ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характеристика саркодових та інфузорій, які можуть траплятися в організмі людини

 

Найпросmіші Пато-ген-ність (+, -) Meдичне значення Шляхи nompan-лення в організм людини Локалі-зація в організмі людини Методи діагнос-тики Заходи про-філактики хвороби, яку спричинює паразит
Entamoeba            
histolytica            
Entamoeba            
coli            
Entamoeba            
gingivalis            
Balantidium            
coli            

 

7. Розглянути і замалювати вегетативну форму і цисту балантидія .

8. Скласти і замалювати цикл розвитку Balantidium coli.

в) Інструкції до практичної роботи:

1. Дослідіть при допомозі світлового мікроскопа постійний мікропрепарат дизентерійної амеби (Entamoeba histolytica, forma magna). Відмітьте її розміри, форму, будову. На препараті добре видно ядро з чітко вираженою ядерною оболонкою. Цитоплазма дизентерійної амеби поділена на зовнішній шар – ектоплазму (світлий) i внутрішній шар - ендоплазму (темний). В ендоплазмі позначте травну вакуолю з фагоцитованими еритроцитами. Наявність еритроцитів у цитоплазмі дизентерійнoї амеби - важлива діагностична ознака, за якою визначають її патогенність. В зошиті замалюйте дизентерійну амебу. Позначтеу неї: а) ядро; б) ектоплазму;
в) ендоплазму; г) травні вакуолі з фагоцитованими еритроцитами.

2. Дослідіть при допомозі світлового мікроскопа постійний мікропрепарат цисти дизентерійної амеби (Entamoeba histolytica). Відмітьте її округлу форму та наявність у цитоплазмі чотирьох ядер однакового розміру, а також хроматинові тільця в центрі. Замалюйте у зошиті цисту дизентерійної амеби та позначте на малюнку: а) ядра; б); цито­плазму в) оболонку цисти,
г) хроматоїдні тільця.

3. Дослідіть при допомозі світлового мікроскопа постійний мікропрепарат вегета­тивної форми кишкової амеби (Entamoeba coli). Відмітьте, що в її цитоплазмі немає чіткого поділу на ектоплазму та ендоплазму. На периферії ви побачите кулясті травні вакуолі. Замалюйте у зошиті кишкову амебу та позначте на малюнку: а) ядро; б) ектоплазму; в) ендоплазму; г) травні вакуолі з фагоцитованими лейкоцитами та залишками їжі.

4. Дослідіть при допомозі світлового мікроскопа постійний мікропрепарат цисти кишкової амеби (Entamoeba coli). Відмітьте її форму та наявність восьми ядер у цитоплазмі. Замалюйте у зошиті цисту кишкової амеби та позначте на малюнку: а) ядра; б) оболонку цисти; в) цитоплазму.

5. Дослідіть при допомозі світлового мікроскопа постійний мікропрепарат вегета­тивної форми кишкового балантидія (Balantidium coli). Відмітьте, що він має найбільші розміри серед представників цього підцарства та овальну форму. Все тіло балантидія вкрите війками. Цитоплазма поділена на ектоплазму - зовнішній шар(світлий) та ендоплазму – внутрішній шар(темніший і зернистий). На передньому кінці тіла паразита ви побачите клітинний рот (цитостом), який має вигляд заглибини і клітинну глотку(цитофарінкс), яка є його продовженням. На протилежному кінці тіла балантидія видно порошицю (цитопрокт). В центрі велике бобоподібне ядро (мак­ронуклеус); поряд знаходиться мале ядро (мікронуклеус) кулястої форми. Зверніть увагу на дві пульсуючі вакуолі в цитоплазмі, які мають вигляд світлих пухирців овальної форми: одна - в передній частині тіла, а друга – в задній. Часом можна побачити травні вакуолі в цитоплазмі так, як вони мають темний колір. Замалюйте у зошиті вегетативну форму балантидія. На малюнку позначте та позначте на малюнку: а) ядра (макро- та мікронуклеус); б) цитостом; в) цитофаринкс; г) цитопрокт; д) пульсуючі вакуолі; е) травні вакуолі.

6. Дослідіть при допомозі світлового мікроскопа постійний мікропрепарат цисти кишкового балантидія (Balantidium coli). Відмітьте її великі розміри, правильну овальну форму та добре виражену двоконтурну безбарвну оболонку. У цитоплазмі цисти ви можете побачити порожню світлу вакуолю і два ядра: макронуклеус - бoбoпoдiбної, мікронуклеус — округлої форми. Замалюйте у зошиті цисту балантидія та позначте на малюнку:
а) макронуклеус; б) мікронуклеус; в) оболонку; г) цитоплазму; д) вакуолю.

7. Складіть і замалюйте цикли розвитку дизентерійної амеби та кишкового балантидія, використовуючи дані підручника та таблиці.

 

VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1 (I рівень складності)

За специфічністю паразитів класифікують на:

A. Постійні, тимчасові;

B. Несправжні, справжні, псевдопаразити;

C. Облігатні, факультативні;

D. Ектопаразити, ендопаразити;

E. Геопаразити, біопаразити

Еталон відповіді: - С

Завдання 2 (IІ рівень складності)

Шлях проникнення в організм людини збудника амебіазу?

A.Трансмісивним;

B. Повітряно-крапельним;

C. Аліментарним;

D. Контактно-побутовим;

E. Трансплацентарним;

F.Фекально-оральним;

G. C+ F.

Еталон відповіді: G

Завдання 3 (IIІ рівень складності)

Який хазяїн називається основним, або дефінітивним?

A. Той в якому паразит досягає статевої зрілості і розмножується статевим шляхом;

B. В якому відбувається розвиток личинок, безстатеве чи партеногенетично розмноження паразита;

C. Що не є обов’язковим, але може накопичувати личинки паразита в інвазійному стані;

D. Який не є обов’язковим в циклі розвитку паразита;

E. Вірної відповіді не має

Еталон відповіді: - А

Б. Задачі

Задача 1.

Риндін В.Д. та інші (1986) описали два випадки амебіазу шкіри перианальної області у хворих з Анголи. Первинний діагноз у одного хворого - плоскоклітинний рак перианальної області, у іншого - венерична гранульома.

Правильний діагноз встановлено тільки після гістологічного дослідження видаленої враженої ділянки шкіри.

а) Який збудник був виявлений у хворих?

б) Яка властивість збудника забезпечує враження клітин?

в) Чи є амебіаз шкіри типовим для збудника чи це ускладнена форма хвороби?

г) Амебіаз є зоонозною, чи антропонозною хворобою?

Еталон відповіді: а) Було виявлено Entamoeba histolytica;

б) Враження клітин забезпечує виділений дизентерійною амебою протеолітичний фермент;

в) Амебіаз шкіри є ускладненою формою хвороби;

г) Амебіаз є антропонозною хворобою.

Задача 2.

При обстеженні здорових людей в ендемічних за амебіазом районах (Ташкент) було виявлено у 5% дрібну вегетативну форму і у 25% цисти амеби.

а) Що треба зробити, щоб ліквідувати ці форми амеби?

б) Чи небезпечні для оточуючих носії цих форм амеби?

в) А якщо б цистоносії були працівниками харчових підприємств, продавцями продовольчих товарів або працювали б в дитячих установах, об'єктах водопостачання?

г) Як заражається людина амебіазом?

Еталон відповіді: а) Провести профілактичні заходи:

- ретельне очищення води на водоканалі;

- пояснити жителям, що треба вживати тільки кип’ячену воду;

- мити овочі і фрукти кип’яченою водою;

б) цистоносії - так, носії дрібних вегетативних форм – ні;

в) носійство працівників цих установ могло б привести до епідемії;

г) людина заражається амебіазом аліментарним шляхом, вживаючи в їжу погано помиті овочі і фрукти та пероральним шляхом при недотриманні правил особистої гігієни (немиті руки після туалету), при поганому очищенні води на водоканалі.

Задача 3.

Хвора Я., 40 років. Захворіла 6 місяців тому, через 2-3 тижні у калі з'явились домішки крові. При 3-кратному обстеженні кала знайдені цисти 300 нм, одягнені щільною оболонкою. Мають овальну, рідше округлу форму, довжиною 10-14 мкм, шириною 6-10 мкм, мають два ядра різних розмірів. У зшкребку зі слизової кишківника знайдені рухливі, активно викидаючі псевдоподії тіла із заковтнутими еритроцитами, розміром 30-60 мкм, цитоплазма чітко поділяється на екто- та ендоплазму. Дослідження слизової оболонки товстої кишки: ерозійно-виразковий коліт (запалення товстої кишки з частими проносами, які змінювались запорами).

а) Які паразитарні організми виявлено у хворої Я.? Їх латинська назва та систематичне положення.

б) Поставте лабораторний діагноз хворій Я.?

в) До якої групи - біо- чи геопротистів вони відносяться?

г) Які життєві форми утворюють в онтогенезі?

д) Які способи зараження людини?

е) Хто є джерелом хвороби при даних захворюваннях?

Еталон відповіді: а) Цисти балантидія і велика вегетативна форма дизентерійної амеби.

ЦАРСТВО - ANIMALIA

ПІДЦАРСТВО - PROTOZOA

ТИП - CILIOPHORA

КЛАС - LITOSTOMATEA

ВИД - БАЛАНТИДІЙ КИШКОВИЙ — BALANTIDIUM COLI

ЦАРСТВО - ANIMALIA

ПІДЦАРСТВО - PROTOZOA

ТИП - SARCOMASTIGOPHORA

КЛАС - LOBOSEA

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти