ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки України.

Серед чисельних економічних проблем, які постали перед нашою країною у період переходу її від командно - адміністративної до ринкової форми ведення господарства, одне з чільних місць посідає створення ефективної системи управлінням оподаткування і в цьому зацікавлені як держава, так і платники податків – юридичні та фізичні особи, власне кожний громадян.

Управління оподаткуванням – як важлива сфера науково - практичних досліджень і методичних дій складає частину загальної теорії і практики управління. Воно базується на фундаментальному пізнанні політичних, економічних, юридичних та інших наук, збагачених сучасною вітчизняною та зарубіжною практикою. Це сукупність методів, прийомів і засобів інформаційного забезпечення, за допомогою яких органи влади і управління (в тому числі податкові адміністрації та інспекції всіх рівнів) надають функціонуванню податкового механізму заданий законом напрям і координують податкові дії при суттєвих змінах в економіці та політиці. Права та обов'язки органів системи податкового управління оподаткуванням регламентовані в законодавчому прядку.

Поняття "управління оподаткуванням” розкривається з двох сторін:

По-перше, це система органів управління (законодавчі і адміністративні податкові органи). В коло їх обов'язків входить процедурне забезпечення проходження податкової концепції на наступній плановий період, розгляд і обговорення, затвердження в законодавчому порядку.

По-друге, це сукупність норм і правил які регламентують дії у сфері оподаткування, а також визначають міру відповідальності за порушення податкового законодавства. Управління оподаткуванням – найбільш соціально виражена сфера управлінських дій. Недоліки податкового адміністрування приводять до різкого зниження надходжень податків в бюджет, збільшується ймовірність податкових порушень, порушується баланс між бюджетних відносин областей з центром, таким чином нагнітаючи соціальну напругу в суспільстві. Концептуальні прорахунки при прийнятті податкових законів тільки посилюють ці недоліки. Між податковою роботою, системою її управління і методологією оподаткування існує жорсткий причинно – наслідковий взаємозв’язок.Труднощі реформи системи державного управління викликані тією обставиною, що дана сфера діяльності в цілому консервативна. Управлінням займаються державні органи, які свою роботу часто будують на застарілих посткомуністичних методах, які не враховують нових економічних ринкових реалій. Бюрократичний апарат не зацікавлений у створенні прогресивних управлінських структур, які б сприяли підвищенню ефективності рішень у галузі оподаткування.

Необхідність вдосконалення управління оподаткуванням викликана наступними причинами:

1. Переважна більшість рішень щодо управління оподаткуванням приймалась і продовжує прийматись відповідно до особистих знань, інтуїції або інтересів керівництва держави та її організаційних структур.

2. Відсутність належно науково обґрунтованих підходів, врахування світового і історичного досвіду при формуванні національної податкової системи та при аналізі наслідків від її впровадження робили і роблять управління оподаткуванням не ефективним антикризовим засобом, а однією з причин загострення економічної кризи.

3. Зміни у податкове законодавство вводяться всупереч початковим його положенням, а поточні підзаконні акти ще більше відводять податкову практику від закону.

4. Корекція положень законів проводиться за результатами практики, а не виходячи з їх економічної доцільності. Рішення у галузі оподаткування приймаються відповідно до поточних потреб у фінансуванні доходної частини бюджету.

5. Законодавча діяльність представників влади як частина процесу управління оподаткуванням не вільна від лобіювання відомчих інтересів на шкоду національним.

6. Недостатньо узгоджуються між собою методики обрахування і сплати окремих податків, зборів і обов’язкових платежів, що ускладнює контроль за повнотою і своєчасністю сплати їх у бюджет.

7. Відсутня цілісна система економічного планування і прогнозування, яка б забезпечувала реалізацію науково-технічної, фінансово-економічної та соціальної політики держави. Низька якість податкового планування і прогнозування, відсутність конкретних принципів організації розробки, координації та затвердження планів і прогнозів податкових надходжень як на рівні держави в цілому, так і по регіонах, є однією з причин того, що Уряд України вимушений періодично вдаватись до секвестрування бюджетних витрат.

8. Система податкового регулювання залишається практично незмінно ще з часів командно-адміністративної системи управління. Податкове регулювання в Україні здійснюється через економічно необґрунтовану систему пільг: з ряду податків і зборів сума наданих пільг дорівнює або перевищує суму надходжень. І разом з цим, в Україні практично відсутній комплекс податкових пільг стратегічної дії, який покликаний компенсувати фінансові збитки при випуску нової конкурентноспроможної продукції, модернізації технологічних процесів, зміцнення основ малого бізнесу. Як свідчить практика та історичний досвід провідних країн світу, державний протекціонізм через податки був вирішальним чинником в економічному поступі.

Вказані чинники суттєво впливають на ефективність управління оподаткуванням в Україні і в умовах трансформації економіки цей процес потребує вдосконалення.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти