ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні відомості про оптичне випромінювання

 

Фізичні основи оптичного випромінювання. Основні поняття і визначення.

Спектр електромагнітних коливань, його властивості і застосування. Фотобіологічна дія оптичного випромінювання.

 

Прочитайте і опрацюйте

 

Л-1, с. 7...18; Л-3.с.7...11; Л-6, с. 293...295.

Короткі теоретичні відомості та методичні вказівки

 

Між тілами в природі постійно відбувається обмін енергією, що існує в різних формах - тепловою, механічною, електричною, хімічною, променевою тощо.

Перехід електронів в атомно-молекулярних структурах з високого енергетичного рівня на більш низький супроводжується виділенням кванта енергії, що носить назву "фотон". Фотон має властивості як частинки (корпускули), так і електромагнітної хвилі. Енергія фотона пропорційна частоті електромагнітних коливань υ і обернено пропорційна довжині хвилі λ :

 

де h = 6,626 • 1034 Дж•с – постійна Планка

с = 3 •108 м•с-1 – швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі.

Довжина хвилі - це відстань, яку проходить промінь за час повного періоду коливання. Між швидкістю поширення світла у вакуумі, довжиною хвилі і частотою коливань існує залежність:

 

 

Випромінювання, визвані зміщенням електронів при нагріванні або електричним розрядом, відносяться до оптичної зони електромагнітних хвиль. Отже, електромагнітні коливання з довжиною хвиль від 1•10-9 (нанометри) до 1 мм називаються оптичним випромінюванням.

Спектр оптичного випромінювання поділяється на такі види опромінювання:

ультрафіолетове (довжина хвилі 1.. .380 нм);

видиме (довжина хвилі 380...780 нм);

інфрачервоне (довжина хвилі 780... 1•10бнм).

Залежно від властивостей ультрафіолетове випромінювання поділяється на зони А,В,С . Зона А (довжина хвилі 315...380 нм) має невелику біологічну активність, але здатна визивати пігментацію шкіри людини, позитивно впливає на організм тварин і птиці, визначає формативний ефект у рослин. Використовують для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів.

Зона В (довжина хвилі 280...315 нм) спричиняє тонізуючу і терапевтичну дію на живі організми, здатна визивати еритему і загар, перетворювать в організмі необхідний для росту і розвитку тварин вітамін D в засвоювану форму, має потужну антирахітну дію, але шкідлива для більшості рослин. Застосовується в основному для опромінення молодняку тварин і птиці.

Зона С (довжина хвилі 100...280 нм) відрізняється бактерицидною дією. Використовується для обеззаражування води і « повітря, дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду.,

Видимим називають таке випромінювання, яке може безпосередньо викликати зорові відчуття. Випромінювання цього

діапазону (від 380 до 780 нм) застосовують для створення необхідного рівня освітленості при виконанні робіт, прискорення реакції - фотосинтезу рослин, збільшення продуктивності і регулювання біологічних ритмів тварин і птиці.

Інфрачервоне випромінювання більшу частину енергії своїх фотонів витрачає на утворення теплоти. У сільському господарстві використовують в основному для обігріву молодняку тварин і птиці,

сушіння і дезінсекції сільськогосподарських продуктів, пастеризації молока.

Основні види фотобіологічної дії оптичного випромінювання: світлова; фотосинтезна; терапевтична; бактерицидна; мутагенна; фотоперіодична.

 

Запам'ятайте

 

Електромагнітні коливання з довжиною хвиль від 1-10-9 м (нанометр) до 1 мм називаються оптичним випромінюванням. Воно має властивості як частинки (корпускули), так і електромагнітної хвилі. Енергія фотона пропорційна частоті електромагнітних коливань v і обернено пропорційна довжині хвилі λ .

Спектр оптичного випромінювання поділяється на такі види: ультрафіолетове, видиме й інфрачервоне опромінення.

Основні види фотобіологічної дії оптичного випромінювання: світлова; фотосинтезна; фотоперіодична; терапевтична; бактерицидна; мутагенна.

Питання для самоперевірки

1. Що ви розумієте під оптичним випромінюванням?

2. Чим оптичне випромінювання відрізняється від інших видів випромінювань спектра електромагнітних коливань?

3. На які види випромінювань поділяється спектр оптичного випромінювання?

4. Зони ультрафіолетового випромінювання і їх застосування.

5. Основні види фотобіологічної дії оптичного випромінювання.

6. Які властивості має видиме й інфрачервоне випромінювання?

7. Які основні властивості має електромагнітне випромінювання?

8. Що таке спектр електромагнітних коливань?

9. Як залежить енергія фотона електромагнітного випроміню­вання від довжини хвилі?

10. Перерахуйте види фотобіологічної дії оптичного випромінювання.

 

Тести

 

1. Енергія фотона пропорційна:

• довжині хвилі;

• частоті електромагнітних коливань;

• частоті електромагнітних коливань і довжині хвилі

 

2. Зона А ультрафіолетового випромінювання застосовується:

• для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів;

• для опромінення молодняку тварин і птиці;

• для обеззаражування води і повітря, дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду.

 

3. Зона В ультрафіолетового випромінювання застосовується:

• для обеззаражування води і повітря, дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду;

• для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів;

• для опромінення молодняку тварин і птиці.

 

4. Зона С ультрафіолетового випромінювання застосовується:

• для опромінення молодняку тварин і птиці;

• для обеззаражування води і повітря, дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду;

• для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів.

 

5. Терапевтична дія оптичного випромінювання:

• визиває загибель бактерій;

• змінює спадкові властивості;

• покращує обмін речовин, підвищує опір організму до захворювань.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти