ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи №1

Показник Варіант
Обсяги випуску продукції в базовому році, тис. од.                          
товару А 92,00 58,00 64,00 71,00 83,50 65,20 98,00 66,50 84,00 85,70 70,00 93,00 66,70
товару Б 55,60 78,50 61,00 78,00 57,00 99,00 65,50 90,00 77,00 58,70 89,00 86,00 100,10
товару В 56,40 71,90 63,40 82,00 90,60 80,80 50,50 100,00 70,70 69,00 82,00 61,00 55,80
Індекс змін обсягів випуску продукції в плановому році по відношенню до базового, коеф.                          
товару А 1,07 1,08 1,11 1,03 1,14 1,04 1,08 1,06 1,12 1,15 1,01 1,14 1,15
товару Б 1,07 1,14 1,11 1,15 1,01 1,05 1,11 1,08 1,09 1,03 1,07 1,90 1,10
товару В 1,03 1,07 1,06 1,12 1,08 1,13 1,15 1,01 1,06 1,05 1,11 1,13 1,12
Відпускні ціни на продукцію в базовому році, грн/од.                          
товару А 3,46 3,57 3,50 3,53 3,60 3,67 3,97 4,04 3,74 3,83 3,59 3,52 4,27
товару Б 2,95 3,04 2,98 3,01 3,07 3,13 3,39 3,45 3,19 3,26 3,06 3,01 3,81
товару В 3,76 3,99 3,91 3,95 4,02 4,10 4,44 4,52 4,18 4,28 4,01 3,93 4,70
Індекси цін на продукцію планового періоду, коеф.                          
товар А 1,06 1,09 1,13 1,11 1,07 1,09 1,14 1,12 1,15 1,11 1,06 1,05 1,10
товар Б 1,15 1,05 1,08 1,07 1,11 1,09 1,15 1,05 1,12 1,08 1,06 1,11 1,20
товар В 1,06 1,13 1,15 1,08 1,05 1,07 1,13 1,15 1,08 1,06 1,1 1,13 1,10
Ефективний фонд робочого часу 1-го робітника, год.                          
базового року
планового року

 

Продовження дод. А

Продовження табл. А1

Залишки власних фінансових ресурсів на початок планового року, тис. грн. 46,00 50,00 49,00 48,50 44,50 42,00 49,50 50,00 45,00 43,50 47,00 44,00 50,00
Питомі змінні витрати базового року на виробництво товару А, грн/од. 2,55 2,62 2,57 2,60 2,65 2,70 2,92 2,97 2,75 2,81 2,63 2,58 2,50
в т.ч.: матеріальні витрати 1,68 1,73 1,69 1,71 1,74 1,78 1,93 1,96 1,81 1,85 1,74 1,70 1,66
витрати на електроенергію 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,40 0,40 0,37 0,38 0,36 0,35 0,35
витрати на оплату праці та на соц. страхування 0,52 0,53 0,52 0,53 0,54 0,55 0,59 0,60 0,56 0,57 0,53 0,52 0,49
Питомі змінні витрати базового року на виробництво товару Б, грн/од. 2,17 2,24 2,19 2,21 2,26 2,30 2,49 2,53 2,34 2,40 2,25 2,20 2,13
в т.ч.: матеріальні витрати 1,44 1,48 1,45 1,47 1,49 1,52 1,65 1,68 1,30 1,59 1,49 1,46 1,41
витрати на електроенергію 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,31 0,33 0,34 0,31 0,32 0,30 0,29 0,29
витрати на оплату праці та на соц. страхування 0,43 0,45 0,44 0,44 0,45 0,46 0,50 0,51 0,47 0,48 0,45 0,44 0,42
Питомі змінні витрати базового року на виробництво товару В, грн/од. 2,90 2,98 2,92 2,95 3,01 3,07 3,32 3,38 3,12 3,19 2,99 2,94 2,84
в т.ч.: матеріальні витрати 1,92 1,98 1,94 1,96 2,00 2,03 2,20 2,24 2,07 2,12 1,99 1,95 1,88
витрати на електроенергію 0,50 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,57 0,58 0,54 0,55 0,52 0,51 0,39
витрати на оплату праці та на соц. страхування 0,47 0,48 0,47 0,48 0,48 0,49 0,54 0,55 0,50 0,51 0,48 0,47 0,56
Постійні витрати базового року, тис. грн. 204,00 210,00 206,00 208,00 212,00 216,00 234,00 238,00 220,00 224,50 211,00 207,00 202,90
в т.ч.: загально- виробничі витрати 112,20 115,50 113,30 114,40 116,60 118,80 128,70 130,90 121,00 123,75 116,05 113,85 112,08
адміністративні витрати 71,40 73,50 72,10 72,80 74,20 75,60 81,90 83,30 77,00 78,75 73,85 72,45 75,36
збутові витрати 20,40 21,00 20,60 20,80 21,20 21,60 23,40 23,80 22,00 22,50 21,10 20,70 15,46
Індекси цін на:                          
матеріали і сировину 1,08 1,03 1,05 1,1 1,15 1,11 1,13 1,08 1,04 1,07 1,11 1,13 1,08
електроенергію 13,08 1,05 1,13 1,1 1,07 1,04 1,13 1,11 1,15 1,02 1,06 1,09 1,02

Продовження дод. А

Продовження табл. А1

Індекс змін тарифних ставок основних робітників 1,13 1,14 1,02 1,09 1,11 1,14 1,05 1,07 1,09 1,1 1,04 1,03 1,05
Середньорічна вартість основних виробничих фондів базового року, тис. грн. 120,00 130,00 150,00 115,00 100,00 105,00 114,00 125,00 137,00 141,00 123,00 112,00 121,74
в т.ч.: активна частина 66,00 71,50 82,50 63,25 55,00 57,75 62,70 68,75 75,35 77,55 67,65 61,60 72,19
Оборотні кошти базового року, тис. грн. 71,80 63,00 100,00 80,00 69,00 73,50 69,50 65,00 92,00 98,50 76,30 78,80 97,03
виробничих запасів 71,50 73,00 69,50 61,00 65,50 67,00 65,50 70,00 71,30 74,00 66,50 68,00 70,00
готової продукції 28,20 25,00 24,90 26,80 27,00 25,50 26,50 29,00 28,30 22,00 21,50 23,00 25,00
незавершеного виробництва 0,30 2,00 5,60 12,20 7,50 7,50 8,00 1,00 0,40 4,00 12,00 9,00 5,00
Структура витрат за економічними елементами (у %) базового року                          
матеріальні витрати 70,5 66,3
витрати на оплату праці 15,7 14,5
відрахування на соц. страхування 6,1 4,9 5,4 6,1 4,5 4,4 6,5 4,2 5,3 6,1 7,3 5,5
амортизація 11,5 1,4 8,3 1,6 1,9 0,9 4,1 1,9 4,6 3,4 7,4 6,3 11,5
інші 2,4 1,2 4,3 0,3 0,6 0,7 1,4 1,1 1,2 1,3 2,5 2,4 6,5
Чисельність ПВП базового року, чол.
в т.ч. питома вага основних робітників, %

 

Продовження дод. А

Продовження табл. А1

Показник Варіант
Обсяги випуску продукції в базовому році, тис. од                        
товару А 65,00 100,00 66,50 50,00 75,00 70,00 80,00 85,00 100,00 78,00 95,00 65,00
товару Б 100,10 50,00 100,00 50,00 50,00 68,00 74,00 93,00 100,00 63,50 91,00 100,00
товару В 50,00 50,00 56,00 60,00 100,00 91,00 73,00 56,00 100,00 51,50 97,80 55,00
Індекс змін обсягів випуску продукції в плановому році по відношенню до базового, коеф.                        
товару А 1,10 1,05 1,15 1,20 1,05 1,02 1,14 1,15 1,02 1,01 1,13 1,15
товару Б 1,08 1,20 1,10 1,10 1,10 1,12 1,15 1,08 1,05 1,06 1,01 1,10
товару В 1,15 1,20 1,12 1,15 1,05 1,10 1,09 1,15 1,10 1,11 1,02 1,15
Відпускні ціни на продукцію в базовому році, грн/од.                        
товару А 3,40 3,80 4,25 4,25 4,68 3,47 3,57 3,50 4,48 3,47 3,57 4,25
товару Б 2,90 4,30 3,80 3,85 4,24 2,96 3,05 2,99 4,00 2,96 3,05 3,80
товару В 3,80 4,85 4,75 4,75 5,23 3,88 3,99 3,91 4,47 3,88 3,99 4,75
Індекси цін на продукцію планового періоду, коеф.                        
товар А 1,15 1,08 1,10 1,10 1,12 1,05 1,09 1,10 1,10 1,08 1,05 1,10
товар Б 1,15 1,10 1,20 1,10 1,15 1,07 1,09 1,15 1,20 1,06 1,09 1,10
товар В 1,10 1,15 1,15 1,10 1,10 1,05 1,11 1,06 1,15 1,09 1,08 1,12
Ефективний фонд робочого часу 1-го робітника, год.                        
базового року
планового року
Залишки власних фінансових ресурсів на початок планового року, тис. грн. 45,00 40,00 50,00 45,00 55,00 42,00 48,00 50,00 50,00 41,00 44,00 40,00

Продовження дод. А

Продовження табл.А1

Питомі змінні витрати базового року на виробництво товару А, грн/од. 2,50 2,75 2,83 2,84 2,55 2,62 2,57 2,60 2,55 2,55 2,62 2,50
в т.ч.: матеріальні витрати 1,65 1,82 1,98 1,99 1,68 1,73 1,69 1,71 1,66 1,68 1,73 1,66
витрати на електроенергію 0,34 0,38 0,34 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,35 0,35
витрати на оплату праці та на соціальне страхування 0,51 0,54 0,51 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 0,54 0,52 0,53 0,49
Питомі змінні витрати базового року на виробництво товару Б, грн/од. 2,13 2,34 2,41 2,41 2,17 2,24 2,19 2,21 2,18 2,17 2,24 2,13
в т.ч.: матеріальні витрати 1,41 1,55 1,76 1,74 1,44 1,48 1,45 1,47 1,42 1,44 1,48 1,41
витрати на електроенергію 0,28 0,32 0,30 0,32 0,29 0,30 0,29 0,30 0,29 0,29 0,30 0,29
витрати на оплату праці та на соц. страхування 0,43 0,46 0,34 0,34 0,43 0,45 0,44 0,44 0,46 0,43 0,45 0,42
Питомі змінні витрати базового року на виробництво товару В, грн/од. 2,84 3,13 3,21 3,21 2,90 2,98 2,92 2,95 2,91 2,90 2,98 2,84
в т.ч.: матеріальні витрати 1,88 2,07 2,18 2,18 1,92 1,98 1,94 1,96 1,88 1,92 1,98 1,88
витрати на електроенергію 0,49 0,43 0,37 0,37 0,50 0,51 0,50 0,51 0,41 0,50 0,51 0,39
витрати на оплату праці та на соц. страхування 0,46 0,61 0,65 0,65 0,47 0,48 0,47 0,48 0,61 0,47 0,48 0,56
Постійні витрати базового року, тис. грн. 200,00 78,00 126,26 126,00 204,00 210,00 206,00 208,00 223,00 204,00 210,00 200,00
в т.ч.: загально- виробничі витрати 110,00 46,80 56,82 63,50 112,20 115,50 113,30 114,40 115,00 112,20 115,50 105,00
адміністративні витрати 70,00 19,50 41,56 21,00 71,40 73,50 72,10 72,80 75,00 71,40 73,50 85,00
збутові витрати 20,00 11,70 27,88 41,50 20,40 21,00 20,60 20,80 33,00 20,40 21,00 10,00
Індекси цін на:                        
матеріали і сировину 1,10 1,10 1,05 1,10 1,02 1,10 1,09 1,08 1,10 1,05 1,15 1,10
електроенергію 1,03 1,05 1,02 1,05 1,08 1,10 1,06 1,11 1,05 1,15 1,02 1,03
Індекс змін тарифних ставок основних робітників 1,04 1,05 1,10 1,15 1,10 1,04 1,06 1,11 1,05 1,03 1,09 1,05

 

 

Продовження дод. А

Закінчення табл. А1

Середньорічна вартість основних виробничих фондів базового року, тис. грн. 150,00 100,00 110,00 150,00 120,00 130,00 115,00 100,00 180,00 140,00 135,00 150,00
в т.ч.: активна частина 75,00 55,00 60,50 82,50 66,00 71,50 63,25 55,00 99,00 77,00 74,25 82,50
Оборотні кошти базового року, тис. грн. 75,00 100,00 98,50 75,80 65,00 82,00 96,50 81,00 80,00 93,00 65,00 98,50
в т.ч. питома вага, %:                        
виробничих запасів 63,5
готової продукції 24,5 27,3
незавершеного виробництва 9,5 6,5 9,7
Структура витрат за економічними елементами (у %) базового року                        
матеріальні витрати 61,5 73,8
витрати на оплату праці 14,5 13,5 12,3 19,5 17,2 14,5
відрахування на соц. страхування 5,25 5,6 5,6 5,5 5,25 5,6 5,8 6,2 7,5 5,1 5,9 5,5
амортизація 7,5 7,9 3,3 14,1 9,6 1,9 13,8
інші 5,75 1,9 1,4 2,75 1,9 1,3 1,2 3,4 4,3 1,2 4,2
Чисельність ПВП базового року, чол.
в т.ч. питома вага основних робітників, %

 

 

Продовження дод. А

Таблиця А2

Вихідні дані для розрахунку надходжень від реалізації продукції

    № ва-рі-ан-ту   Реалізація випуску IVкв. базо-вого року у плановому році по квартально (питома вага, %) Частка продукції, реалізованої у кварталі її випуску, % Частка сукупної продукції випуску планового року, що реалізується із запізненням, % у даному кварталі
I II III IV I II III IV II III IV
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         25% І кв. планового року 20% Iкв. + 40% II кв. планового року 20% II кв. + 50% III кв. планового року
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: - -         30% I кв. планового року 40% Iкв. + 50% II кв. планового року 25% II кв. + 80% III кв. планового року
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: - -         20% I кв. планового року. 40% II кв. планового року 35% II кв.+80% III кв. планового року
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: -         35% I кв. планового року. 40% Iкв. + 40% II кв. планового року. 40% II кв. + 55% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              

Продовження дод. А

Продовження табл. А2

Реалізація продукції, всього в т.ч.:         35% I кв. планового року. 60% II кв. планового року. 35% I кв. + 45% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: -         35% I кв. планового року. 25% Iкв. + 25% II кв. планового року. 25% I кв. + 50% II кв.+65% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         25% I кв. планового року. 25% Iкв. + 30% II кв. планового року. 25% I кв.+ 30% II кв.+60% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: - -         35% I кв. планового року. 15% Iкв. + 60% II кв. планового року. 30% I кв.+ 20% II кв.+60% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: -         40% I кв. планового року. 40% Iкв. + 10% II кв. планового року. 55% II кв. + 50% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              

Продовження дод. А

Продовження табл. А2

Реалізація продукції, всього в т.ч.: - -         30% I кв. планового року. 20% Iкв. + 15% II кв. планового року. 25% I кв.+ 40% II кв.+55% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         35% I кв. планового року. 25% Iкв. + 55% II кв. планового року. 20% II кв. + 60% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         30% I кв. планового року. 35% II кв. планового року. 30% I кв.+ 35% II кв.+70% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.: -         40% I кв. планового року. 20% Iкв. + 30% II кв. планового року. 20% I кв.+ 30% II кв.+50% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         25% I кв. планового року. 25% Iкв. + 35% II кв. планового року. 25% I кв.+ 30% II кв.+60% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              

Продовження дод. А

Продовження табл. А2

Реалізація продукції, всього в т.ч.: -         20% I кв. планового року.   25% Iкв. + 15% II кв. планового року. 25% I кв.+ 50% II кв.+60% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         60% I кв. планового року.   5% Iкв. + 50% II кв. планового року. 20% II кв. + 50% III кв. планового року.
товару А              
товару Б              
товару В              
Реалізація продукції, всього в т.ч.:         50% I кв. планового року. 20% Iкв. + 35% II кв. планового року. 20% II кв. + 45% III кв. планового року.
товару А        

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти