ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання, права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності

У засновницькі прававходять право на вільний вибір видів діяльності, на вибір організаційно-правової форми підприємства, наа прийняття рішень про створення підприємства, право змінювати як діяльність, так і форму підприємства.

Права в галузі управління. Власник реалізує свої права в управлінні як безпосередньо, так і через уповноважені ним орга­ни, може делегувати свої управлінські права органу управління.

До управлінських прав належать права:

♦ самостійно визначати структуру підприємства (кількість і склад підрозділів, філій, представництв, відділень);

♦ приймати і змінювати статут, інші документи (установчі);

♦ затверджувати положення про структурні підрозділи;

♦ формувати органи управління та контролювати їх діяль­ність, призначати посадових осіб, встановлювати їх обов'язки.

Управлінські функції мають також трудові колективи. Реалізуються вони загальними зборами (конференцією) або виборним органом (радою підприємства або радою трудового колективу).

Майнові права( загальні та спеціальні):

♦ мати основні фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства;

♦ вести господарську та комерційну діяльність, бути позивачем та відповідачем у суді будь-якої інстанції, захищаючи свої права від імені підприємства;

♦ розпоряджатися майном (продавати, обмінювати, здавати в оренду, заставляти, надавати тимчасово у безоплатне користування, списувати з балансу основні фонди);

♦ набувати на законних підставах майно.

Договірно-майнові права:

♦ укладати засновницькі, господарські договори та інші контракти і нести за ними відповідальність;

♦ видавати закладні (застави) та інші фінансові зобов'я­зання; позичати гроші; інвестувати та реінвестувати кошти підприємства;

♦ одержувати рухоме і нерухоме майно як гарантію оплати боргу;

♦ право випуску і обігу цінних паперів, акцій, облігацій, приватизаційних паперів, ощадних, інвестиційних сертифікатів, векселів (підприємство має право випускати і реалізувати лише ті види цінних паперів, які спеціально визначені законом).

Під час заснування підприємства зобов'язані:

♦ затверджувати, перезатверджувати установчі документи, реєструватись як суб'єкти підприємницької діяльності;

♦ на діяльність, що підлягає ліцензуванню, одержувати ліцензії;

♦ виконувати господарські зобов'язання (контракти, державні замовлення, договори) - забезпечувати необхідну якість продукції, послуг, робіт;

♦ вести бухгалтерський облік (самостійні бухгалтерські баланси) своєї роботи, надавати органам державної статистики передбачену законом звітність;

♦ своєчасно подавати податковим органам декларації про свої доходи, інші податкові документи, сплачувати податки, інші обов'язкові платежі;

♦ не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольного законодавства, прав та інтересів споживачів;

♦ раціонально використовувати природні ресурси;

♦ охороняти довкілля від забруднення, іншого шкідливого пливу;

♦ за свій рахунок відшкодовувати витрати на відновлення і-а охорону природних ресурсів.

За невиконання своїх обов'язків підприємство несе майно­ву та іншу відповідальність, встановлену законом, а також передбачену договорами.

Види об’єднань підприємств

Асоціація – договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності та не мають права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

Корпорація – створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Консорціум – тимчасові уставні об’єднання промислового та банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Концерн – уставні об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.

Інші – за галузевими, територіальними та ін. принципами. Наприклад, промислова фін. група – промислові, с/г підприємства, банки, наукові та проектні установи та організації всіх форм власності, що ставлять за мету отримання прибутку, і які створюються за рішенням уряду України на визначений термін з метою реалізації держ. програми.

Об’єднання підприємств не відповідають по зобов’язанням своїх членів, а члени не відповідають по зобов’язаннями об’єднань, якщо інше не передбачено установчими документами.

 

Структура підприємства, особливості оперативного управління та господарського відання в господарській діяльності

Організаційна структура підприємства.

Згідно статті 65 ГК підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти