ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Частка окремих галузей знань у підготовці фахівців із вищою освітою

в Україні й окремих країнах ЄС у 1999-му та 2004 роках (у відсотках)* [13].

Галузі знань Країни Гуманітарні науки Суспільні науки, бізнес і право Природничі науки Технічні науки Медицина й соціальна сфера
Україна: прийом випуск*   8,6/5,5 7,8/5,2   33,7/41,8 29,9/44,2   6,1/4,2 4,9/3,7   28,5/22,1 31,9/20,9   6,8/5,6 8,8/6,0
Великобританія прийом випуск   12,1/16,8 16,8/15,3   22,4/27,1 26,1/30,9   13,7/14,5 14,0/14,6   8,8/8,0 11,8/8,1   12,8/18,1 17,5/17,8
Німеччина Прийом** випуск   16,8/16,4 10,0/10,4   26,5/27,6 20,6/23,5   12,3/14,9 9,5/10,1   16,2/15,5 17,8/16,8   16,2/14,6 26,9/25,2
Фінляндія прийом випуск***   14,2/14,7 10,2/12,5   23,2/22,2 23,1/22,6   9,9/11,6 6,8/9,0   24,6/26,7 22,8/20,7   14,6/12,8 22,6/18,9
Франція випуск***   14,9/12,4   37,1/39,7   13,4/13,0   16,6/16,3   7,1/7,6

* Перша цифра – 1999 рік, друга – 2004 рік.

** У даних пропорціях не враховані не специфіковані програми навчання – питома вага в сукупному підсумку за наведеними напрямками знань.

*** Дані за 2003 рік.

 

Пріоритети соціальної політики.

Виходячи з ситуації, що склалася в Україні, пріоритетами державної соціальної політики мають стати:

- політики доходів населення;

- політика зайнятості;

- політика соціального забезпечення і соціального захисту населення.

Рівень і якість життя населення, досягнення соціальної справедливості і стабільності насамперед залежать від рівня доходів, їх справедливого розподілу.

Доходи - це сукупність усіх отримуваних людиною за певний проміжок часу фінансових коштів, котрі витрачаються на придбання матеріальних благ і послуг з метою забезпечення певного рівня життя.

Зазвичай, доходи - це результат економічної діяльності.

В залежності від джерел отримання, доходи класифікують на основні і додаткові.

Основними (постійними) доходами для працюючих за наймом є заробітна плата, для підприємців - чистий прибуток.

Додаткові доходи - це доходи, отримувані незалежно від основного джерела грошових і матеріальних благ. До них відносяться: кошти, отримані за цінними паперами, у спадщину, в результаті скорочення податкових виплат і тощо.

За формою доходи поділяються на грошові і матеріальні.

Грошові доходи - це заробітна плата, премії, прибутки, пенсії, субсидії тощо.

Матеріальні доходи представлені матеріальними цінностями: квартирами, автомобілями, меблями тощо.

За видами доходи поділяються на легальні і нелегальні.

Легальні доходи мають юридично виправдану форму.

Нелегальні доходи пов'язані, зазвичай, з узагальненим поняттям «тіньова економіка». До нелегальних доходів відносять доходи від неврахованої податковою службою господарської діяльності, підпільного використання робочої сили, отримання і реалізації вигідних контрактів за допомогою корумпованих чиновників, підробка торгових марок, загальнокримінального походження (рекет, контрабанда, наркобізнес тощо).

Розрізняють також номінальні (валові, брутто) і реальні (нетто) доходи.

Номінальні доходи являють собою суму коштів, котра нараховується чи видається робітникові, підприємцю до здійснення ним різних податкових платежів і інших соціальних виплат.

Реальні доходи - це сума коштів, на яку людина може придбати необхідні життєві блага. Вони характеризують рівень задоволення усієї сукупності потреб людини.

Узагальнюючим показником рівня життя є реальні доходи населення,які відображають частину національного доходу, що використовується населенням на споживання і заощадження. Реальні доходи населення складаються з усіх видів грошових доходів населення, натуральних доходів від селянського, фермерського господарства, особистого підсобного господарства і доходів, отриманих у вигляді безоплатних послуг із суспільних фондів споживання.

 
 

Динаміка реальних доходів населення України показана на рис. 11.5.

Як бачимо, у 2003 р. реальні доходи наших громадян збільшилися на 9,1%, у 2004 р. на 19,6%, у 2005 р. на 23,9%. Але починаючи з 2006 р. спостерігається тенденція до зниження темпів зростання цього показника: у 2006-му він становив 11,8%, а у 2007-му – 12,6%, у 2008 – му -107,6%., а у 2009 –му – 91,5%. У цьому ж році реальні доходи населення порівняно з 1991 р. складали 90, 9%.

Структура доходів населення України у 2007р. відображена на рис. 9.6.

 

 

У структурі доходів населення України, як бачимо, найбільша частка належить заробітній платі (42,4%). Впродовж 2001-2010 рр. спостерігалося значне підвищення оплати праці (табл. 9.6.).

Таблиця 9.6.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти