ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

 

      Усього навчальних годин З них:
    Лекції (год.)   Семінарські, практичні заняття (год.) Позаауди-торна самостійна робота студента (год.)
Тема 1. Загальне мовознавство як наукова і навчальна дисципліна.            
Тема 2. Мова і суспільство.          
  Тема 3. Мова, мислення і свідомість.                        
Тема 4. Знакова природа мови.                
Тема 5. Структура і система мови.                  
Тема 6. Мова та історія. Порівняльно-історичне мовознавство.          
Тема 7. Методи лінгвістичних досліджень.

 

 

Модульний контроль
Підготовка і складання екзамену    
Усього за семестр
Усього за навчальний рік:

 

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тематика та зміст лекцій

 

Лекція 1

Тема: Вступ

1.Мета і завдання курсу «Загальне мовознавство».

2. Місце курсу в системі лінгвістичних дисциплін.

3. Основні розділи курсу.

4. Зв'язок мовознавства з іншими науками: філософією, історією, психологією, літературознавством.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3.

2. Жакоб Ф. Лингвистическая модель в биологии // Вопросы языкознания.–1992. – № 2.

3. Мельничук О.С. Мова як сучасне явище і як предмет мовознавства // Новини. – 1997. – № 2–3.

4. Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство. – 1991. – № 2.

5. Миллер Е.Н. К определению языка // Вопросы языкознания. – 1987. – № 3.

6. Пильх Г. Язык или языки? Предмет изучения лингвиста // Вопросы языкознания. – 1994. – № 2. – С. 5.

7. Рамишвили Г.В. Языкознание в кругу наук о человеке // Вопросы философии. –1981.–№ 6.

8. Розин В.М. Возможна ли семантика как самостоятельная наука? // Вопросы философии. – 2000. – № 5.

9. Снитко Е. Язык и нация // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 1.

Лекція 2

Тема: Мова і суспільство

Соціальний аспект мови.

1. Взаємодетермінація мови і соціуму.

2. Функції мови в соціумі.

3. Форми існування мови.

4. Літературна мова. Формування літературної мови. Становлення української, російської, англійської, французької, німець­кої літературних мов.

5. Поняття соціального статусу мови.

6. Функціональна типологія мов. Мови регіональні, міжнародні, ООН.

7. Штучні мови: від Г.Лейбніца до комп'ютерних мов в епоху Інтернету.

8. Мовна ситуація і мовна політика. Мовне законодавство.

9. Соціолінгвістика.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Донцов А.И. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. – 1997. – № 4.
 2. Леонтьев А.А. Язык как социальное явление // Изв. АН СССР. СЛЯ. Т. 35. – №4. – 1976.
 3. Русанівський В. Єдиний мовно-образний простір української ментальності // Мовознавство. – 1993. – № 6.
 4. Эпштейн М.Н. Идеология и язык (Построение модели и осмысление дискурса) // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6. – С. 19–34.
 5. Єрмоленко С.Я. Мова як суспільне явище // Українська мова і література. – 1997. – № 7.
 6. Белецкий М.И. О статусе русского языка в Украине // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 2.
 7. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – 1996. – №. 3. – С. 32–42.
 8. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М., 1969.
 9. Вперед к всемирному языку // Вокруг света. – 2004. – № 11. – С. 5.
 10. Гак В.Т. К типологии форм языковой политики // Вопросы языкознания. – 1989. – № 5.

11. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988.

 1. Григорян Э.А. Функционирование языков в многонациональных странах // Русская речь в СССР. – 1991. – № 4.
 2. Грюнберг А.Л. Афганистан. Языковая ситуация и языковая политика // Изв. АН, СЛЯ. – 1988. – № 2.
 3. Гухман М.М., Семенюк Н.Н. О социальном аспекте рассмотрения литературного языка // Проблемы нормы и социальной дифференциации языка. – М., 1978. – С. 7–8.
 4. Домашнев А.И. К проблеме языка общения в объединенной Европе // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5.
 5. Домашнев А.И. О границах литературного и национального языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.
 6. Дуличенко А.Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики // Вопросы языкознания. – 1995. – № 5.
 7. Дьячков М.В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания. – 1988. – № 5.

19. Ентральго П. Білінгвізм: Проблеми двомовності в Іспанії // Всесвіт. – 1989. – № 3. – С. 137–144.

 1. Женерас С. Мова та культура в Каталонії // Всесвіт. – 1996. – № 8–9.
 2. Жлуктенко Ю.О. Сучасні проблеми теорії та практики мовного планування // Мовознавство. – 1990. – № 4.
 3. Закон про мови в УССР.
 4. Закон України про розвиток і застосування мов в Україні // Освіта України. – 1999. – № 7.
 5. Конституція України.
 6. Концепція вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх школах України // Освіта України. – 1997. – 21 лютого.
 7. Крысин Л.П. Социальная маркированность языковых единиц // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.
 8. Майборода В. Закон про мови: Довідка для вас (Які мови вивчають в школах України) // Освіта. – 1999. – 10 грудня.
 9. Маккей У. Значение языков в современном мире // Перспективы. – 1993. – № 1.
 10. Медведєв В.І. Мова і дійсність // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 3.
 11. Михальская А.К. О современной концепции культуры речи // НДВШ Филологические науки – 1990. – № 5.
 12. Мова і держава: актуальні питання // Слово і час. – 1999. – № 12.
 13. Мови: конфлікт чи співіснування? // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. – № 6–7.
 14. Мовна ситуація в Україні: соціолінгвістичні студії студентів-філологів // Українська мова та література – 1999. – № 119.
 15. Нарумов Б.П. Региональные романские языки в Западной Европе // Изв. РАН. СЛЯ. – Т. 51. – № 5. – 1992.
 16. Нерознак В.П. Типы языковых общностей: ареальная общность // Изв. РАН. СЛЯ. – Т. 48. – № 5. – 1989.
 17. Орач О. Небезпечна розмова про двомовність // Освіта. – 1995. – № 4 (25 січня).
 18. Пасенко І. Лінгвопуризм і сучасні мови // Дивослово. – 2000. – № 12.
 19. Перкатюк Й. Скільки у світі мов? // Наука і суспільство. – 1982. – № 11.
 20. Першукова О. Європейська багатомовність в освіті // Шлях освіти. – 2000. – № 4; 1996. – № 1.
 21. Пилинський М.М. Суспільний характер мовної норми // Мовознавство. – 1975. – № 1.
 22. Погрібний А. Почуймо російськомовних: мовні проблеми в Україні // Слово і час. – 1999. – № 6.
 23. Про державну політику розвитку української мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 року: Постанова // УМЛШ. – 1991. – № 6.
 24. Про функціонування державної мови у науковій сфері (З постанови ВАК) // Урок української. – 2001. – № 1.
 25. Про функціонування української мови в навчальних закладах України // Освіта України. – 2000. – 16 лютого.
 26. Радчук В. Мова в Україні й українська мова // Урок української. – 2000. – № 9.
 27. Русановский В.М. Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка // Вопросы языкознания. – 1970. – № 4.
 28. Самые распространенные в мире (языки) // За рубежом. – 1991. – № 17.
 29. Семенас А. Л. Современная языковая ситуация и язык. реформа в Китае // Восток. – 1999. – № 2.
 30. Тараненко И.Г. Парадоксы сосуществования и теория и практика двуязычия за рубежом // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1990. – № 2.
 31. Тарроу Н. Язык, межкультурализм и права человека // Перспективы. – 1993. – № 4.
 32. Тищенко К. Баскійській досвід мовного будівництва // Урок української. – 2000. – № 8.
 33. Ткаченко О.Б. До проблеми мовної стійкості // Мовознавство. – 1991. – № 2.
 34. Ткаченко О.Б. Сто років есперанто // Мовознавство. – 1988. – № 4.
 35. Труб В.М. Явище “суржику” як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – № 1.
 36. Феллер М. Досвід відродження державної мови Ізраїлю – івриту // Урок української. – 2000. – № 9.
 37. Феллер М. Проблеми стану і функціонування української мови у двомовному соціумі // Українська мова та література – 2000. – № 6.
 38. Филин Ф.П. Что такое литературный язык // Вопросы языкознания. – 1979. – № 3.
 39. Чесноков П.В. Логические и семантические формы мышления как значение грамматических форм // Вопросы языкознания. – 1984. – № 5.
 40. Шапошников В.Н. О территориальной и функциональной структуре русского языка к концу 20 столетия // Вопросы языкознания. – 1999. – № 2.
 41. Шашков В. Фламандский с валлонским акцентом // Відродження. – 1994. – № 7.
 42. Швейцер А.Д. К проблеме социальной дифференциации языка // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5.

62. Шейман Л.А. Культурно-эстетическое двуязычие // Русский язык в СНГ. – 1992. – №. 7–9.

Лекція 3.

Тема: Мова і мислення (2 год.)

 1. Постановка і короткий історичний огляд проблеми.
 2. Типи мислення.
 3. Характер та напрямки взаємодетермінації мова – мислення: в процесах філогенезу – онтогенезу – комунікації (сприйняття / породження мови).
 4. Мова – мислення – об’єктивний світ. Мовна картина світу.
 5. Гіпотеза Сепіра-Уорфа.
 6. Організація мовної пам’яті. Теорія Н.Хомського, дослідження Л.Співака.
 7. Мовні зони у мозку людини. НЛП.
 8. Основні напрями менталінгвістики.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.

2. Банковская Н.П. Довербальное бытие художественного слова // Язык и культура. – К., 1994.

3. Возняк Т. Семантическое пространство языка: Тексты и переводы. – Харьков, 1998. – С. 5–18, 103–112.

4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Т. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Русский язык, 1980.

5. Гуревич В.В. О «субъективном» компоненте языковой семантики // Вопросы языкознания. – 1998. – № 1.

6. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17–34.

7. Дурст-Андерсен П.В. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы // Вопросы языкознания. – 1995. – №6. – С. 30.

8. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. – С. 126.

9. Кубрякова Е.В. Начальные этапы становления когнитивизма // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.

10. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 10. – М., 1981.

11. Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991.

12. Маковский М.М. «Картина мира» и миры образов (Лингвокультурологические этюды) // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6. – С. 36–54.

13. Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос. – 1992. – №3.

14. Мустайоки А. Возможна ли грамматика на семантической основе // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.

15. Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6.

16. Радченко О.А. Языковая картина мира или языковое миросозидание? // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1990. – № 5.

17. Руденко Д.И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6.

18. Рузин И.Т. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов // Вопросы языкознания. – 1996. – № 5; 1994. – № 6.

19. Урысон Е.В. Синтаксическая деривация и «наивная картина» мира // Вопросы языкознания. – 1996. – № 4.

20. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.

21. Шахнарович А.М. Когнитивный и коммуникативный аспект речевой деятельности // Вопросы языкознания. – 1986. – № 2.

22. Янко Т.Е. Когнитивная стратегия в речи // Вопросы языкознания. – 1994. – № 6.

Лекція 4.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти