ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості обрахунку бази оподаткування та прогнозування податків і зборів

 

Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходжень доходів складається на підставі:

- основних напрямків економічного і соціального розвитку території;

- облікових даних про кількість платників по кожному виду доходів, суми нарахованих платежів з врахуванням пільг;

- діючих ставок справляння податків і обов’язкових платежів;

- нових законодавчих актів, що вводяться в прогнозному періоді;

- прогнозних розрахунків окремих підприємств, що мають визначальне значення в надходженнях;

- розрахунків до доходів бюджету відповідного рівня;

- термінів сплати платежів чи перехідних платежів;

- даних про надходження за звітний період та очікуваних до кінця періоду, про залишки податкової заборгованості і переплати.

При обрахунку бази оподаткування та прогнозуванні надходжень податку на прибуток враховуються норми діючого Закону України від 25.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами і доповненнями внесеними Законами України станом на початок прогнозованого періоду, інших законодавчих актів та нормативних документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та Державної податкової адміністрації України, які вплинуть на надходження цього податку у прогнозованому періоді.

При розрахунку надходжень податку на прибуток, крім впливу змін законодавчих актів необхідно ще врахувати:

- суму пільг, яку згідно до чинного законодавства отримають платники податку на прибуток у прогнозованому періоді;

- суму реструктуризованої заборгованості по податку на прибуток з графіку погашення реструктуризованої податкової заборгованості з терміном погашення у прогнозованому періоді;

- суму недоїмок і переплат;

- показник зростання прибуткових підприємств;

- збільшення індексу цін виробника;

- зростання обсягу промислової продукції;

- погашення заборгованості по податку на прибуток;

- відстрочки, термін дії яких закінчується у прогнозному періоді;

- тенденції підприємств до інвестування або накопичення капіталу;

- соціально-економічні наслідки збільшення або зменшення ставок податку.

Зведену декларацію про прибуток прибуткових підприємств доцільно робити в розрізі галузей. Це дасть можливість проводити поглиблений аналіз надходжень по податку і точніше прогнозувати податок на прибуток з урахуванням особливостей окремих галузей промисловості.

Розрахунок бази оподаткування та надходження прибуткового податку з громадян здійснюється відповідно до положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами та доповненнями), інших законодавчих та нормативних актів Верховної Ради і Уряду України, наказів, розпоряджень та вказівок у других формах Державної податкової адміністрації України, зокрема інструкції про прибутковий податок з громадян. Дані про кошти, спрямовані на оплату праці робітників, службовців, працівників кооперативів, малих та спільних підприємств отримуються безпосередньо від економічних служб державних адміністрацій. Середня ставка податку вираховується шляхом відношення сум фактичних надходжень по даній категорії платників податку до фактичного фонду оплати праці за ряд попередніх звітних періодів. Сума податку вираховується шляхом множення середньої ставки податку на суму коштів, спрямованих на оплату праці. Перехідні платежі вираховуються виходячи з того, що виплата заробітної плати за грудень відбувається у січні, а фонд заробітної плати прогнозується за рік в цілому. Для обрахунку суми перехідних платежів необхідно додати перехідні платежі минулого року та відняти розрахункову суму податку за перший місяць від річної суми податку прогнозованого періоду. Сума прибуткового податку з доходів від заняття підприємницькою діяльністю розраховується, виходячи з рівня фактичних надходжень цього податку за ряд минулих періодів, динаміки кількості платників, росту рівня доходів та змін додаткового законодавства з питань оподаткування прибутковим податком цієї категорії платників.

У розрахунках необхідно врахувати вплив наступних чинників на надходження прибуткового податку:

- пільги по прибутковому податку згідно чинного законодавства;

- перехід суб’єктів підприємницької діяльності на сплату єдиного і фіксованого податку;

- наявність заборгованості по заробітній платі і тенденцію до її зменшення (збільшення);

- заходи уряду, місцевих органів влади щодо збільшення кількості робочих місць тощо.

При розрахунку суми податку на додану вартість використовуються прогнозні макроекономічні показники Мінекономіки, обласних економічних управлінь, окремих платників податків та розрахунки по інших платежах до бюджету.

Розрахунок надходжень податку на додану вартість здійснюється з врахуванням наступних чинників:

1. Очікувані надходження базового року (виходячи з факту 10 місяців).

2. Очікувані надходження із врахуванням впливу зростання недоїмки і переплат.

3. Вплив за рахунок зміни контингенту платників:

- нараховані суми податку по платниках, що перейшли до інших ДПІ;

- нараховані суми податку по платниках, що перейшли до даної ДПІ;

- нараховані суми податку по платниках, які висловили побажання знятися з реєстрації в якості платників ПДВ в наслідок того, що обсяг їх оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт, послуг менше 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Вплив макропоказників на надходження у прогнозованому періоді:

- індекс оптових цін;

- індекс зростання (падіння) виробництва даного регіону;

- індекс зростання (падіння) обсягів експорту товарів у даному регіоні.

5. Прогнозна сума реструктуризованої заборгованості, яку підприємства мають заплатити у прогнозованому періоді.

6. Вплив змін у законодавстві:

- за рахунок запровадження або відміни "нульової" ставки чи інших пільг;

- за рахунок зменшення чи збільшення показників, які утворюють додану вартість (прибуток, фонд оплати праці, нарахування зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування; амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів; акцизний збір; відрахування на геологорозвідувальні роботи).

При складанні прогнозних розрахунків надходжень податку на додану вартість особливу увагу необхідно звертати на часті зміни в законодавстві по даному податку - положення Закону України "Про податок на додану вартість", як ніякого іншого міняються найчастіше.

Прогнозування надходжень акцизного збору здійснюється на основі Декрету КМУ від 26.12.92 р. № 18-92 "Про акцизний збір" (із змінами і доповненнями) та інших нормативно-правових актів.

Розрахунок надходжень акцизного збору на прогнозний період здійснюється по підакцизних товарах у залежності та із зазначенням конкретної характеристики, властивої для кожного товару (групи або підгрупи), обсягів виробництва підакцизної продукції у прогнозному році, ставок акцизного збору (в ЄВРО, гривнях, % до вартості) та загальної суми акцизного збору (тис.ЄВРО та тис.грн.).

При проведенні розрахунків по акцизному збору необхідно враховувати вплив наступних чинників:

- наявність пільг згідно чинного законодавства;

- збільшення (зменшення) кількості підакцизної продукції;

- підвищення (зниження) ставок;

- закінчення дії або введення у дію пільгових ставок.

Прогнозування надходжень податку з власників транспортних засобів здійснюється на підставі:

- Закону України від 30 червня 1993 року № 3353-Х11 "Про дорожній рух";

- Закону України від 18 лютого 1997 року № 75 "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" із змінами і доповненнями;

- наказу ДПА України від 16 лютого 2000 року № 61 "Про затвердження розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та порядку заповнення розрахунку";

- наказу ДПА України від 12 квітня 2000 року № 165 "Про затвердження Порядку податкового обліку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів";

- розрахунків платників по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- інших нормативних та інструктивних актів органів державної виконавчої влади.

База оподаткування податку з власників транспортних засобів розраховується на базі даних про кількість транспортних засобів з установленими об’ємами циліндрів (потужністю двигуна, довжиною корпусу та даних про пільги платників податку в розрізі 2 груп платників: юридичних та фізичних осіб. Для здійснення розрахунку надходження податку з власників транспортних засобів - фізичних осіб та уточнення фактичної наявності об’єктів оподаткування залучаються дані органів, на які відповідно до ст. 34 Закону України від 30 червня 1993 року "Про дорожній рух" покладено державну реєстрацію транспортних засобів. Розрахунок надходжень податку здійснюється за спеціальними формами по кожній окремій категорії об’єктів оподаткування згідно з Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" окремо по транспортних засобах, що є у власності юридичних та фізичних осіб. У розрахунок надходжень податку з транспортних засобів, що є у власності фізичних осіб, включаються транспортні засоби, які проходять технічний огляд у році, на який ведеться розрахунок. Загальний підсумок розрахунку по всіх групах транспортних засобів складає прогнозну базу оподаткування на рік.

При розрахунках прогнозних надходжень обов’язково необхідно враховувати вплив змін законодавчих актів, якими розширюється (звужується) коло пільговиків по сплаті транспортного податку.

Прогнозування надходжень плати за землю здійснюється на підставі Закону України від 19 вересня 1996 року № 378/96-ВР "Про плату за землю" (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про державний бюджет України", інших інструктивних та нормативних актів органів державної виконавчої влади, місцевих рад народних депутатів та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель".

Необхідно враховувати, що по земельних ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка земель, відповідні сільські, селищні, міські ради згідно із частиною 4 статті 7 Закону України "Про плату за землю" можуть диференціювати та затверджувати ставки земельного податку.

Розрахунок надходжень плати за землю здійснюється за наступними показниками:

1. Землі сільськогосподарських підприємств

- за межами населених пунктів;

- в межах населених пунктів.

2. Землі промисловості:

- за межами населених пунктів;

- у межах населених пунктів.

3.Землі транспорту:

- за межами населених пунктів;

- у межах населених пунктів.

4. Землі зв’язку:

5. Землі водного фонду.

6. Землі під житловою забудовою:

- за межами населених пунктів;

- у межах населених пунктів.

7. Землі у користуванні громадян:

- за межами населених пунктів;

- у межах населених пунктів.

У розрахунку необхідно врахувати:

- пільги надані законодавством;

- перехідні платежі минулого періоду та на майбутній період;

- надходження сум реструктуризованої заборгованості з терміном погашення у прогнозованому періоді.

Крім того на зменшення прогнозних надходжень буде впливати дія Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" та Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".

Прогнозні показники збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду визначаються відповідно до Лісового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44 "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живицю" зі змінами і доповненнями та наказу Державного комітету лісового господарства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державної податкової адміністрації від 15 жовтня 1999 року № 91/241/129/236/565 "Про затвердження Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 року № 785/4078.

За базу оподаткування необхідно брати обсяги платного відпуску деревини.

Розрахунок сум надходження плати за спеціальне використання лісових ресурсів проводиться за встановленою формою і по наступних показниках:

1. Ділова деревина.

2. Дров’яна деревина.

3. Хмиз.

4. Інші види лісового доходу.

5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

При розрахунках необхідно зараховувати до суми збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, суми погашеної реструктурованої заборгованості, здійсненої за станом на 31 березня1997 року відповідно до Закону України від 5 червня 1997 року № 314 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року". Надходження від збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду зменшується внаслідок переходу окремих суб’єктів малого підприємництва, які раніше були платниками даного збору, на сплату єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва і згідно з Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 746 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" вони не є платниками зборів за використанням природних ресурсів.

Прогнозування надходжень плати за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту базується на постанові Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 року № 836 "Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" та наказі Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Міністерства економіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 1 жовтня 1999 року № 231/539/118/219 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту", який зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 жовтня 1999 року № 711/4004. За базу оподаткування беруться дані про обсяги використання води.

Розрахунок сум прогнозних надходжень плати за спеціальне використання водних ресурсів проводиться за спеціальною формою. Дані про обсяги використання води отримуються від органів Мінекоресурсів та Держводгоспу на місцях та у разі необхідності -безпосередньо від платників. Збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється, виходячи з обсягів фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, установлених лімітів, нормативів збору та коефіцієнтів. При визначенні прогнозних показників надходжень збору за спеціальне використання водних ресурсів необхідно врахувати, що ряд платників збору перейдуть на сплату єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва згідно з Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 746 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" та фіксованого сільськогосподарського податку, що зменшить базу оподаткування зазначеного виду платежу. Враховуючи специфіку справляння плати за воду з підприємств гідроенергетики, сума плати по цих підприємствах розраховується окремо за тією ж вищевикладеною схемою. При розрахунку кінцевої суми прогнозних надходжень плати за воду у прогнозному періоді необхідно врахувати сальдо перехідних платежів та надходження сум реструктуризованої податкової заборгованості по платі за воду.

Прогнозування надходжень плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюється на підставі Кодексу України про надра, Закону України "Про державний бюджет України", постанов Кабінету Міністрів від 12 вересня 1997 року № 1014 "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин" із змінами і доповненнями та від 7 березня 2000 року № 456 "Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування підземних вод", наказу Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики, Державної податкової адміністрації від 13 червня 2000 року № 51/128/307/128 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 3 липня 2000 року № 383/4604.

Прогнозні показники надходжень по платі за користування надрами для видобування корисних копалин розраховуються, виходячи із сум нарахованого платежу (обсяги погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних копалин або обсяги видобутих корисних копалин перерахованих по ставках відповідно до постанов Кабінету Міністрів України: від 12 вересня 1997 року № 1014 із змінами і доповненнями, від 7 березня 2000 року № 456 з врахуванням коефіцієнтів та фактично сплачених сум, сум переплат та недоїмки. При визначенні прогнозних надходжень по платі за користування надрами для видобування підземної мінеральної води необхідно врахувати, що вищезазначена постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2000 року № 456 набрала чинності з 1 липня 2000 року. При визначенні прогнозних показників по платі за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробничої (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицювальних матеріалів плата визначається, виходячи з вартості мінеральної сировини чи продукції її переробки. Для цього необхідно керуватися Методикою розрахунку платежів за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробничої (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицювальних матеріалах, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державної податкової адміністрації, Міністерства праці та соціальної політики, Державного комітету по геології і використанню надр від 7 квітня 1999 року № 79/187/51/57.

Також при визначенні прогнозних показників по платі за користування надрами (в частині місцевого бюджету) необхідно врахувати пільги, які надані місцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів (відповідно ст.1 Закону України "Про систему оподаткування"). Розрахунок прогнозних надходжень плати за спеціальне використання надр проводиться за спеціальною формою.

Прогнозування надходжень до бюджету збору за геологорозвідувальні роботи здійснюється на підставі Кодексу України про надра, постанов Кабінету Міністрів України: від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", від 29 січня 1999 року № 115 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, та його справляння" зі змінами і доповненнями, наказу Комітету України з питань геології та використання надр, Державної податкової адміністрації, погодженого з Міністерством економіки та Міністерством фінансів від 23 червня 1999 року № 105/309 "Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету", які зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 липня 1999 року № 474/3767. Прогнозні показники надходжень до державного бюджету збору за геологорозвідувальні роботи розраховуються як сума надходжень за минулий рік по обсягах видобутку копалин (погашення запасів), перерахована по ставках постанови Кабінету Міністрів України № 115, при цьому необхідно врахувати ріст за видобуток корисних копалин (погашення запасів) на прогнозний рік, добавити недоїмку та відняти суми переплат та наданих платникам пільг. Розрахунок надходжень по збору за геологорозвідувальні роботи проводяться за спеціальною формою.

Прогнозування надходжень фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється на підставі Закону України від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV "Про фіксований сільськогосподарський податок", постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658 "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку", наказів Державної податкової адміністрації від 27 квітня 1999 року № 230 "Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" та від 19 травня 1999 року № 267 "Про затвердження порядку податкового обліку фіксованого сільськогосподарського податку", Розрахункова сума надходження фіксованого сільськогосподарського податку до бюджету визначається, виходячи з площі сільгоспугідь, їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року відповідно до методики, затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 "Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", ставок податку та встановленого ст.6 Закону України від 17 грудня 1998 року № 320-XІV "Про фіксований сільськогосподарський податок" нормативу надходження до місцевого бюджету.

При прогнозуванні надходжень необхідно враховувати: динаміку зміни кількості платників податку, зміну площ сільськогосподарських угідь порівняно з попереднім роком та відміну підвищуючих коефіцієнтів при розрахунку цього податку для новостворених господарств - платників фіксованого сільськогосподарського податку; результати звірок з державним земельним кадастром про склад земельних ділянок та їх грошових оцінок та результати аналізу сплати у попередньому звітному періоді фіксованого сільськогосподарського податку у грошовій формі та у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

Розрахунок надходжень місцевих податків і зборів здійснюється на основі фактичних надходжень за ряд минулих періодів, даних про наявність платників, змін неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, ставок оподаткування. Для цього розробляються накопичувальні аналітичні таблиці довільної форми про динаміку надходжень за ряд минулих періодів, змін структури платників, індексу змін ставок оподаткування тощо. При обрахуванні бази оподаткування необхідно врахувати наступне:

- неоподатковуваний мінімум громадян, відносно якого встановлено граничні розміри місцевих податків і зборів, не змінювався з 1996 року;

- середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, що є об’єктом оподаткування комунального порядку, і з року в рік має тенденцію до зменшення;

- можливе зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності - платників комунального податку та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг у зв’язку з переходом на сплату єдиного податку (Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" в редакції від 28 червня 1999 року № 746/99);

- стан перегляду органами місцевого самоврядування ставок ринкового збору відповідно до Указу Президента України від 8 червня 1999 року № 761 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору".

Прогнозування єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва здійснюється на підставі Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" та Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".

При визначенні прогнозних надходжень необхідно врахувати тенденцію до подальшого збільшення суб’єктів підприємницької діяльності, які переходять на спрощену систему оподаткування.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти