ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лексико-граматичні зміни фразеологічних одиниць

Фразеологічні одиниці здебільшого входять у ширші контексти саме у своєму закріпленому традиціями вживанні, компонентному складі, переважно компактним суцільним масивом, але деякі з них відзначаються проникливістю структури: компоненти їх можуть відокремлюватись вставкою окремих слів, навіть речень.

Та за стільки років головування він собаку на роботі з’їв.

ФО можуть поширюватися за рахунок синтаксично зв’язаних із ними слів контексту, які певним чином доповнюють, уточнюють основний зміст фразеологізму.

Може, це вже моя лебедина пісня.

Деякі ФО поєднуються лише із словом чи словами одного семантичного поля (зв’язані), інші вступають у взаємодію з багатьма словами (вільні).

Ні сном ні духом паруються з дієсловами відати, знати.

На всі заставкилаяти (плюс синонім), вихваляти, брехати, верещати, хропти, чхати, бігти

ФО можуть функціонувати як в повному, так і в скороченому (неповному) варіанті.

З людиною буває часто так,

Що, добре знаючи колишнього події,

Вона сучасного ні в зуб не розуміє.

Слово ногою тут є факультативним.

 

Полісемія та омонімія фразеологізмів

Уважні спостереження над еволюцією ФО дають підстави твердити, що для фразеології так само, як і для лексики, властиві певні внутрішні закономірності, зокрема такі системні відношення, як полісемія, синонімія та антонімія.

Аналіз фразеологічного матеріалу переконує, що певній частині фразеологізмів властива полісемія.

Як же розвивається багатозначність ФО? На базі вільного словосполучення внаслідок його переносного вживання виникає первинно-образне значення ФО. Наступне ж значення народжується вже на основі повторного переосмислення значення першої ФО, це значення є вторинно-образним.

Прикладом може бути вислів віддати кінці. Пряме нефразеологічне значення – “відв’язати канат, коли судно відшвартовується”. Переносне, первинно-образне (перше фразеологічне)іти чи від’їжджати звідкись (щодо людей). Наступне фразеологічне значення – вторинно-образне: іти з життя, помирати.

Багатозначні ФО: очі рогом лізуть –

1) очі широко розкриваються від напруження тощо;

2) хтось через силу робить що-небудь;

3) хтось незручно, неприємно себе почуває.

розбирати по кісточках –

1) детально обговорювати кого-, що-небудь:

2) детально, до дрібниць вивчати, аналізувати що-небудь.

Оскільки значення ФО є менш диференційованим, ніж значення слова, то і полісемія є обмеженим явищем у сфері фразеології.

Під фразеологічними омонімами розуміють такі фразеологічні одиниці, які повністю збігаються за компонентним складом, але не мають нічого спільного у значенні.

Фразеологічна омонімія вивчена ще недостатньо в сучасному мовознавстві. Дослідники зазначають, що омонімічних фразеологізмів у порівнянні з лексичними значно менше.

Виникнення омонімів обумовлюється різними способами фразеологізації того самого вільного словосполучення. Так виникли фразеологічні омонімипускати півня, що означає “підпалити щось…”, а також може мати значення “писнути, співаючи чи говорячи”; дати волю рукам – “побити когось”, дати волю рукам – “обнімати кого-небудь”.

 

Синонімія та антонімія фразеологізмів

Фразеологічними синонімами називаються такі ФО, які позначають той же предмет дійсності, виражають те саме поняття, відтіняючи різні сторони його. Фразеологічні синоніми мають однотипне категоріальне значення.

Фразеологічні синоніми об’єднуються у синонімічні ряди, члени яких по-своєму розкривають певні поняття чи судження: “бути близьким до смерті”: на ладан дихати, бути однією ногою в могилі, три чисниці до смерті; “тікати”: пуститися берега, брати ноги на плечі, давати драла.

Для більшості фразеологізмів-синонімів характерні такі риси, як: однорідність моделі, співвіднесеність значення із значенням відповідної частини мови, а також своєрідна сполучуваність.

Об’єднуючись спільним значенням, синонімічні ФО розрізняються певними семантичними відтінками. Так фразеологічні синоніми на позначення поняття “багато” можуть мати такі відтінки: хоч греблю гати, по горло, як зірок у небі, тьма-тьмуща – сполучаються з широким колом понять; кури не клюють і хоч лопатою загрібай – стосовно грошей, коштовностей; як грибів після дощу – крім знач. “багато” має ще й відтінок “швидко”.

Фразеологічні антоніми – це дві фразеологічні одиниці з протилежними значеннями, наприклад: у рот води набрати – теревені правити; кури не клюють – як кіт наплакав; жити як кішка з собакою – жити душа в душу.

Серед фразеологічного матеріалу можна визначити абсолютні антоніми, у яких протилежність семантики двох фразеологічних одиниць пояснюється наявністю частки не, що входить до складу компонентів: до пуття довести – не довести до пуття; ряст топтати – не топтати ряст.

Другу групу становлять фразеологізми-антоніми з різним компонентним складом, тобто різноструктурні: рукою подати – за тридев’ять земель; теревені правити – у рот води набрати.

 

Походження фразеологізмів української мови

Відбиття матеріального й духовного життя народу у фразеології

Матеріальне й духовне життя народу становить невичерпне джерело ФО.

Лаконічно й образно передаючи “великі мислені маси” (Потебня), ФО доносять голос старожитніх писаних пам’яток, колишній світ воїна й мирного орача, мисливця і пастуха, їхні звичаї, обряди, забобони, побут. ФО віддзеркалюють різні сторони народного буття.

1. Давній побут, трудові процеси селянського життя: волам хвости крутити, повертати голоблі, нарубати дров, ні в тин ні в ворота, передати куті меду;

2. Історичні події, факти життя: хоч куди козак, мандрівочка – рідна тіточка, сідати в чужі сани, накрити мокрим рядном;

3. Рослинний і тваринний світ: обідрати як липку, не ликом шитий, як з гуски вода, брати бика за роги.

4. Соціальні відносини: невістка – чужа кістка, кланятися в ноги, пасти задніх.

5. Одиниці виміру: від горшка два вершка, рукою подати, знати почому корець (фунт) лиха.

6. Духовна культура: читати глаголи, брати рушники, підкова на щастя.

7. Фольклор: хатка на курячій ніжці, залишити ріжки та ніжки, накласти головою.

 

Літературні фразеологізми

Сталі словесні формули, що являють собою часто повторювані в писемному й усному мовленні влучні вислови видатних осіб – письменників, філософів, учених, політичних діячів – об’єднуються під назвою крилаті вислови.

1. Крилаті вислови античного джерела:

а) Старогрецькі: ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, сізіфова праця;

б) Староримські: гроші не пахнуть, перейти Рубікон, людина людині вовк.

2. Крилаті вислови релігійного походження:

а) Біблійні: випити чашу до дна, камінь спотикання, не хлібом єдиним, око за око;

б) Євангельські: блудний син, вовк в овечій шкурі, нести хрест, ходіння по муках.

3. Переклади влучних висловів із художніх, філософських та інших творів багатьох мов:

а) німецького походження: весна народів, переоцінка цінностей, чисте мистецтво;

б) французького походження: буря в склянці воді, варфоломіївська ніч, золота молодь;

в) англійського походження: бути чи не бути, мета виправдовує засіб тощо.

Серед крилатих висловів чимало засвоєних із давньоруських джерел: ламати списи, сіяти смуток, іду на ви, мертві сраму не імуть.

Багатий фонд крилатих висловів, що виникли на власне українському ґрунті: всякому городу…, любов к отчизні де героїть…, конотопська відьма, а віз і нині там і т.д.

 

ФО іншомовного походження

ФО, як правило, не перекладаються з мови на мову. Для їх відтворення при перекладі потрібно знайти національний відповідник або пояснити зворот описово.

Запозичені фразеологізми являють собою стійкі сполуки слів, що як готові відтворювані одиниці склалися в іншій мові і були перенесені на український мовний ґрунт без перекладу – в транслітерованому чи нетранслітерованому вигляді – alma mater (альма матер).

Фразеологічні одиниці, що з’явилися в мові внаслідок дослівного перекладу іншомовного звороту, складають фонд фразеологічних кальок: боротьба за існування (англ. struggle for life); папір не червоніє (лат. epistola non erubescit).

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти