ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Телевізійна навчальна практика

Мета практики:

1. Докладне ознайомлення з організацією роботи телеорганізації.

2. Ознайомлення зі структурою та функціональними обов’язками творчих працівників телеорганізації.

3. Засвоєння функціональних обов’язків та діяльності режисера, керівника відділу, головного редактора.

4. Докладне вивчення роботи редакції новин у ТРК, процесу їх випуску.

5. Поглиблення знань основних тележанрових матеріалів, розширення творчого досвіду їх написання.

6. Набуття навичок використання журналістської телевізійної техніки.

 

Змістпрактики:

1. Набуття практичних навичок роботи кореспондента.

2. Набуття практичних навичок зі збирання інформації та написання новинарних повідомлень і самостійних репортажів.

3. Вивчення структури редакції й організації роботи інформаційної редакції ТРК (служби новин).

4. Планування роботи й управління редакційними колективами та процесами створення кінцевого телевізійного продукту.

5. Участь у планерках і летючках.

6. Ознайомлення з підготовкою до випуску інформаційної програми (джерела новин, коло ньюзмейкерів, надходження новинарних сюжетів від знімальних груп, складання порядку денного редактором новин тощо), а також вивчення технологічного процесу виробництва телевізійної передачі.

7. Участь як журналіста у брифінгу, прес-конференції, проведенні «круглого столу» тощо; створення на підставі отриманої інформації свого текстового матеріалу.

8. Формування навичок ведучого авторської програми.

 

Обсяг практики:

1. Складання й самостійна підготовка до випуску в ефір телесюжету, репортажу, інтерв’ю, нарису, соціального ролика, сценарію телепрограми.

2. Робота над телевізійним інтерв’ю, виробництвом новинарного телерепортажу – від розробки теми, збирання інформації, зйомок на місці події, написання тексту та підводки, ознайомлення зі специфікою монтажу новинарного телевізійного матеріалу.

3. Оволодіння процесом підготовки телепрограм та інших жанрових матеріалів до випуску в ефір.

4. Відпрацювання практичних навичок у справі створення авторської телепрограми; вдосконалення й розширення навичок роботи з електронними базами даних.

5. Подання на кафедру диска з одним або кількома своїми новинарними сюжетами.

6. Подання в додатку до основної звітної документації схему структури ТРК – бази практики.

 

За результатами практикистудент повинен:

· знати принципи підготовки основних різножанрових телематеріалів;

· знати теорію і практику журналістської творчості, організацію роботи редакції новин, техніку їх випуску;

· володіти навичками роботи з електронною інформаційною базою ТРК;

· знати засади організації роботи телерорганізації, внутрішні документи, що регламентують її діяльність;

· володіти методикою пошуку інформації в мережі Інтернет та технологією її перевірки;

· володіти практичними навичками літературної підготовки редакційних оригіналів до передачі в ефір.

Звітність про практику:

Після закінчення практики студент подає на кафедру:

· щоденник практики;

· звіт про проходження практики;

· характеристику-відгук з місця практики;

· опубліковані та завірені аудіо копії телепрограм.

 

Навчально-виробнича практика

Мета практики:

1. Закріплення знань з теоретичних дисциплін, що читаються на четвертому курсі.

2. Поглиблення знань основних журналістських жанрів, розширення творчого досвіду написання газетних матеріалів, телевізійних сюжетів, радіоповідомлень.

3. Вдосконалення й розширення навичок роботи з електронними базами даних та інформацією на паперових носіях.

4. Розширити та закріпити практичні навички літературної роботи над жанрами газети, радіо, телебачення й реклами.

5. Збір і систематизація необхідних матеріалів для написання кваліфікаційної роботи бакалавра.

Зміст практики:

1. Набуття навичок на робочих місцях кореспондентів.

2. Відпрацювання практичних навичок написання художньо-публіцистичних жанрів.

3. Вивчення структури та організації роботи органів масової інформації, питань наукової організації праці, планування роботи й управління редакційними службами.

4. Оперативне виконання всіх доручень редактора (головного редактора) з написання будь-яких журналістських матеріалів.

5. Закріплення й поглиблення теоретичних знань з дисциплін четвертого курсу.

Обсяг практики:

1. Складання макета однієї сторінки газети або сценарію теле- чи радіопрограми.

2. Написання й друк у газеті матеріалів таких жанрів:

· інтерв’ю – 2;

· організована стаття – 2;

· рецензія на книгу, театральну виставу або кінофільм – 1;

· інформаційна кореспонденція – 1;

· аналітична кореспонденція - 1.

 

Під час проходження практики на телебаченні підготувати:

· телесюжет – 3;

· інтерв’ю – 2;

· телерепортаж – 2;

· нарис – 1;

· соціальний ролик – 1.

 

Проходячи практику на радіо, підготувати:

· радіоповідомлення – 4;

· огляд преси – 1;

· інтерв’ю – 1;

· репортаж – 1;

· нарис – 1;

· соціальний ролик – 1.

За результатами практики студент повинен:

· уміти особисто написати будь-який матеріал інформаційного, аналітичного та художньо-публіцистичного жанру;

· уміти відредагувати й підготувати до друку рукопис іншого автора;

· володіти практичними навичками літературної підготовки редакційних оригіналів до передачі в ефір;

· володіти навичками роботи з електронною інформаційною базою ТРК та паперовими джерелами інформації;

· вміти використовувати на практиці принципи підготовки основних різножанрових теле- та радіоматеріалів.

Звітність про практику:

· щоденник практики;

· звіт про проходження практики;

· характеристику-відгук з місця практики;

· опубліковані та завірені рукописні матеріали, аудіо- й відеокопії радіо- та телевізійних програм.

 

Переддипломна практика

Мета практики:

1. Осмислення й систематизація зібраного під час попередніх практик емпіричного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи бакалавра.

2. Поглиблення знань журналістських жанрів, збагачення власного творчого досвіду.

3. Завершення роботи над власними матеріалами та теоретичною частиною дипломного дослідження.


Змістпрактики:

1. Набуття практичних навичок роботи в обраній сфері.

2. Узагальнення, систематизація, конкретизація й закріплення теоретичних знань на основі вивчення досвіду роботи конкретної організації за головними напрямами діяльності в обраній сфері.

3. Розвиток фахової, ділової, комунікаційної, особистісної культури як важливої умови успішної майбутньої професійної діяльності.

4. Вивчення ефективного досвіду з обраної спеціальності.

5. Збір необхідних матеріалів для написання кваліфікаційної роботи.

Обсяг практики:

1. Завершення роботи над дипломним проектом і подання його на кафедру до кінця квітня.

2. Підготовка виступу для попереднього захисту проекту на засіданні кафедри. Попередній захист відбувається у першій декаді квітня, де студент звітує про виконання дипломного дослідження.

3. Підготовка доповіді та тез для участі в щорічній студентській науковій конференції, які треба подати на кафедру в установлений термін.

 

За результатами практикистудент повинен:

· систематизувати зібраний під час попередньої практики емпіричний матеріал для написання дипломної роботи;

· поглибити знання журналістських жанрів, збагатити власний творчий досвід;

· подати завершену дипломну роботу на перевірку науковому керівнику;

· підготувати виступ для попереднього захисту проекту на засіданні кафедри.

Звітність про практику:

· тези для участі в щорічній студентській науковій конференції;

· завершений дипломний проект;

· виступ для попереднього захисту дипломного проекту на засіданні кафедри.

 

Додаток 1

Зразок оформлення щоденника практики

 

 

ЩОДЕННИК

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

Студента Іваненка Сергія Івановича____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Інституту журналістики і масової комунікації КПУ

курс __ІІІ___ група ____ДЖ-109_____

Галузь навчання: 0303 — “Журналістика та інформація”

Напрям підготовки: 6.030301 —“Журналістика”

 

Додаток 2

Зразок оформлення розпорядження про практику

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ

 

 

Студент_______________Іваненко Сергій Іванович__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на _____________________ознайомчу_______________ практику в (вид практики)

МІСТО ________Запоріжжя_______________________________________________

(назва підприємства)_____________редакціїя газети „МИГ”______

Термін практики: з 02 лютого до 18 лютого 2012 р.

(включаючи проїзд туди й назад)

Директор інституту_______________________проф. Богуславський О.В.

(підпис, прізвище, ім'я по батькові)

Керівник практики від

підприємства _______головний редактор Стіцина Галина Іванівна______

(посада, прізвище, ім'я,по батькові)

Прибув на підприємство 02 лютого 2012 р.

Печатка

підприємства

_______головний редактор Стіцина Галина Іванівна___________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства 18 лютого 2012 р.


Печатка
підприємства

_______головний редактор Стіцина Галина Іванівна___________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)


Додаток 3

Кодекс професійної етики українського журналіста,
прийнятий на Х з'їзді Національної спілки журналістів України (квітень 2002 року)

 

Свобода слова в діяльності засобів масової інформації є одним з найважливіших інститутів демократії. Керуючись Загальною декларацією прав людини, Всесвітньою Хартією свободи преси ООН, Декларацією принципів поведінки журналіста МФЖ, Конституцією та чинним законодавством України, Кодекс професійної етики українського журналіста визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов'язків з тим, щоб його діяльність всіляко сприяла якнайкращому і найефективнішому виявленню власних творчих можливостей в ім'я утвердження добра і справедливості. 1. Головний обов'язок журналіста – сприяти забезпеченню права громадян на одержання оперативної інформації. Це зобов'язує його у своїй діяльності завжди бути об'єктивним, коректним, відповідальним за свою справу. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з його боку недостовірні повідомлення. Журналіст відповідальний перед читачем, слухачем та глядачем. 2. При виконанні професійних обов'язків журналіст не може вдаватися до протизаконних, некоректних способів одержання інформації, використовувати своє службове становище в особистих цілях. Як тяжкий злочин сприймаються факти одержання ним за будь-яких обставин платні (хабаря) за поширення брехливої або утаювання достовірної інформації. Журналіст поважає осіб, які надають йому інформацію, не розголошує її джерел. 3. Журналіст має право відмовитися від виконання завдання редакції з підготовки та поширення власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов'язані з порушенням норм професійної етики. В усіх інших випадках, коли журналіст оприлюднює неправдиву інформацію, в якій викривлено факти або ж зведено наклеп чи завдано моральної образи людині, він зобов'язаний у тому ж самому засобі масової інформації визнати свою провину через вибачення і виправлення помилок. 4. Журналіст повинен уникати у своїх публікаціях та передачах образ з приводу національних, расових, етичних та релігійних поглядів і почуттів людей, протидіяти екстремізму та обмеженню громадянських прав за будь-якими ознаками. Він утримується від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, зобов'язаний уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики. Особливу чуйність і тактовність журналіст має виявляти щодо дітей та неповнолітніх. Водночас журналіст зобов’язаний сприяти зміцненню моральних та етичних засад суспільства, збереженню національних, культурних традицій, протистояти впливу культу насильства, жорстокості, порнографії. 5. Журналіст у своїх повідомленнях не втручається у судові справи, поки ведеться слідство, уникає характеристик людей, запідозрених у злочині, але вина яких не встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і покликані захищати інтереси суспільства та особи. 6. Журналіст дорожить власним авторитетом та репутацією, несе не лише юридичну, а й моральну відповідальність перед суспільством за правильність повідомлень і справедливість суджень, поширених за власним підписом, під псевдонімом чи анонімно, але з його відома та згоди. 7. Журналіст у своїй професійній поведінці не має права ставити особисті інтереси понад усе. Замовчування чи поширення ним інформації шляхом одержання незаконних винагород або подання її як такої, що містить наклеп, упередженість, необґрунтовані звинувачення, – неприпустимі. Привласнення чужих думок і творів, матеріалів частково чи повністю (плагіат) суперечить професійній етиці журналіста, є підставою для осуду його з боку колег і оцінюється ними як ганебний вчинок. 8. Журналіст у практичній діяльності не піддається тискові владних структур, особливо в тих випадках, коли йому нав'язують чужу чи хибну думку, орієнтують на фальсифікацію фактів. Він вважає непристойним використовувати свою репутацію і службове становище для поширення матеріалів з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам. 9. Журналіст покликаний постійно працювати над підвищенням власного фахового рівня, плекати свою основну зброю – слово, суворо дотримуватися конституційних норм функціонування української та інших мов в Україні, рішуче виступати проти фактів неповаги до державної мови, приниження її ролі та значення у житті суспільства. 10. Журналіст поважає і відстоює професійні права колег, дотримується норм і правил поведінки у редакційному колективі. Він повинен бути уособленням скромності, наполегливості і працелюбності. Його моральний обов'язок – допомога у фаховому становленні молодих журналістів на шляху до творчого визнання, виявляти професійну солідарність з колегами по інформаційній діяльності як в Україні, так і за її межами. 11. Порушення журналістом положень цього Кодексу піддається громадському осудові, розглядається на зборах редакційних колективів, у первинних організаціях Національної спілки журналістів та радами професійної етики, що створюються при правліннях регіональних організацій НСЖУ.

 

 

Додаток 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти