ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Мова як історична категорія. Порівняльно-історичне мовознавство.

План

 1. Поняття мовної статики і динаміки. Структурні та функціональні зміни.
 2. Зовнішні чинники мовних змін.
 3. Диференціація та інтеграція мов. Взаємодія мов.
 4. Мовні закони. Дія мовних антиномій.
 5. Зародження порівняльно-історичного мовознавства (Расмус Раск; Франц Бопп; О.Х.Востоков; Якоб Грімм).
 6. Теоретико-методологічні основи концепції В. фон Гумбольдта.
 7. Методика й методологія лінгвогенетичних досліджень.
 8. Поняття прамови. Проблема прабатьківщини індоєвропейських мов.
 9. Ідея архетипу у мовознавстві.

Форми контролю: опитування, бесіда.

Завдання для домашньої самостійної роботи:

Дати визначення понять: мовна спорідненість, мовний союз, субстрат, суперстрат, адстрат, інтерференція, антиномія, порівняльно-історичний метод, внутрішня і зовнішня реконструкція, хронологічна і просторова локалізація, прамова, архетип, типологія, універсалія, формальна і контенсивна типологія.

Розкрити питання “Проблема моногенезу мови” (обсяг 2-3 стор. рукопису).

Форми контролю:перевірка домашнього завдання, опитування на занятті.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

Пред’явити конспект відповідної теми (лекції або підручник).

Виконати домашню самостійну роботу.

Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

ТЕСТ 4

Тема:мова як історична категорія

1. У яких двох процесах виявляється динаміка мови?

2. Що таке синхронія і діахронія в лінгвістиці?

3. Наведіть по 3 приклади структурних і функціональних змін у мові:

4. Назвіть 5 зовнішніх чинників мовних змін:

5. Назвіть результати мовних контактів на рівні мови:

6. Що таке субстрат, суперстрат, адстрат?

7. Що таке білінгвізм і диглосія?

8. Назвіть 6 антиномій, що обумовлюють розвиток мови:

9. У чому виявляються внутрішні причини розвитку мови?

10. Представники порівняльно-історичного мовознавства:

11. Прийоми порівняльно-історичного методу:

12. Внутрішня і зовнішня реконструкція:

13. Абсолютна і відносна хронологія:

14. Мовна спорідненість:

15. Генеалогічна класифікація

16. Прамова

17. Типологія це наука -

18. Мовна універсалія

19. Інвентаризаційна, імплікаційна, таксономічна типологія

20. Типологічна класифікація мов

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Бичакджян Б. Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.
 2. Бондалетов В. Д. Русский язык: история и современное состояние // Русский язык в школе. – 1999. – № 4.
 3. Вежбицкая А. Семантические универсалии. – М. – 1998.
 4. Вперед к всемирному языку // Вокруг света. – 2004. – № 11.
 5. Все меньше в мире языков // Наука и жизнь. – 1996. – № 4.
 6. Герд Л. и др. Связь истории языка с историей народа // Методологические проблемы общественных наук. – Л., 1986. – С. 235–262.
 7. Голованенко В. І мови вимирають як люди // Науковий світ. – 1999. – № 10.
 8. Домашнев А. И. К проблеме языка общения в объединенной Европе // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5.
 9. Дьячков М. В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания. – 1988. – № 5.
 10. Журавлев В. К. Теория языковой эволюции Е.Д. Поливанова // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 112.
 11. Иванов В. В. О происхождении русского языка // Слово о языке. – М., 1991. – С. 49–55.
 12. Казарин В. П. Глобализация и проблема сохранения многообразия современного мира // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2005. – № 1–2.
 13. Кочергина В. А. Еще раз о сравнительно-историческом языкознании // Вестник МГУ. Филология. – 1990. – № 4.
 14. Кречмер А. Актуальные вопросы истории русского литературного языка // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.
 15. Леман К. Документация языков, находящихся под угрозой вымирания // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 16. Мосенкіс Ю. Проблема мови Київської Русі // Українська мова та література. – 1996. – № 3.
 17. Нерознак В. П. Типы языковых общностей: ареальная общность // Изв. РАН. Серия литературы и языка. – Т. 48. – № 5. – 1989.
 18. Николаева Т. М. «Скрытая память» языка: попытка постановки проблемы // Вопросы языкознания. – 2002. – № 4.
 19. Николаева Т. М. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретации языковой эволюции // Вопросы языкознания. – 1983. – № 3.
 20. Перкатюк Й. Скільки у світі мов? // Наука і суспільство. – 1982. – № 11.
 21. Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Вісник НАН України. – 1996. – № 9–10.
 22. Рулен М. Происхождение языка: ретроспектива и перспектива // Вопросы языкознания. – 1991. – № 1.
 23. Самые распространенные в мире (языки) // За рубежом. – 1991. – № 17.
 24. Скрелина М. Л. Противоречие как источник развития языка // НДВШ. Филол. науки. – 1970. – № 1.
 25. Сульниченко В. Н. Нужен ли человечеству единый язык? (Культурологический подход в процессе использования активных методик изучения лингвистических дисциплин в вузе) // Гуманітарні науки. – 2006. – № 2. – С. 51–56.
 26. Ткаченко О. Б. До проблеми мовної стійкості // Мовознавство. – 1991. – № 2
 27. Трубачев О. Н. В поисках единства: Из истории русского языка // Русская речь. – 1990. – № 1.
 28. Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1990. – № 2.
 29. Туманян Э. Г. О природе языковых изменений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 3.
 30. Чумак В. В. Розвиток мов у спостереженнях учених // Відродження. – 1994. – № 3.
 31. Щека Ю. В. Гипотеза о возможных этапах языковой эволюции // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 32. Ярцева В. Н. О судьбах языков в современном мире // Изв. АН, Серия литературы и языка. – 1993. – Т. 52. – № 2.
 33. Ярцева В. Н. Пути и формы исторических изменений языка // Изв. АН СРСР. Сер. лит. и яз. – 1989. – Т. 48. – № 2.
 34. Бичакджян Б. Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.
 35. Видинеев Н. В. Происхождение первобытного языка // Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М., 1989. – С. 113–119.
 36. Володин А. П. Мысли о палеозиатской проблеме // Вопросы языкознания. – 2001. – № 4.
 37. Гиндин Л. А. Пространственно-хронологические аспекты индоевропейской проблемы и «Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков» В. М.Иллич-Свитыча // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6.
 38. Гусева Н. Р. Прародина языка: Поиск самого древнего языка // Слово. – 1991. – № 3. – С. 25–29.

39. Гусева Н.Р. Где искать следы? (О сходстве языков мира) // Слово. – 1992. – № 10. – С. 10–13.

 1. Доманский Р. Горнило народов: (прародина народов мира и индоевропейских языков) // Наука и жизнь. – 1991. – № 7. – С. 86–91.
 2. Иванов В. В. О происхождении русского языка // Слово о языке. – М., 1991. – С. 49–55.
 3. Ілля В. Скільки тисяч років слову // Основа. – 1996. – № 9.
 4. Комар Ю. Проблема походження мови в українському мовознавстві // Українська мова та література. – 1998. – № 4, 16; 1997. – № 6.
 5. Комри Б. Язык и доистория: к многодисциплинарному подходу // Вопросы языкознания. – 2000. – № 5.
 6. Мельничук А. С. О всеобщем родстве языков мира // Вопросы языкознания. – 1991. – № 2–3.
 7. Мосенкіс Ю. Україна і первісне виникнення мови // Українська мова та література. – 1997. – № 10.
 8. Николаева Т. М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 9. Происхождение народов и языков // История Востока. – Т. 1. – М., 1997. – С. 613–616.
 10. Рулен М. Происхождение языка: ретроспектива и перспектива // Вопросы языкознания. – 1991. – № 1.
 11. Трубачев О. Н. К прародине ариев (По поводу выхода книги: Ю.А.Шилов. Прародина ариев История, обряды и мифы. Киев, 1995) // Вопросы языкознания. – 1996. – № 3.
 12. Щека Ю. В. Гипотеза о возможных этапах языковой эволюции // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 13. Эдельман Д. И. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // Вопросы языкознания. – 1992. – № 3. – С. 44–66.

Практичне заняття № 5

Тема: Методи лінгвістичних досліджень (2 год.)

План

 1. Поняття про метод.
 2. Критерії істинності лінгвістичних знань: принципи верифікації і фальсифікації.
 3. Загальнонаукові методи: спостереження, порівняння, експеримент, моделювання.
 4. Лінгвістичні методи: теоретико-практичний огляд.

а) прийоми описового методу;

б) принципи і прийоми порівняльно-історичного методу; засади етимологічних досліджень.

в) принципи типологічних і зіставних досліджень.

г) структурні методи;

д) польові дослідження;

е) постановка експериментів;

ж) статистична обробка матеріалів.

 

Форми контролю: опитування, бесіда.

Завдання для домашньої самостійної роботи:

Дати визначення понять: метод, методика, прийом; індукція, дедукція, аналіз, синтез; описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний методи; соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи.

Розкрити питання “Можливості машинного аналізу мови”, “Репрезентація методів магістерської роботи” (обсяг 2-3 стор. рукопису).

Форми контролю:перевірка домашнього завдання, опитування на занятті.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

Пред’явити конспект відповідної теми (лекції або підручник).

Виконати домашню самостійну роботу.

Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

ТЕСТ 5

Тема:методи лінгвістичних досліджень

1. Принципи наукового пізнання:

2. Визначення лінгвістичного методу:

3. Теоретичні методи (перерахувати):

4. Перерахувати і продемонструвати загальнонаукові емпіричні методи:

5. Види експериментів:

6. Етапи експерименту:

7. Найпоширеніші експерименти в лінгвістиці:

8. Типи моделей в мовознавстві:

9. 4 етапи описового методу:

10. Становлення порівняно-історичного методу і його задачі:

11. Прийоми порівняно-історичного методу:

12. Структурні методи:

13. Метод лакун:

14. Кількісні методи в лінгвістиці:

15. Типи фреймів:

16. Семантичні угрупування:

17. Етапи концептуального аналізу:

18. Корпусний аналіз – це

19. Контент-аналіз – це

20. Дискурс-аналіз – це

 

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3.
 2. Бондаренко О.Ф. Статус експерименту як методу лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986. – № 1.
 3. Гипотеза в современной лингвистике. – М., 1980.
 4. Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1971.
 5. Грязнухина Т.А., Дарчук Н.П., Клименко Н.Ф. Использование ЭВМ в лингвистистических исследованиях. – К., 1990.
 6. Дридзе Т.М. Организация и методы лингвосоциологического исследования массовой коммуникации. – М., 1979.
 7. Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії і методи дослідження // Мовознавство. – 1981. – № 4.
 8. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997.
 9. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. – № 4.
 10. Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике. – Калинин, 1979.
 11. Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6.
 12. Кибрик А.Е. О международной конференции. «Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы» // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 3–6.
 13. Клименко Н.Ф. Автоматизований аналіз мови: проблеми і пошуки // Мовознавство. – 1988. – № 4.
 14. Кочергина В.А. Еще раз о сравнительно-историческом языкознании // Вестник МГУ. Филология. – 1990. – № 4.
 15. Кубрякова Е.В. Начальные этапы становления когнитивизма // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.
 16. Лауфер Н. Как вы говорите? (О методах полевой лингвистики) // Знание – сила. – 1975. – № 2–3.
 17. Литвинов В.Й. Типологические методы в лингвистической семантике. – Р.на/Д., 1986.
 18. Манакин В.М. Порівняльно-семасіологічний аналіз лексики слов‘янських мов // Мовознавство. – 1991. – № 5.
 19. Марчук Ю.Н. ЭВМ в лингвистической теории и практике // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. – 1986. – Т. 45. – № 4.
 20. Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство. – 1991. – № 2.
 21. Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство. – 1991. – № 3.
 22. Мусієнко В.П. Проблема істинності лінгвістичних знань // Мовознавство. – 2000. – № 2–3.
 23. Мустайоки А. Современные проблемы лингвистики: итоги обсуждения // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 6.
 24. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 20 в. // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 25. Петренко О.Д., Ісаєв Е.Ш., Петренко Д.О. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. – № 1.

26. Пещак М.М. Методологические проблемы теории взаимодействия языков // Методологические проблемы языкознания. – К., 1988. – С. 139–153.

 1. Пильх Г. Язык или языки? Предмет изучения лингвиста // Вопросы языкознания. – 1994. – № 2.
 2. Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976.
 3. Проблемы лингвистической классификации // Лингвистическая поэтика. – М., 1979.
 4. Рамишвили Г.В. Языкознание в кругу наук о человеке // Вопросы философии. – 1981. – № 6.
 5. Рузин И.Т. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов // Вопросы языкознания. – 1996. – № 5; 1994. – № 6.
 6. Фрумкина Р.М. Статистические методы и стратегии лингвистического исследования // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. – Т. 34.
 7. Фрумкина Р.М. Теории «среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти