ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 8. Сучасні державні інформаційні агентства в Україні

4. Підготувати інформаційне повідомлення на теми:

· «Роль державних інформагентств у розвитку суспільства»,

· «Шляхи та способи подачі текстів в інформагентствах»,

5. Прокоментуйте різницю у написанні лідів для російських та українських інформагентств

6. Прокоментуйте різницю у написання лідів для українських та європейських інформагентств

 

 

Тема 9.Незалежні інформаційні агентства України

1. Продовжити список (до 10–15) інформаційних повідомлень про мову й мовлення в аспекті культури людських стосунків, побудованих на антонімії; антоніми підкреслити.

2. Пояснити причини появи кризових явищ в інформагентствах

3. Система антикризових заходів в інформагентствах

 

Тема 10.Історія розвитку російських інформагентств: «РІА-новини», «Ітар-Тарс»

1. Підготувати повідомлення на теми:

· «РІА-новини і їх розвиток».

· «Ітар-Тарс і їх розвиток».

 

Тема 11.Інформаційні продукти та їх жанри

 

1. Охарактеризувати види інформагентств, їх зміст, сутність та ефективність.

2. Назвіть інформагентств.

3. Охарактеризуйте інформповідомлення як основну форму вузівського процесу навчання.

4. Охарактеризуйте інформтексти у системі навчання.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(теми для рефератів)

1. Особливості добору матеріалу для сучасного інформагентства.

2. Етапи підготовки міжнародних новин

3. Кваліфікаційна карта агенційної журналітики.

4. Рівні опанування агенційної журналітики..

5. Визначення сутності, змісту, дидактичної технології та ефективності видів агенційної журналітики.

6. Агенційна журналітика і форми навчання в системі вищої школи.

7. Агенційна журналітика і семінари у системі форм вузівського навчання.

8. Інформаційні повідомлення як форми організації навчально-пізнавальної та викладацької діяльності у вищій школі.

9. Дидактичні методи агенційної журналітики, їх класифікація, структурні елементи та взаємозв’язок.

10. Загальна характеристика агенційної журналітики.

11. Самостійна робота в інформагентстві

12. Агенційна журналітика і керівництво ЗМІ

13. Методи контролю й самоконтролю агенційної журналітики

14. Агенційна журналітика і спілкування: особливості.

15. Структура Агенційної журналітики, її характеристика.

16. Жанри інформаційних агентств.

17. Особливості написання ліду та врізок.

18. Текстова манера письма в інформагентстваі

19. Написання ліду для генства.

20. Критерії та вимоги для жанрової палітри

 

 

Завдання для підсумкового контролю знань

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

(зразки)

 

Інформаційні повідомлення виконують такі функції:

а) інформаційну, рекламну;

б) інформаційну, пропагандистську, інтертеймент;

в) інформаційну, розважальну, витховну.

2. До продуктів інформагентств належать:

а) стрічка новин

б)замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю;

в) фейлетон, памфлет, нарис, есе.

3. Слово «інформація» в буквальному перекладі з латинської мови означає:

а) роз’яснення, виклад, тлумачення;

б) правдивість, точність, достовірність;

в) стислість , чіткість, лаконізм.

4. Перші інофрмацаійні повідомлення виходили на:

а)паперових листках, які роздавалися в місті безкоштовно;

б) передавалися усно ;

в) на сайтах в інтернеті.

5. Предметом якого жанру є окремий локальний факт в інформагентстві:

а) повідомлення;

б)кореспонденції;

в)огляду.

6.Поняття «інформаційна качка» означає:

а) сенсація, шокуюча, скандальна новина;

б) застаріла, неоперативна, всім відома інформація;

в) фальшивка, підробка, неправдиве повідомлення.

8.Перші фото папа раці зявились в інормагентвах у:

а) античності;

б) сереньовіччя;

в) відродження.

9.Форми повідомлення є канонічними:

а) так;

б) ні.

10.Перші згадки про інформаційне повідомлення зустрічаємо в працях:

а) Платона;

б) Аристотеля;

в) Сократа.

11. На думку Г.Вартанова, існують два типи інформаційних повідомлень:

а)позитивна, критична;

б)інформаційна, аналітична;

в)оперативна, позитивна.

12.До інформаційних жанрів інформагентств належать:

а) замітка, рецензія, інтерв’ю;

б) звіт, репортаж, стаття;

в) репортаж, звіт, інтерв’ю.

13. До художньо-публіцистичних жанрів інформагентств належать:

а) зарисовка, звіт, замітка;

б) фейлетон, памфлет, огляд;

в) нарис, есе, фейлетон.

14. До аналітичних жанрів належать:

а) стаття, коментар, огляд;

б) зарисовка, звіт, рецензія;

в) репортаж, есе, кореспонденція.

Традиційний поділ жанрової системи журналістики на три

блоки обумовлений:

а) стильовими особливостями твору;

б) способом відображення дійсності;

в) ідейно-концептуальною основою.

16. Який жанр представлений декількома видами: інформаційна, аналітична, постановна:

а) стаття

б) рецензія

в) кореспонденція

17.До інформаційних жанрів належать ті, у яких домінує:

а) повідомлення новин;

б) вивчення, аналіз, коментування фактів;

в) поєднання аналізу з образним осягненням реальності.

18.До аналітичних жанрів належать ті, у яких домінує:

а) повідомлення новин;

б) вивчення, аналіз, коментування фактів;

в) поєднання аналізу з образним осягненням реальності.

19.До художньо-публіцистичних жанрів належать ті, у яких домінує:

а) повідомлення новин;

б) вивчення, аналіз, коментування фактів;

в) поєднання аналізу з образним осягненням реальності.

Мета якої групи жанрів полягає в тому, щоб стисло, коротко, оперативно,

точно повідомляти аудиторію про злободенні факти:

а) інформаційних;

б) аналітичних;

в) художньо-публіцистичних.

21.Першими носіями інформації були:

а) гіпсові дощечки;

б) гінці;

в) газети.

Який з художньо-публіцистичних жанрів має саркастичний, звинувачувальний

Пафос, знищувальний сміх?

а) фейлетон;

б) памфлет;

в) анекдот.

23.Повідомлення інформагентства характеризується:

а) саркастичним, звинувачувальним пафосом;

б) комічною грайливістю викладу парадоксальних фактів;

в) моделюванням автономної художньої реальності.

24. Інформаційне повідомлення характеризується:

а) саркастичним, звинувачувальним пафосом;

б) комічною грайливістю викладу парадоксальних фактів;

в) моделюванням автономної художньої реальності.

Який з інформповідомлень має комічну грайливість викладу

Парадоксальних фактів?

а) нарис;

б) памфлет;

в) фейлетон.

26. Жанр журналістики, предметом якого виступає конкретна соціальна ситуація ("шматочок життя"), обмежена місцем і часом:

а) кореспонденція;

б) огляд;

в) стаття.

Який з художньо-публіцистичних жанрів не використовується в іноформагенствах?

а) нарис;

б) памфлет;

в) фейлетон.

28.Інформаційне повідомленя – це:

а) прозовий твір з довільною композицією;

б) прозовий жанр сатири, що виявляє комічну суть суспільної парадоксальної

проблеми з метою її усунення;

в) прозовий сатирично-публіцистичниий жанр, спрямовуй на викриття

негативного явища сучасності та на дискредитацію, ідейне, моральне знищення

сміхом об’єктів критики.

29. Продукт інформагентств – це:

а) прозовий твір з довільною композицією;

б) прозовий жанр сатири, що виявляє комічну суть суспільної парадоксальної

проблеми з метою її усунення;

в) прозовий сатирично-публіцистичниий жанр, спрямовуй на викриття

негативного явища сучасності та на дискредитацію, ідейне, моральне знищення

сміхом об’єктів критики.

На які різновиди поділяються повідомлення інформагентств?

а)комічно-белетристичні, комічно-публіцистичні;

б)сатирично-белетристичні, сатирично-публіцистичні;

в)гумористично-белетристичні, гумористично-публіцистичні.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

(зразок)

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Варіант 1

1. Предмет, завдання і значення курсу агенційна журналістика.

2. Предмет інформагентств. Система орфоепічних норм сучасної української агенційної журналістики

3. Причини відхилень від агенційних норм.

4. Розмежування понять «інформагентство», «інформбюро»

5. Виконати практичне завдання.

Модульна контрольна робота 1

Варіант 1

1. Охарактеризуйте лекцію як основну форму вузівського процесу навчання.

2. Назвіть головні принципи навчання.

3.З’ясуйте роль засобів навчання для ефективного здійснення навчального процесу.

4.Охарактеризуйте основні змістові напрями професійно-педагогічної діяльності викладача.

Виконати практичне завдання.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

(зразок)

Варіант 1

1. Призначення, сфера використання, основні ознаки агенційного стилю.

2. Стилістичні функції прямої, невласне прямого агенційного стилю

3. Агенційні стилі.

4. Засоби офіційно-ділових текстів в інформагентствах

5. Виконати практичне завдання.

 

 

Варіант 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти