ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Студенти аналізують операційну систему організації, надають характеристику її складових, визначають та обґрунтовують опера­ційні процеси організації, їх типи та ознаки. Будують структуру операційного циклу, обґрунтовують його тривалість, аналізують схему виробничого та обслуговуючого потоків, обґрунтовують операційну стратегію; розробляють пропозиції щодо моделі управління поточним функціонуванням операційної системи, надають опис процесу матеріально-технічного забезпеченням, механізму функціонування закупівельної логістики: завдання, функції, плану­вання потреб, можливостей і якісних параметрів, вибір та оцінювання джерел закупок, визначення обсягів закупок, вибір постачальників, проводять диспетчеризацію; проводять оцінювання логістики розповсюдження: організування руху ресурсопотоків, зберігання, комплектування та контролювання запасів, утилізації витратних матеріалів та відходів; будують оптимальну схему взаємодії матеріальних, товарних, інформаційних та фінансових потоків, аналізують систему управління якістю логістичних процесів.

Оцінюють систему управління якістю діяльності організації в цілому, оцінюють відповідальність і повноваження працівників, визначають засоби і методи забезпечення якості діяльності.

Згідно з функціями, які пов’язані з плануванням діяльності, студенти проводять моніторинг основних конкурентів підприємства на локальному ринку, аналіз стану локального ринку та основних факторів маркетингового середовища підприємства: надають опис макрофакторів (економічні, політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо) та мікрофакторів (постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і т.п.) у районі діяльності підприємства, аналізують баланс підприємства та обґрунтовують його основні складові на плановий період; динаміку та структуру; товарні запаси; аналізують стан та визначають основні напрями розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства; стан і динаміку продуктивності праці, розраховують продуктивність праці на плановий період, аналізують систему оплати праці та розраховують планову потребу підприємства в коштах на оплату праці; аналізують валові витрати підприємства та визначають їх розмір на плановий період; планують необхідну і можливу величину прибутку. Згідно з функціями, які пов’язані з фінансово-обліковою діяль­ністю, студенти аналізують фінансово-майновий стан підприємства, його платоспроможність, фінансову стійкість, прибутковість, ділову активність, формують окремі групи активів та пасивів підприємства, аналізують фінансовий план діяльності: план формування фінансових ресурсів, план руху грошових коштів, балансовий план, аналізують та планують податкові платежі, готують пропозиції, спрямовані на оптимізацію обсягу та рівня їх сплати.

Згідно з функціями, які пов’язані з маркетингово-комерційною діяльністю, студенти формують оптимальну структуру асортименту підприємства; вдосконалюють систему інформування та обслу­говування клієнтів; аналізують цінову політику; вдосконалюють сис­тему маркетингу підприємства; аналізують глибину, широту, насиченість асортименту; розробляють плани збуту продукції; аналізують динаміку цін на вироби; прогнозують ціни з урахуванням точки беззбитковості; аналізують ефективність використання виробничої площі та надають пропозиції щодо їх вдосконалення; ефективність збутової політики; досвід конкурентів щодо впро­вадження комунікаційних заходів; розробляють плани рекламних заходів. Аналізують вибір постачальників по кожній товарній групі; аналізують надходження та реалізацію продукції від існуючих постачальників; здійснюють аналіз ефективності комерційних угод; розробляють графіки завезення товарів; готують проекти угод купівлі-продажу; розробляють картку постачальника. Студенти повинні проаналізувати стан та динаміку попиту на продукцію цього підприємства. Визначити сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, визначити позицію підприємства на локальному ринку. Оцінити ефективність збуту та зміни попиту на товари споживчого призначення. Визначити місткість ринку, розробити прогноз попиту на товари на середньостроковий період. Провести моніторинг виконання угод з постачальниками, з покупцями.

Практична робота бажана в посаді помічника менеджера.

Перелік можливих індивідуальних завдань

 

«Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

Завдання від кафедри

1. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо).

2. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори (постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і т.п.).

3. Оцінити стан та динаміку попиту на продукцію підприємства.

4. Спрогнозувати результати виробничої діяльності підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

5. Оцінити глибину, широту, насиченість асортименту; розробити плани збуту продукції.

6. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства.

7. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства.

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та особливостями спеціалізації.

Завдання від підприємства

1. Скласти положення про структурні підрозділи підприємства (організації).

2. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу використання робочого часу.

3. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста.

4. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві.

5. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів.

6. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (на постачання продукції, на надання послуг і т. ін.).

7. Вивчити процедуру створення підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, передбаченого календарним графіком.

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»

Завдання від кафедри

1. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо).

2. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори (постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і т.п.).

3. Обґрунтувати виробничу програму туристичного підприємства.

4. Проаналізувати динаміку та структуру реалізованих туристичних продуктів.

5. Визначити фактори ризику в діяльності туристичного підприємства.

6. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства.

7. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства.

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації.

Завдання від підприємства

1. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу використання робочого часу.

2. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста.

3. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві.

4. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів (туристичний ваучер, страховий поліс, транспортний квиток і т. ін.).

5. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (агентська угода, договір на обслуговування туриста).

6. Скласти номенклатуру послуг туристичного підприємства.

7. Вивчити процедуру створення турагентства (туроператора).

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, передбаченого календарним графіком.

Спеціалізація «Регіональне управління»

Завдання від кафедри

1. Охарактеризувати систему муніципальних організацій м. Маріуполь.

2. Проаналізувати державно-економічне регулювання діяльності регіональних організацій.

3. Вивчити нормативно-правову базу функціонування муніципальних установ в Україні.

4. Охарактеризувати вплив зовнішніх факторів на процес прийняття економічних та управлінських рішень.

5. Визначити потенційних споживачів муніципальної організації.

6. Оцінити прибутковість регіональної організації та виявити шляхи її підвищення.

7. Провести діагностику фінансово-економічного становища регіональної організації.

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації.

Завдання від підприємства

1. Охарактеризувати особливості професії менеджера-економіста в установах регіонального управління.

2. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста.

3. Охарактеризувати систему документообігу в муніципальній установі.

4. Охарактеризувати систему планування діяльності установи (підрозділу).

5. Проаналізувати систему контролю за виконанням управлінських рішень.

6. Охарактеризувати документи, необхідні для укладання угод з постачальниками ресурсів та споживачами послуг муніципальної установи.

7. Проаналізувати основні напрями та результати діяльності установи регіонального управління.

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, передбаченого календарним графіком.

Календарний графік

Календарно-тематичний план економічної практики складається аналогічно відповідним планам проходження інших видів практики. Але залежно від тривалості практики на виконання її програми відводиться неоднаковий період часу. Узагальнено інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі, оформлення на базі практики та проходження інструктажу з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці повинні займати не більше 15% від загального часу практики; вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою, організацією), виробництва і управління - 15%; аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства (установи) відповідного профілю – 25%. Найбільшу долю від загального часу практики займають практична діяльність на посаді помічника менеджера-економіста або його дублера та виконання індивідуальних завдань кафедри і підприємства – 35%. На оформлення звіту і інших документів з практики, захист звіту відводиться не більше 10% від загального часу практики.

Календарно-тематичний план і графік проходження ознайомчої практики студентами наведені нижче.

 

№   Види робіт, що виконуються або їх тематика Кількість календарних робочих днів
1. Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі.   0,5
2. Оформлення на базі практики. 0,5
3. Проходження інструктажу з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці.   0,5
4. Вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою, організацією).     1,5
5. Аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства (установи) відповідного профілю.   2,5
6. Практична діяльність помічника менеджера-економіста або його дублера.   2,5
7. Виконання індивідуальних завдань кафедри і підприємства.
8. Оформлення звіту і інших документів з практики.   0,5
9. Захист звіту з практики. 0,5
Разом

 

Час вказано у календарних робочих днях із розрахунку п’ятиденного робочого тижня. Календарно-тематичний план обов’язково погоджується з керівниками практики та підписується ними.

Для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики призначено щоденник практики (додаток Г). Щоденник заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

 

Вимоги до звіту з практики

Звіт оформляється за вимогами державного стандарту України №3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” та методичними рекомендаціями кафедри менеджменту МДУ щодо виконання та оформлення звітів з практики.

Звіт друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -13. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності.

Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве – не менш 10 мм, верхнє – не менш 20 мм, нижнє – не менш 20 мм.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок.

Обсяг звіту (мінімальний) для економічної практики складає 25 стор. У даний обсяг не включаються додатки, форми звітності, договорів, положень і т.п. В нього входить:

Ø титульний аркуш (див. додаток Б) - перша стор. (не ставиться);

Ø зміст - друга стор. (не ставиться);

Ø вступ - третя стор. (не ставиться) і далі стор. по порядку;

Ø основна частина - зміст звіту;

Ø висновки (на 1-2 стор.)

Ø список використаної літератури (1-2 стор.).

У вступі відбивається коротка історія становлення підприємства (установи), визначення його ролі і місця в системі підприємств відповідної галузі.

У висновках студент перелічує коротко виконану на базі практики роботу, чому новому навчився, якими методиками і практичними навичками оволодів, що йому заважало в зборі, обробці і аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу.

ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ ПОВИННА МІСТИТИ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:

І. Для студентів спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1. Організаційна структура та структура управління підприємством.

2. Загальна характеристика технології обслуговування на підприємстві.

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва)

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва).

ІІ. Для студентів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1. Організаційна структура та структура управління підприємством.

2. Загальна характеристика технології створення туристичного продукту на

підприємстві.

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва)

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва).

ІІІ. Для студентів спеціалізації «Регіональне управління»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1. Організаційна структура установи.

2. Система управління та повноваження посадових осіб муніципальної установи.

3. Аналіз економічної діяльності установи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва)

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва).

Звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його діяльність керівник практики від підприємства. Остання сторінка звіту з економічної практики – довідка з бази практики з підписом керівника практики від підприємства, печаткою і вказаними термінами проходження практики (див. Додаток В). Потім звіт здається на перевірку керівнику практики від кафедри. Одночасно призначається день захисту звіту і склад комісії із захисту.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти