ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яка з точок належить осі ординат?

Координати

Частина перша

1. Паралельне перенесення задано формулами:

У яку точку при такому паралельному перенесенні переходить точка

А) Б) В) Г)

2. Середина відрізка з кінцями і точках належить:

А) осі Б) осі В) осі Г) площині .

3. Складіть рівняння кола із центром у точці , яке проходить через точку .

А) ; Б) ;

В) Г)

4. Яка з наведених точок належить координатній площині

А) Б) В) Г)

5. Точки і симетричні відносно точки . Знайдіть і .

А) Б) В) Г)

Яка з точок належить осі ординат?

А) Б) В) Г)

7. Яка точка симетрична точці відносно початку координат?

А) Б) В) Г)

8. Серед точок укажіть пару точок симетричних відносно осі ординат.

А) і Б) і В) і Г) і

Яке з рівнянь є рівнянням кола?

А) ; Б) ; В) ; Г)

10. Порівняйте відстані та , якщо

А) Б) В) Г) неможливо порівняти.

11. Знайдіть координати середини відрізка , якщо

А) Б) В) Г)

12. Відстань від якої точки чи до початку координат є меншою?

А) Б) В) відстані однакові Г) неможливо визначити

13. Коло задане рівнянням Яка з наведених точок належить колу?

А) Б) В) Г)

14. Знайдіть відстань між точками і

А) Б) В) ; Г) .

15. Знайдіть координати середини відрізка , якщо

А) Б) В) Г)

16. Знайдіть відстань від початку координат до точки

А) Б) В) ; Г) .

17. Знайдіть точку перетину прямої з віссю абсцис.

А) Б) В) Г)

Координати

Частина друга

18. Знайдіть координати вершини паралелограма , якщо

19. Знайдіть координати точки, яка лежить на осі абсцис і рівновіддалена від точок і

Вектори

Частина перша

20. Який із запропонованих векторів перпендикулярний до вектора

А) Б) В) ; Г) .

21. Знайдіть скалярний добуток векторів і

А) ; Б) ; В) ; Г) .

22. Який із запропонованих векторів колінеарний вектору

А) Б) ; В) ; Г) .

23. Знайдіть довжину вектора якщо ,

А) ; Б) ; В) ; Г) .

24. Знайдіть модуль вектора

А) ; Б) ; В) ; Г) .

25. Знайдіть координати вектора якщо і .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

26. Який із векторів колінеарний вектору

А) Б) ; В) ; Г) .

27. Задано вектори і Знайдіть координати вектора

А) ; Б ) В) Г)

28. Знайдіть модуль вектора

А) ; Б) ; В) ; Г) .

29. Дано вектори і При якому значенні виконується рівність

А) ; Б) ; В) ; Г) .

Вектори

Частина друга

30. Модуль вектора дорівнює 7. Знайдіть

31. Кут між векторами і дорівнює Знайдіть , якщо .

32. Дано і Знайдіть модуль вектора

Задачі з планіметрії

33. На якому з рисунків кути і є вертикальними?

Знайдіть градусну міру внутрішнього кута правильного восьмикутника.

А) Б) В) Г)

Знайдіть градусну міру центрального кута правильного шестикутника.

А) Б) В) Г)

36. Радіус круга дорівнює 6 см. Знайдіть площу сектора, якщо градусна міра його дуги дорівнює

А) Б) В) Г)

Які градусні міри із запропонованих можуть мати два суміжні кути?

А) і ; Б) і ; В) і ; Г) і

38.Чому дорівнює кутовий коефіцієнт прямої, що задана рівнянням

А) Б) В) Г)

39. На рисунку прямі паралельні, - січна. Знайдіть градусну міру .

Знайдіть градусну міру 1.

А) Б) В) Г)

Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 4 см.

А) Б) В) Г)

41. Промінь проходить між сторонами Знайдіть градусну міру

А) Б) В) Г)

42. Довжина кола дорівнює Знайдіть площу круга, який обмежується цим колом.

А) ; Б) ; В) ; Г)

43. Один із суміжних кутів на менший за інший. Знайти більший із суміжних кутів.

А) Б) В) Г)

Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 6 см.

А) ; Б) ; В) ; Г)

45. Промінь - бісектриса кута . Знайдіть градусну міру кута , якщо

А) Б) В) Г)

46. Знайдіть довжину дуги кола радіуса яка відповідає центральному куту

А) ; Б) ; В) ; Г)

Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 8см.

А) Б) В) Г)

48. Точка належить відрізку Знайдіть довжину відрізка

А) ; Б) ; В) ; Г)

Обчисліть суму внутрішніх кутів опуклого десятикутника.

А) Б) В) Г)

50. Точка ділить відрізок завдовжки у відношенні , рахуючи від точки . Знайдіть довжину відрізка .

А) ; Б) ; В) ; Г)

Яка з фігур є правильним многокутником?

А) трапеція; Б) квадрат; В) прямокутний трикутник; Г) коло.

52.Сума двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює Знайдіть гострий кут між прямими.

А) Б) В) Г)

Трикутники.

53. Дано Знайдіть

А) ; Б) ; В) ; Г)

54. ~ Знайдіть градусну міру кута

А) Б) В) Г) неможливо визначити.

55. Сторони трикутника дорівнюють , і Знайдіть косинус найбільшого за величиною кута трикутника.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

56. Знайдіть градусну міру кута при вершині рівнобедреного трикутника , якщо кут при основі цього трикутника дорівнює

А) Б) В) Г)

Чотирикутники

81. Діагональ паралелограма дорівнює і перпендикулярна до сторони паралелограма, яка дорівнює . Знайдіть площу паралелограма.

А) ; Б) ; В) ; Г)

82. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють і .

А) ; Б) ; В) ; Г)

83. Два кути трапеції дорівнюють і . Знайдіть градусну міру меншого з невідомих кутів трапеції.

А) Б) В) Г)

84. Площа паралелограма дорівнює , а одна з його сторін - . Знайдіть висоту паралелограма, проведену до цієї сторони

А) ; Б) ; В) ; Г)

85. Різниця між периметром квадрата і довжиною однієї з його сторін дорівнює . Знайдіть периметр квадрата.

А) ; Б) ; В) ; Г)

86. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, утворює з бічною стороною кут . Знайдіть градусну міру гострого кута трапеції.

А) Б) В) Г)

87. Діагональ ромба утворює із стороною кут . Знайдіть градусну міру гострого кута ромба.

А) Б) В) Г)

88. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її основи дорівнюють і

А) ; Б) ; В) ; Г)

89. Сторона ромба дорівнює Знайдіть площу ромба, якщо його гострий кут дорівнює .

А) ; Б) ; В) ; Г)

90. Діагоналі прямокутника перетинаються в точці , Знайдіть градусну міру

кута .

А) Б) В) Г)

91. - точка перетину діагоналей трапеції з основами і

Знайдіть

А) ; Б) ; В) ; Г)

92. Основи трапеції відносяться як , а її середня лінія дорівнює Знайдіть довжину меншої основи трапеції.

А) ; Б) ; В) ; Г)

93. Сума трьох сторін квадрата дорівнює Знайдіть периметр квадрата.

А) ; Б) ; В) ; Г)

94. Сторона ромба дорівнює а одна з його діагоналей - Знайдіть другу діагональ ромба.

А) ; Б) ; В) ; Г)

95. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють і а бічна сторона - Знайдіть периметр трапеції.

А) ; Б) ; В) ; Г)

96. Один з кутів паралелограма на менший за інший. Знайдіть градусну міру гострого кута паралелограма.

А) Б) В) Г)

97. Основа трапеції дорівнює а середня лінія - Знайдіть довжину іншої основи.

А) ; Б) ; В) ; Г)

98. Знайдіть площу прямокутника, діагональ якого дорівнює а кут між діагоналями становить .

А) ; Б) ; В) ; Г)

99. Точка перетину діагоналей квадрата знаходиться на відстані від однієї з його вершин. Знайти суму довжин діагоналей квадрата

А) ; Б) ; В) ; Г)

100. Гострий кут прямокутної трапеції дорівнює . Знайдіть градусну міру тупого кута цієї трапеції

А) Б) В) Г)

101. Площа прямокутника дорівнює а одна з його сторін - Знайдіть довжину сторони, яка не паралельна даній.

А) ; Б) ; В) ; Г)

102. Одна з сторін прямокутника дорівнює а його діагональ - Знайдіть невідому сторону прямокутника.

А) ; Б) ; В) ; Г)

103. - точка перетину діагоналей прямокутника,

, периметр трикутника .

Знайдіть

А) ; Б) ; В) ; Г) неможливо

визначити.

Прямі і площини

Перша частина

114. Усі вершини ромба належать площині . Пряма паралельна прямій . Як можуть бути розташовані пряма і площина ? Виберіть правильне твердження.

А) пряма може належати площині або перетинати її, пряма не може бути паралельною площині ;

Б) пряма може належати площині , пряма не може перетинати площину або бути паралельною площині ;

В) пряма може належати площині або бути паралельною площині , пряма не може перетинати площину ;

Г) пряма може належати, бути паралельною площині або перетинати площину .

115. Пряма перпендикулярна до площини квадрата

, Знайдіть

А) Б) В) Г)

Яке з тверджень правильне?

А) через три точки завжди можна провести лише одну площину;

Б) через три точки завжди можна провести лише дві площини;

В) через три точки завжди можна провести безліч площин;

Г) через три точки завжди можна провести одну або безліч площин.

125. - перпендикуляр, - похила, проведені з точки до площини . Порівняйте і .

А) ; Б) ; В) ; Г) порівняти неможливо.

126. Площини і перетинаються по прямій . Пряма належить площині . Як можуть бути розташовані прямі і ? Виберіть правильне твердження.

А) прямі і можуть перетинатися, не можуть бути паралельними або мимобіжними;

Б) прямі і можуть бути паралельними,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти