ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відмінка множини), основи без афіксів, як правило, не

Вживаються (двері, грабл-і,ручк-и, червон-ий), відбуваєть-

ся ніби сплав основи й афікса (козацький із козак+ськ(ий);

Граматика

Рос. проездить — проезжать, лисий — лисьего), причому

Корінь може змінюватися у фонетичному складі (сон — сну,

Друг — друзі).

При аглютинації, що є притаманною тюркським та фін-

Но-угорським мовам, афікси однозначні (-га завжди по-

Значає давальний відмінок, -лар — множину тощо), стан-

Дартні, вони механічно приклеюються до основи, причо-

му основа вживається без афікса (am "кінь", бала "дитина",

баш "голова") і ніколи не змінює свій фонетичний склад.

ЧЕРГУВАННЯ (ВНУТРІШНЯ ФЛЕКСІЯ) — засіб вираження грама-

Тичних значень, характерний для індоєвропейських мов.

Так, зокрема, в українській та російській мовах за допо-

Могою чергування виражається граматичне значення ви-

Ду (зібрати — збирати, нарвать — нарывать), в англій-

ській та німецькій — часу та числа (sing "співати",

"співаю" — sang "співав", drink "пити", "п'ю" — drank

"пив"; foot "нога" — feet "ноги", tooth "зуб" — teeth "зуби";

Mutter "мати" — Matter "матері", Bruder "брат" — Briider

"брати"). Чергування як спосіб вираження граматичних

Значень часто виступає в слові в поєднанні з афіксацією.

Наприклад: рос. спросить — спрашивать, укр. ходити —

ходжу; нім. Hand "рука" — Hdnde "руки", Gast "гость" —

Ga'ste "гості", singen "співати" — gesungen "заспіваний".

НАГОЛОС — фонетичний засіб вираження граматичного

Значення. Таку функцію він може виконувати лише тоді,

Коли він рухомий і нефіксований. Таким він є в українсь-

Кій, російській, білоруській, болгарській та інших мовах.

У цих мовах зміна місця наголосу в парадигмі слова є

Способом розрізнення форм цього слова. Наприклад: руки

(род. відм. однини) — руки (наз. відм. множини), вирі-

зати, насипати, виносити (недоконаний вид) — виріза-

ти, насипати, виносити (доконаний вид). Наголос як гра-

Матичний спосіб може поєднуватися з афіксацією: (руки —

Рукам, ліс — ліси) і з чергуванням: (кричати — крикну-

Ти, рос. стучать — стукнуть).

РЕДУПЛІКАЦІЯ — повне або часткове повторення кореня,

Основи або цілого слова без зміни звукового складу або з

Частковою його зміною. Вона використовується для ви-

Раження множини імен у китайській, японській і корей-

Ській, а також в індонезійських, палеоафриканських, ав-

Стронезійських мовах. Так, наприклад, в індонезійській

мові orang "людина" — orang-orang "люди", sedulur

"друг" — sedulur-sedulur "друзі", kuda "кінь" — kudakuda

"коні"; у китайській жень "людина" — жень-жень

Способи вираження граматичних значень 287

"люди", сін "зірка" — сін-сін "зірки". В українській та ро-

Сійській мовах чітко вираженим граматичним способом

Повтори зрідка виступають для передачі видових відтін-

Ків дієслова (тривалість дії): говориш-говориш, работа-

Ешь-работаешь.

У тюркських мовах редуплікація служить засобом ви-

Раження найвищого ступеня прикметників. Казахське кы-

зыл "червоний" — кызыл~к,ызыл "найчервоніший", жак,-

сы "гарний" — жак,сы-жак,сы "найкращий". Подібне ма-

Ємо і в слов'янських мовах, хоча це явище інтерпретуєть-

Ся тут як підсилення ознаки. Пор. укр. чистий-чистий,

світлий-світлий; великий-превеликий (з префіксацією);

Рос. белый-белый, синий-синий тощо.

У деяких мовах (переважно тюркських) для виражен-

Ня збірності використовуються неповні повтори (перший

приголосний заміщується губним б, п або м). Наприклад:

казахське туйё "верблюд" — туйё-муйё "верблюди та ін-

ша скотина", кулак "багач, кулак" — кулак-мулак

"кулачня". Таке ж явище спостерігається в українській

Та російській мовах, однак повтори тут не виступають за-

Собом вираження граматичних значень: тари-бари, шури-

Мури, фіглі-міглі, ҐОҐОЛЬ-МОҐОЛЬ, шурум-бурум. Зауважи-

Мо також, що в сучасних мовах редуплікація найчастіше

Використовується у звуконаслідувальних словах: укр. і рос.

Ку-ку, хрю-хрю, тук-тук, хлоп-хлоп; перські хор-хор

"хрюкати", таг-таг "стукати"; тамільські кубу-кубу

"булькати", сала-сала "шльопати, ляскати".

СЛОВОСКЛАДЕННЯ — поєднання кореневої морфеми з ко-

Реневою, внаслідок чого з'являється нове слово. Слово-

Складення — спосіб передачі тільки дериваційного грама-

Тичного значення. Воно нагадує афіксацію, бо тут і там

Поєднуються морфеми, але при словоскладенні поєднують-

Ся тільки кореневі морфеми.

Поєднуватися можуть повні корені й усічені, основи й

Цілі слова. У мовах світу простежуються дві тенденції скла-

дення: 1) механічна (аглютинативна), коли значення

Складного слова дорівнює сумі значень складових його час-

Тин (наприклад укр. стінгазета, рос. профработа, нім.

Kopfschmerz "головний біль", Augenapfel "очне яблуко") і

2) органічна (фузійна), коли значення цілого не дорівнює су-

мі значень складових частин (англ. typewriter = не "шрифт"

+ "писець", а "друкарська машинка", killjoy = не "убий" +

"радість", а "людина, яка псує всім настрій", франц.

cachnez = не "ховай" + "ніс", а "шарф, кашне").

Граматика

Не для всіх мов однаковою мірою характерне складення.

Вирізняється зі всіх мов багатством складень німецька мова:

Taschenwdrterbuch "кишеньковий словник", Kaufmann

"купець", Handschuh "рукавичка", Wanduhr "стінний годин-

ник", Stundenplan "розклад уроків" Vergifimeinnicht

"ne3&6yjw.a.",Dampfschiffahrtgesellschafdirectorsstellvertretersgemahlin

"дружина заступника директора товариства паро-

плавних сполучень".

З історичним розвитком мови один із складових елемен-

Тів складного слова може втратити своє лексичне значен-

Ня, перетворитися на суфікс або префікс. Так, німецький

суфікс -heit (Schonheit "краса", Wahrheit "правда" тощо) ра-

ніше був іменником зі значенням "вид, спосіб", суфікс -schaft

(Wissenhchaft "наука", Gesellschaft "суспільство") означав

"властивість, стан, якість". Англійські суфікси -ful (useful

"корисний", beautiful "гарний"), -less (helpless "безпорадний",

endless "безкінечний"), -able (suitable "відповідний", companionable

"компанійський, товариський", valuable "цінний") ще

й тепер мають омонімічні повнозначні слова full "повний",

less "менший", able "здатний". В українській мові суфікс -ин

(киянин, міщанин, селянин тощо) колись був займенником

инъ із значенням "той, один", через що цей суфікс не висту-

Пає в формах множини (кияни, міщани, селяни). У німець-

кій мові є префікс ein- (einfahren "в'їжджати", einlegen

"вкладати", einkaufen "купувати", einschlafen "засинати",

eindecken "вкривати") і числівник еіп "один".

СУПЛЕТИВІЗМ — утворення граматичних форм одного й то-

Го ж слова від різних коренів або від різних основ. Напри-

клад: брати (недоконаний вид) — взяти (доконаний вид),

говорити (недоконаний вид) — сказати (доконаний вид);

рос. садиться (недоконаний вид) — сесть (доконаний вид),

класть (недоконаний вид) — положить (доконаний вид),

человек (однина) — люди (множина); нім. Der Mensch

"людина" — die Leute "люди".

Суплетивізм як єдиний спосіб вираження граматич-

Них значень характерний для парадигми особових займен-

Ників в індоєвропейських мовах: укр. я — мене, вона —

Її, ми — нас; нім. ich — mich, sie — ihr, wir — uns, англ.

/ — me, she — her, we — as; фр. je — me.

В індоєвропейських мовах спосіб суплетивізму вико-

Ристовується також при творенні ступенів порівняння

прикметників зі значенням "гарний" і "поганий": укр. до-

Брий — кращий, рос. хороший — лучше, нім. gut — besser,

Англ. good — better, фр. bon — meilleur.

Способи вираження граматичних значень 289

Аналітичні способи

Вираження граматичних значень

До аналітичних способів належить вираження грама-

Тичного значення за допомогою службових слів, інтонації

Та порядку слів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти