ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вправний стрілець — снайпер, біг на короткі дистанції —

Спринт.

Розрізняють матеріальні запозичення і калькування.

Матеріальне (лексичне) запозичення — запозичення, за якого з

Іноземної в рідну мову входить лексична одиниця повністю (значен-

Ня й експонент).

Наприклад: лазер (англ. laser, що є скороченням, яке

Складається з перших букв виразу light amplication by

stimulated emission of radiation "підсилення світла за до-

помогою індукованого випромінювання"), мітинг (англ.

meeting), тінейджер (англ. teenager "підліток від 13 до

19 років"), кіднепінг (англ. kidnapping "викрадання ді-

тей"), трюмо (фр. trummeau), трюфель (нім. Trtiffel), гей-

ша (японськ. гейся "жінка, яку наймають на прийоми,

банкети для розважання гостей"), кімоно (японськ., бук-

вально — "одяг"). Див. ще гонг, орангутанг, какаду, які

запозичені повністю (і план вираження, і план змісту) з

Малайської мови.

Калькування (від фр. caique "копія") — копіювання іншомовного сло-

Ва за допомогою свого, незапозиченого матеріалу; поморфемний

Переклад іншомовного слова.

За калькування переймаються лише значення іншомов-

Ного слова та його структура, але не його матеріальний екс-

Понент. Так, наприклад, укр. недолік є калькою рос. недо-

Чет, самовизначення — калькою самоопределение, займен-

Ник — калькою лат. ргопотеп, хмарочос — калькою нім.

Wolhenhratzer (Wolke "хмара", kratzen "чесати"); рос. не-

боскреб — калькою англ. skyscraper {sky "небо", scraper

"скребти"), рос. представление — калькою нім. Vorstellung

(vor "перед", stellen "ставити"), нім. Selbstbildung (selbst

"сам", Bildung "освіта") — калькою рос. самообразование.

Крім кальок, існують ще напівкальки, коли одна части-

На слова запозичена, а інша калькується. Наприклад: теле-

бачення (англ. television із гр. tele "далеко" й англ. vision

"бачення"), інтербачення(&ктл. intervision із лат. inter "між"

і англ. vision "бачення"), антитіло (фр. anticorps із гр. anti

"проти" і фр. corps "тіло"), жовтофіоль (нім. Gelbviole із

нім. gelb "жовтий" і лат. viola "фіалка"). Як бачимо, і в тих

Мовах, із яких запозичено українською мовою слова, наве-

Дені лексеми є напівкальками.

Історичні зміни словникового складу мови 231

Окремими різновидами є семантичні й словотвірні за-

Позичення.

СЕМАНТИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ — такі запозичення, коли своє

Слово набуває значення, яке має його іншомовний відпо-

Відник. Наприклад, слова правий і лівий, які мали зна-

чення відповідно "розташований праворуч" і "розта-

шований ліворуч" під упливом фр. droit і gauche отрима-

ли значення "консервативний" і "революційний" (на засі-

Даннях конвенту партія жирондистів сиділа справа, а пар-

тія монтаньярів — зліва).

СЛОВОТВІРНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ — такі запозичення, коли влас-

Ний зміст передається морфемами інших мов. Так, напри-

Клад, слово телефон складене з давньогрецьких елемен-

тів tele "далеко" і phone "звук" у США. У давньогрецькій

Мові такого слова не було, як не було й таких слів, як

Телеметрія, агробіологія, телетайп тощо.

Запозичення можуть здійснюватися усним і писемним

Шляхом, можуть бути прямими й опосередкованими.

В усних запозиченнях слова сильно пристосовуються

До фонетики мови-запозичувачки, навіть можуть бути пе-

Рекрученими. А в писемних запозиченнях кожна буква

Передається звуком навіть тоді, коли в мові-оригіналі

Якийсь звук не вимовляється. Саме через те одне й те са-

Ме слово, запозичене усним і писемним шляхом, може

Звучати по-різному і сприйматись як два різні слова. На-

Приклад, від гр. krystallos писемним шляхом запозичені

Укр. кристал та рос. кристалл, а усним — укр. криш-

Таль (можливо, через німецьке посередництво) і рос. хру-

Сталь. Усними запозиченнями є всі давні тюркізми в укра-

Їнській мові: базар, кавун, гарбуз, казан, карий, чумак; у

Запозиченому з німецької мови тарілка (нім. Teller) від-

булася перестановка звуків [р] і [л] та заміна [є] на [а].

Прямі запозичення — запозичення, які безпосередньо

Переходять із однієї мови до іншої. Так, зокрема, до укра-

Їнської мови безпосередньо з польської ввійшли слова мі-

Сто, стьожка, урядник, мешканець, кпини, кохання, мав-

Па, розмаїтий, збруя, підлога, посаг, шиба, з російської —

Мужик, чиновник, кріпость, сарафан, самовар, нагідки,

Военрук, цілинник, рубильник, духовка, з німецької —

Ерзац, фольксваген, рейхстаг, бундестаг.

Опосередковані запозичення — запозичення, які про-

Никли із однієї мови до іншої через посередництво третьої

мови (це вже запозичення запозиченого слова). Так, зо-

Крема, слово петрушка запозичене російською мовою з

Лексика і фразеологія

польської (pietruszka) через українську. Слова гвинт, фар-

Тух, бляха, крохмаль, ринок запозичені з німецької мови

(Gewinde, Vortuch, Blech, Kraftmehl, Ring) через польську

(gwint, fartuch, blacha, krochmal, rynek). Грецьке алмаз

Потрапило до української мови через арабську і турецьку.

Слово родзинки прийшло з французької мови (raisin

"виноград") до української через німецьку (Rosine) і поль-

Ську (rodzynki).

Проходячи через декілька мов, запозичене слово може

До невпізнання змінити свою форму. Так, ім'я Гая Юлія

Цезаря, яке стало уособленням верховної влади, залежно

Від мови, з якої воно запозичувалося, має в українській

Мові варіанти цар, кесар, цісар, кайзер. Укр. жупан, шуб-

ка і юпка (діал. юбка) "жіноча корсетка", "чоловічий кап-

тан" походять від одного й того самого арабського слова

jubba "безрукавка", яке, прийшовши до нас через італійсь-

ку (giuppa) і польську (zupan) мови, набуло форми жупан,

Через німецьку мову (Schube) — форми шуба, а через німе-

цьку (juppe) і польську (jupka) — форми юпка (юбка).

Запозичення — активний процес. Як бачимо з прикла-

Дів, мова, яка запозичує слова, переробляє їх, перебудо-

Вує, підпорядковуючи своїм внутрішнім закономірностям.

Якщо цього з іншомовним словом не відбувається, то во-

Но залишається варваризмом, тобто іншомовним вкрап-

Ленням, що більш-менш регулярно вживається, але збері-

Гає своє іноземне обличчя, тобто не стає елементом мови-

Запозичувачки (о'кей, чао, мерсі, капут, all right, happy

End, Hdnde hochl).

При запозичуванні звуки, яких не має певна мова, замі-

Нюються своїми звуками: нім. Fliigel — укр. флігель, нім.

Burger — укр. бюргер, гр. theatron — укр. театр, Theodor

(theos "Бог", down "дар") — укр. Теодор і Федір, англ.

Iceberg (дифтонг аі) — укр. айсберг (звукосполучення ай),

нім. Horn (придиховий, фарингальний [h]) — рос. горн

(задньоязиковий проривний [ґ]). Часто змінюються наго-

Лос (фр. champion — англ. champion, рос. совет — англ.

Soviet), морфологічна форма (гр. systema є іменником се-

реднього роду — укр. система має форму жіночого роду;

Татар, іменник лапша не має роду — укр. лапша жіночо-

Го роду; англ. cakes, rails не мають роду і тут представлені

У формі множини — укр. кекс, рос. кекс, рельс мають

Форму однини чоловічого роду; англ. boots має закінчення

Множини -s — в українській мові на це закінчення накла-

Дається ще своє закінчення множини -и (бутси); фр. паль-

Історичні зміни словникового складу мови 233

То (paletot) не має закінчення — в українській мові -о

Сприйнялось як закінчення середнього роду (пальто, паль-

Та, пальту і т.д.). При запозичуванні з германських і

Романських мов іменники втрачають артиклі.

Слід зазначити, що запозичені слова втрачають свою

Внутрішню форму (мотивованість). Так, наприклад, слово

Помідор в італійській мові, звідки воно запозичене, озна-

чає буквально "золоті яблука"; курорт в німецькій мові

складається з двох коренів — Киг "лікування" і Ort

"місце"; гастроль також у німецькій мові-джерелі склад-

не слово — Gast "гість" і Rolle "роль".

Запозичуються слова, як правило, в одному значенні.

Як приклад можна навести запозичене з французької мо-

ви депо в єдиному значенні "транспортне підприємство,

Що забезпечує експлуатацію і ремонт рухомого складу за-

лізниць", тоді як у французькій мові це слово (depot) має

Вісім значень. Трапляються випадки, коли при запози-

Ченні звужується значення слова. Англ. dog означає соба-

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти