ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


VI. Система навчаючих завдань

A. Tecти

Завдання 1 (І рівень складності)

Виділяють три функціональні типи конституційного реагування людей. Один із них – „спринтер”, характеризується:

A. Здатністю виконувати монотонну роботу;

B. Високою стійкістю до дії короткочасних екстремальних факторів і низьким відновлювальним потенціалом;

C. Низкою стійкістю до короткочасних екстремальних факторів;

D. Здатністю переносити тривалі навантаження;

E. Високою стійкістю до дії короткочасних екстремальних факторів і високим відновлювальним потенціалом.

Еталон відповіді: В

Завдання 2 (ІІ рівень складності)

Сучасна екологія – це комплексна наука, яка має цілий ряд самостійних розділів і напрямів. Дайте відповідь:

A. Що вивчає екологія?

B. Хто запропонував термін екологія?

C. Що є об’єктом дослідження в екології?

D. Які рівні вивчення виділяють в екології?

E. Які методи досліджень застосовують в сучасній екології?

Еталон відповіді:

A. Екологія – це наука, що вивчає зв’язки організмів між собою та з навколишнім середовищем.

B. Термін екологія запропонував Е. Геккель.

C. Об’єктами досліджень в екології можуть бути окремі організми, популяції, угрупування, екосистеми та вся біота нашої планети.

D. В екології виділяють три рівні вивчення: 1) популяційно-видовий; 2) екосистемний; 3) еволюційно-історичний.

E. В сучасній екології застосовують надзвичайно багатий арсенал методів досліджень. Їх можна згрупувати у такі три категорії:

Емпіричні методи; 2) експериментальні методи; 3) методи моделювання.

 

Завдання 3 (ІІІ рівень складності)

З якої причини більшість паразитів в кишечнику людини мають здатність до анаеробного метаболізму?

A. Тому що анаеробний метаболізм набагато ефективніший за аеробний;

B. Тому що аеробний метаболізм не може відбуватися без наявності світла, якого в кишечнику не має;

C. Тому що в кишечнику недостатньо кисню для підтримання аеробного метаболізму;

D. Тому що в кишечнику високий вміст СО2, який пригнічує аеробний процес метаболізму

E. Вірно С+D

Еталон відповіді – Е

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

а) Методика проведення заняття

 

На початку заняття проводиться перевірка вихідного рівня знань студентів у вигляді тестового контролю та письмової відповіді на питання. Розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні якої беруть участь всі студенти під керівництвом викладача. Після цього студенти виконують самостійну навчально-дослідницьку роботу і вирішують індивідуальні ситуаційні задачі.

В кінці заняття проводиться перевірка кінцевого рівня знань студентів, аналіз результатів роботи з перевіркою протоколів і виставленням відповідної оцінки і балів.

б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)

№ п/п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
І. Підготовчій етап
1. 2. 3. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань Обговорення теоретичних питань та рефератів студентів     Тести для перевірки вихідного рівня знань Таблиці, теоретичні питання
IІ. Основний етап  
4. 5. Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи та оформлення протоколу Контроль виконання завдань самостійної роботи Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи, таблиці, підручники, посібники
III.Заключний етап
6. 7. Перевірка кінцевого рівня знань Аналіз підведення підсумків заняття, виставлення оцінок і балів. Домашнє завдання   Тестові завдання для перевірки кінцевого рівня знань
         

в) Тестові завдання для перевірки кінцевого рівня знань

 

1. Вкажіть відповідність:

Екологічні фактори: Приклади:

1. Абіотичні; а) світло;

2. Біотичні; б) рослини;

3. Антропогенні. в) діяльність людини;

г) тварини;

д) температура;

е) вологість;

є) радіація;

ж) мікроорганізми.

 

2. До функцій променів видимого спектра світла відносять:

А. Синтез вітаміну D у тварин і людини;

В. Теплова дія;

С. Загарна дія;

D. Забезпечення фотосинтезу;

E. Бактерицидна дія;

F. Сигнальне значення для орієнтування у просторі.

 

3. Вкажіть відповідність:

Форми взаємовідносин: Приклади:

1. Хижацтво; а) вовк- заєць;

2. Симбіоз; б) акули – риби-лоцмани;

3. Паразитизм; в) береза – підберезовик;

4. Мутуалізм; г) фасциола – людина;

5. Коменсалізм. д) рак-самітник - актинія.

 

4. Вкажіть відповідність:

Вплив забруднювачів: Ефекти, які викликаються:

1. Токсична дія; а) веде до виникнення мутацій;

2. Онкогенна дія; б) викликає неспадкові вади;

3. Тератогенна дія; в) веде до утворення пухлин;

4. Мутагенна дія. г) викликає отруєння.

 

5. На відміну від поля, природні луки:

A. Потребують втручання людини для постійної підтримки і відновлення видового складу;

B. Є місцем проживання диких тварин і дикоростучих рослин;

C. Характеризуються виснаженням і ерозією плодючих ґрунтів;

D. Має здатність до саморегуляції і самовідновлення;

E. Не має редуцентів;

F. Велика різноманітність видів;

G. B+D+F.

 

6. Серед представників якого класу найменше видів отруйних тварин?

A. Павукоподібні

B. Риби

C. Комахи

D. Ссавці

Е. Ракоподібні

 

7. Функціональна природна система, утворена живими організмами та їх середовищем існування, які пов’язані між собою обміном речовин і енергії, називається:

А. Біоценозом;

В. Агроценозом;

С. Біотопом;

D. Ізолятом;

E. Екологічною системою.

 

8. Вкажіть відповідність:

Особливості будови: Група тварин:

1. Добре розвинені ікла; А. Травоїдні;

2. Ікла відсутні;

3. Сліпа кишка коротка або редукована;

4. Шлунок має кілька відділів; В. Хижаки.

5. Добре розвинені корінні зуби;

6. Однокамерний залозистий шлунок.

 

9. Вкажіть відповідність:

Ознаки тварин: Групи тварин:

1. Серце 2-х або 3-х камерне; А. Холоднокровні тварини;

2. Постійна температура тіла;

3. Мають парні і непарні кінцівки;

4. Дихають тільки атмосферним киснем;

5. Тіло кровопостачається артеріальною В. Теплокровні тварини.

кров’ю по великому колу кровообігу;

6. Температура тіла залежить від

температури навколишнього середовища.

 

10. Вкажіть відповідність:

Особливості групи: Функціональна група:

1. Рослини, деякі бактерії; А. Продуценти;

2. Поглинає готові органічні речовини;

3. Поглинає неорганічні речовини;

4. Хижаки; В. Консументи.

5. Акумулюють сонячну енергію;

6. Джерело енергії – тваринна і рослинна

їжа.

 

11. Головними складовими ланцюгів живлення є:

A. Автотрофи і гетеротрофи;

B. Абіотичні органічні й неорганічні складові середовища;

C. „Живитель” і „хазяїн”;

D. Продуценти, консументи, редуценти;

E. Ареал та абіотичні фіктори середовища

 

12. Здатність до адаптації у сучасних людей варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед них кілька функціональних типів конституційного реагування. Вкажіть тип людини з потенційною схильністю до сильних фізіологічних реакцій, що забезпечують високу надійність при виражених, але короткочасних діях зовнішнього середовища.

А. Спринтер;

A. Астенік;

B. Стайєр;

C. Мікст;

D. Нормостенік.

 

13. Здатність до адаптації тепер варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів конституційного реагування. Вкажіть тип організму людини, що здатний стабільно витримувати тривалі й монотонні фізіологічні навантаження.

A. Стайєр;

B. Спринтер;

C. Мікст;

D. Нормостенік;

E. Астенік.

 

14. Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?

A. Парціальний тиск кисню в повітрі;

B. Рівень ультрафіолетового опромінення;

C. Температура;

D. Сила земного тяжіння;

E. Вологість.

 

15. Тридцятирічний чоловік, який слабо пристосований до екстремальних короткочасних навантажень, переселився в екстремальні умови Байкало-Амурська Магістраль. Наприкінці другого року життя в нових умовах він адаптувався до тривалих і монотонних фізіологічних навантажень. До якого конституційного типу відноситься цей чоловік?

A. Спринтер;

B. Мікст;

C. Астенік;

D. Стайєр;

E. Гіперстенік.

 

 

Заняття № 40

Тема: Контроль засвоєння модуля 3 “Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя”

І. Орієнтовний перелік контрольних питань до Модуля 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти