ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характеристика основних породотвірних мінералів

Найменування мінералу, група за походженням Хімічний склад Колір Твердість Істинна густина, г/см3 Інші властивості Породи, які містять цей мінерал
Мінерали вивержених порід
Кварц            
Польові шпати            
Слюди            
Темнозабар-влені мінерали            
Мінерали осадових порід
Мінерали кремнеземи-стих порід (опал, халцедон)            
Глинисті мінерали (каолініт, іліт)            
Мінерали групи карбонатів (кальцит, доломіт, магнезит)            
Мінерали групи сульфатів (гіпс, барит)            

 

Таблиця 2.2.

Характеристика основних гірських порід, що застосовуються у будівництві

Найменування породи Мінера-логічний склад Границя міцності при стиску, МПа Середня густина, кг/м3 Декоративні властивості Інші власти-вості Засто-суван-ня
Магматичні (вивержені) породи
Граніт            
Габро            
Лабрадорит            
Вулканічний туф            
Осадові породи
Пісковик            
Вапняк-черепашник            
Гіпсовий камінь            
Метаморфічні породи
Кварцит            
Мармур            
Гнейс            

 

Таблиця 2.3.

Основні властивості гірських порід для отримання будівельних виробів різного призначення

Умови використання матеріалів Гірські породи   Декоративні властивості Переваги, недоліки *
Конструкційні (стінові) (блоки, камені)      
Облицювання фасаду (камені, плити)      
Покриття доріг (плити, бруківка, бортовий камінь)      
Облицювання стін в інтер’єрі (плити, мозаїка)      
Покриття підлог та сходів – (плити , мозаїка)      
Архітектурно-будівельні вироби(парапети, балясини, деталі карнизу, кулі, скульптура)      

*Примітка:Переваги і недоліки гірських порід слід наводити з урахуваннямїхфізичних, механічних, екологічних та декоративних властивостей, а також економічної ефективності їх отримання.

Таблиця 2.4

Види та особливості використання кам’яної мозаїки

Види мозаїки Вихідна сировина Технологія укладання Приклади використання (історичні пам’ятки або сучасні споруди)
Флорентійська      
Римська      
Візантійська      
Сучасні види мозаїки      

Графічна частина

Зробити малюнки (1-й аркуш) та навести властивості (у вигляді таблиці 2.5) трьох гірських порід (за вибором викладача) (2-й аркуш). Приклад використання однієї з заданих гірських порід в інтер’єрі або екстер’єрі та ефективність її використання (у вигляді табл. 2.6) має бути наведено на 3-ому аркуші.

Таблиця 2.5

Основні властивості гірських порід

Наймену-вання гірської породи Мінера-логіч-ний склад Технічні властивості Декоративні властивості Галузі засто-суван-ня
Границя міцності при стиску, МПа Середня густина, кг/м3 Текстура, фактура Колір, блиск, прозорість
             

 

Таблиця 2.6

Особливості використання гірської породи, вибраної для оздоблення інтер’єру або екстер’єру

Найменування гірської породи Сфера застосування Види будівельних виробів Переваги Недоліки
         

 

Лабораторна робота №3

керамічні будівельні матеріали (4 год)

Метоюроботи є вивчення різновидів керамічних матеріалів та виробів, їх властивостей, особливостей отримання та застосування, а також ознайомлення зі способами їх декорування.

Керамічними називають матеріали й вироби, які одержують формуванням, сушінням і подальшим випалюванням глинистої сировини з різними добавками або без них.

Головними критеріями класифікації будівельних керамічних матеріалів є показник водопоглинання черепка (матеріалу після випалювання), а також призначення керамічних виробів й спосіб їх формування.

За показником водопоглинання, а відповідно й пористості черепка, керамічні матеріали поділяють на дві групи: пористі (з водопоглинанням більше 5% за масою) та щільні.

За призначеннямкерамічні матеріали та вироби поділяють на такі види: стінові (цегла, порожнисті камені); покрівельні (черепиця); елементи перекриттів; вироби для облицювання фасадів (лицьові цегла і камені, плитки фасадні; килимово-мозаїчні плитки; архітектурно-художні деталі); вироби для внутрішнього облицювання (глазуровані плитки і фасонні деталі до них – карнизи, кутники, пояски); заповнювачі для бетонів (керамзит і його різновиди, аглопорит); теплоізоляційні вироби (ніздрювата кераміка); вироби для підлог і дорожніх покриттів (плитки для підлог, дорожня (клінкерна) цегла); санітарно-технічні вироби (умивальники, унітази, ванни, труби); кислототривкі вироби; вогнетривкі вироби.

За способом формування керамічні матеріали поділяють на матеріали, одержані пластичним формуванням, напівсухим пресуванням або шлікерним способом.

Будівельну кераміку залежно від технології, тобто складу глинистих мас, режимів випалювання та прийомів декорування, і, відповідно, типу отриманого матеріалу поділяють на теракоту, майоліку, клінкер, фаянс, фарфор.

За видом декорування керамічні матеріали та вироби поділяють на: глазуровані і неглазуровані (ангобовані); однокольорові, багатокольорові і з малюнком; з гладкою поверхнею та рельєфні.

Інформацію, отриману при опрацюванні підручника “Матеріалознавство” (2012р.), конспекту лекцій, нормативної та іншої спеціальної літератури, заносять до таблиці 3.1. При вивченні зразків слід звернути увагу на їх декоративне оздоблення.

Вивчені зразки використовують при виконанні графічної частини роботи.

Різновиди обраних керамічних матеріалів та виробів залежно від галузі їх застосування (2-3 групи за вибором викладача) слід навести в табл. 3.2. , а види та технологію декорування керамічних виробів, а також особливості їх використання – в табл. 3.3.

Таблиця 3.1.

Характеристика керамічних матеріалів та виробів

Найменування виробу Особливості виготовлення Основні властивості Особливості застосування
Цегла звичайна Цегла порожниста Камінь крупно-форматний      
Цегла керамічна лицьова Цегла клінкерна      
Плитка клінкерна Плитка цокольна Плитка фасадна Керамічний граніт      
Плитка фаянсова Плитка майолікова Килимово-мозаїчная плитка      
Плитка керамо-гранітна      
Черепиця керамічна      
Клінкерна цегла      
Фаянсова раковина      

Таблиця 3.2.

Вибір керамічних матеріалів та виробів за галузями використання

Галузі використання керамічних матеріалів та виробів Вид керамічного матеріалу та виробу Переваги, недоліки *
Конструкційні (стінові)    
Облицювання фасаду та цоколю.    
Покриття доріг    
Облицювання стін в інтер’єрі    
Покриття підлог та сходів    
Влаштування дахів (покрівельні)    
Малі архітектурні форми    

Таблиця 3.3.

Види декорування керамічних виробів

Вид декорування Технологія отримання Види виробів, які декорують таким методом Галузі використання декорованого виробу
Надання рельєфу      
Об’ємне забарвлення      
Ангобування      
Глазурування      
Люстрування      
Фарбування      
Серіографія      
Шовкографія      

Графічна частина

Зробити малюнки (1-й аркуш) та навести властивості трьох керамічних виробів різних груп за галузями використання (за вибором викладача) (у вигляді таблиці 3.4) (2-й аркуш). Приклад використання одного з заданих керамічних виробів в інтер’єрі або екстер’єрі та ефективність його застосування (у вигляді табл. 3.5) має бути наведено на 3-ому аркуші.

Таблиця 3.4

Основні властивості керамічних матеріалів та виробів

Наймену-вання кераміч-ного виробу Вихідна сирови-на Технологія отримання, вид декорування Технічні вимоги та основні властивості Декоративні властивості Галузі застосування
           

 

Таблиця 3.5

Особливості використання обраного керамічного виробу в інтер’єрі або екстер’єрі

Найменування виробу Сфера застосування Переваги Недоліки  
       

Лабораторна робота №4

Матеріали та вироби з мінеральних розплавів (4 год)

 

Метоюроботи є вивчення різновидів скляних матеріалів, їх властивостей, особливостей отримання та застосування, а також ознайомлення зі способами їх декорування.

Матеріали цієї групи отримують шляхом швидкого охолодження силікатних розплавів. Характерною особливістю мінеральних розплавів є їх здатність при охолодженні переходити в склоподібний стан (аморфний різновид твердого стану), причому цей перехід є зворотним.

Головними критеріями класифікації будівельних матеріалів та виробів із мінеральних розплавів є вид сировини, її хімічний склад, характер макро-, мікроструктури, а також спосіб формування та призначення матеріалів і виробів.

Залежно від здатності розплавів до кристалізації матеріали за характером мікроструктури поділяють на скляні або аморфні (віконне та вітринне скло), склокристалічні з вмістом кристалічної фази до 30% (марбліт, смальта, скляна крихта) та склокристалічні з вмістом кристалічної фази більше 30% (будівельний ситал, шлакоситал, неопар’є).

За характером макроструктури матеріали на основі мінеральних розплавів поділяють на щільні (скло віконне, марбліт), пористо-волокнисті (вироби з мінеральної вати) та ніздрювато-пористі (газо- та піноскло).

За оптичними властивостями скло поділяють на світлопрозоре і непрозоре (глушене).

За технологією формування розрізняють скло, отримане витягуванням, прокатуванням, литтям, пресуванням, а також флоат-способом.

За призначенням вироби зі скла класифікують як конструкційні (звичайне листове, вітринне, безпечне), конструкційно-теплоізоляційні (склоблок, склопакет, склопрофіліт), теплоізоляційні та акустичні (скловата, мінераловатні вироби, ніздрювате скло), архітектурно-декоративні (вітраж, візерункове скло, дверні полотна з кольорового скла), в тому числі облицювальні (плитки з марбліту, скляна мозаїка, смальта) та спеціальні (увіольове, теплопоглинальне, термостійке, ситал).

Інформацію, отриману при опрацюванні підручників, конспекту лекцій, нормативної та іншої спеціальної літератури, заносять до таблиці 4.1. Вивчені зразки використовують при виконанні графічної частини роботи.

Різновиди обраних скляних матеріалів та виробів залежно від галузі їх застосування (2 групи за вибором викладача) слід навести в табл. 4.2, а види та технологію декорування скляних виробів, а також особливості їх використання – до табл. 4.3.

Таблиця 4.1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти