ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Знайти фізіологічну расу у збудника стеблової іржі пшениці.

А. Puccinia recondita f.sp. tritici Б. Puccinia graminis f.sp. tritici

В. Puccinia graminis f.sp. tritici 33 Г. Puccinia graminis

Знайти фізіологічну форму у збудника стеблової іржі пшениці.

А. Puccinia recondita f.sp. tritici Б. Puccinia graminis f.sp. tritici

В.Puccinia graminis f.sp. tritici 33 Г. Puccinia graminis

Які мікроорганізми відносяться до факультативних паразитів?

1. Fusarium oxysporum 2. Venturia inaequalis

3. Bipolaris sorokiniana 4. Phytophthora infestans

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,3 Г. 2,3

Які мікроорганізми відносяться до факультативних сапрофітів?

1. Fusarium oxysporum 2. Venturia inaequalis

3. Bipolaris sorokiniana 4. Phytophthora infestans

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,3 Г. 2,4

Тема 9: Шляхи мінливості мікроорганізмів

Для яких грибів гетерокаріоз і парасексуальний процес є важливим шляхом мінливості?

А. Дейтероміцети Б. Ооміцети В. Базидіоміцети Г. Аскоміцети

Тема 10: Механізми патогенності мікроорганізмів

Позначте правильні твердження.

1.Основними механізмами патогенності у факультативних паразитів є утворення токсинів і ферментів.

2.Основними механізмами патогенності у облігатних паразитів є утворення токсинів і ферментів.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Позначте правильні твердження.

1.На перших етапах патологічного процесу взіємовідношення між рослиною та облігатним паразитом наближаються до симбіотичних.

2.Регулятори росту найчастіше продукуються рослиною при ураженні облігатним паразитом.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Тема 11: Загальна характеристика грибів, будова та хімічний склад клітини грибів

У більшості грибів клітинні оболонки містять наступні речовини

А. Целюлоза, глюкан Б. Галактозамин В. Хитин, хитозан Г. Хитин, геміцелюлоза

Яка основна запасна речовина клітини грибів?

А. Целюлоза Б. Глікоген В. Хитин Г. Волютин

Тема 12: Вегетативне тіло та розмноження грибів

Яка спора є спорою спокою у грибів?

А. Циста Зооспора Б. Пікноспора В. Базидіоспора Г. Аскоспора

Чим надане вегетативне тіло збудника кили капусти - Plasmodiophora brassicae?

А. Несептований міцелій Б. Септований міцелій В. Амебоїд Г. Плазмодій

Вегетативне тіло збудника борошнистої роси злаків - Erysiphe graminis.

А. Несептований міцелій Б. Септований міцелій В. Амебоїд Г. Плазмодій

Вегетативне тіло збудника пероноспорозу соняшнику - Plasmopara helianthi.

А.Несептований міцелій Б. Септований міцелій В. Амебоїд Г. Плазмодій

Вегетативне тіло збудника чорної ніжки капусти - Olpidium brassicae.

А.Несептований міцелій Б. Септований міцелій В. Амебоїд Г. Плазмодій

Позначте правильні твердження.

1.Ризоморфи утворюються при зростанні неоднорідних гіф міцелію по довжині.

2.Ризоморфи утворює гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) dBy. - збудник білої гнилі соняшнику.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Позначте правильні твердження.

1.До міцеліальних утворень відносяться анастомози, клітини-пряжки, ризоїди, столони, апресорії та гаусторії.

2.Видозміни міцелію: тяжі (шнури), ризоморфи, міцеліальні плівки та склероції.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Склероції не утворюються у

1. Sclerotinia sclerotiorum 2.Claviceps purpurea

3. Rhizopus nigricans 4. Ustilago avenae

А. Всі твердження правильні Б. 3,4 В. 1,2 Г. 2,3

Нестатеві спори ендогенного походження

1. Аскоспори 2. Зооспори

3. Конідії. 4.Спорангієспори.

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,2 Г. 2,4

Склероції утворюються у

1. Sclerotinia sclerotiorum 2.Claviceps purpurea

3. Rhizopus nigricans 4. Ustilago avenae

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,2 Г. 2,3

Нестатеві спори екзогенного походження

1. Аскоспори 2. Зооспори

3. Конідії. 4.Пікноспори.

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,2 Г. 3,4

Тема 13: Цикли розвитку та поширення фітопатогенних грибів

Який гриб розвивається на двох рослинах -живителях?

А. Botrytis cinerea Б. Venturia inaequalis В. Puccinia graminis Г. Erysiphe graminis

Позначте правильні твердження.

1.Джерелами інфекції фітофторозу картоплі є бульби, рослинні рештки.

2.Джерелом інфекції фітофторозу картоплі є грунт.

А.Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Якими спорами відбувається зараження яблуні збудником Venturia inaequalis?

1. Аскоспори. 2. Конідії.

3.Базидіоспори. 4. Спорангієспори.

А. Всі твердження правильні Б. 1,2 В. 1,3 Г. 2,3

Яка спора є спорою спокою у грибів?

А. Циста Зооспора Б. Пікноспора В. Базидіоспора Г. Аскоспора

Тема 14:Систематика грибів та грибоподібних мікроорганізмів. Грибоподібні мікроорганізми - збудники хвороб рослин

Позначте правильні твердження.

1. Гриби виділяють в самостійне царство Fungi.

2. Організми, які традиційно відносили до грибів, на сьогодні входять до трьох царств Protozoa, Chromista, Fungi.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

До грибоподібних організмів відносяться

А. Ооміцети, Зигоміцети Б. Плазмодіофороміцети, Ооміцети

В. Хітрідіоміцети, Дейтероміцети Г. Базидіоміцети, Аскоміцети

Спори спокою та нестатеві спори збудника кили капусти - Plasmodiophora brassicae.

А. Ооспори, конідії Б. Зигоспори, спорангієспори В. Ооспори, зооспори Г. Цисти, зооспори

Спори спокою та нестатеві спори збудника мілдью винограду - Plasmopara viticola.

А. Ооспори, конідії Б. Зигоспори, спорангієспори В. Ооспори, зооспори Г.Цисти, зооспори

Збудники коренеїду буряку, які відносяться до грибоподібних організмів.

А. Aphanomyces cochlioides, Руthium debarianum Б.Fusarium, Rhizoctonia

В. Olpidium brassicae, Fusarium Г. Fusarium, Руthium debarianum

Позначте правильні твердження.

1. У представників роду Phytophthora зооспорангієносці розгалужені симподіально.

2. У представників роду Phytophthora зооспорангії лимоноподібні, яйцеподібні і кулясті.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Позначте правильні твердження.

1. Симптом несправжньої борошнистої роси - пляма з верхнього боку листа, наліт з нижнього.

2. Симптом несправжньої борошнистої роси - наліт з обох боків листа.

А.Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Роди родини Пероноспорові, у яких утворюється конідіальне спороношення.

1.Рlаsmораrа 2.Peronospora

3. Pseudoperonospora 4. Bremia

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,2 Г. 2,4

Роди родини Пероноспорові, у яких нестатеве спороношення надане зооспорами.

1.Рlаsmораrа 2.Peronospora

3. Pseudoperonospora 4. Bremia

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,3 Г. 2,4

Тема 15: Нижчі гриби - збудники хвороб рослин

Основні шляхи поширення Plasmopara viticola.

1. Зооспори з краплями дощу. 2.Зооспорангії з краплями дощу.

3. Зооспорангії вітром. 4. Ооспори вітром.

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,3 Г. 2,3

До нижчих грибів відносяться

А. Ооміцети, Зигоміцети Б.Плазмодіофороміцети, Ооміцети

В. Хітрідіоміцети, Зигоміцети Г. Базидіоміцети, Аскоміцети

У представників якого роду утворюється сорус зооспорангієв?

А. Rhizopus Б. Mucor В. Olpidium Г.Synchytrium

У представників якого роду утворюються столони та ризоїди?

А. Rhizopus Б. Mucor В. Olpidium Г. Synchytrium

У представників якого роду зооспорангій має видовжену шийку?

А. Rhizopus Б. Mucor В. Olpidium Г. Synchytrium

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти