ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від

гр. idioma "самобутній зворот"), під якими розуміють фра-

Зеологізми з повною втратою внутрішньої форми. Пояс-

Нити, як склалося значення ідіом, — складна етимологіч-

На проблема. Так, наприклад, англ. tit to tat має значен-

ня "око за око", але пояснити, що означають слова tit і

Tat, ніхто не може.

Ідіоми неможливо дослівно перекласти на іншу мову. До

Ідіоми в іншій мові можна лише відшукати ідіому-

Відповідник, якщо така є, або перекласти її одним словом чи

Вільним словосполученням. Скажімо, англ. skeleton in the

cupboard перекладається як "сімейна таємниця", хоч дослів-

ний переклад — "скелет у буфеті", англ. to wear one's heart on

one's sleeve перекладається як "бути відкритим, відвертим",

хоча дослівний переклад — "носити серце на рукаві".

Фразеологічні ЄДНОСТІ - семантично неподільні фразеологічні оди-

Ниці, цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів.

Значення фразеологічної єдності виникає внаслідок уза-

Гальненого переносного значення вільного словосполучен-

Ня. Це результат образного метафоричного переосмислен-

Ня словосполучення. Як приклади можна навести такі фра-

зеологічні єдності: зробити з мухи слона "перебільшити

щось", пальцем ____________не ворухнути "нічого не зробити", мілко

плавати "не мати достатніх здібностей, сил, знань для

певної справи; погано розумітися на чомусь", прикусити

язика "замовчати", тримати камінь за пазухою

"приховувати ненависть до кого-небудь; готувати помсту",

гнути спину "важко працювати", плисти за течією

"пасивно підкорятися обставинам"; рос. брать быка за

рога "починати з найважчого", сесть в лужу "осканда-

литися", положить зубы на полку "голодувати, відчувати

нестаток".

Як бачимо, для фразеологічних єдностей характерна

семантична двоплановість. В окремо взятих ізольованих

Лексика і фразеологія

Від контексту таких зворотах не можна однозначно вста-

Новити їх семантику, бо такі словосполучення можуть ужи-

Ватися як вільні у прямому значенні і як фразеологічні в

Переносному, тобто вони є омонімічними. Наприклад: Сто-

Матолог закінчив примірку і поклав зуби на полицю. Гро-

Ші вичерпались, і йому довелося на деякий час покласти

Зуби на полицю; Плисти за течією ріки значно легше,

Ніж проти течії. Він усе своє життя плив за течією,

Ніколи не чинив спротиву. Дівчина намилила голову, а

Потім змила її теплою водою. На зборах йому добре нами-

Лили голову.

Фразеологічні ______________сполучення — звороти, в яких самостійне значення

Кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв'я-

Зане значення.

Наприклад: брати участь, досада бере,розквасити ніс;

Рос. закадычный друг, уклончивый ответ, щекотливый

Вопрос, потупить глаза, одержать победу, нанести пора-

жение; англ. to break silence "порушити мовчання", to make

friends "подружитися"; нім. die Kraft nehmen "позбавити

сил", das Wort ergreifen "брати слово".

У кожному наведеному звороті всі слова мають своє

Значення, але одне зі слів реалізує таке значення, як пра-

Вило, тільки в цьому звороті. Так, скажімо, слово розква-

сити реалізує значення "розбити до крові" лише зі слова-

Ми ніс, обличчя та їх синонімами. Слово брати має зна-

чення "проймати" тільки у сполученнях зі словами доса-

Да, злість (не можна сказати радість бере, щастя бере

Тощо). Російське слово одержать актуалізує значення

"здобути" тільки в поєднанні зі словами победа і верх (не

можна сказати одержать образование, одержать деньги

тощо), а закадычный "щирий" загалом поєднується лише

Зі словом друг.

Ті мовознавці, що дотримуються широкого розуміння

Фразеології, тобто відносять до неї комунікативні одиниці

(речення) і будь-які влучні (крилаті) фрази, виділяють чет-

Вертий тип фразеологізмів — фразеологічні вирази.

Фразеологічні вирази — стійкі за складом і вживанням семантич-

Но подільні звороти, які складаються повністю зі слів із вільним зна-

Ченням.

Фразеологічні вирази — це прислів'я, приказки, афо-

Ризми відомих політиків, письменників, діячів науки й

Фразеологія 247

Культури: Не все золото, що блищить; Крапля камінь то-

Чить; Сім раз відмір, один відріж; І чужому научайтесь, й

Свого не цурайтесь (Т. Шевченко); Караюсь, мучусь, але не

каюсь (Т. Шевченко); Борітеся — поборете (Т. Шевченко);

Лиш боротись — значить жить (І. Франко); Та є печаль-

На втіха далебі: комусь на світі гірше, ніж тобі (Ліна Кос-

Тенко); Любви все возрасты покорны (О. Пушкін); Перейти

рубікон (Цезар); У здоровому тілі здоровити дух (Ювенал);

Вірю, бо це абсурд (Августин); Гроші не пахнуть (Веспасі-

Ан); Добрими намірами вимощене пекло (С. Джонсон); Бла-

Жен муж, що не йде нараду нечестивих (Біблія).

Фразеологізми — це майже завжди яскраві, образні ви-

Рази. Вони є важливим експресивним засобом мови. Кож-

На культурна людина повинна володіти цим скарбом літе-

Ратурної мови.

Література

ОСНОВНА

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К. — Одеса, 1991. —

С 126—130.

Дорошенко СІ., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. — К., 1974. —

С 155-159.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996. —

С. 131—132.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. — М., 1983. — С 79—84.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. — М, 1987. — С 174—

177.

ДОДАТКОВА

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1987. — С 116—

120.

Баранникова Л.И. Введение в языкознание. — Саратов, 1973. —

С. 152—161.

Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. — Воронеж, 1972. —

С. 164—166.

Камчатнов A.M., Николина Н.А. Введение в языкознание. — М.,

С. 81-85

Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. — К., 1988.

Коптілов В.В. У світі крилатих слів. — К., 1976.

Коваль А.П. Крилате слово. — К., 1983.

8. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. — Харків, 1987,'

Лексика і фразеологія

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча проб-

Лема. — Львів, 1983.

Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. — Івано-Франківськ,

1997.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. — К., 1996. — С 155—

156.

Запитання. Завдання

Дайте визначення фразеології.

Назвіть основні ознаки фразеологізму.

Що зближує фразеологізм зі словом.

Що зближує і що різнить фразеологізм і вільне словосполучення?

Як виникають фразеологізми?

У чому виявляється національна специфіка фразеології? Підкрі-

Піть свої думки конкретними прикладами.

Які типи фразеологізмів ви знаєте?

Дайте визначення фразеологічних зрощень. Наведіть приклади й

Обґрунтуйте, чому вони належать до зрощень.

Чим різняться фразеологічні єдності від фразеологічних зрощень?

Що таке фразеологічні сполучення? Розкрийте їх природу і спе-

Цифіку.

Як ви гадаєте, які є підстави вважати фразеологізмами крилаті

Вирази, що мають форму речення?

Лексикографія

Поняття лексикографії

Лексикографія (від гр. lexikos "словниковий" або lexicon

"словниковий запас і grapho "пишу") — розділ мовознавства, який

Займається теорією і практикою укладання словників.

Це наука, яка має практичне застосування. Словники

Необхідні для вивчення рідної та іноземної мов, для під-

Несення культури усної та писемної мови і загалом інте-

Лекту людини. Культурний рівень нації та рівень розвитку

Мови часто оцінюють за кількістю виданих словників.

Лексикографія тісно пов'язана з лексикологією. Укла-

Дання словників вимагає великих теоретичних знань і доб-

Рого чуття мови, тобто розуміння відтінків значення сло-

Ва, особливостей його вживання, сполучуваності з інши-

Ми словами тощо.

Розрізняють теоретичну і практичну лексикографію.

ТЕОРЕТИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ опрацьовує загальну теорію

Словників: розробляє принципи відбору лексики, розта-

Шування слів і словникових статей, структуру словнико-

Вої статті (граматичний і фонетичний коментар до слова,

Виділення і класифікація значень, типи словникових ви-

Значень, система ремарок, типи ілюстрацій, подача фра-

Зеологізмів, співвідношення лінгвістичної і нелінгвістич-

Ної, тобто енциклопедичної, країнознавчої інформації).

ПРАКТИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ забезпечує навчання мови — як

Рідної, так і іноземної, описує й нормалізує рідну мову,

Дає матеріал для наукового вивчення лексики.

Для сучасної лексикографії характерні: розуміння ле-

Ксики як системи; діалектичний погляд на значення (йо-

Го змінність, відсутність чітких меж між значеннями по-

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти