ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Пояснювальна записка виконується на аркушах папера формату А4 (297х210 мм). Розміри полів на сторінці: ліве поле - 5 мм, праве - 3 мм, верхнє - 10 мм, нижнє - 10 мм.

Зміст записки включає розділи і підрозділи, пункти і підпункти; їхні порядкові номери позначаються цифрами наприклад: 3, 3.4, 4.6.1, 2.4.1 (не нумерують розділи: реферат, зміст, список прийнятих скорочень, уведення, висновок, список літератури, додатки).

Кожен розділ варто починати з нової сторінки, з лівої сторони. Найменування розділу повинно бути коротким, відповідати змісту і записуватися у виді заголовка прописними буквами.Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з пропозицій, то їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 15 мм. Підкреслювати заголовки не потрібно.

Пункти, підпункти починають з абзацу лівої сторони нового рядка і з прописної букви.Сторінки записки нумерують. На титульному листі номер не ставлять, а на наступних сторінках його проставляють у правому верхньому куті без крапки. Рисунки, креслення, таблиці, графіки, розташовані на окремих аркушах записки, включають у загальну нумерацію сторінок. Ілюстрації позначаються словом "Рисунок" і нумеруються послідовно в межах розділу.

Формули в записці нумерують у межах розділу з правої сторони листа на рівні формули в круглих дужках. Для вибору літерних позначень електричних величин використовують ДСТУ 120-95.

Над лівим верхнім кутом таблиці поміщають напис "Таблиця" із указівкою номера таблиці та після тире назва таблиці. Номер ілюстрації, формули, таблиці повинні складатися з номера розділу і відділеного крапкою номера в розділі, наприклад, друга формула (ілюстрація, таблиця) четвертого розділу має номер (4.2), (Рисунок 4.2), (Таблиця 4.2).

У тексті варто застосовувати стандартні терміни (ДСТУ 2815-94, ДСТУ 2843-94). Перелік нестандартних скорочень, позначень, символів, одиниць і термінів оформляється на окремій сторінці і міститься між змістом і введенням.

У тексті записки потрібно давати посилання на використану літературу, відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ, вони містять номер літературного джерела і у необхідних випадках, номер сторінки, укладені в квадратні дужки: наприклад "[118]". "[26,с.5]". Якщо посилання приводяться на дані, отримані раніше у своїй роботі, то вони полягають у круглі дужки і містять скорочене слово "дивися" і посилання на сторінку, рисунок і т.п., наприклад: "(див. с.21)".

Додаток оформляють як продовження записки на наступних її аркушах. Посилання на додаток дають у тексті записки, а в змісті перелічуються всі додатки. Додаток повинен мати тематичний заголовок, починатися з нового листа з вказівкою в правому верхньому куті слова "Додаток"; кілька додатків нумерують так "Додаток 1". "Додаток 2" і т.д.

Графічна частина курсового проекту повинна виконуватися на аркушах форматів, установлених стандартом. Вибір форматів студент обирає сам з урахуванням достатнього заповнення листа.


ДОДАТОК

Таблиця 1 – Номінальні інтенсивності відмов елементів ЕА

Найменування, тип елементу Інтенсивність відмов lн 10-6 1/годин
Інтегральні мікросхеми  
Гібридні 0,07
Напівпровідникові 0,02
Мікромодулі 1,8
Транзистори  
Малопотужні НЧ, СЧ, ВЧ германієві
Малопотужні НЧ, СЧ, ВЧ кремнієві 2,5
Середньої потужності НЧ, СЧ, ВЧ германієві 2,5
Середньої потужності ВЧ кремнієві 3,5
Потужні НЧ германієві 2,8
Потужні НЧ кремнієві 2,4
Потужні СЧ германієві
ПотужніСЧ кремнієві 2,4
Потужні ВЧ германієві
Потужні ВЧ кремнієві 1,7
Кремнієві ключові 0,7
Кремнієві мікрохвильові 9,7
Діоди  
Випрямні сплавні 1,5
ВЧ точкові германієві
ВЧ точкові кремнієві 3,9
Імпульсні сплавні 0,6
Імпульсні точкові
Стабілітрони
Варікапи
Тунельні
Світловоди
Мікромодульні 4,5
Конденсатори  
Металопаперові
Слюдяні 1,2
Скляні 1,6
Керамічні 1,4
Електролітичні 2,4
Плівкові
Змінні з повітряним діелектриком 18,6

 

Трансформатори, обмоточні вироби
Живлення
Імпульсні 0,6
Дроселі
Котушки індуктивності 0,5
Електровакуумні прилади  
Діоди 0,6
Тріоди
Пентоди і тетроди 1,6
Кенотрони 2,5
Стабілітрони
Генераторні лампи
Тиратрони
ЕПТ
Клістрони
Лампи біжучих хвиль і магнетрони
Індикаторні лампи 0,5
Електричні машини  
Двигуни постійного струму
Машини змінного струму
Тахогенератори
Крокові двигуни 0,37
Радіоелектронні елементи  
Мікрофони динамічні
Гучномовці динамічні 6,5
Телефони головні
Датчики оптичні 4,7
Датчики температури 3,3
Антени 0,36
Хвилеводи жорсткі 1,1
Хвилеводи гнучкі 2,6
Джерела живлення  
Акумулятори 7,2
Батареї однорозрядні
Комутаційні елементи  
Реле малогабаритні 0,25 (на одну контактну групу)
Перемикачі мініатюрні 0,25 (на одну контактну групу)
Вимикачі, мікровимикачі, тумблери
Клеми, гнізда 0,1
Роз'єми 0,06

 

Запобіжники
Перехідні колодки 5,2
Лампові панелі 0,75
Монтажні елементи  
Дроти сполучні 0,02
Паяння друкованого монтажу 0,01
Паяння навісного монтажу 0,03
Основа друкованої плати з гетинаксу 0,1
Основа друкованої плати з текстоліту 0,01
Сполучні дроти ПП, виконані фотохімічним способом 0,3 (на один провідник)
  Номінальна потужність, Вт
  0,25 0,5 1,0 2,0 5,0
Резистори недротяні
МЛТ 0,4 0,5 1,0 1,6 - -
ТВО 0,4 0,45 0,8 1,4 2,2 3,0
МОУ 0,5 0,55 1,1 1,5 2,3 3,1
МУН 0,6 0,6 1,2 2,0 - -
УНУ 0,6 0,7 1,2 1,7 2,3 3,0
КЭВ 0,6 0,75 1,3 1,75 2,4 3,1
ВС 0,7 0,8 1,35 1,8 2,5 3,3
УЛИ 0,6 0,65 1,3 - - -
БЛЦ 0,7 0,75 1,4 - - -
СПО 0,6 0,7 1,15 1,8 - -
СП 0,7 0,8 1,3 2,0 - -
Резистори дротяні
ПТН - 1,1 1,4 1,8 - -
ПКВ - 1,2 1,5 2,0 2,5 -
ПЭВ - 1,6 1,5 2,0 2,5 -
ПТП - - 2,2 2,6 3,0 -
РП - - - 3,0 - -
Резистори металоплівкові 0,4 - - - - -
               

 

Таблиця 2 – Поправочні коефіцієнти залежно від механічних дій

Умови експлуатації Е
При вібрації При ударних навантаженнях При сумарній дії
Лабораторні 1,00 1,00 1,00
Стаціонарні 1,04 1,03 1,07
Автофургони 1,35 1,08 1,46
Залізничні 1,40 1,10 1,54
Корабельні 1,30 1,05 1,37
Літакові 1,46 1,13 1,65

 

Таблиця 3 – Поправочні коефіцієнти залежно від вологості і температури

Вологість % Температура, °С
60-70 20-40 1,0
90-98 20-25 2,0
90-98 30-40 2,5

 

Таблиця 4 – Поправочні коефіцієнти залежно від атмосферного тиску (висоти)

Висота, км Висота, км
0-1 1,00 8-10 1,25
1-2 1,05 10-15 1,30
2-3 1,10 15-20 1,35
3-5 1,14 20-25 1,38
5-6 1,16 25-30 1,40
6-8 1,20 30-40 1,45

 

Таблиця 5 – Поправочні коефіцієнти a для інтенсивностей відмов елементів Е залежно від коефіцієнта навантаження і температури

Найменування, тип елементу Коефіцієнт навантаження
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Напівпровідникові МС - - - - - - - - 1,0
- - - - - - - - 1,0
- - - - - - - - 2,5
Транзистори кремнієві 0,16 0,18 0,20 0,35 0,43 0,52 0,63 - -
0,17 0,20 0,23 0,40 0,51 0,59 0,72 - -
0,19 0,22 0,26 0,50 0,61 0,71 0,85 - -
Транзистори германієві 0,23 0,26 0,35 0,42 0,50 0,70 0,74 - -
0,32 0,40 0,55 0,66 0,81 1,04 1,22 - -
0,52 0,63 0,86 1,10 1,38 1,65 1,90 - -
0.69 0,91 1,25 1,57 1,92 2,24 2,59 - -
Діоди кремнієві 0,77 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,88 - -
0,92 0,92 0,94 0,97 1,00 1,04 1,08 - -
1,04 1,08 1,11 1,16 1,22 1,30 1,39 - -
Діоди германієві 0,15 0,22 0,30 0,39 0,50 0,62 0,74 - -
0,32 0,41 0,51 0,63 0,76 0,91 - -
0,53 0,66 0,86 1,13 1,40 1,75 2,13 - -
Конденсатори керамічні, слюдяні негерметичні - - 0,08 0,10 0,18 0,23 - - -
- - 0,09 0,13 0,28 0,35 - - -
- - 0,20 0,45 0,62 - - -
- - 0,22 0,43 0,92 1,46 - - -
Конденсатори слюдяні герметичні - - 0,36 0,49 0,18 0,23 - - -
- - 0,42 0,54 0,28 0,35 - - -
- - 0,61 0,75 0,45 0,61 - - -
- - 0,97 1,40 0,92 1,46 - - -
                             

Продовження табл.5

Найменування, тип елементу Коефіцієнт навантаження
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Конденсатори скляні, плівкові, металопаперові - - 0,36 0,49 0,64 0,80 - - -
- - 0,42 0,54 0,80 1,10 - - -
- - 0,61 0,75 1,19 2,00 - -  
- - 0,97 1,40 2,10 2,80 - - -
Конденсатори електролітичні з алюмінієвим анодом - - 0,48 0,40 0,48 0,65 - -  
- - 0,90 0,64 0,90 1,24 - - -
- - 2,10 1,80 2,10 2,30 - - -
- - 5,60 4,40 5,60 7,00 - - -
Конденсатори електролітичні з танталовим анодом - - 0,20 0,20 0,20 0,39 - - -
- - 0,30 0,30 0,30 0,47 - -  
- - 0,50 0,50 0,50 0,70 - - -
- - 0,80 0,80 0,80 1,05 - - -
Резистори недротяні 0,20 0,26 0,35 0,42 0,50 0,60 0,72 0,84 1,00
0,33 0,42 0,51 0,60 0,76 0,94 1,11 1,38 1,71
0,47 0,56 0,67 0,82 1,08 1,43 1,70 2,17 2,81
0,61 0,71 0,84 1,07 1,46 2,05 2,48 3,31 4,40
Резистори дротяні 0,02 0,02 0,05 0,10 0,20 0,34 0,61 0,73 1,00
0,06 0,06 0,11 0,19 0,32 0,53 0,69 0,92 1,29
0,10 0,10 0,17 0,30 0,47 0,73 0,96 1,29 1,95
0,15 0,16 0,23 0,40 0,67 0,99 1,37 2,03  
Намоточні вироби, трансформатори - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8
- 0,1 0,2 0,2 0,5 1,2 1,8 2,4 3,0
- 0,2 0,3 0,4 1,2 2,5 4,1 6,4 8,6
- 0,3 0,4 0,6 2,0 4,2 7,2 10,7 14,0
Електровакуумні діоди і тріоди 0,63 0,66 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
0,63 0,66 0,70 0,76 0,82 0,87 0,93 0,01 1,10
0,68 0,73 0,76 0,83 0,91 1,00 1,07 0,20 1,35
0,78 0,83 0,88 0,98 1,07 1,18 1,30 0,50 1,71
Електровакуумні тетроди і пентоди - - 0,70 0,73 0,76 0,83 0,87 0,92 1,00
- - 0,82 0,87 0,90 0,96 1,02 1,10 1,25
- - 0,96 1,02 1,10 1,18 1,27 1,45 1,65
- - 1,09 1,20 1,30 1,41 1,55 1,80 1.97
ЕПТ - - - - - - - - 1,00
- - - - - - - - 1,28
- - - - - - - - 1,50
- - - - - - - - 1.70
                                           

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти