ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


На віднести тенденцію не говорити прямо про смерть,

тяжку хворобу, уникати згадок про "непристойні" пред-

Мети тощо.

Евфемізми (гр. euphemismos від ви "добре" і phemi

"говорю") — слова або вислови, які вживають замість

Заборонених слів. Це переважно нейтральні слова або ви-

Рази, що вживаються замість синонімічних слів, які, на

Думку мовця, є непристойними, грубими або нетактов-

Ними. Так, замість умер в українській мові вживають

Упокоївся, спочив (у Бозі), відійшов у вічність; в росій-

Ській мові — скончался, преставился, отправился к пра-

Отцам, отдал Богу душу, приказал долго жить. Подіб-

Не маємо в англійській мові: to be no more, to be gone, to

Lose one's life, to breathe one's last, to pass away, to be

Gathered to one's fathers, to join the majority, to go the

Way of all flesh. Замість пропасниця в українській мові

Вживався евфемізм тітка, в сербській мові замість

оспа — богин>е. У багатьох областях України в день пе-

Ред святвечором заборонено вимовляти слово мак (щоб

Не завелося комашок як маку) і замінюють його словами

Насіння, зернятка. Евфемістичною є українська назва

Журавля веселик, пов'язана зі словом веселий. За народ-

Ним повір'ям, той, хто, побачивши журавля, який по-

Вертається з вирію, скаже журавель, буде цілий рік жу-

Ритися. Замість старої назви ведмедя (лат. ursus) слов'я-

Ни стали використовувати описову назву (рос. медведь,

Укр. ведмідь, білор. мядзведзь, польськ/niedzunedz,

серб, медвед та ін.), що буквально означає "той, що їсть

мед". Подібне маємо і в інших мовах: нім. Ваг, анг. bear

буквально означає "бурий", лит. lokys — "лизун". Евфе-

мізмами є укр. домовик, змія "земна", медичні вирази

летальний кінець (рос. летальный исход) "смерть" і но-

воутворення (замість пухлина) та звороти поїхати в Ри-

Гу, відхилитися від істини тощо, французьке exicuter

"страчувати", яке буквально означає "виконати", поль-

Ське ротос domowa замість siuzqca. Інколи трапляються

Випадки повторного табуювання: рос. медведь — хозяин,

Ломака, мохнач, лесник, потапыч, косолапый, он.

За стилістичною класифікацією вся лексика поділя-

Ється на стилістично нейтральну і стилістично забарвлену.

Стилістично НЕЙТРАЛЬНА ЛЕКСИКА — слова, які вживаються

В усіх стилях мови (розмовно-побутовому, художньої лі-

Тератури, публіцистичному, науковому, офіційно-ділово-

Лексико-семантична система мови 219

Му). Вони не мають стилістичного забарвлення і є загаль-

Новживаними: батько, мати, довгий, новий, жити, роби-

Ти, давати, дарувати, думати, такий, цей, п'ять, сто,

Потрібно та ін. Таку лексику називають ще міжстильо-

Вою.

Стилістично ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА — лексика, яка вживається

В певних стилях. її поділяють на лексику високу (книж-

Ну, піднесену) і лексику знижену.

Висока (книжна) лексика — лексика, яку використо-

Вують передусім у літературно-писемному і піднесеному

Усному мовленні — науковому й публіцистичному, в діло-

Вих документах, в художній літературі.

До піднесеного стилю належать:

Поетична лексика: укр. блакить, борня, відлуння, жи-

Водайний, зоріти, легіт, осяйний, розмай, діброва; перст,

Десниця тощо; рос. година, твердыня, отчизна, стяг, воз-

Мездие, чаяние, жребий, сокровенный, незыблемый, извеч-

Ный, доблестный, осенить, тишь, синь, очи, реять, страж-

ду, ладья тощо; нім. Ross "кінь" (стилістично нейтральне

Pferd), Lewand "одяг" (стилістично нейтральне Kleid);

англ. brow "чоло" (стилістично нейтральне forehead), billow

"хвиля" (стилістичне нейтральне wave), couch "ложе"

(стилістично нейтральне bed), warrior "воїн" (стилістично

Нейтральні soldier, fighting man).

Народно-поетична лексика (вживається в народних

Піснях, думах тощо): укр. бранець, гожий, лілея, розмай-

Зілля, лебідонька, голубонька, битий шлях, сизий орел,

буйний вітер, чисте поле, бистра (тиха) вода; рос. тра-

Вушка-муравушка, добрый молодец, красна девица, горе-

Гореваньице, леса дремучие, мать-сыра земля, буйная го-

Ловушка, пригорюниться.

Наукова лексика поділяється на загальнонаукову,

Тобто таку, що вживається в різних галузях наук (інду-

Кція, дедукція, метод, синтез, аналіз, аргумент, конце-

Пція тощо) і вузькоспеціальну (вживається в окремій

Конкретній науці): суфікс, префікс, підмет, фонема, ме-

Татеза, енкліза; лірика, сентименталізм, футуризм,

Постмодернізм, ямб, хорей; бісектриса, діагональ, ко-

Нус, паралелепіпед; терція, піанісімо, форте, фуга, со-

Ната, акорд; батман, пліє, арабеск, фуете, круазе, ши-

Не, антраша, балансе, глісад, жете, кабріоль, купе, па

Де баск, па де де, па де труа, пор де бра, релеве, рон де

Жамб.

Серед наукової лексики виділяють терміни.

Лексика і фразеологія

Термін (від лат. terminus "межа, границя") — спеціальне слово або

Словосполучення, яке служить точним позначенням понять якоїсь га-

Лузі науки.

Терміни характеризуються такими ознаками: 1) сис-

Темністю (кожен термін належить дд якоїсь терміносисте-

Ми і своє значення отримує саме в цій системі); 2) наяв-

Ністю дефініції (термін не тлумачать, а визначають); 3) тен-

Денцією до моносемантичності (в межах свого терміноло-

Гічного поля, тобто в межах певної науки, термін повинен

Мати тільки одне значення); 4) відсутністю експресії; 5) сти-

Лістичною нейтральністю.

Помітною є тенденція до інтернаціоналізації терміно-

Логії, через що в ролі термінів виступають переважно за-

Позичення.

Водночас слід зазначити, що між термінами і нетермі-

нами немає "китайської стіни". Між ними постійно відбу-

Вається обмін: термінологізація загальновживаної лекси-

Ки (пор. укр. гніздо зозулі — гніздо навушників, куле-

Метне гніздо; корінь дерева — корінь слова; закінчення

Роботи — нульове закінчення, залетіла мушка — приціл

на мушку; нім. Hahn "півень" — Hahn "кран", Ваг

"ведмідь" і Ваг "частина парового молота"; англ. to dress

"одягатися" — to dress "вишиковуватися" (військ.), horse

"кінь" — horse "станок") і детермінологізація (авіаційне

приземлитися "здійснити посадку" і жартівливе призем-

литися "упасти"; морське кинути якір "зупинитися для

стоянки, опускаючи у воду стержень із лапами" і кинути

якір "зупинитися, пристати де-небудь", морське пришвар-

____________туватися "закріпитися швартовом" і розмовне пришвар-

туватися "влаштуватися де-небудь, у когось, у чому-

небудь, біля когось").

Терміни — надзвичайно динамічний шар лексики. 90%

Нових слів — це терміни. Вважають, що нині тільки в

Хімії є 2 млн. термінів.

Терміни вивчає самостійна лінгвістична наука — тер-

Мінознавство.

Професіоналізми (про них ішлося вище). Правда, не

Всі професіоналізми можна віднести до високої лексики.

Зрозуміло, що такі вирази, як крутити бублика чи рос.

Мотор барахлит, мотор чихает належать не до високої, а

Низької лексики.

Публіцистична лексика: партократ, неділимщик, ідео-

Логічні ритуали, шістдесятники, імперія зла, ідеологічні

Лексико-семантична система мови 221

Противники, посттоталітарне суспільство, інформацій-

ний простір, порушити питання, тривожний сигнал.

Офіційно-ділова лексика (концеляризми) — слова,

Які обслуговують канцелярське діловодство: протокол, за-

Ява, акт, жилплоща, квартиронаймач, платоспроможний,

Вищезгаданий, нижчепідписаний, нарахування, декрет, по-

Зов; рос. уведомление, надлежит, оказывать помощь, на-

Стоящим доводится до вашего сведения, взыскание с ра-

Ботника имущественного ущерба.

До низького стилю належать:

Розмовно-побутова лексика — слова, поширені в роз-

мовно-побутовому стилі усного літературного мовлення:

Дурниці, відлюдько, замазура, гуляка, зальоти, лахміт-

Тя, перекинчик, бабахнути, барахтання, замакітрити-

Ся, канючити, лупцювати, репетувати, шастати, хут-

кий, навсидячки; рос. наобум, охота "бажання", врасплох,

Дребедень, сумбур, парень, картошка, мямлить, огорошить,

Надо. Це літературні слова, але в офіційному мовленні не

Допускаються.

Просторічна лексика — слова, які вживають у літе-

Ратурній мові з метою зниженої, грубуватої оцінки пев-

Них явищ чи предметів: пузо, звиняйте, замандюритися,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти