ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ГРАФ ЛОГІНОЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРАЗИТІВ ЗА

¯

1¯ 2¯ 3¯ 4¯ 5¯ 6¯

Специфічністю: паразитуванням: кількістю ймовірних часом контакту: місцем локалізації: екологічною

Хазяїв: приналежністю

 

а) облігатні; а) несправжні; а)евриксенні; а) постійні; а)ектопаразити: а)геопаразит

б) факультативні. б)справжні; б)моноксенні; б) тимчасові. -зовнішні; б)біопаразит

в)псевдопаразити. в)стеноксенні; -внутриішньо-

г)гетероксенні. шкірні;

-порожнині;

б)ендопаразити:

-порожнині;

-внутрішньо-

клітинні

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ


ПАРАЗИТ

 

-------------------------------------------------СПОСОБИ ПРОНИКНЕННЯ В ОРГАНІЗМ ХАЗЯЇНА--------------------------------

аліментарний перкутанний трансмісивний повітряно- контактно- транспла- трансфузив- статевий використання

крапельний побутовий центарний ний нестерильних

інструментів

(через рот з (через шкіру) (через перенос-(через (безпосе- (через (при перели- трихомо- шприци, ін-

їжею) активне про- ника): слизові середній плаценту) рели крові) монада, струментарій в

яйця гель- никнення а)інокуляція оболонки контакт з токсопла- вірус СНІДу, вірус клініці (вірус

мінтів,цис- личинок па- (малярійні дихальних хворим або зма, маля- малярійні СНІДу СНІДу, трихо-

ти найпрос- разитів через плазмодії, шляхів) тваринами, рійні пла- плазмодії, монада)

тіших, ли- непошкодже- трипаносоми) віруси, через білиз- змодії трипаносоми

чинки гель- ну шкіру (ан- б) контамі- бактерії, ну і предме-

мінтів кілостоміди, нація найпростіші ти домашньо-

шистосоми) (вошиві тифи, го вжитку і

чума) членистоно-

гих) піхова

трихомонада

 
 

 


 

 

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ

ПАРАЗИТ

¯

---------------------------------ХАРАКТЕР ВИКЛИКАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ--------------

¯ ¯ ¯

за епідеміологічним принципом за способом передачі збудника за джерелом збудника

інвазійні інфекційнітрансмісивніантропонози зоонози природно-

(найпростіші, (віруси, мікоплазми, а)облігатно-трансмісивні; осередкові

гельмінти) хламідії, рикетсії, бактерії, (малярія, тайговий енцефаліт);

спірохети) б)факультативно- трансмісивні

(туляремія, сибірка)


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ

КЛАСИФІКАЦІЯ НАЙПРОСТІШИХ

Царство: Тварини (Animalia)

 
 


Підцарство: Найпростіші (Protozoa)

 
 

 

 


Типи:

Саркомастігофора Апікомплекс Війчасті

(Sarkomastigophora) (Apikomplexa) (Ciliophora)

           
     
 

 


Підтипи:

Мастігофора Саркодіна

(Mastigophora) (Sarkodina)

       
   
 

 


Класи:

Джгутикові Саркодові Споровики Інфузорії

(Zoomastigophora) (Lobosea) (Sporozoa) (Litostomatea)

               
       


Таблиця №1

Диференційні ознаки амеб, які локалізуються в кишківнику людини

 

  Ознаки Дизентерійна амеба   Кишкова амеба
Велика вегетативна форма Мала вегетативна форма
Розміри, мкм 20-60 15-20 15-35
Форма, оболонка Частіше кругла, оболонка виражена не чітко Форма овальна, оболонка виражена не чітко Кругла, іноді овальна, оболонка груба, чітко виражена
Цитоплазма Розділена на екто- і ендоплазму. Зовнішній шар гомогенний, внутрішній - мілкозернистий Розподіл на два шари видно тільки при утворенні псевдоніжок Вакуолі різного розміру
Включення в цитоплазмі Еритроцити Бактерії Бактерії, гриби
Ядро Не видно Не видно Іноді видно
Кількість ядер 1-4 1-8
Рух Поступальний характерний Слабко виражений Слабко виражений («топтання на місці»)
Псевдоподії Швидке викидання однієї або декількох ніжок Більш широкі, утворюються повільно В’яле утворення широких, часто декількох одразу, у вигляді напливів з якого-небудь боку
Хроматоїдні тіла У вигляді паличок і глибок з заокругленими кінцями У вигляді глибок Помітні дуже рідко у вигляді паличок з загостреними кінцями
Каріосома В центрі невеликих розмірів Невелика, на периферії Округла, неправиль- ної форми, розташо- вана ексцентрично

V. Орієнтовна основа дії

 

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу:

а) Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

 

1. Вступ в медичну паразитологію. Походження і еволюція паразитизму.

2. Складові компоненти паразитизму.

3. Паразити: визначення, принципи класифікації паразитів, їх характеристика, приклади.

4. Хазяї: визначення, остаточний (дефінітивний), проміжний, додатковий, резервуарний.

5. Переносники: визначення, класифікація, характеристика, приклади.

6. Характерні риси і класифікація підцарства Найпростіші (Protozoa).

7. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora), клас Справжні амеби (Lobosea). Дизен­терійна амеба (Entamoeba histolytica), кишкова амеба (E.coli), ротова амеба (E. gin­giva­lis). Поширення, морфо­функціо­нальні особ­ливості, цикли розвитку, шляхи зара­ження, лабораторна діагностика, профілак­тика амебіазу.

8. Балантидій (Balantidium coli): поширення, морфо­функціо­нальні особ­ливості, цикли розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика балантидіазу.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Розглянути готовий мікропрепарат амеби протей (Amoeba proteus).

2. Розглянути мікропрепарат мазка фекалій хворого на амебіаз. Знайти цисту i вегетативні форми Е. histolytica.

3. Замалювати вегетативні форми i цисти Entamoeba histolytica i Entamoeba coli.

4. Розв'язати декілька ситуаційних задач i скласти схему: "Діагностика амебної дизентерії" за умовою ситуаційної задачі.

5. Скласти і замалювати цикл розвитку Entamoeba histolytica.

6. Заповнити таблицю.

Таблиця №2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти