ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 5 ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В таблиці 12 описуються види комунікацій , їх характеристика та приклади.

Таблиця 12

Комунікації в організації СП “Радіомовлення”

Види комунікації Характеристика конкретних видів комунікації Приклади використання інформації при різних видах комунікації Приклади засто-сування документів при здісненні різних видів комунікацій
Комунікація між організацією і зовнішнім середовищем Інформація при даному виді передається від одного товариства до інших організацій, установ, а також передається до споживачів, державних органів. Розширення асортименту послуг – це комунікації, пов’язані з іншими організаціями. Використовуються такі документи, як установчі закони, розпорядження уряду.
Міжрівневі комунікації зверху вниз Інформація розповсюджується всередині організації за ієрархією рівнів управління в рам-ках вертикальних комунікацій, від верхнього до нижчого рівня управління. Наприклад: Директор повідомляє заступника.з організаційних.питань про введення нового виду продукції.   Використовуються такі документи, як накази, заяви, повідомлення.
Неформальні комунікації Комунікації між окремими працівниками. Неформальні комунікації є носіями розповсюдження ін формаційних чуток у товаристві. Буває неточною і неправдивою, але може підвищити ефективність товариства. Цей вид комунікаційного процесу по в’язаний з поясненням задач, рекомендацій із залученням до розв’язання задач. Наприклад: Пройшла плітка про скорочення працівників на організації в зв’язку з не ефективною роботою організації. Приклад: Забезпечення підтримки між працівниками, введення наставництва. В даному випадку як комунікації можуть використовуватися лише приватні повідомлення.   В даному випадку можуть використовуватися такі документи як посадові інструкції, листи.
Комунікації між підрозділами підприємства. Інформація розповсюджується в рамках горизонтальних комунікацій, вони забезпечують рівність відносин між відділами в середині організації. Гол. бухгалтер і заступник директора з органі ведуть переговори про відправлення кількох працівників на стажування за кордон.   Використовують-ся службові записки, протоколи, акти.

 

 

На рис.6 показано графічну модель комунікаційного процесу.


 

 


Отримувач (директор) оцінює і уточнює ступінь розуміння повідомлення (вносить поправки, розписує необхідний захід по етапах втілення).

 

     
 
 
 


 

Рис. 6. Графічна модель комунікаційного процесу в СП “Радіомовлення”

 

 

 

 


Рис.7. Приклад топограми кімнати відпочинку (умовні позначення:

1 – м¢яка частина, 2 – стіл, 3 – книжкова полиця, 4 – вазонок,

Вхідні двері, 6 – вікно, 7 – музичний центр).

 

 

Приклади застосування видів графіків

Кількість

клієнтів

 

2000 2001 Роки

Рис. 8 Діаграма /взаємозалежність клієнти: роки/

 

Розділ 6.ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

В табл. 13 показано формування механізмів управління неформальними групами працівників

Таблиця 13

Особливості формальних і неформальних груп пруцівників СП “Радіомовлення”

Характерис-тика груп працівників Види формальних груп Види неформальних груп
Групи радіомов-ників (8 груп) Група почесних працівників Генератори ідей Група підвищення кваліфікації* Любителі пива 5 групи Любителі футболу 3 групи
Склад Працівники всіх підрозділів вироб ництва Працівникиякі мають спеціальні заслуги пе-ред п-вом. Всі бажаючі працівники Працівники, які навчаються і бажають підвищувати кваліфікацію. Працівники відділу кадрів Працівники бухгалтерії
Чисельність
Зв’язки формальні формальні формальні формальні неформальні неформальні
Мотиви виникнення Обмін досвідом Мотивація інших працівників Генерація ідей та моз-ковий штурм спрямований на генерацію нових ідей Формування групи для навчання чи перекваліфікації Захоплення пивом Спільне захоплення футболом потреба у відпочинку після роботи і підтримки фізичної форми
Заходи підвищення ефек-тивності Надання приміщення та оргтехніки для виконання різних завдань Підвищення оплати праці при наявності заслуг перед п-вом. Матеріальне заохочення подання ідей та пропозицій. Підвищення в очах інших працівників. Відкриття кіоску з продажу пива на під-приємстві. Відбір кра-щих грав-ців для створення команди

* Очікується ,що після реорганізації підприємства серед формальних груп працівників група підвищення кваліфікації буде розформованою у зв’язку з закінченням терміну проходження працівниками курсів, а серед неформальних груп групи любителів футболу теж розформуються через виникнення конфліктної ситуації.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти