ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У рівнобічній трапеції бічна сторона вдвічі довша за висоту.. Знайдіть градусну міру гострого кута трапеції.

А) Б) В) Г) неможливо визначити.

105. Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють і , а бічна сторона -

А) ; Б) ; В) ; Г) інша відповідь.

106. Знайдіть більший кут паралелограма, якщо сума двох його кутів дорівнює

А) Б) В) Г)

107. Діагональ квадрата дорівнює Знайдіть довжину сторони квадрата.

А) ; Б) ; В) ; Г)

108. Сторони паралелограма дорівнюють і , а кут між ними становить Знайдіть довжину більшої діагоналі паралелограма.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

109. Гострий кут рівнобічної трапеції дорівнює Знайдіть градусну міру тупого кута цієї трапеції.

А) Б) В) Г)

110. Основи трапеції дорівнюють і , а її висота - Знайдіть площу трапеції.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

111. Сторона квадрата дорівнює Знайдіть його діагональ.

А) ; Б) ; В) ; Г)

112. - ромб, . Знайдіть градусну міру кута .

А) Б) В) Г)

У прямокутній трапеції тупий кут у тричі більший за гострий. Знайдіть градусну міру гострого кута трапеції.

А) Б) В) Г)

Прямі і площини

Перша частина

114. Усі вершини ромба належать площині . Пряма паралельна прямій . Як можуть бути розташовані пряма і площина ? Виберіть правильне твердження.

А) пряма може належати площині або перетинати її, пряма не може бути паралельною площині ;

Б) пряма може належати площині , пряма не може перетинати площину або бути паралельною площині ;

В) пряма може належати площині або бути паралельною площині , пряма не може перетинати площину ;

Г) пряма може належати, бути паралельною площині або перетинати площину .

115. Пряма перпендикулярна до площини квадрата

, Знайдіть

А) Б) В) Г)

Скільки різних площин можна провести через три точки, які лежать на одній площині?

А) одну; Б) дві; В) три; Г) безліч.

117. Пряма проходить через вершину

Який кут утворює пряма

із площиною

А) Б) В) Г) неможливо

визначити.

118. Сторона паралельна площині , а сторони і перетинають площину в точках і відповідно. Знайдіть , якщо:

А) ; Б) ; В) ; Г)

Площини рівних рівносторонніх трикутників

і перпендикулярні,

Знайдіть висоту .

А) 4 см; Б) 3 см; В) 2 см; Г) см

120. Сторона паралелограма належить площині а сторона не належить цій площині. Скільки спільних точок мають пряма і площина

А) жодної; Б) одну; В) дві; Г) безліч.

121. Площини прямокутників і перпендикулярні. Скільки спільних точок мають пряма і площина

А) жодної; Б) одну; В) безліч; Г) неможливо визначити.

122. Прямі і паралельні у просторі, а пряма перетинає пряму . Як можуть бути розташовані прямі і ? Виберіть правильне твердження.

А) прямі і можуть бути паралельними, не можуть бути мимобіжними або перетинаються;

Б) прямі і можуть перетинатися, не можуть бути паралельними або мимобіжними;

В) прямі і можуть бути мимобіжними, не можуть бути паралельними або перетинаються;

Г) прямі і можуть перетинатися або бути мимобіжними, не можуть бути паралельними.

123. Пряма перпендикулярна до площини а пряма перетинає площину , але не є перпендикулярною до неї. Як можуть бути розташовані прямі і ? Виберіть правильне твердження.

А) прямі і можуть бути паралельними, не можуть бути мимобіжними або перетинатися;

Б) прямі і можуть бути мимобіжними, не можуть бути паралельними або перетинатися;

В) прямі і можуть перетинатися, не можуть бути паралельними або мимобіжними;

Г) прямі і можуть перетинатися або бути мимобіжними, не можуть бути паралельними.

Яке з тверджень правильне?

А) через три точки завжди можна провести лише одну площину;

Б) через три точки завжди можна провести лише дві площини;

В) через три точки завжди можна провести безліч площин;

Г) через три точки завжди можна провести одну або безліч площин.

125. - перпендикуляр, - похила, проведені з точки до площини . Порівняйте і .

А) ; Б) ; В) ; Г) порівняти неможливо.

126. Площини і перетинаються по прямій . Пряма належить площині . Як можуть бути розташовані прямі і ? Виберіть правильне твердження.

А) прямі і можуть перетинатися, не можуть бути паралельними або мимобіжними;

Б) прямі і можуть бути паралельними, не можуть бути мимобіжними або перетинатися;

В) прямі і можуть бути мимобіжними, не можуть бути паралельними або перетинатися;

Г) прямі і можуть перетинатися або бути паралельними, не можуть бути мимобіжними.

127. Площини квадратів і перпендикулярні, . Знайдіть відстань між точками і .

А) ; Б) ; В) ; Г)

128. Площини і паралельні. Точка не належить жодній з площин. Скільки існує прямих, які проходять через точку паралельно площинам і ?

А) жодної; Б) одна; В) дві; Г) безліч.

129. З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу . Знайдіть , якщо = 5см, = 4см.

А) ; Б) ; В) ; Г)

130. Пряма паралельна площині , пряма - належить площині . Як можуть бути розташовані прямі і ? Виберіть правильне твердження.

А) прямі і можуть бути паралельними, не можуть бути мимобіжними або перетинатися;

Б) прямі і можуть бути мимобіжними, не можуть бути паралельними або перетинатися;

В) прямі і можуть перетинатися, не можуть бути паралельними або мимобіжними;

Г) прямі і можуть бути паралельними або мимобіжними, не можуть перетинатися.

131. З точки до площини проведено похилі і та перпендикуляр , Знайдіть .

А) ; Б) ; В) ; Г)

132. Прямі і не паралельні і не перетинаються. Скільки площин можна провести через ці дві прямі?

А) жодної; Б) одну; В) дві; Г) безліч.

133. Пряма перпендикулярна до площини , а пряма

лежить у площині і проходить через точку

перетину прямої і площини . Яким є кут між

прямими і .

А) Б) В) Г) неможливо визначити.

Прямі і площини

Частина друга

134. Площина паралельна стороні та перетинає сторони і відповідно в точках і . Знайдіть , якщо

135. Два відрізки впираються своїми кінцями у дві паралельні площини. Довжини відрізків дорівнюють і , а їхні проекції на одну з площин відносяться як . Знайдіть відстань між даними площинами.

136. Площини і паралельні. Через точку , яка лежить між цими площинами, проведено прямі і , які перетинають площину у точках і , а площину - у точках і . Знайдіть довжину відрізка , якщо = і .

137. З точки до площини проведено дві рівні похилі по кожна . Кут між похилими дорівнює , а кут між їхніми проекціями - прямий. Знайдіть відстань від точки до площини .

138. Через кінець відрізка проведено площину . Через кінець і точку цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину в точках і відповідно. Знайдіть довжину відрізка , якщо і .

139. Точка знаходиться поза площиною прямокутного , у якого , і на однакових відстанях від його вершин. Знайдіть цю відстань, якщо відстань від точки до площини трикутника дорівнює .

Прямі і площини

Частина третя

140. Кінці відрізка належать двом перпендикулярним площинам. Проекції відрізка на кожну з площин відповідно дорівнюють і . Відстань між основами перпендикулярів, що проведено з кінців відрізка до площин - . Знайдіть довжину даного відрізка.

141. Із кінців відрізка, що належать двом перпендикулярним площинам до лінії перетину площин, проведено перпендикуляри, довжини яких і . Відстань між основами проведених перпендикулярів дорівнює . Обчисліть кути, що утворює цей відрізок з даними площинами.

Многогранники. Призма

Перша частина

142. Об’єм призми дорівнює , а площа основи - . Знайдіть висоту призми.

А) ; Б) ; В) ; Г)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти