ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Практичні навички змістових модулів 5, 6 і 7

«Медична протозоологія» , «Медична гельмінтологія» та «Медична арахноентомологія»

 

І. Цілі навчання:

Загальна ціль:

Перевірити практичні навички змістових модулів 5, 6 і 7: «Медична протозоологія», « Медична гельмінтологія» та „Медична арахноентомологія”

 

Конкретні цілі –уміти:

1. Визначати місце біологічного об'єкту в системі живої природи.

2. Визначати видову належність найпростіших.

3. Визначати видову належність гельмінтів.

4. Визначати видову належність членистоногих.

5. Діагностувати на макро- і мікропрепаратах та інших ілюстративних матеріалах збудників інвазійних хвороб.

6. Визначати ефективність методів профілактики паразитарних хвороб.

7. Уміти диференціювати діагноз інвазій за допомогою лабораторних методів.

8. Визначати трансмісивні та природно-осередкові хвороби серед паразитарних захворювань.

 

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

A. Література:

Основна:

1. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2009. – стор. 529-543.

2. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004. – стор. 567-577.

3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х книгах / Кол. авт.; Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001 (1997). – 334 (340) с. (книга ІІ); ил. стор.301-302, 305-310, 313-315.

4. Пискун Р.П., Николаенко О.А. Паразитология: Пособие для иностранных студентов. - Винница. 2003. – 102 с., стор. 89-99.

5. Медична біологія. Посібник з практичних занять / За ред. О.В.Романенка - Київ: «Здоров’я» 2005, С. 202 -344.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” / Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф.Москаленка, проф. О.П.Волосовця, проф. І.Є.Бу­лах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – 368 с.; С. 9-41.

Додаткова:

1.Лекції з біології.

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология.- М.: Медицина, 1991.

3. Збірник задач і вправ із біології: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. проф. А.Д.Тимченка. – К.: Вища школа, 1992. – 391 с. 225-250.

4. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология (Учебник). – М.: ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

5. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Меди академія, 2004. – 579 с.

6. Пішак В.П., Булик Р.Є., Захарчук О.І. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. – Чернівці: Мед. університет, 2007. – 284 с.

7. Пішак В.П., Бойчук Т.М.. Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія. – Чернівці: Мед академія, 2003. – 344 с.

8. Паразитарные болезни человека: Монография ( Лукшина Р.Г., Локтева И.М., Павликовская Т.Н.) / Под общей ред. Р.Г. Лукшиной. – 2-е изд., пере раб. И доп. – Х: Издательский дом „ИНЖЭК”, 2005.- 472 с.

9. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Волосовець О.П., Булик Р.Є. Паразитарні хвороби у дітей. – Чернівці: БДМУ, 2007. – 452 с.

10. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби / у 3-ох томах – Київ: „Здоров’я”, 2001. – 846 с.

 

Б. Перелік практичних навичок і умінь

- техніка мікроскопування;

- визначити місце біологічного об’єкта в системі живої природи;

- обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи трансмі­сивних і природноосередкових;

- діагностувати на макро- і мікропрепаратах збудників та переносників збудників паразитарних хвороб;

- визначити видову приналежність збудників протозоозів;

- ідентифікувати різні стадії життєвого циклу паразитів людини;

- обґрунтувати методи лабораторної діагностики паразитарних хвороб;

- визначити видову приналежність гельмінтів і їх яєць;

- диференціювати діагноз інвазій за допомогою лабораторних методів;

- визначити видову приналежність переносників збудників інфекцій;

- доводити ефективність методів профілактики паразитарних хвороб, базуючись на способах зараження ними;

- передбачити вплив факторів довкілля на організм людини.

В. Перелік препаратів, які необхідно визначати під час підсумкового контролю засвоєння знань із дисцип­ліни

1. Дизентерійна амеба. Велика тканинна форма.

2. Дизентерійна амеба. Циста.

3. Лейшманія. Джгутикова форма.

4. Лямблія.

5. Трипаносома.

6. Трихомонада піхвова.

7. Токсоплазма.

8. Малярійний плазмодій. Стадія кільця.

9. Малярійний плазмодій. Стадія амебовидного шизонта.

10. Малярійний плазмодій. Стадія фрагментації.

11. Балантидій. Вегетативна форма.

12. Балантидій. Циста.

13. Печінковий сисун.

14. Ланцетоподібний сисун.

15. Котячий сисун.

16. Легеневий сисун.

17. Клонорхіс.

18. Шистосоми.

19. Озброєний ціп’як. Сколекс.

20. Озброєний ціп’як. Гермафродитний членик.

21. Озброєний ціп’як. Зрілий членик.

22. Неозброєний ціп’як. Сколекс.

23. Неозброєний ціп’як. Гермафродитний членик.

24. Неозброєний ціп’як. Зрілий членик.

25. Стьожак широкий. Зрілий членик.

26. Ехінокок.

27. Альвеокок.

28. Карликовий ціп’як.

29. Аскарида. Поперечний розріз.

30. Гострик.

31. Волосоголовець.

32. Кривоголовка.

33. Трихінела.

34. Ришта.

35. Вугриця кишкова.

36. Філярії.

37. Іксодовий кліщ. Личинка.

38. Іксодовий кліщ. Німфа.

39. Іксодовий кліщ. Імаго (самка).

40. Селищний кліщ

41. Коростяний свербун

42. Головна воша.

43. Одежна воша.

44. Лобкова воша.

45. Блоха.

46. Чорний тарган (самець).

47. Чорний тарган (самка).

48. Рудий тарган.

49. Ліжкова блощиця.

50. Малярійний комар.

51. Личинка та лялечка немалярійного комара.

52. Личинка та лялечка малярійного комара.

53. Москіт.

54. Муха.

55. Мошка.

Г. Зразки тестів для перевірки практичних навичок:

Див. зразки тестів для перевірки кінцевого рівня знань, зразки задач для науково-дослідницької роботи до практичних занять № 23-34.

 

 

ІІІ. Орієнтовна основа дії

А. Алгоритм індивідуальної роботи студента

 

1. Виконання індивідуального програмованого завдання

2. Письмове оформлення відповіді-характеристики 4 слайдів паразитів.

 

Б. Інструкція до виконання індивідуальної роботи

 

1. В тестах вибрати варіанти вірних відповідей.

2. Визначити на ілюстративних матеріалах паразитів і їх життєві стадії. Відповідь оформити за наступним планом:

- Українська і латинська назва об’єкта, його діагностичні ознаки та систематичне положення, назва хвороби.

- Остаточний, проміжний (додатковий), резервуарний хазяї.

- Шляхи проникнення, способи зараження людини.

- Життєві цикли.

- Матеріал і методи лабораторної діагностики.

- Профілактичні заходи проти протозоозів, гельмінтозів та деяких арахноїдозів.

- Медичне значення представників членистоногих.

В. Зразок індивідуального програмованого тестового завдання

1. Яким трематодозом можна заразитись при вживанні в їжу немитих овочів, салатів з грядок, що поливалися водою з заливних луків, ставків, річок?

A. Клонорхозом;

B. Фасціольозом;

C. Дикроцеліозом;

D. Опісторхозом;

E. Парагонімозом.

2. Назвіть представника класу трематод, життєвий цикл якого не пов'язаний з водним середовищем:

A. Парагонім;

B. Метагонім;

C. Фасціола;

D. Дикроцелій;

E. Опісторх.

3. У хворого діагностували, на основі клінічних симптомів і епідеманамнезу, фасціольоз. Зі слів пацієнта, хворіє більше місяця. Лабораторні дослідження фекалій і дуоденального вмісту на знаходження яєць фасціоли негативні. Виключити фасціольоз у хворого, найвірогідніше, не можна тому що:

A. Яйця збудник починає виділяти лише через 3-4 місяці після зараження;

B. Яйця збудник починає виділяти лише через 1 - 3 місяці після зараження;

C. Низька інтенсивність інвазії;

D. Застосували неефективний метод дослідження;

E. B + C + D.

4. Після проведеного лікування у пацієнта виділились проглотиди, заповнені маткою. Кількість бічних відгалужень від головного стовбура матки становить 17 - 35 з кожного боку. Ця проглотида належить:

A. Стьожаку широкому;

B. Свинячому ціп'яку;

C. Бичачому ціп'яку;

D. Карликовому ціп'яку;

E. Немає вірної відповіді.

5. Пристосуванням до паразитичного способу життя у стьожкових червів є:

A. Органи фіксації (присоски, гачки, ботрії);

B. Кутикула з мікроворсинками і антипротеолітичними ферментами;

C. Багаторазове повторення гермафродитної статевої системи і висока продуктивність статевих продуктів;

D. Відсутність травної системи;

E. Всі варіанти вірні.

6. В результаті дегельмінтизації у хворого виділились яйця гельмінта овальної або округлої форми, прозорі, з двошаровою оболонкою, діаметром до 30 - 40 мкм. У центрі яйця знаходиться безбарвна онкосфера. Між оболонками яйця і онкосфери помітні довгі ниткоподібні філаменти, що відходять по 6 від кожного полюсу онкосфери. Поставте діагноз:

A. Теніоз;

B. Цистицеркоз;

C. Альвеококоз;

D. Дифілоботріоз;

E. Гіменолепідоз.

7. Найчастіше, у жителів України, що не виїжджають за межі країни, можна знайти у фекаліях яйця гельмінтів із класу Власне круглих червів:

A. Волосоголовця;

B. Аскариди;

C. Гострика;

D. Кривоголовки;

E. A + B + C.

8. У дитини 8-ми років виявлений аскаридоз. Чи слід госпіталізувати хвору з метою запобігання зараженню інших членів сімї?

A. Ні, оскільки яйця, що виділяються від хворого є неінвазивними;

B. Ні, оскільки для набуття інвазивності необхідне перебування яєць в зовнішньому середовищі протягом 15-18 днів, за наявності кисню, температури +12 ... +37°С, оптимальної вологості;

C. Так, яйця, що виділяються з випорожненнями хворого можуть заразити оточуючих;

D. A + B;

E. Вірної відповіді немає.

 

9. Назвіть нематоди, у яких типовим місцем локалізації у людини є шкіра і підшкірна клітковина:

A. Вухерерія;

B. Бругія;

C. Анкілостома;

D. Онхоцерка;

E. Лоалоа;

F. B + C + D;

G. D + E.

10. Трихінельозом людина заражається при вживанні:

A. Немитих овочів і фруктів;

B. Сирої води;

C. Недостатньо термічно обробленої риби;

D. Свинини, яка не пройшла ветеринарний контроль;

E. Яловичини, яка не пройшла ветеринарний контроль.

11. Перианальний зішкряб є основним методом для діагностики:

A. Гіменолепідозу;

B. Ентеробіозу;

C. Аскаридозу;

D. Трихоцефальозу;

E. Філяріозу.

12. Методами лабораторної діагностики ехінококозу є:

A. Овоскопія жовчі;

B. Овоскопія фекалій;

C. Серологічні реакції;

D. Шкірно-алергічна проба;

E. C + D.

 

13. Який з перерахованих видів паразитів відноситься до геопротистів?

A. Entamoeba histolytica;

B. Toxoplasma gondii;

C. Leishmania sp.;

D. Trypanosoma sp.;

E. Trichomonas vaginalis.

 

14. В літературі описані два випадки амебіазу шкіри преанальної області у хворих з Анголи. Первинний діагноз у одного хворого - плоскоклітинний рак перианальної області, у іншого - венерична гранульома. Правильний діагноз встановлено тільки після гістологічного дослідження видаленої враженої ділянки шкіри. Який збудник був виявлений у хворих?

A. Ваlаntidium соlі;

B. Еntаmоеbа hіstolуtіса;

C. Еntаmоеbа соlі;

D. Тrihomonas vaginalis;.

E. Тrihomonas hominis.

15. Проміжний хазяїн — це організм, у якому паразит існує:

A. У статевозрілій формі і розмножується статевим шляхом;

B. У личинковій стадії і розмно­жується безстатевим шляхом;

C. У статевозрілій формі і розмножується безстатевим шляхом;

D. У личинковій стадії і розмножується статевим шляхом;

E. У статевозрілій формі і накопичується.

 

16. При обстеженні робітниць столової у однієї з них виявили амебіаз, у іншої - лямбліоз, у третьої— сечостатевий трихомонадоз. Хто з них представляє собою епідемічну небезпеку ?

A. Робітниця з амебіазом;

B. Робітниця з лямбліозом;

C. Робітниця з сечостатевим трихомонадозом;

D. Жодна з них;

E. A+B.

 

17. В пробі піску з дитячої площадки виявили цисти токсоплазми. Чи можуть заразитися діти, які граються в пісочниці? Якщо можуть, то як?

A. Не можуть, тому що цисти не є інвазійною формою для людини;

B. Можуть, трансмісивним шляхом;

C. Зараження відбудеться контактно-побутовим шляхом;

D. Діти можуть заразитись фекально-оральним шляхом;

E. Зараження відбувається тільки при безпосередньому контакті з кішкою.

 

18. До якої екологічної групи відносять Balantidium coli ?

A. До біопротистів;

B. До геопротистів;

C. До ендопаразитів;

D. До геогельмінтів;

E. До тимчасових паразитів.

 

19. Збудники висипного тифу в організмі вошей локалізуються у:

A. Статевій системі;

B. Травній системі;

C. Кровоносній системі;

D. Нервовій системі;

E. Дихальній системі.

 

20. Шлях зараження збудниками, яких переносять блохи:

A. Аліментарний;

B. Трансоваріальний;

C. Перкутантний;

D. Повітряно-крапельний;

E. Контамінація.

 

21. Які з комах розвиваються з повним перетворенням?

A. Таргани;

B. Коростяний свербун;

C. Блохи;

D. Воші;

E. Клопи.

 

22. Вкажіть комах, личинки яких паразитують на тілі людей :

A. Воші;

B. Пухоїди;

C. Клопи;

D. Блохи;

E. Таргани.

 

23. Тіло широкоовальне, розміри 0,2 – 0,3 мм, на поверхні тіла багато коротких шипиків і довгих щетинок, кінцівки вкорочені:

A. Sarcoptes scabiei;

B. Ornithodoros papillipes;

C. Ixodes persulcatus;

D. Demodex folliculorum;

E. Dermacentor pictus.

 

24. Серед названих кліщів збудниками захворювань є:

A. Dermacentor pictus;

B. Demodex folliculorum;

C. Ixodes ricinus;

D. Ixodes persulcatus;

E. Ornithodoros papillipes.

Студентам виставляється традиційна оцінка

“5”(відмінно)
“4”(добре)
“3”(задовільно)
“2”(незадовільно)

ІV. Організаційна структура заняття (технологічна карта)

№ пп Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
І. Підготовчій етап
1.   Організаційна частина  
IІ. Основний етап  
2.   3. Представлення рефератів (самостійна позааудиторна робота студентів) Виконання індивідуальних програмованих завдань та оформлення відповіді-характеристики паразитів     Реферати     Індивідуальні програмовані тестові завдання, ілюстративний матеріал паразитів макро- та мікропрепарати, мікроскопи
III. Заключний етап
4.   5.     Контроль виконання завдань Аналіз індивідуальної роботи, підведення підсумків, виставлення оцінок і балів Домашнє завдання    
         

 

Заняття №36

Тема: Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства. Антропогенез

 

І. Актуальність теми.Сучасна біологія і медицина наскрізь пронизані історичним підходом, еволюціонізмом. І це не випадково. Тому що всі закони організації і розвитку життя, всі процеси життєдіяльності, в тому числі і людини, можна зрозуміти, тільки спираючись на досягнення еволюційного вчення як теоретичного стержня всієї біології. Без еволюційного підходу не можна зрозуміти ні функціонування молекулярно-генетичних систем, ні розвитку живих організмів від зародження до смерті, ні існування видів і їх популяцій, ні розвитку і перетворення біосфери в цілому

В наш час, час загрози екологічної кризи, велике теоретичне і практичне значення має вивчення особливостей дії природного добору і елементарних еволюційних факторів на структуру і генофонд популяцій людини, зокрема, малочисельних популяцій – ізолятів і демів.

Важливе значення для медицини і практичного лікаря мають знання суті еволюційних процесів, в результаті яких формується стійкість збудників хвороб до антибіотиків, росте толерантність переносників хвороб до хімічних засобів боротьби з ними, різко збільшується чисельність деяких тварин, наприклад, гризунів, які переносять чуму, туляремію та ін..

Знайомство з проблемою історико-еволюційного формування людини як біосоціальної істоти дає матеріал для більш ґрунтовного розуміння будови і функції організму людини, морфофункціональних особливостей людських рас, безпідставності расистських теорій.

ІІ. Цілі навчання:

Загальна ціль - уміти:

1. Показати реальність протікання еволюційного процесу і визначити основні особливості цього процесу як об’єктивного явища природи.

2. Охарактеризувати основні положення сучасної теорії біологічної еволюції та дію природного добору і елементарних еволюційних факторів на генофонд популяції людини.

3. Інтерпретувати сучасні погляди на історико-еволюційний процес формування фізичного типу людини, початкового розвитку трудової діяльності, мови, суспільства.

Конкретні цілі – уміти:

1. Аналізувати сучасну теорію біологічної еволюції як синтез дарвінізму і популяційної генетики.

2. Встановити особливості макроеволюції.

3. Визначити основні закони, правила еволюції, використавши їх при аналізі людських груп.

4. Охарактеризувати популяційну структуру виду, звернути увагу на біологічні і соціальні особливості малочисельних людських популяцій – ізолятів і демів.

5. Довести, що вид - універсальне явище природи: він існує у всіх сучасних групах незалежно від рівня організації, способу розмноження і труднощів класифікації.

6. Виявити в різних популяціях людини частоту патологічних генів, використовуючи закон Харді-Вайнберга.

7. Інтерпретувати дію елементарних еволюційних факторів і природного добору на генетичну структуру популяцій людей.

8. Освоїти основні етапи антропогенезу, звернути увагу на співвідношення ролі біологічних і соціальних факторів в цьому процесі.

9. Інтерпретувати якісну своєрідність людини як біосоціальної істоти.

10. Охарактеризувати походження людських рас як відображення адаптаційних закономірностей людства, звернувши увагу на єдність виду Homo sapiens і безпідставність расистських теорій.

 

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

 

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За редакцією проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник.- Вінниця: Нова книга, 2009.- С. 277-316, 360-369.

2. Медична біологія / За редакцією проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник.- Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 278-306, 308-318, 321, 389-399.

3. Биология. В 2-х кн. Учебник для мед.вузов / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева и др./ Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: Высшая школа, 2004.- С.5-11, 17-26, 30-47, 141-156.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія.- К.: «Вища школа», 1992.- С. 207-210, 216-225, 260-278.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»/ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П. Яворського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І.Остапюк. - К.: Медицина, 2004.- 368 с.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять / За ред. О.В.Романенка - Київ: «Здоров’я» 2005, С. 271 – 287.

7. Руководство к лабораторным занятиям по биологии В.А. Королев, Г.Н. Кривошеина, Э.Г. Полякова. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – с.94-98, 103-108.

Додаткова:

1. Конспекти лекцій.

2. Тимченко А.Д. Биология с основами генетики и паразитологи. – К.: Вища шк. Головное вид-во, 1982 – 331с.

3. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (Дарвинизм) – М.: Высш. шк., 1989 – 335с.

4. Пішак В.П., Захарчук О.І.. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадамія, 2004. – 579с.: іл.

5. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология (Учебник). – М.:ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

6. Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология / Учебник. Изд.2- е. испр. и доп.- М.: РУДН, 2007. 664с.:ил.

Б. Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1.

Процес історичного розвитку природи – це:

А. Штучний добір;

В. Ізоляція;

С. Природний добір;

D. Еволюція;

E. Боротьба за існування.

 

Завдання 2.

Елементарною одиницею еволюції є:

A. Вид;

B. Популяція;

C. Таксон;

D. Рід;

E. Клас.

 

Завдання 3.

Елементарним еволюційним матеріалом є:

A. Модифікації;

B. Мутації;

C. Популяції;

D. Організми;

E. Деми.

 

Завдання 4.

Антропогенез – це процес:

A. Ембріонального розвитку людини;

B. Індивідуального розвитку людини;

C. Постембріонального розвитку людини;

D. Еволюційно-історичного формування людини як виду;

E. Розвитку чоловічої статевої системи.

 

Завдання 5.

Пітекантроп і синантроп відносяться до:

A. Давніх людей;

B. Найдавніших людей;

C. Нових людей;

D. Австралопітеків;

E. Монголоїдної раси.

 

Завдання 6.

Людські раси – це поняття:

A. Соціальне;

B. Генетичне;

C. Біологічне;

D. Видове;

E. Екологічне.

 

Завдання 7.

Невеликі популяції людей, чисельність яких не перевищує 1500 особин, а родинні шлюби складають понад 90%, називаються:

A. Ізолятами;

B. Демами;

C. Ендемічними популяціями;

D. Відкритими популяціями;

E. Закритими популяціями.

 

Завдання 8.

Невеликі популяції людей, чисельність яких не перевищує 1500-4000 особин, а родинні шлюби складають 80-90%, називаються:

A. Ідеальними популяціями;

B. Демами;

C. Ендемічними популяціями;

D. Відкритими популяціями;

E. Закритими популяціями.

 

Завдання 9.

Сукупність еволюційних перетворень, які приводять до формування таксонів більш високого рангу, ніж вид, називається:

A. Дивергентною еволюцією;

B. Конвергентною еволюцією;

C. Географічним видоутворенням;

D. Макроеволюцією;

E. Мікроеволюцією.

 

Завдання 10.

Сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях виду і приводять до формування їх генофонду і утворення нових видів, називається:

A. Екологічним видоутворенням;

B. Географічним видоутворенням;

C. Конвергентною еволюцією;

D. Макроеволюцією;

E. Мікроеволюцією.

Завдання 11.

Дрейф генів – це:

A. Обмін генами між гомологічними хромосомами;

B. Результат боротьби за існування;

C. Випадкове комбінування генів при заплідненні;

D. Випадкова зміна концентрації алелей в малій популяції;

E. Один із результатів природного добору.

 

Завдання 12.

Яка таксономічна категорія не може бути використана для опису систематичного положення?

A. Царство

B. Відділ

C. Ряд

D. Підтип

E. Родина

 

Завдання 13.

Перше цілісне еволюційне вчення було запропоновано:

A. К. Ліннеєм;

B. Ч. Дарвіном;

C. Ж.Б. Ламарком;

D. А. Уоллесом;

E. В.І. Вернадським.

 

Завдання 14.

Біологічні фактори антропогенезу:

A. Спадкова мінливість, боротьба за існування, природний добір;

B. Праця, мова, навчання;

C. Дрейф генів, ізоляція, популяційні хвилі;

D. Дизруптивний добір, праця, ізоляція;

E. Зміна клімату, боротьба з несприятливими умовами.

 

Завдання 15.

Адаптивна цінність генотипу -це здатність до:

A. Пристосування;

B. Виживання і відтворення;

C. Інтенсивної елімінації;

D. Зворотності еволюції;

E. Мінливості.

IV. Зміст навчання

№ п/п Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Основні етапи розвитку еволюційних ідей 1. Трансформізм 2. Ламаркізм 3. Дарвінізм 4.Сучасна теорія еволюції біологічної еволюції
2. Суть вчення Ч.Дарвіна про механізми і результати еволюції 1. Спадковість 2. Мінливість 3. Боротьба за існування 4. Природний добір 5. Утворення видів 6. Формування адаптацій
3. Сучасна теорія біологічної еволюції 1. Синтез дарвінізму і популяційної генетики 2. Поняття про мікроеволюцію 3. Поняття про макроеволюцію 4. Елементарна одиниця еволюції 5. Елементарний еволюційний матеріал 6. Елементарні еволюційні фактори
4. Популяції – головні складові одиниці виду 1. Визначення, характеристики ізолятів, демів
5. Генетична структура ідеальних і реальних популяцій 1. Ідеальні популяції 2. Закон Харді-Вайнберга 3. Використання закону Харді-Вайнберга 4.Вплив елементарних еволюційних факторів 5. Дія природного добору 6. Генетичне обтяження
6. Походження людини 1.Докази тваринного походження 2. Біологічні фактори антропогенезу 3. Соціальні фактори антропогенезу
7. Етапи антропогенезу 1.Найдавніші люди 2. Давні люди 3. Сучасні люди 4. Якісна своєрідність людини
8. Людські раси 1.Визначення 2. Походження 3. Класифікація 4.Необґрунтованість расистських теорій

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти