ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЧАСТКОВІ СИНОНІМИ — синоніми, які не повністю збігаю-

Ться. Вони можуть різнитися відтінками значень, емоцій-

Но-експресивним забарвленням, стилістичними функція-

Ми. Відповідно серед них виділяють семантичні, стилістич-

Ні й семантико-стилістичні синоніми.

Семантичні, або ідеографічні (від idea "поняття" і

grapho "пишу"), синоніми — синоніми, які різняться від-

Тінками значень.

Лексико-семантичні категорії 203

Наприклад: шлях і дорога (шлях — це велика проїзна

Дорога, тоді як дорога — будь-яке місце для проїзду й міс-

Це для проходу, навіть дуже вузьке), страх і жах (жах —

Це дуже великий страх). Пор. ще: сміливий, відважний, му-

жній; рос. кроткий, незлобивый, покорный, смирный;

англ. big "великий" і large "великий, крупний", happy

"щасливий" і lucky "везучий", to say "сказати", "вимовити"

і to tell "сказати, повідомити"; нім. sprechen "говорити",

reden "осмислено говорити", фр. laisser "покинути, зали-

шити" і quitter "покинути, розійтися, розлучитися", petitt

"маленький, невеликий" і тіпіте "дуже малий, мінімаль-

ний".

Стилістичні (емоційно-ескпресивні) синоніми — сино-

Німи, які різняться емоційно-експресивним забарвленням.

Наприклад: їсти і жерти; обдурити, надути, обвести,

Облапошити; працювати, трудитися, ішачити; рос.

Спать, почивать, дрыхнуть; лицо, лик,рожа, морда; англ.

to die "померти", to pass "відійти"; нім. Gesicht "обличчя",

Antlitz поетичне "обличчя"; фр. visage "обличчя", museau

грубе "морда, пика". Такі синоніми вживаються в різних

Стилях мови.

Семантико-стилістичні синоніми — синоніми, які од-

Ночасно різняться відтінками значень і стилістичним

Забарвленням, тобто поєднують ознаки першої й другої

Групи. Наприклад: іти, плестись (повільно, важко; роз-

Мовне), перти (інтенсивно; грубе); рос. говорить, раз-

Глагольствовать (надто багато; розмовне), ораторст-

Вовать (довго, з претензією на красномовність; розмов-

Не, іронічне), витийствовать (красномовно; застаріле,

книжне, тепер іронічне), шпарить (швидко, впевнено;

Розмовне).

Оскільки ідеографічні, стилістичні й семантико-

Стилістичні синоніми різняться відтінками значень і емо-

Ційно-експресивним забарвленням, то вони характеризу-

Ються різною сполучуваністю і не завжди можуть взаємо-

Замінятися. Пор.: вивіз товару й експорт товару, але

тільки вивіз гною на поля (*експорт гною на поля).

У синонімічні відношення слово вступає не в цілому, а

Окремими значеннями, тому багатозначне слово може од-

Ночасно належати до декількох синонімічних рядів. На-

приклад:

Вільний, свобідний, незалежний, непоневолений, са-

мостійний;

вільний, безперешкодний, незаборонений;

Лексика і фразеологія

Вільний, невимушений, несилуваний, непримусовий,

Неофіційний, природний, безпосередній, натуральний, роз-

кований;

вільний, незайнятий, ____________незаповнений, (про посаду) не-

заміщений, (про місце) вакантний, порожній;

Вільний, невузъкий, нетісний, просторий, широкий, без-

країй;

вільний, неодружений, нежонатий, холостий;

Англ.

to ask "запитувати, узнавати", to inquire;

to ask "просити", to beg, to request;

to ask "запрошувати", to invite.

Сукупність усіх синонімів певного змісту називають

Синонімічним рядом. Члени кожного ряду ідентифікуються

Семантично і стилістично відносно домінанти ряду, тобто

Слова семантично найбільш простого, стилістично нейт-

Рального і синтагматично найменш закріпленого. Домі-

нанта найповніше втілює семантику ряду:

лікар — доктор, ескулап;

Говорити — казати, мовити, розмовляти, бала-

Кати, гомоніти, гуторити, базікати, варнякати, верз-

Ти, патякати, плести, плескати, ляпати, молоти, кле-

пати, мимрити, бубоніти тощо;

англ. hope "надія" — expectation, anticipation.

Синоніми — це багатство мови. Чим краще людина

Володіє синонімічними засобами мови, тим краще вона

Говорить і пише. Синоніми допомагають точніше висло-

Вити думку, передати її різні відтінки, показати ставлен-

Ня мовця до предмета мовлення, викликати певну реак-

Цію слухача. Українська мова вирізняється серед інших

Надзвичайним синонімічним багатством.

Антонімія

АНТОНІМИ (ВІД rp. anti "проти" й onyma "ім'я") — різні за звучанням

Слова, які мають протилежні, але співвідносні значення.

Наприклад: день — ніч, жар — холод, радість — горе,

Важкий — легкий, падати — підніматися, мало — бага-

то; англ. beautiful "красивий, чудовий" — ugly "пот-

ворний", wealthy "багатий" — poor "бідний", right

"правильно" — wrong "неправильно"; нім. grofi "вели-

кий" — klein "маленький", halt "холодний" — warm "теп-

лий"; фр. Ыапс "білий" — поіг "чорний".

Лексико-семантичні категорії 205

Наведені пари слів мають протилежні значення, що

Об'єднуються спільним родовим значенням: для день і

ніч — "час", для жар і холод — "температура", для ра-

дість і горе — "почуття", для важкий і легкий — "вага",

для мало і багато — "кількість", для падати й підніма-

тися — "вертикальне положення".

В антонімічні відношення вступають лише ті слова,

Які можуть означати ступінь ознаки (наприклад, від ти-

Хий і голосний можна утворити форми тихіший, голосні-

Ший, найтихіший, найголосніший), протилежно спрямо-

Вані дії (входити — виходити) і точки простору та часу

(верх — низ, рано — пізно, літо — зима).

Розрізняють чотири групи антонімів: контрарні, ком-

Плементарні, контрадикторні та векторні.

КОНТРАРНІ АНТОНІМИ (ВІД лат. contrarius "протилежний")

Виражають якісну протиставленість і утворюють граду-

Альні опозиції. Між ними є проміжний член (хоч би один).

Наприклад:

Молодий (чоловік) — нестарий — середніх літ — літ-

ній — старий;

Важкий (урок) — нелегкий — середньої трудності —

неважкий — легкий;

Нижній (поверх) — середній — верхній.

КОМПЛЕМЕНТАРНІ АНТОНІМИ (ВІД лат. complementum "допов-

нення") доповнюють один одного до родового і є гранич-

Ними за своїм характером. У них нема середнього (про-

Міжного) члена. Заперечення одного з них дає значення

іншого: істинний — хибний (не+істинний=хибний), жи-

вий — мертвий (не+живий=мертвий).

КОНТРАДИКТОРНІ АНТОНІМИ (ВІД лат. contradictorius "супе-

речливий"): один із членів утворюється за допомогою пре-

Фікса не- і не має точної визначеності: молодий — немоло-

Дий (середніх літ, літній, старий), дорогий — недорогий

(дешевий, не дуже дешевий тощо).

ВЕКТОРНІ АНТОНІМИ (ВІД лат. vector "той, що несе") вира-

Жають протилежну спрямованість дій, ознак, властивос-

Тей: в'їжджати — виїжджати, збирати — розбирати,

Піднімати — опускати, засвітити — загасити.

Антоніми бувають різнокореневими (любов — нена-

Висть, гарний — поганий, швидко — повільно) й одноко-

Реневими (прихід — відхід, культурний — некультурний,

Революційний — контрреволюційний).

Елементарною одиницею антонімічного протиставлен-

Ня, як і в синонімії, є значення слова, через що одне й те

Лексика і фразеологія

Саме багатозначне слово може належати до різних антоні-

мічних пар і рядів:

вільний (селянин) — безвільний, панський, кріпак;

вільний (черевик) — тісний, вузький;

вільна (розмова) — вимушена, офіційна;

вільна (держава) — залежна, поневолена;

вільна (аудиторія) — зайнята;

повна (дитина) — худа;

повна (бочка) — порожня тощо.

Крім міжслівної, існує ще внутрішньослівна антонімія,

За якої одне слово поєднує в собі протилежні значення.

Наприклад, укр. позичати має значення "давати в борг" і

"брати в борг" (пор.: у російській мові цим значенням від-

Повідають різні слова — одалживать і занимать), слово

напевно поєднує значення "можливо" і "безперечно, точ-

но", слово безцінний має значення "дуже цінний" і "нічого

не вартий"; рос. просмотреть означає "ознайомитися з чим-

небудь, швидко прочитуючи" і "дивлячись, не помітити,

пропустити", а задуть — "запалити" (задуть домну) і

"загасити" (задуть свечу) тощо. Поляризація значень у ме-

Жах одного й того ж слова називається енантіосемією (від

гр. enantios "протилежний" і дпута "ім'я, ознака").

Антонімія — важливий стилістичний засіб. Вона є ос-

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти