ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 

БАКАЛАВРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ0507 Електротехніка та електромеханіка

(шифр та назва галузі знань)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ6.050702 Електромеханіка

(код і назва напряму підготовки)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ7.05070204 Електромеханічні системи

автоматизації та електропривод

(код і назва напряму підготовки)

КВАЛІФІКАЦІЯ 2145.2 Інженер-електромеханік

(код і назва кваліфікації)

 

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київ


ПЕРЕДМОВА

 

І РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

ВНЕСЕНО Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут”

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

від_______________ 2012 р,. №______________

 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

 

Баженов Володимир Андрійович, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету електро-енерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», керівник секції.

Бешта Олександр Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропривода, проректор з наукової роботи Національного гірничого університету м. Дніпропетровськ.

Водічев Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету.

Грабко Володимир Віталійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті, ректор Вінницького національного технічного університету.

Клепіков Володимир Борисович,доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Лозинський Орест Юліанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету „Львівська політехніка”, директор Інституту енергетики та систем керування.

Островерхов Микола Якович,кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Панасевич Дмитро Бенедиктович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Пересада Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Садовой Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханіки, проректор з наукової роботи Дніпродзержинського державного технічного університету.

Солоденко Алла Костянтинівна,завідувач сектору відділу освіти в галузях інженерії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


 

ЗМІСТ

 

1 Галузь використання................................................................................ 6

 

2 Нормативні посилання............................................................................. 7

 

3 Визначення................................................................................................ 8

 

4 Позначення і скорочення....................................................................... 24

 

5 Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчальний час

за циклами підготовки.............................................................................. 25

 

6 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми............... 26

 

7 Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 27

 

8 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки........................... 28

 

Додаток А. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та

навчальний час за циклами підготовки.................................................... 29

 

Додаток Б. Система змістових модулів.................................................... 30

 

Додаток В. Перелік навчальних дисциплін і практик та

система блоків змістових модулів............................................................. 57

 

Додаток Г. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й

практиками та перелік сформованих компетенцій................................... 72

 

Додаток Д. Нормативні форми державної атестації, що використовуються

для встановлення рівня опанування особами, які навчаються у вищих

навчальних закладах, відповідних змістових модулів........................... 76

 

 


ВСТУП

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під час:

· розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби діагностики якості вищої освіти);

· розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частиниосвітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти);

· планування та організації навчального процесу (зокрема - розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик, терміну навчання тощо);

· визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

· професійної орієнтації здобувачів фаху;

· ліцензуванні та акредитації, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю.

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти