ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основи створення інформаційних систем менеджменту

Поняття і мета створення інформаційних систем менеджменту (ІСМ). Підходи до проектування ІСМ. Принципи створення динамічних ІСМ.

Життєвий цикл ІС. Стадії та етапи створення ІС. Структура проектної документації. Технологічний процес розроблення проектних рішень і технологічна документація. Визначення та класифікація методів проектування. Організація робіт зі створення та впровадження економічних інформаційних систем. Учасники проектування, їх посадові права та обов’язки, рівень компетенції.

Етапи процесу впровадження систем ERP. Реорганізація діяль­ності організації. Постійне вдосконалення бізнес-процесів. Загальне управління якістю. Реінжиніринг бізнесу. Стратегії впровадження інформаційних систем.

Функціонально-орієнтований підхід до побудови ІСМ. Структуризація функцій менеджменту за автоматизації оброблення інформації. Постановка та алгоритмізація задач менеджменту.

Література: [3;4;5].

 

Тема 6. Еволюція інформаційних систем менеджменту

Класифікація інформаційних систем менеджменту за повнотою функцій управління. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту. Системи планування матеріальних ресурсів MRP. Системи планування ресурсів виробництва MRPII. Функції систем MRPII за стандартом APICS. Системи планування ресурсів підприємства ERP. Вимоги до ERP-систем. Розвинені системи планування APS. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp. Інтеграція ланцюжків поставок SCI. Керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

Література: [2;4;6;8;11].


Змістовий модуль 2. Сфери використання інформаційних систем

Тема 7. Використання сучасних

Технологічних засобів оброблення інформації в ІСМ

Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер». Моделі архітектури «клієнт-сервер».

Організація оброблення інформації з використанням технології intranet. Логічна структура intranet.

Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP. Реалізація технології OLAP у багатовимірних (MOLAP), реляційних (ROLAP) і гібридних (HOLAP) системах оперативного аналітичного оброблення даних. Засоби OLAP-аналізу фірм Microsoft, Oracle, Informix.

Програмні агенти.

Мережі АРМ управлінського персоналу.

Література: [2;5;6;7;9;11].

 

Тема 8. Інформаційна система виробничого менеджменту

Організаційно-функціональна структура мережі АРМ управління виробництвом. Склад і зміст інформаційної бази.

Автоматизація технічної підготовки виробництва. Автоматизація техніко-економічного планування. Автоматизація розв’язан­ня задач оперативного управління виробництвом на підприємстві: інформаційні зв’язки, постановки та алгоритми розв’язання задач, комп’ютерна технологія оброблення даних.

Література: [1;2;3;8].

 

Тема 9. Комерційні програмні системи

Автоматизації управління підприємством, організацією

Класифікація комерційних ІСМ за функціональними можливостями та рівнями інтеграції.

Системи управління корпоративними бізнес-процесами R/3 та BAAN: структура, функціональні можливості, бізнес-моделюван­ня, управління інформаційними потоками, засоби прискореного впровадження, засоби взаємодії з додатковими модулями, інтерфейси взаємодії із зовнішніми системами, інструментальні засоби налаштовування і доопрацювання системи.

Система управління ресурсами підприємства Oracle Applica­tions. Загальна характеристика. Модульна структура. Підтримування реструктуризації виробничих процесів.

Система комплексного планування ресурсів підприємства G.D.Edwards OneWorld.

Система управління підприємством AXAPTA. Управління виробництвом. Internet-технології та керування взаємовідносинами з клієнтами.

Програмний комплекс «Галактика». Контур управління вироб­ництвом. Контур бухгалтерського обліку. Контур оперативного управління.

Системи автоматизації управління підприємством Techno­class 2000 і IT-підприємство.

Система управління фінансами та бізнесом SunSystems.

Системи для автоматизації управління підприємствами торгів­лі та середнього бізнесу Scala та DeloPro.

Література: [3;4;5;6].

 

Тема 10. Інформаційні системи фінансового аналізу

Функціональні характеристики фінансово-аналітичних інформаційних систем. Система аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємства Audit Expert.

Система фінансового моделювання та бізнес-планування Project Expert. Послідовність створення проекту в Project Expert. Аналіз проекту (за методом Монте-Карло, аналіз беззбитковості, What-If). Порівняння варіантів та інтеграція проектів. Контроль реалізації. Імпорт та експорт даних.

Література: [1;3;5;8].

 

Тема 11. Інформаційні системи для автоматизації бухгалтерських робіт

Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт. Вимоги до аналітичного обліку в бухгалтерських інформаційних системах.

Програма «1С: Бухгалтерія». Автоматизація розділів бухгалтерського обліку. Засоби для забезпечення гнучкості обліку. Стандартні звіти. Інструментальні засоби.

Програмні продукти фірми «Інтелект-Сервіс»: БЕМБІ+, БЕСТ-3, БЕСТ-4, БЕСТ-ПРО.

Програмний комплекс «Акцент-бухгалтерія». Структура комп­лексу, документообіг, можливості аналітичного обліку, інструментальні засоби.

Системи автоматизації бухгалтерського обліку «Інтегратор», «Парус», SoNet.

Література: [3;5;7;10;11].


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінарське заняття 1

 

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

1. Покоління розвитку інформаційних систем.

2. Забезпечувальні та функціональні підсистеми ІС.

3. Класифікація ІС.

Література: [2;4;6;8;11].

Семінарське заняття 2

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

1. Структура економічної інформації.

2. Методи класифікації економічної інформації.

3. Методи кодування економічної інформації.

Література: [1;4;5;7;9].

Семінарське заняття 3

Інформаційні технології та технологічні

Процеси оброблення економічної інформації

1. Класифікація та принципи створення інформаційних технологій.

2. Поняття та класифікація технологічних операцій.

3. Типи технологічних процесів.

Література: [1;4;5;7;9].

Семінарське заняття 4

Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформації

1. Вимоги до організації позамашинної інформаційної бази та порядок її створення.

2. Поняття, склад та принципи організації уніфікованої системи первинної документації.

3. Проектування форм виведення результатної інформації.

4. Переваги автоматизованих банків даних.

5. Компоненти автоматизованого банку даних та їхня характеристика.

Література: [1;3;4;5;7;8;9;10].


Семінарське заняття 5

Концептуально-технологічні та організаційно-методичні

основи створення інформаційних систем менеджменту

1. Характеристика підходів до проектування ІСМ.

2. Принципи створення динамічних ІСМ.

3. Стадії створення інформаційної системи.

4. Етапи процесу впровадження систем ERP.

5. Основні підходи до реорганізації діяльності підприємств.

Література: [1;3;4;5;6;7;10].

Семінарське заняття 6

Еволюція інформаційних систем менеджменту

1. Класифікація інформаційних систем менеджменту.

2. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту.

3. Системи планування ресурсів виробництва MRPII. Функції систем MRPII за стандартом APICS.

4. Системи планування ресурсів підприємства ERP. Вимоги до ERP-систем.

5. Розвинені системи планування APS.

6. Комп’ютерні інтегровані системи CIM.

7. Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI.

8. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

Література: [1;3;4;5;7;9;10].

Семінарське заняття 7,8

Використання сучасних технологічних

Засобів оброблення інформації в ісм

1. Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер».

2. Організація оброблення інформації з використанням intranet-технології.

3. Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP.

4. Сховища даних.

5. CASE-технологія створення інформаційних систем.

6. Програмні агенти.

Література: [3;4;5;6;9;10].


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти