ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проблеми словотвору. Неологізми

У практиці перекладацької роботи помітне місце займає проблема перекладу неологізмів, тобто нових слів, що з'явилися в мові в зв'язку з розвитком громадського життя і виникненням нових понять.

Особливо багато неологізмів з'являється в науково-технічній мові в результаті бурхливого прогресу науки і техніки.

Так, наприклад, у російській мові розвиток атомної енергії принес із собою нові терміни: атомохід, дезактивація, дозиметр та ін.

В англійській мові прикладами неологізмів можуть служити слова, що з'явилися порівняно недавно:

televiewer телеглядач

atomic pile атомний реактор

half-life період піврозпаду

tracer atom мічений атом

to dieselize встановити дизель, обладнати дизелем

Очевидно, що такі слова сприймаються як неологізми тільки доти, доки поняття, що виражаються ними, не стануть звичними, після чого вони міцно входять у словниковий склад і вже не сприймаються як нові.

Слід зазначити, що неологізми, як правило, виникають на базі існуючої мовної традиції, використовуючи наявні вже в мові словотворчі засоби.

Так, наприклад, відзначений вище неологізм атомохід, що виник у мові в зв'язку з реалізацією плану будівлі атомного криголама, морфологічно складається з компонентів що існували і раніше в мові атом + хід і створений за зразком слів пароплав, теплохід, електрохід.

Англійський неологізм дієслово to dieselize утворене зі з'єднання старого слова diesel і продуктивного суфікса -ize (означаючого приведення у визначений стан) за зразком слів to equalize, to organize.

Серед неологізмів рідко зустрічаються і штучно створені, придумані слова, наприклад: nylon, але їх число у мові зовсім мізерне і вони не грають помітної ролі.

Основними способами утворення неологізмів в англійській мові є наступні:

1) Створення нових слів на базі наявних у мові продуктивних словотворчих засобах, наприклад, відзначене вже вище слово to dieselize.

2) Переосмислення вже існуючих в мові слів і додання їм спеціального значення. Так, слово egg (яйце) одержало останнім часом і спеціальние значення - авіабомба.

3) Запозичення з інших мов. Запозичення може бути прямим (фонетичним) і калькуванням, наприклад:

Kolkhos (пряме запозичення)

Collective farm (калька)

4) Скорочення. За останнім часом в англійській мові підсилилась тенденція утворювати нові слова шляхом скорочення вже існуючих чи слів словосполучень, наприклад:

Radar (radio detection and ranging)

Benelux (Belgium, Netherlands, Luxemburg)

 

Іноді скорочується тільки перша частина словосполучення:

v-day (Victory Day)

h-bomb (hydrogen bomb)

5) Відименні дієслова. У сучасній англійській мові велике поширення одержали так звані відименні дієслова, тобто дієслова, утворені від іменників, що називають визначену дію.

Ці відименні утворення закономірно ввійшли до складу мови і вказуються словником під відповідною дієслівною позначкою, наприклад:

Plan (v) - складати план, планувати

Ship (v) – вантажити, робити посадку

Переклад таких дієслів не складає труднощів. Однак потрібно враховувати, що цей спосіб утворення дієслова від іменника є продуктивним у сучасній англійській мові і є одним із джерел появи неологізмів.

Автори нерідко звертаються до нього, використовуючи всілякі іменники і створюючи зовсім нові дієслова, яких ми не знайдемо в словнику.

Значення таких відименних новотворів може бути правильно зрозумілим тільки у визначеному контексті шляхом зіставлення зі значенням вихідного іменника, наприклад:

The delegates were planed to the conference last night.

Дієслово planed утворене від іменника plane (літак).

Призначення пасажирського літака полягає в перевезенні людей, виходячи з цього ми, перекладаємо дане речення:

Учора ввечері делегати були відправлені на конференцію літаком.

 

Ще приклади:

The river is bridged in two places. – На річці є два мости.

The rioters were machine-gunned by the police. – Поліція обстріляла бунтівників з кулемета.

Нерідко подібні утворення від іменників, оформлені суфіксом –ed,вживаються у функції означень.

There are several multy-storeyedbuildings in Moscow. – У Москві є кілька висотних будинків.

We saw a two-funelled steamer. – Ми побачили двотрубний пароплав.

Проблема правильного розуміння і перекладу неологізмів зв'язана з тим, що при сучасному стрімкому розвитку науки і техніки ніякий словник не в змозі поспіти за виникненням нових слів і термінів в різних областях знань.

Тому, якщо в тексті зустрічається неологізм, відсутній у словнику, перекладач зобов'язаний самостійно визначити його значення, з огляду на словотворчі елементи даного слова і спираючись на контекст, наприклад:

Jet propelled planes consume enormous quantities of propellant.

У даному реченні ми зустрічаємо нове слово propellant, якого немає в загальному словнику і значення якого потрібно встановити.

Відокремлюємо в словнику суфікс –ant і знаходимо вихідну форму propel як дієслово: просувати вперед, надавати руху , рухати.

З огляду на те що суфікс – ant утворює іменники від дієслова, визначаємо зразкове значення слова propellant як - те що надає руху

Виходячи з контексту, підбираємо найбільш придатне значення - пальне. Після цього робимо переклад всього речення:

Реактивні літаки поглинають величезну кількість пального.

Якщо неологізм являє собою звичайне слово, але вжите в спеціальному термінологічному змісті, то, мабуть, єдиним способом встановлення його значення залишається опора на контекст, на загальний зміст перекладного уривка.

 

У реченні:

This proved to be an Arab film, but as it was dubbed into English we were able to enjoy the smartness and vividity of us dialogues.

Ми зустрічаємо неологізм dubbed, значення якого (дублювати фільм) легко встановлюється з контексту, після чого переклад речення не викликає ускладнень:

Цей фільм виявився арабським, але тому що він був дубльований на англійсьу, ми змогли насолодитися дотепністю і жвавістю його діалогів.

Значення відименних дієслів, як було зазначено вище, повинне виводитися зі значення вихідних іменників при обов'язковому орієнтуванні на контекст. При перекладі неологізмів-запозичень основним засобом розкриття значення слова є контекст і, звичайно, словник тієї мови, з якого запозичене дане слово.

 

Неологізмискорочення

 

Бурхливий ріст лексичних скорочень спостерігався в англійській мові вже в період 50-х – 60-х р. Цей спосіб утворення нових слів виявився дуже продуктивним і в наступні десятиріччя.

Великий відсоток скорочено-похідних слів складають буквальні абревіатури. У різних словниках включені апроніми, що вимовляються як цілі слова (а не як алфавітні назви окремих груп), і інші, менш регулярні, типи буквальних скорочень.

Розглянемо кожну з груп.

Найчисленнішими є ініціальні абревіатури, представлені початковими буквами скорочених компонентів чи словосполучень складних слів, наприклад:

MVP (most valuable player) "найкращий гравець"

ОАО (Orbiting Astronomical Observatory) "орбітальна космічна обсерваторія"

SST (Supersonic Transport) "надзвуковий реактивний літак"

D.I.Y. (do-it-yourself) "саморобний"

L.D.C. (Less-developed country) " країна, що розвивається,"

r-t-w (ready-to-wear) "готовий (про одяг)"

Серед ініціальних скорочень нерідко зустрічаються омонімічні утворення, які розрізняються легко в контексті:

ВР (Beautiful People) "вершки суспільства"

ВР (Black Panther) "Чорна пантера"

Апроніми що вимовляються як слова, наприклад:

GRAS (Generally Recognized as Sage) "визнаний нешкідливим."

TESL (teaching English as a Second Language) "навчання англійському, як другій мові."

TACAN, частіше tacan (tactical air navigation) "тактична аеронавігаційна система "Такан."

Загальний вид абревіатури виник у результаті ініціального скорочення сурядних словосполучень, наприклад:

D&D (day and dumb) "глухонімий" (амер. сленг - у значенні "ховаючий інформацію від поліції").

r.&r. r.'-n.'-r.(rock n roll) рок’н’рол.

R&D (Research and Development) "дослідження і розробки".

Подібні скорочення можуть входити до складу словосполучень типу:

A&R.: man (Artist and Repertory) "людина, що займається підбором акторів і репертуару".

Для англійської розмовної мови, особливо щодо сленгу дуже характерне вживання усічених слів. Найбільш продуктивним видом усікання виявилась апокопа тобто усікання кінця слів, наприклад:

limo (limousine) "лімузин".

disco (discotheque) "дискотека".

para (parachutist) "парашутист".

mayo (mayonnaise) "майонез".

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти