ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ристу, відчинити двері гостеві).

Складні словосполучення утворюються поєднанням

Двох чи більше простих словосполучень із одним і тим

Самим стрижневим словом (новий сусід збоку, швидко за-

Вершити сівбу).

Комбіновані словосполучення утворюються на основі

Зв'язків, які йдуть від різних стрижневих слів, і являють

Собою поєднання словосполучень. Наприклад: захоплено

Дивитися новий фільм. Тут словосполучення утворюється

Поєднанням трьох простих: дивитися фільм, дивитися за-

Хоплено, новий фільм.

Відмінність __________між складними і комбінованими словоспо-

Лученнями добре помітна, коли графічно показати зв'яз-

ки між їхніми компонентами:

І І І

Швидко завершити сівбу

Захоплено дивитися новий фільм

Підрядні словосполучення поділяють на предикатив-

Ні, тобто такі, які співвідносні з підметом і присудком

(пташки співають, поле зазеленіло) і непридикативні (спів

Пташок, зелене поле). Деякі мовознавці, наприклад,

В.В. Виноградов, предикативні сполучення слів виключа-

Ють із словосполучень, уважаючи, що при наявності пре-

Дикативного зв'язку будь-яке сполучення слів є реченням,

А не словосполученням. Таке твердження не є правомір-

Ним, оскільки, по-перше, словосполучення вичленяються

з речення (Як гарно в діброві пташки співають!), по-друге,

Граматика

Речення на відміну від словосполучення має й інші суттєві

Ознаки, у першу чергу інтонацію.

Поширеною є думка, що словосполучення характеризу-

Ється такою властивістю, як номінативність (служить по-

Значенням єдиного, хоч і розчленованого поняття). З цією

Думкою навряд чи можна погодитися, бо крім номінатив-

Них словосполучень (весняний день, державний іспит), є

Словосполучення, які не мають номінативної функції (зби-

Рати врожай, повернутися вчора, відпочивати в санато-

Рії). Опріч того, слово в реченні може належати до декіль-

Кох словосполучень (Хлопець читає цікаву книжку).

Сумнівним є, що в цьому реченні маємо дві номінації зі

Словом книжка.

Залежно від того, яке слово є головним (стрижневим)

У словосполученні, розрізняють іменні, в яких стрижне-

Вим словом виступають іменники, прикметники, числів-

Ники й займенники (тези доповіді, достойний подяки, п'я-

тий у черзі, щось нове; англ. all of them "всі вони", first

step "перший крок", нім. die Erfolge der Schiller "успіхи

учнів"), дієслівні, де стрижневим словом є дієслово (чини-

ти справедливо; англ. to want to say "хотіти сказати",

нім. wenden sich mit einer Bitte "звернутися з прохан-

ням") і прислівникові, де головним словом є прислівник

(дуже вдало, далеко від лісу; англ. well enough "досить

добре", нім. ganz recht "зовсім правильно").

Підрядні словосполучення за характером вираженого

в них відношення поділяють на:

Атрибутивні, в яких залежне слово називає ознаку

(великий успіх, радість матері; англ. black negro "чорний

негр", the farm of the brother "ферма брата", нім. der bose

Lowe "сердитий лев"). В англійській мові будь-який імен-

Ник, що стоїть перед іншим іменником, виконує атрибу-

тивну функцію. Пор.: table tennis "настільний теніс", tennis

table "тенісний стіл"; stone wall "камінна стіна", wall

stone "камінь із стіни";

Об'єктні, в яких залежне слово є об'єктом (написа-

ти твір, вручити нагороду; англ. to make a report "зробити

доповідь", to send a telegram "послати телеграму"; нім.

Beistand leisten "сприяти" (буквально: здійснювати спри-

яння), den Brief schreiben "писати листа", die Briicke

schlagen "будувати міст");

Релятивні, в яких залежне слово є релятивом, тобто

Називає щось, чого немає в самому стрижневому слові,

Словосполучення і речення 311

Але пов'язане з ним певним відношенням (швидко текти,

Купатися в озері, працювати з натхненням; англ. to speak

slowly "говорити повільно", to walk in the park "гуляти в

парку", нім. schnell laufen "швидко бігти", wachsen im

Garten "рости в саду").

Синтаксичні зв'язки слів

Як було вже зазначено, словосполучення ґрунтується

На синтаксичних зв'язках між словами, що входять до

Нього. У мовах світу існують, крім сурядного, такі основні

Типи синтаксичних зв'язків: узгодження, керування, ко-

Ординація, прилягання, тяжіння, інкорпорація, замикан-

Ня та ізафет.

УЗГОДЖЕННЯ — тип синтаксичного зв'язку, за якого гра-

Матичні значення стрижневого слова повторюються в за-

Лежному слові. Якщо в обох словах є рід, число і відмінок,

То вони повинні бути однаковими. Наприклад: велика ра-

дість, польовими стежками; нім. eine neue Feder "нове пе-

ро".

В англійській мові узгодження — рідкісне явище, бо

Тут прикметники не мають показника числа, іменники не

Мають категорії роду, а категорія відмінка слабо вираже-

На. Як приклади узгодження в англійській мові можна

Навести лише словосполучення, що складається зі вказів-

них займенників та іменників: this book "ця книжка" —

these books "ці книжки"; that tree "те дерево" — those

trees "ті дерева".

КЕРУВАННЯ — тип синтаксичного зв'язку в словосполу-

Ченні, коли одні граматичні значення стрижневого слова

Викликають у залежному слові інші, але конкретно визна-

Чені (певні) граматичні значення, тобто форма залежного

Слова повністю зумовлюється стрижневим словом. Напри-

Клад: читаю книжку, захоплююсь книжкою, радію книж-

Ці, бракує (брак) книжки, малюнок у книжці; англ. to let

те "дозволити мені", to kiss her "поцілувати її", mother's

room "кімната матері"; нім. schreiben an (seinen) Bruder

"писати (його) брату", in Bewegung geraten "приводити в

рух".

КООРДИНАЦІЯ — це взаємна супідрядність підмета і при-

Судка (особливий тип зв'язку, який не є ні сурядним, ні

Підрядним), їх взаємна узгодженість. Підмет і присудок

Граматика

Формально уподібнюються один одному. Вони можуть ко-

ординуватися у відмінку, роді та числі (вода чиста), в

роді та числі (соловейко щебетав), у числі (дівчата спі-

вають), у числі та особі (він сидить, англ. she works "вона

працює") тощо.

На відміну від узгодження, координація — це двобіч-

Ний зв'язок, який поєднує узгодження й керування.

Наприклад, в реченні Я читаю присудок керує називним

Відмінком підмета, а підмет узгоджується з присудком у

Першій особі однини.

ПРИЛЯГАННЯ — зв'язок між словами в словосполученні,

який виражається позиційно (порядком слів) або інтона-

Ційно. Прилягають до стрижневого слова незмінні слова

(прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієсло-

ва). Наприклад: рух уперед, слухати уважно, повірити

Зразу, уміння аналізувати, відповідати сидячи; нім.

arbeiten hier "працювати тут", sehr eifrig "дуже старан-

но". Для англійської мови це найпоширеніший зв'язок.

Тут прилягати можуть усі самостійні частини мови: wonderful

song "чудова пісня", nice story "гарне оповідання",

great writer "великий письменник", to visit a friend

"відвідати товариша", to take interest in smth. "цікавитися

чим-небудь", ready to answer "готовий відповідати", to read

well "читати добре", awfully glad "дуже радий", the song

of the nightingale "пісня солов'я", a travel by bus "подорож

автобусом", to fly a plane "пілотувати літак", to run a factory

"керувати фабрикою", to begin writing "почати писа-

ти", to deside to leave "вирішити від'їхати".

Усі вищенаведені приклади ілюструють позиційне при-

Лягання. Прилягання, яке виражається інтонаційно, мож-

На продемонструвати на таких прикладах: Сильно засмаг-

Лий хлопець кидає спис; Ходити довго не міг. Першу фра-

Зу можна прочитати так, що слово сильно може інтона-

Ційно прилягати до слова засмаглий (сильно засмаглий) і

До слова кидати (сильно кидає). Другу фразу інтонаційно

Можна також інтерпретувати двояко: Ходити довго/не міг

І Ходити/довго не міг.

Тяжіння — це узгодження предикативного означення з

підметом. Наприклад: Батько повернувся задоволений;

Учитель ходив замислений; Дівчина слухає вдоволена му-

Зику. Зі смислового боку цей зв'язок означає, яким є пред-

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти