ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2009. – стор. 406-411, 423-427, 446-451.

2. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004. – стор. 440-459, 479-481.

3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х книгах / Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001(книга ІІ). – стор. 196-202, 217-223, 225, 227-230.

4. Пискун Р.П., Николаенко О.А. Паразитология: Пособие для иностранных студентов. – Винница, 2003. – стор. 4,7-8, 14-18, 32-34.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” / Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф.Москаленка, проф. О.П.Волосовця, проф. І.Є.Бу­лах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – с. 9-41.

6. Лиса Н.А., Ніколаєнко О.О. Біологічні основи протозойних хвороб людини (ситуаційні задачі); Під заг. ред. проф. Піскун Р.П. - м. Вінниця, 2000. - стор.49-53.

7. Медична біологія. Посібник з практичних занять / За ред. О.В.Романенка - Київ: «Здоров’я» 2005, С.212-223.

 

Додаткова:

1. Конспекти лекцій.

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология.- М.: Медицина, 1991.

3. Збірник задач і вправ із біології: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. проф. А.Д.Тимченка. – К.: Вища школа, 1992. – с.182-204.

4. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология (Учебник). – М.:ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

5. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с. :іл.

6. Пішак В.П., Булик Р.Є., Захарчук О.І. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. – Чернівці: Мед університет, 2007. – 284 с.

7. Пішак В.П., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія. – Чернівці: Медакадемія, 2003. – 344 с.

8. Паразитарные болезни человека: Монография (Лукшина Р.Г., Локтева И.М., Павликовская Т.Н.) / Под общей ред. Р.Г. Лукшиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х: Издательский дом «ИНЖЭК», 2005. 472 с. Русс.яз.

9. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Волосовець О.П., Булик Р.Є. Паразитарні хвороби у дітей. – Чернівці: БДМУ, 2007. – 452 с.

10. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби / у 3-ох томах – Київ: «Здоров’я», 2001. – 846 с.

Б. Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1.

Як називаються організми, для яких паразитичний спосіб життя — єдина можлива форма існування:

A. Факультативні паразити;

B. Тимчасові паразити;

C. Ектопаразити;

D. Облігатні паразити;

E. Ендопаразити.

 

Завдання 2.

Які стадії розвитку проходить дизентерійна амеба в організмі людини?

A. Циста;

B. Ооциста;

C. Тканинна форма;

D. Мала вегетативна форма;

E. Велика вегетативна форма;

F. A+C +D +E;

G. C +D +E.

 

Завдання 3.

Які органоїди руху має балантидій?

A. Псевдоподії;

B. Війки;

C. Джгутики;

D. Трихоцисти;

E. Кінетохори.

Завдання 4.

Які з даних видів паразитів відносяться до класу саркодових?

A. Малярійний плазмодій;

B. Дизентерійна амеба;

C. Лейшманія;

D. Лямблія;

E. Кишкова амеба;

F. B+D+E;

G. B+E.

 

Завдання 5.

Поширення амебіазу пов'язано з:

A. Механічними переносниками;

B. Облігатними переносниками;

C. Факультативними переносниками;

D. Специфічними переносниками;

E. A+B.

 

Завдання 6.

Entamoeba gingivalis живиться:

A. Еритроцитами людини;

B. Лейкоцитами людини;

C. Бактеріями;

D. Епітеліальними клітинами людини;

E. B+C+D.

 

Завдання 7.

Амебна дизентерія — це захворювання:

A. Антропоноз;

B. Зооноз;

C. Антропозооноз;

D. Протозооноз;

E. Природно-осередкове.

 

Завдання 8.

При балантидіазі під час мікроскопічного дослідження фекалій хворого виявляють:

A. Слиз;

B. Кров;

C. Гній;

D. Цисти паразита;

E. Вегетативні форми паразита;

F. B + C + E.

 

 

Завдання 9.

До особистої профілактики амебіазу відносять:

A. Миття рук перед вживаниям їжі;

B. Термічне оброблення їжі і питної води;

C. Оберігання продуктів i води від потрапляння на них пи­лу i мух;

D. Захист від укусів кровосисних комах;

E. A+ B + C.

 

Завдання 10.

Які амеби єдля людини патогенними:

A. Entamoeba histolytica;

B. Entamoeba coli;

C. Entamoeba gingivalis;

D. Entamoeba protei;

E. A + C.

 

Завдання 11.

Balantidium coli типово локалізується в opганізмі людини в:

A. Товстій кишці;

B. Тонкій кишці;

C. Печінці;

D. Серці;

E. Легенях.

 

Завдання 12.

Джерелом поширення балантидіазу можуть бути:

A. Свині;

B. Собаки;

C. Кішки;

D. Велика рогата худоба;

E. Кури.

 

Завдання 13.

Які заходи суспільної профілактики при амебіазі?

A. Санітарно-просвітницька робота;

B. Попередження фекального забруднення води і ґрунту;

C. Знищення кровосисних комах;

D. Боротьба з гризунами і бродячими собаками;

E. Виявлення і лікування інфікованих людей;

F. A+B+E;

G. A+B+D+E.

 

Завдання 14.

Цисти можуть утворювати:

A. Entamoeba coli;

B. Entamoeba gingivalis;

C. Entamoeba histolytica;

D. Balantidium coli;

E. A +C + D.

 

Завдання 15.

Entamoeba gingivalis в організмі людини локалізується в:

A. Товстій кишці;

B. Тонкій кишці;

C. Каріозних зубах;

D. М'якому нальоті на зубах;

E. C + D.

ІV. Зміст навчання

№пп. Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Паразитологія 1)визначення,2)предмет, 3)завдання, 4)значення для медицини
2. Медична паразитологія 1)визначення,2)предмет, 3)завдання.
3. Паразитизм 1)визначення, 2)складові.
4. Паразит 1)визначення, 2)класифікація
5. Хазяїн 1)визначення, 2)класифікація
6. Переносник 1)визначення, 2)класифікація
7. Способи зараження 1)класифікація
8. Характер викликаних захворювань 1)класифікація
9. Характеристика підцарства Найпростіших (Protozoa) 1)поширення,2)визначення 3)ознаки, 4)класифікація,
10. Клас саркодові (Lobosea) 1)поширення, 2)характеристика, 3)життєві цикли, 4) представники
11. Entamoeba histolytica 1)поширення, 2)характеристика, 3)форми існування, 4)життєвий цикл, 5)діагностика, 6)профілактика
12. Entamoeba coli 1)поширення, 2)характеристика, 3)життєвий цикл, 4)діагностика
13. Entamoeba gingivalis 1)поширення, 2)характеристика, 3)життєвий цикл, 4)діагностика
14. Тип Війконосні (Ciliophora) 1)поширення, 2)характеристика, 3)життєві цикли, 4) представники
15. Balantidium coli 1)поширення, 2)характеристика, 3)життєвий цикл, 4)діагностика, 5)профілактика

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ

Паразитологія

¯

Медична паразитологія

¯

----------------------------------------------------------ПАРАЗИТИЗМ-----------------------------------------------------

¯ ¯¯

ПАРАЗИТ ХАЗЯЇН ПЕРЕНОСНИК

¯ ¯ ¯ ¯ ¯

остаточний проміжний резервуарний облігатний факультативний

дефінитивний специфічний неспецифічний

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти