ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Короткий словник спеціальних термінів, що використовуються для вивчення курсу « Будівельне матеріалознавство»

1. Адгезія - (від лат. athaesto - приліплювання), зчеплення поверхонь різнорідних тіл.

 

2. Адсорбція - (від лат. ad- на, sorbeo - поглинаю), поглинання газів, пари або рідин поверхневим шаром твердого тіла (адсорбенту).

 

3. Анізотропність - (від грець. anisos - нерівний і tropos - напрямок), залежність властивостей середовища від напрямку.

 

4. Аморфність- (від грець. amorhos – безформний) - безформність, розпливчатість.

 

5. В'язкість - властивість рідин і газів, що характеризує опір діючій зовнішній силі , що викликає плин.

 

6. В'яжучі речовини - дрібнодисперсні порошки мінерального походження, при контакті з водою перетворюються в пластичну масу, потім у міцний кам'яний матеріал.

 

7. Новоутворення - сполуки в'яжучих речовин із водою або розчинами солей.

 

8. Гідратація- приєднання води до речовини.

 

9. Деструкція - (Destructio) порушення, руйнування нормальної структури чогось.

 

10. Дегідратація - відщеплення води від хімічних сполук; реакція, зворотна гідратації.

 

11. Декарбонізація- хімічна реакція, що супроводжується виділенням вуглекислого газу.

 

12. Диспергування(Dispergo- розсіюю) - тонке подрібнювання твердого тіла, в результаті якого утворюються дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії.

 

14. Дисперсність - характеристика розміру часток у дисперсних системах.

 

15. Ізотропність -(від грець. tropos- поворот, напрямок) – незалежність властивостей фізичних об'єктів від напрямку.

 

16. Карбонізація - приєднання вуглекислого газу до речовини.

 

17. Коагуляція - (від лат. Coagulatio - згортання) - зчеплення часток дисперсної фази при їхньому зіткненні в процесі броунівського руху.

 

18. Тиксотропність- (від грець. thixis- дотик trope - поворот, зміна) - здатність дисперсних систем відновлювати вихідну структуру, зруйновану механічним впливом.

 

19.Довговічність - властивість виробу зберігати працездатність до граничного стану з необхідними перервами на ремонт. Вимірюється терміном служби без втрат експлуатаційних якостей.

 

20. Надійність - загальна властивість, що включає: безвідмовність, ремонтопридатність, збереження.

 

21. Біостійкість – здатність матеріалів чинити опір впливу біологічних процесів, які виникають при експлуатації матеріалів у спорудах.

 

22. Хімічна активність - реакційна здатність при взаємодії із іншими матеріалами.

 

23. Корозія - довільне руйнування матеріалів, викликане хімічними та електрохімічними процесами, що проходять у них при взаємодії з зовнішнім середовищем.

 

24. Матриця – компонент, безперервний по всьому об’єму композиційного матеріалу, який забезпечує визначену міцність зчеплення з наповнювачем, передає навантаження окремим частинкам наповнювача і сприймає напруження.

 

25. Структура- визначене розташування у просторі окремих структурних елементів з урахуванням їхнього кількісного співвідношення та характеру зв’язку між ними.

 

26. Шамот – зернистий порошок із зернами 0,16...2,5 мм, який отримують подрібненням попередньо випаленої до спікання глини.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1 Одиниці виміру та розрахункові формули основних властивостей будівельних матеріалів

 

 

Найменування властивостей Одиниці виміру Розрахункова формула Умовні позначення
Істинна густина г/см3 mс - маса матеріалу в сухому стані; va - об'єм матеріалу в абсолютно щільному стані
Середня густина кг/м3 т - маса матеріалу (в сухому, повітряно-сухому чи вологому стані); v - об'єм матеріалу в природному стані
Насипна густина кг/м3 vн - об'єм сипкого матеріалу при вільній засипці
Щільність %  
Відносна густина - в - густина води
Пористість істинна %  
Пористість відкрита % mH - маса матеріалу у водонасиченому стані
Пористість закрита %  
Вологість сорбційна % mсорб - маса матеріалу після досягнення рівноважної вологості
Гігроскопічність % тг - маса матеріалу після досягнення рівноважної вологості при перебуванні у повітряному середовищі зі 100 %-ю вологістю
Вологість абсолютна % тв- маса вологого матеріалу; mс - маса сухогого матеріалу
Вологість відносна %
Водопоглинання за масою %
Водопоглинання за об'ємом %     тн – маса насиченого водою матеріалу; тс – маса сухого матеріалу; v – об’єм матеріалу; ρв – густина
4
Коефіцієнт фільтрації м/с - об'єм просоченої води; δ- товщина зразка; F - площа зразка; 1, 2 - гідростатичні тиски на протилежних сторонах зразка; τ - тривалість випробування
     
     
Коефіцієнт паропроникності кг/м·с·Па Vп - об'єм пари, що пройшла крізь товщу зразка; п - густина пари; 1, 2 - тиски пари на протилежних сторонах зразка
Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м·К) Q - кількість тепла; t1, t2 - температура на поверхнях зразка; F – товщина зразка; τ – час.
Термічний опір 2·К)/Вт δ – товщина стіни; λ - коефіцієнт теплопровідності
Питома теплоємність кДж/(кг·К) t2, t1 - кінцева і початкова температура нагрівання; Q - кількість тепла; m - маса
Температурний коефіцієнт лінійного розширення K-1 l1 - довжина зразка після нагрівання; l - довжина зразка до нагрівання
Границя міцності при стиску МПа P – руйнівне навантаження; F - площа поперечного перерізу зразка
Границя міцності при згині МПа P - руйнівне навантаження прикладене посередині прогону зразка; l - відстань між опорами; b - ширина зразка; h - висота зразка
Границя міцності при розтягу МПа F- площа перерізу зразка в найтоншому місці до випробування
Коефіцієнт конструктивної якості МПа R — границя міцності зразка
Твердість за Брінеллем МПа Pтв - навантаження; D - діаметр кульки; d - діаметр відбитка
Ударна міцність Дж/м3 п - кількість ударів; q - вага гирі;h - висота падіння гирі
Стираність кг/м2 т1 - маса зразка до стирання; т2 - маса зразка після стирання; F- площа поверхні стирання

 

Додаток 2 Множники, префікси та їхні позначення для утворення кратних і частинних одиниць SI

 

Множник Префікс Позначення
1018 екса E
10'5 пета П
1012 тера T
109 гіга Г
106 мега M
103 кіло K
102 гекто Г
101 дека да
101 деци д
10-2 санти C
10-3 мілі M
10-6 мікро MK
10-9 нано H
10-12 піко п
10-15 фемто ф
10-18 ато а

Додаток 3 Характеристика породотвірних мінералів

Мінерал Хімічний склад Кристалографічна система Спайність Колір Твердість за Моосом Істинна густина, г/см3 Породи, що містять мінерал
Група кварцу
Кварц SiO2 Тригональна Відсутня Прозорий, білий, сірий, чорний, фіолетовий 2,65 Граніт, діорит, гнейс, пісковик, пісок
Опал SiO2·nH2O     Білий, блакитний, бурий, зелений, чорний 5...6 1,9...2,5 Трепел, діатоміт, опока, мергель, туф
Група алюмосилікатів
Ортоклаз K2O·Al2O3·6SiO2 Моноклін-на Досконала Білий, сірий, жовтий, червоний, рожевий 6...6,5 2,57 Граніт, сієніт, пор-фір, гнейс
Альбіт Na2O·Al2O3·6SiO2 Триклінна — " — Білий до сірого 6...6,5 2,6 Гнейс, лабрадорит
Анортит CaO·Al2O3·2SiO2 — " — — " — Білий до сірого, жовтий 6...6,5 2,75 Габро, базальт
Мусковіт KAl2[AlSi3O10]·[OH]2 Моноклін-на Найдоско- наліша Прозорий, білий, сірий 2...3 2,7...3,1 Граніт, сієніт, гнейс, слюдяний сланець
Біотит K(Mg,Fe)3[Si3Al10]·[OH,F]2 — " — — " — Чорний, бурий, темно-зелений 2...3 2,8...3,2 Андезит, діорит, сієніт, діабаз
Вермикуліт (Mg,Fe)3·(OH)2·(Al,Si)4O10)4H2O — " — — " — Золотавий, коричневий   1...1,5 2,4...2,7 Вермикуліт
Каолініт Al2O3·2SiO2·2H2O Триклінна Досконала Білий   2,6 Глина
Група запізистомагнезіальних силікатів
 
Авгіт Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6] Моноклін-на Досконала Темно-зелений, чорно-бурий, чорний 5...6 3,2...3,6 Базальт, габро
Олівін (Mg,Fe)2SiO4 Ромбічна — " — Зелений, жовтий, бурий, чорний 6,5...7 3,3...3,4 Діорит, габро, сієніт, андезит
Рогова обманка Ca2Na(Mg,Fe)4 (Al,Fe)[Si,Al)4O11]2[H2О] Моноклін-на — " — Темно-бурий, зелений, чорний 5...6 3,1...3,4 Діорит, габро, сієніт, андезит
Група карбонатів
Кальцит CaCO3 Триго-нальна Доскона-ла Безбарвний, молочно-білий, з різними відтінками 2,7 Вапняк, крейда, доломіт, мармур
Магнезит MgCO3 — " — — " — Білий, сірий, жовтий 3,5...4,5 2,9...3,1 Магнезит
Доломіт CaCO3·MgCO3 — " — — " — Білий, сірий 3,5...4 2,8...2,9 Доломіт
Група сульфатів
Гіпс CaSO4·2H2O Моноклін-на Досконала Білий, блакитний, жовтий, бурий 2,3 Гіпс, ангідрит
Ангідрит CaSO4 Ромбіч-на — " — Блакитно-білий, сірий 3...3,5 2,8...3 Ангідрит, гіпс
Барит BaSO4 — " — — " — Білий, сірий, жовтий 3...3,5 4,3...4,7 Барит
                       

 

 

Додаток 4 Характеристика найголовніших гірських порід

 

Порода Середня густина, кг/м3 Границя міцності при стиску, МПа Головні мінерали Структура, текстура Колір Застосування
Вивержені породи
Граніт 2600...2800 100...250 Кварц, ортоклаз, біотит, мусковіт Дрібно-, середньо-, крупно-зерниста, порфірова Сірувато-білий, темно-сірий, червонуватий, сіро-зелений, синьо-зелений Зовнішнє і внутрішнє облицювання, мостовий камінь, тротуарні плити, щебінь, східці
Сієніт 2600...2800 150...220 Ортоклаз, авгіт, рогова обманка Зазвичай середньозерниста, рідше-дрібнозерниста Сірий, сіро-зеленуватий, червонуватий, червоний Мостовий камінь, зовнішнє облицювання
Діорит 2800...3000 150...300 Ортоклаз, рогова обманка, біотит, авгіт Середньо- і дрібнозерниста, рідше-крупнозерниста Темно-сірий з зеленим відтінком Облицювальний камінь, дорожнє будівництво
Габро 2900...3200 200...400 Авгіт, олівін, рогова обманка Зазвичай середньозерниста до дрібнозернистої, рідше-крупнозерниста Темно-сірий до чорного Зовнішнє облицювання, дорожні покриття, гідротехнічні споруди
Лабрадорит 2900...3100 130...250 Лабрадор Крупнозерниста Чорний з переливами блакитного, синього, іноді золотавого кольорів Зовнішнє і внутрішнє облицювання, внутрішні сходи і площадки, підлоги
Андезит 2200...2700 60...240 Ортоклаз, рогова обман-ка, біотит, авгіт Щільна, пориста з украпленнями Сірий, бурий, чорний Кислототривкі вироби, щебінь
Діабаз 2700...2900 200...400 Авгіт, рогова обманка, лабрадор Прихованокриста-лічна, дрібнокристалічна Сірий, зеленувато-сірий, зелений Гідротехнічні споруди, кислототривкі та жаро-стійкі облицювання і кладка, дорожнє будів-ництво
Базальт 2800...3300 100...500 Авгіт, олівін, рогова обманка Приховано-, дрібнокристалічна, склоподібна Темно-сірий до чорного Зовнішнє облицювання, зовнішні сходи і пло-щадки, дорожні покрит-тя, гідротехнічні спору-ди, кислототривкі та жа-ростійкі облицювання і кладка, плавлені вироби
Вулканічний туф 700...1400 5...15 Аморфний кремнезем Склоподібна Сірий, рожевий до фіолетового, коричневий, чорний Укладання стін, обли-цювання, заповнювач для легких бетонів, акт-ивна мінеральна добавка
Перліт 920...2400 25...100 Аморфний кремнезем — " — Сірий, сірувато-блакитний Виготовлення пористих заповнювачів
Осадові породи
Пісковик 1900...2800 10...250 Кварц, кальцит, польовий шпат Дрібно- і тонкозер-ниста Білий, жовтий, сірий, буруватий Укладання фундаментів, стін, зовнішнє облицю-вання, виготовлення бу-ту, щебеню, дорожні покриття, гідротехнічні споруди, кислототривкі вироби
Доломіт 2500...2900 100...150 Доломіт, магнезит Прихованокриста-лічна Жовтувато-білий, буруватий Виробництво в'яжучих речовин, вогнетривів, теплоізоляційних виро-бів, скла, буту, щебеню
Магнезит 2900...3000 120...200 Магнезит — " — Світло-сірий Виготовлення каустич-ного магнезиту, вогне-тривких виробів
Вапняк щільний 1800...2600 10...150 Кальцит, доломіт Щільна безладно-зерниста Білий, сірий до чорного, жовтуватий, бурий Виготовлення портлан-дцементу, вапна, щебе-ню, внутрішнє облицю-вання
Вапняк-черепашник 800...1800 0,4...15,0 Кальцит, кремнезем Пориста Білий, сірий, жовтуватий Внутрішнє облицюван-ня, укладання стін, за-повнювач легкого бето-ну, виготовлення вапна, портландцементу
Гіпс 2000...2200 20...30 Гіпс Зернистокристаліч-на Білий, жовтий, сірий Виготовлення в'яжучих речовин, внутрішнє облицювання, скульптурні роботи
Ангідрит 2800...2900 60...80 Ангідрит Зернистокристаліч-на Блакитно-білий, сірий Виготовлення в'яжучих речовин, внутрішнє облицювання
Діатоміт 400...1200 2...5 Аморфний кремнезем Аморфна Білий, жовтуватий Активна мінеральна до-бавка, виготовлення теп-лоізоляційних виробів, легкої цегли
Трепел 350...800 2...3 — " — — " — Білий, сірий Активна мінеральна до-бавка, виготовлення теп-лоізоляційних виробів
Опока 600...1800 5...15 Аморфний кремнезем, кальцит — " — — " — Укладання стін, запов-нювач легких бетонів
Метаморфічні породи
Гнейс 2400...2700 60...250 Ортоклаз, кварц, біотит, мусковіт Сланцювата Сірий до червонуватого Укладання фундаментів, бутова кладка, мостіння доріг
Глинистий сланець 2600...2700 50...240 Гідрослюда, монтморило-ніт, каолініт, кварц Тонкосланцева Сірий, темно-сірий, чорний Влаштування покрівлі, виготовлення пористих заповнювачів для бетону
Мармур 2600...2800 50...300 Кальцит, доломіт Дрібно-, середньо-, крупно-зерниста, щільна Білий, сірий, жовтуватий, блідо-рожевий, червоний, бурий, зеленуватий, чорний Внутрішнє облицю-вання, виготовлення мо-нументів, декоративно-художніх виробів, запов-нювач для декоративних бетонів
Кварцит 2650...3000 100...500 Кварц, халцедон, опал Дрібнозерниста, щільна Білий, жовтий, сірий, від рожевого до темно-вишневого Підфермове каміння, зовнішнє облицювання, виготовлення вогне-тривких виробів, буто-вий камінь, щебінь

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви позначення.

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення.

ДСТУ Б А. 1.1-5-94 ССНБ. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-6-94 ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б A. 1.1-9-94 ССНБ. Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б A.1.1-10-94 ССНБ. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А.1.1-26-94 ССНБ. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-27-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення.

ДСТУ Б A.1. 1-48-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-53-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення пористості. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 ССНБ. Матеріали будівельні. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість.

ДСТУ Б А. 1.1-20-94 ССНБ. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-32-94 ССНБ. Вироби будівельного призначення з природного каменю. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В.2.7-27-95 Будівельні матеріали. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-37-95 Будівельні матеріали. Плити і вироби з природного каменю. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-59-97 Будівельні матеріали. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцово-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови.

ДСТУ Б А. 1.1-14-94 ССНБ. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-16-94 ССНБ. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-31-94 ССНБ. Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів.

ДСТУ Б А. 1.1-54-94 ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А.2.7-9-94 ССНБ. Сировина глиниста органомінеральна з відходів вугледобування та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови.

ДСТУ Б А.2.7-14-94 ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію і піску. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-15-95 Будівельні матеріали. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-26-95 Будівельні матеріали. Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння

ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.5-8-96 Будівельні матеріали. Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація.

ДСТУ Б В.2.7-61-97 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-67-98 Будівельні матеріали. Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-117-2002 Будівельні матеріали. Плитки керамічні для підлог.

(ГОСТ 6787-2001) Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Будівельні матеріали. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови.

ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия.

ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные и кислотоупорные керамические. Технические условия.

ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия.

ДСТУ Б В. 2.7-13-95 Будівельні матеріали. Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла.

ДСТУ Б В. 2.6-17-2000 Будівельні матеріали. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі.

ДСТУ Б В. 2.7-110-2001 Будівельні матеріали. Скло, склопакети.

ГОСТ 7481-78 Стекло листовое узорчатое армированное.

ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное.

ГОСТ 111-90 Стекло листовое.

ГОСТ 6943.0-93 Стекловолокно. Правила приемки.

ДСТУ Б А. 1.1-21-94 ССНБ. Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення.

ДТСУ Б А. 1.1-22-94 ССНБ. Скло будівельне листове прокатне. Технологія виготовлення.

ДСТУ EN 10021-2002 Вироби стальні та чавунні. Загальні технічні вимоги постачання.

ДСТУ EN 10079-2002 Вироби стальні. Номенклатура.

ДСТУ 2252-93 Профілі сталеві гнуті коритні рівнополичні. Сортамент.

ДСТУ 2254-93 Кутики сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент.

ДСТУ 2255-93 Кутики сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент.

ДСТУ 3436-96 Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент.

ДСТУ 3666-97 Труби безшовні холоднодеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови.

ДСТУ 3667-97 Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови.

ДСТУ 3760-98 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-1-93....4-93 Будівельні матеріали. Будівельні матеріали з фосфогіпсу.

ДСТУ Б А. 1.1-36-94 ССНБ. Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В.2.7-22-95 Будівельні матеріали. В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі.

(ГОСТ 22266-94) Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-86-99 Будівельні матеріали. Цементи тампонажні.

(ГОСТ 26798.1-96) Методи випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-87-99 Будівельні матеріали. Цементи тампонажні типів

(ГОСТ 26798.2-96) 1-G та І-Н. Методи випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-88-99 Будівельні матеріали. Портландцементи тампо-

(ГОСТ 1581-96) нажні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-91-99 Будівельні матеріали. В'яжучі мінеральні. Класифікація.

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия.

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия.

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь, пісок штучні пористі. Технічні умови.

ДСТУ Б В. 2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В. 2.7-25-95 Будівельні матеріали. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація.

ДСТУ Б В. 2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-39-95 Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної.

(ГОСТ 5578-94) та кольорової металургії для бетонів.

ДСТУ Б В. 2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-45-96 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-47-96 Будівельні матеріали. Бетони. Методи

(ГОСТ 10060.0-95) визначення морозостійкості.

ДСТУ Б В.2.7-49-96 Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені мето

(ГОСТ 10060.2-95) ди визначення морозостійкості при багаторазо-

вому заморожуванні та відтаванні.

ДСТУ Б В.2.7-69-98 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів.

(ГОСТ 30459-96) Методи визначення ефективності.

ДСТУ Б В.2.7-71-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних

(ГОСТ 8269.0-97) гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація.

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-(33...34)-2001 Будівельні матеріали. Заповнювачі з відходів гірничозбагачувальних комбінатів України.

ДСТУ Б В. 2.7-114-2002 Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи

(ГОСТ 10181-2000) випробувань.

ГОСТ 12730.0...5-78 Бетоны. Методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости, водонепроницаемости.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие требования.

(CT СЭВ 6550-88)

ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный.

ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия.

ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия.

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по

(CT СЭВ 3978-83) контрольным образцам.

ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия.

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови.

ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей.

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.

ГОСТ 28013-89 Растворы строительные. Общие технические требования.

ДСТУ Б В.2.7-3-93 Будівельні матеріали. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-6-94 Будівельні матеріали. Черепиця бетонна. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-7-94 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови.

ДСТУ Б А. 1.1-13-94 ССНБ. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-26-94 ССНБ. Відходи промисловості для будівельних виробництв. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А.1.1-41-94 ССНБ. Сировина природна для силікатних виробів. Вироби вапнянокремнеземисті. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В.2.7-36-95 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-52-96 Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні пло-

(ГОСТ 18124-95) скі. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-53-96 Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні,

(ГОСТ 30340-95) хвилясті. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-80-98 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-95-2000 Будівельні матеріали. Листи гіпсокартонні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови.

ГОСТ 11118-73 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования.

ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования.

ГОСТ 9574-80 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические требования.

ГОСТ 16483.7-71 Древесина. Методы определения влажности.

ГОСТ 16483.12-72 Древесина. Метод определения прочности при скалывании поперек волокон

ГОСТ 16483.5-73 Древесина. Методы определения прочности при скалывании вдоль волокон

ГОСТ 16483.10-73 Древесина. Методы определения прочности при сжатии вдоль волокон.

ГОСТ 16483.23-73 Древесина. Метод определения прочности при растяжении вдоль волокон.

ГОСТ 20966-75 Пластик древесный слоистый. Технические условия.

ГОСТ 14614-79 Фанера декоративная. Технические условия.

ГОСТ 16483.17-81 Древесина. Метод определения статической прочности.

ГОСТ 7016-82 Пиломатериалы. Детали деревянные профильные.

ГОСТ 11539-83 Фанера бакелизированная. Технические условия

ГОСТ 16483.1-84 Древесина. Метод определения плотности.

ГОСТ 16483.3-84 Древесина. Метод определения прочности при статическом изгибе.

ГОСТ 8740-85 Плиты древесноволокнистые. Технические условия.

ГОСТ 10632.23-89 Плиты древесностружечные. Технические условия.

ГОСТ 8673-93 Плиты древесные. Технические условия

ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Технические условия.

ГОСТ 3916-96 Фанера общего назначения. Технические условия

ДСТУ Б А. 1.1-15-94 ССНБ. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В,2.7-83-99 Будівельні матеріали. Матеріали рулонні та

(ГОСТ 2678-94) гідроізоляційні. Технічні умови.

ДСТУ БВ. 2.7-101-2000 Будівельні матеріали. Матеріали рулонні по-

(ГОСТ 30547-97) крівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні

умови.

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та

(ГОСТ 30693-2000) гідроізоляційні. Загальні технічні умови.

ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия.

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения.

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения вязкости

ГОСТ 11506-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

ГОСТ 10996-76 Толь. Технические условия.

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия.

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.

ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная гарячая. Технические условия.

ГОСТ 16136-80 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия.

ГОСТ 26627-85 Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные. Правила приемки.

ГОСТ 5027-89 Паста і мастика бітумна емульсійна на твердих емульгаторах. Технічні умови.

ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия.

ДСТУ Б А. 1.1-18-94 ССНБ. Лінолеум. Терміни та визначення

ДСТУ Б А. 1.1-28-94 ССНБ. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни і визначення.

ДСТУ Б А. 1.1-29-94 ССНБ. Мастики покрівельні гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни і визначення.

ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будівельні матеріали. Плити полістирольні. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-20-95 Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-21-95 Б

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти