2)забезпечення конкуренції на РП як між найманими працівниками, так і між роботодавцями;

3) встановлення рівноважної ставки зарплати;

4) сприяння розв’язанню питань, пов’язаних із зайнятістю населення;

5)надання соціальної підтримки (допомоги) безробітнім.


Ключові характеристики та особливості функціонування ринку праці

Характеристики ринку праці: 1) це сукупність ек., соц., трудових відносин, що виникають з приводу взаємодії між попитом і пропозицією робочої сили; 2) це місце перетину різноманітних соц-ек інтересів і функцій; 3) це поле взаємодії окремого підприємства та його як потенційних, так і реальних робітників.

Особливості функціонування РП: 1. Діалектична єдність прав власності на працю і її власника. 2. довго строковість контрактів осн. Суб’єктів РП 3. Дія як грошових, так і не грошових чинників 4. Наявність інституційних структур (різноманітні інституції, що регулюють функціонування РП та СТВ) 5. Високий ступінь індивідуалізації ( належне ставлення роботодавця до найманого працівника)

Основними умовами ефективного функціонування ринку праці є:

- Повна самостійність і незалежність продавця й покупця робочої сили в поєднанні з їхньою економічною відповідальністю.

- Відносини на ринку праці - це відносини договорів та угод між рівноправними партнерами.

- Активна конкуренція між власниками робочої сили за право зайняття кращого робочого місця та роботодавців за залучення більш кваліфікованої робочої сили.

- Баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робо­чої сили та грошовою масою заробітної плати.

- Об'єднання найманих працівників і роботодавців у спілки для захисту своїх інтересів.

Крім того, можна виділити ще дві умови ефективного функціо­нування ринку праці:

- прагнення продавця продати свій товар найдорожче, а покуп­ця - купити найдешевше;

-єдність ринку робочої сили з ринком товарів і послуг, ринком капіталів та іншими типами ринків.

 


29. Сегментація Ринку Праці – розподіл робітників і робочих місць на стійкі зони, що окреслюють мобільність роб. сили своїми межами. Доцільно розрізняти первинний і вторинний РП, внутрішній і зовнішній.

Первинний РП – це ринок, що характеризується стабільним рівнем зайнятості та високим рівнем зарплати, можливістю професійного просування, прогресивною технологією тощо(високий рівень оплати праці; погодинна і відрядна форми оплати праці, основна і додаткова; зміст праці-творча, інтелектуальна,висококваліфікована праця;значна підтримка з боку профспілок; довгострокова тривалилість трудових контрактів;високий ступінь соц захисту).

Вторинний РП – ринок, що характеризується значною плинністю кадрів, нестабільною зайнятістю, низьким рівнем зарплати, відсутністю умов для професійного просування, наявністю відсталої техніки і технології, практичною відсутністю профспілкового впливу,короткостроковість трудових контрактів тощо.

Характеристики первинного та вторинного РП: 1)Рівень оплати праці – високий, низький; 2)Специфіка форм і видів оплати праці – погодинна і відрядна форми основна і додаткова види, відрядна форма переважає основна зарплата; 3)Зміст праці – творча інтелектуальна висококваліфікована, фізична монотонна рутинна виконавча; 4)Підтримка з боку профспілок – значна, практично відсутня; 5)Характер зайнятості – повна, часткова; 6)Тривалість трудових контрактів – довгострокові, короткострокові 7)Ступінь соц захисту – високий, низький 8)Можливість професійного просування – значна, незначна

Внутрішній РП – система соц- ек відносин, що обмежені рамками одного підприємства.

Зовнішній РП – система СТВ між основними суб’єктами РП у масштабах країни, регіону або галузі.

 


Інфраструктура, кон’юнктура та суб’єкти ринку праці

Ринок праці – це сукупність суспільних відносин, що характеризуються узгодженими інтересами роботодавців і найманих працівників. Парадигма РП: суб’єкти РП, чинна правова база, що регламентує відносини між суб’єктами на РП; кон’юнктура РП, інфраструктура РП, система соціального захисту.

Система відносин на РП охоплює такі складові: взаємовідносини між ключовими суб’єктами РП; взаємовідносини між ключовими суб’єктами РП та їх представниками (служба зайнятості, профспілки); взаємовідносини між суб’єктами РП та державою. Характеристики ринку праці: 1) це сукупність ек., соц., трудових відносин, що виникають з приводу взаємодії між попитом і пропозицією робочої сили; 2) це місце перетину різноманітних соц-ек інтересів і функцій; 3) це поле взаємодії окремого підприємства та його як потенційних, так і реальних робітників.

Кон’юнктура – співвідношення між попитом і пропозицією праці.

Чинники, що впливають на кон’юнктуру РП: загальноекономічні (фази ек. циклу:пік, криза, підйом, занепад), галузева структура господарства, рівень життя і доходи населення, стан інфраструктури (виробнича, соціальна), демографічні, політичні, екологічні чинники тощо.

Види кон’юнктури РП: 1. Працедефіцитна (спостерігається за умови дефіциту пропозиції праці) 2.Рівноважна(пропоз=попиту) 3. Праценадлишкова(пропоз переважає попит).

Інфраструктура РП – сукупність як державних, так і недержавних інституцій сприяння зайнятості населення, кадрові служби підприємств, суспільні організації, які забезпечують найбільш ефективну взаємодію попиту на працю і її пропозиції, а також сприяють повноцінному функціонуванню РП.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти