ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)»

1. Охарактеризувати таксономію Блума.

2. Розкрити особливості триступінчастої моделі Курта Левіна.

3. Опрацювати наступні тести:

А) Стратегія глибокого проникнення на ринок означає:

1) що всі учасники належать до організаційної структури одного підприємства, тобто підприємство-виробник має у своєму складі оптові бази, власні фірмові магазини, через які здійснюється товарооборот;

2) об’єднання зусиль виробника, оптового посередника та роздрібного посередника за певними умовами;

3) збільшення обсягів збуту та ринкової частки підприємства без зміни його товарних-ринкових позицій за рахунок існуючих товарів на існуючих ринках;

4) розширення масштабів діяльності підприємства за рахунок об’єднання його зусиль з конкурентним підприємством.

Б) Можна виділити такі основні рівні змін:

1) початковий, середній, кінцевий;

2) початковий та кінцевий;

3) зміна в знаннях, зміна в індивідуальних установках, зміна в індивідуальному поводженні, зміна в груповій поведінці;

4) конгломерат та кооперація.

В) Організаційна культура – це:

1) соціально-професійна якість суб’єкта праці, що представляє собою ступінь оволодіння трудовими досягненнями;

2) сформована протягом всієї історії підприємства (установи) сукупність прийомів і правил адаптації організації до вимог зовнішнього середовища та формування внутрішніх відносин між групами працюючих;

3) культура, в основі якої лежать певні норми, що повинні строго дотримуватися менеджером і підлеглими;

4) система цінностей, правових ідей, переконань, навичок і стереотипів поведінки, правових традицій, прийнятих членами певної спільноти (державної, релігійної, етнічної) і використовуються для регулювання їх діяльності.

Викладач _________________ І. М. Шупта
    Завідувач кафедри менеджменту __________________     Т. М. Лозинська

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Комплексне контрольне завдання № 22

З навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)»

1. Розкрити природу виникнення змін.

2. Охарактеризувати цикл втручань у процес змін.

3. Опрацювати наступні тести:

А) Існують такі форми опору змінам:

1) неприхильне ставлення до змін та відкрита боротьба;

2) боротьба, ухилення, пристосування, поступка, компроміс та колаборація;

3) прийняття або неприйняття змін; відкрита або прихована демонстрація відношення до змін;

4) централізована форма опору, децентралізована форма опору та змішана форма опору.

Б) Перші публікації з проблеми емоційного інтелекту належать:

1) К. Левіну та П. Селовею;

2) А. Маслоу та К. Левіну;

3) Дж. Мейеру та П. Селовею;

4) Р.Торндайку та Д. Векслеру.

В) Ієрархія в організації означає:

1) метод деталізації планів;

2) порядок підпорядкованості нижчих ланок вищим, організація їх в структуру типу дерево; принцип управління в централізованих структурах;

3) метод породження від загального предка об'єктів, що володіють все більш деталізованими ознаками і т.д.;

4) при проектуванні й експлуатації технічних об’єктів, відповідає «деталювання» розбиття великих об’єктів на більш дрібні.

Викладач _________________ І. М. Шупта
    Завідувач кафедри менеджменту __________________     Т. М. Лозинська

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Комплексне контрольне завдання № 23

З навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)»

1. Розкрити сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок).

2. Встановити взаємозв’язок між самоаналізом та внутрішніми ресурсами управлінця змінами.

3. Опрацювати наступні тести:

А) У 1933 р. В. Грайчунас визначив, що керівник у змозі мати не більше:

1) 14–ти контактів першого типу і 32–ти – другого;

2) 12 – ти контактів першого типу і 42 – ти – другого;

3) 12 – ти контактів першого типу, і 28–ми – другого;

4) 8 – ти контактів першого типу і 12 – ти – другого.

Б) У 1933 р. В. Грайчунас визначив, що керівник у змозі мати не більше:

1) 14–ти контактів першого типу і 32–ти – другого;

2) 12 – ти контактів першого типу і 42 – ти – другого;

3) 12 – ти контактів першого типу, і 28–ми – другого;

4) 8 – ти контактів першого типу і 12 – ти – другого.

В) Об’єктом реінжинірінгу є:

1) фірми (корпорації), бізнес-процеси після їх виділення з функціонально-структурної організації компанії;

2) віртуальні, інтернаціональні команди;

3) ізолюючі, інформуючі, маркетингові та вивчаючі команди;

4) транснаціональні компанії.

 

Викладач _________________ І. М. Шупта
    Завідувач кафедри менеджменту __________________     Т. М. Лозинська

 

 


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Комплексне контрольне завдання № 24

З навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)»

1. Розкрити основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти. зміни, знання, ресурси).

2. Охарактеризувати біхевіористський, когнітивний підходи до змін.

3. Опрацювати наступні тести:

 

А) М. Белбін визначив:

1) 18 командних ролей;

2) 12 командних ролей;

3) 9 командних ролей;

4) 8 командних ролей.

Б) Асоціація – це:

1) відносно стійка сукупність людей, пов’язаних системою відносин, регульованих загальними цінностями і нормами;

2) неорганізовані або випадково організовані групи;

3) сукупність людей, що працюють в одній організації, на одному підприємстві, об’єднаних спільною діяльністю в рамках будь-якої організації;

4) група, в якій взаємини опосередковуються тільки особисто значимими цілями (група друзів, приятелів).

В) Стадії моделі (або циклу) Д. А. Колба включають:

1) устрій, порядок, закон;

2) принципи, методи, форми, закономірності, процеси.

3) отримання безпосереднього досвіду; спостереження, в ході якого навчається обмірковує те, що він тільки що дізнався; осмислення нових знань, їх теоретичне узагальнення; експериментальна перевірка нових знань і самостійне застосування їх на практиці;

4) психологічна готовність і сприйнятливість; факти і дані перетворюються в інформацію; обробка інформації; інформація перетворюється на досвід і розуміння; момент «осяяння», коли досвід і розуміння перетворюються в знання; застосування знань; зворотній зв'язок: подальші роздуми і удосконалення.

Викладач _________________ І. М. Шупта
    Завідувач кафедри менеджменту __________________     Т. М. Лозинська

 

 


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Комплексне контрольне завдання № 25

З навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)»

1. Розкрити сутність командного менеджменту та його ролі в управлінні змінами.

2. Розкрити особливості циклу змін за Ф. Коттером.

3. Опрацювати наступні тести:

А) У світлі проблем навчання дорослих людей, особливої ​​популярності набула циклічна чотириступінчаста емпірична модель процесу навчання і засвоєння людиною нової інформації (Experiential Learning Model), запропонована:

1) Девідом А. Колбом;

2) Огюстеном Декандоля;

3) Бенджаміном Блумом;

4) Абрахамом Маслоу.

Б) Продуктові перетворення – це:

1) нововведення, що стосуються процесів взаємодії організації із зовнішнім середовищем;

2) вибір і освоєння нових видів продуктів, послуг;

3) діапазон вибору нових товарів і послуг;

4) реконструкція основних видів факторів формування підприємства.

В) Основні складові ІТ-стратегії:

1) управління очікуваннями, управління потребами, управління ризиками;

2) управління мотивами; управління потребами; управління ризиками;

3) управління очікуваннями; управління потребами; управління інтересами;

Управління процесами; управління проектами; управління змінами; управління знаннями; управління ресурсами.

 

 

Викладач _________________ І. М. Шупта
    Завідувач кафедри менеджменту __________________     Т. М. Лозинська

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Комплексне контрольне завдання № 26

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти