ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Печінковий, ланцетоподібний та легеневий сисуни.

І. Актуальність теми. Медична гельмінтологія – це наука, яка вивчає паразитів людини – гельмінтів. Гельмінтами називають паразитуючих нижчих червів. Розрізняють плоских і круглих червів. Серед плоских виділяють сисунів і стьожкових. Сисуни є збудниками інвазивних захворювань людини. Вони здатні вражати важливі органи і системи: шлунково-кишковий тракт, жовчні протоки печінки, протоки підшлункової залози, легені, кровоносні судини. Іноді можлива атипова локалізація в таких життєво важливих органах, як серце, головний мозок, що може призвести до смерті. Для трематодозів характерний тривалий перебіг, в органах виникають хронічні запальні процеси і, як наслідок, розростання сполучної тканини та зниження функцій даних органів. Часто перебіг трематодозів атиповий, їх клінічна симптоматика нагадує захворювання іншої етіології, ускладнюючи діагностику та лікування. Вивчення морфології та особливостей життєвих циклів сисунів необхідне для розробки методів діагностики та профілактики трематодозів.

ІІ. Цілі навчання

Загальна ціль – уміти:

1. Ідентифікувати трематод – збудників захворювань людини та використовувати морфологічні критерії виду у практичній діяльності лікаря для постановки діагнозу.

2. Обґрунтовувати методи лабораторної діагностики та провідні заходи особистої та громадської профілактики трематодозів.

 

Конкретні цілі - уміти:

1. Пояснити поняття гельмінт, біо- та геогельмінт, гельмінтоз, "аутоінвазія", "аутореінвазія".

2. Трактувати взаємовідносини в біологічній системі ''паразит - хазяїн", та інтерпретувати морфофізіологічні адаптації гельмінтів до паразитування.

3. Співвідносити цикли розвитку печінкового, ланцетоподібного та легеневого сисунів і способи зараження на викликані ними гельмінтози з визначенням засобів запобігання захворювання на них.

4. Визначити методи лабораторної діагностики фасціольозу, дикроцеліозу та парагонімозу, виходячи з локалізації та життєвих циклів печінкового, ланцетоподібного та легеневого сисунів.

5. Ідентифікувати остаточних і проміжних хазяїв вказаних гельмінтів.

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За редакцією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник / видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 454 – 458, 460 – 461, 463 – 464.

2. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ – ІV рівнів акредитації / Кол.авт.;. За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 486 – 490, 492 – 493, 496 – 497.

3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х кн. / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева, И.Н. Волков, В.В.Синельщикова. // Под ред. проф. Ярыгина В.Н. 6 изд. испр. – М.: Высшая школа, 2004.- Кн. 2.- С. 230 – 236, 243 - 245.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. к.біол.н. В.О.Мотузного.- К.: Вища школа, 1992.- С. 321 – 326, 329.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П. Яворського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. - К.: Медицина, 2004.-368 с.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко Київ «Здоров’я» 2005, С.239-250.

Додаткова:

1. Конспекти лекцій.

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология.- М.: Медицина, 1991.

3. Збірник задач і вправ із біології: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. проф. А.Д.Тимченка. – К.: Вища школа, 1992. – с.182-204.

4. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология (Учебник). – М.:ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

5. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с. :іл.

6. Пішак В.П., Булик Р.Є., Захарчук О.І. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. – Чернівці: Мед університет, 2007. – 284 с.

7. Пішак В.П., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія. – Чернівці: Медакадемія, 2003. – 344 с.

8. Паразитарные болезни человека: Монография (Лукшина Р.Г., Локтева И.М., Павликовская Т.Н.) / Под общей ред. Р.Г. Лукшиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х: Издательский дом «ИНЖЭК», 2005. 472 с. Русс.яз.

9. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Волосовець О.П., Булик Р.Є. Паразитарні хвороби у дітей. – Чернівці: БДМУ, 2007. – 452 с.

10. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби / у 3-ох томах – Київ: «Здоров’я», 2001. – 846 с.

Б. Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань.

Завдання 1.

Транзитні яйця гельмінтів це такі, що:

А. Здатні заразити хазяїна;

В. Виділяються паразитом, який живе в кінцевому хазяїні;

С. Випадково попадають в організм людини, але не здатні продовжувати свій розвиток і викликати захворювання;

D. Випадково потрапляють в організм людини і здатні її заразити;

Е. Потребують виходу в зовнішнє середовище.

 

Завдання 2.

Адолескарій фасціоли знаходиться:

А. На водяних рослинах, що зростають у стоячих мілких водоймах;

В. В легенях малого ставковика;

С. В кишечнику корів, овець;

D. В кишечнику людини;

Е. Немає правильної відповіді.

 

Завдання 3.

Яка з наведених личинкових стадій ланцетоподібного сисуна інвазійна для людини?

А. Адолескарій;

В. Спороциста;

С. Редія;

D. Метацеркарій;

Е. Церкарій.

 

Завдання 4.

Назвіть проміжного і додаткового хазяїв ланцетоподібного сисуна:

А. Риба і водний молюск;

В. Молюск водний і риба;

С. Молюск водний, раки і краби;

D. Молюск наземний і мурашки;

E. Молюск водний і водні комахи.

 

Завдання 5.

Паразити класу сисунів є збудниками:

A. Трематодозів;

B. Нематодозів;

C. Цестодозів;

D. Філярієтозів;

E. Протозоонозів.

 

Завдання 6.

Назвіть послідовну зміну стадій в циклі розвитку представників класу Сисунів:

A. Яйце → мірацидій → редія → спороциста → церкарій → статевозріла форма;

B. Статевозріла форма → яйце → мірацидій → спороциста → редія → церкарій → метацеркарій;

C. Статевозріла форма → яйце → мірацидій → церкарій → редія → адолескарій;

D. Яйце → статевозріла форма → мірацидій → спороциста → адолескарій;

Е. Всі відповіді вірні.

 

Завдання 7.

Кінцевими хазяями в циклі розвитку сисунів є здебільшого тварини класу:

A. Птахів;

B. Ссавців;

C. Рептилій;

D. Земноводних;

E. Риб.

 

Завдання 8.

Інвазійною стадією для додаткового (другого проміжного) хазяїна у трематод переважно слугує:

A. Метацеркарій;

B. Мірацидій;

C. Церкарій;

D. Редія;

E. Спороциста.

 

Завдання 9.

Видільна система плоских червів представлена:

A. Протонефридіями, які починаються термінальною клітиною, що переходить в збірну трубку і закінчується видільним отвором;

B. Метанефридіями, які починаються воронкою і закінчуються видільною порою;

C. Протонефридіями, що закінчуються сліпо;

D. Метанефридіями без видільного отвору;

E. Первинною ниркою.

 

Завдання 10.

Інвазійною стадією фасціоли для людини є:

A. Яйце;

B. Мірацидій;

C. Церкарій;

D. Адолескарій;

E. Редія.

 

Завдання 11.

Метацеркарії, адолескарії сисунів проникають в організм людини:

A. Аліментарним та водним шляхами;

B. Контактно-побутовим шляхом;

C. Трансплацентарним шляхом;

D. Гемотрансфузійним шляхом;

Е. Статевим шляхом.

 

Завдання 12.

Проміжними хазяями в циклі розвитку представників класу сисунів є:

A. Комахи;

B. Молюски;

C. Риби;

D. Ссавці;

Е. Земноводні.

 

Завдання 13.

Інвазивною стадією парагоніма для людини є:

А. Мірацидій;

В. Спороциста;

С. Метацеркарій;

D. Редія;

Е. Адолескарій.

 

Завдання 14.

Який матеріал досліджується при лабораторній діагностиці фасціольозу?

А. Кров;

В. Сеча;

С. Харкотиння;

D. Фекалії;

Е. Спинномозкова рідина.

Завдання 15.

Статевозріла форма паразитів класу Сисуни за місцем локалізації в організмі людини є:

A. Шкірним ектопаразитом;

B. Порожнинним ендопаразитом;

C. Тканинним ендопаразитом;

D. Внутрішньоклітинним ендопаразитом;

E. Порожнинним ектопаразитом.

IV. Зміст навчання

№ п/п Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1.   Гельмінти 1. Визначення; 2. Гельмінтози; 3. Класифікація гельмінтозів: а) біогельмінтози; б) геогельмінтози; в) контактні гельмінтози.
2. Інвазія 1. Визначення; 2. Види інвазії: а) аутоінвазія; б) аутореінвазія; в) реінвазія; г) суперінвазія; 3. Інвазивна стадія.
3. Принципи взаємовідносин в системі паразит-хазяїн 1.Морфофізіологічні адаптації паразитів; 2.Вплив паразита на організм хазяїна; 3.Вплив хазяїна на паразита; 4.Вплив факторів зовнішнього середовища на систему паразит-хазяїн.
4. Тип Плоскі черви 1.Загальна характеристика; 2. Класифікація: а) клас Сисуни; б) клас Стьожкові; в) клас Війчасті.
5. Клас Сисуни 1.Морфофізіологічна характеристика; 2. Класифікація за локалізацією.
6. Фасціольоз Дикроцеліоз Парагонімоз 1. Назва збудника; 2.Географічне поширення; 3. Морфологія; 4. Життєвий цикл; 5. Шлях зараження; 6. Локалізація; 7. Патогенна дія; 8.Лабораторна діагностика; 9. Профілактика.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти