ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У зв'язку з інформаційною революцією покоління людей до двадцяти років стали також називати «поколінням інтернету» (Nеt generation, N-Gen).

Зовсім недавнім позначенням нового покоління
став термін вчених в області демографії - millennials, що підкреслює, що це покоління нового, третього тисячоріччя. Термін охоплює досить широку вікову групу - від дітей до молоді у віці до 25 років.

Нові соціальні групи стали виділяти і серед жінок. Так, у другій половині 90-х років в американському варіанті виникло вираження soccer mom для позначення численної категорії замужніх жінок середнього класу, що, як правило, не працюють, займаються вихованням дітей (відвідують усі футбольні матчі, у яких беруть участь їхні діти, звідси і назва - "футбольна мама ") і виявляють велику активність у політичному, громадському житті, особливо на місцевому рівні. "Футбольні мами" - це ціла армія активних виборців, що не можуть ігнорувати політики; не випадково, що коло жіночих проблем (утворення освіта, охорона здоров'я) одержало останнім часом позначення soccer mom issues.

Наприкінці 90-х років словосполучення soccer mom послужило зразком для створення вираження waitress mom, що позначає ще одну категорію жінок, що впливають на хід виборів, а саме представниць нижчих шарів - жінок середнього віку без освіти, що мають декількох дітей і нерідко працюючих у двох-трьох місцях. Типовим місцем роботи із сумісництва є ресторани, кафе, закусочні, де ці жінки підпрацьовують як офіціантки, звідси і їх назва - waitress mom.

Ще на початку 90х років укладачі словників неологізмів підкреслювали, що навколишнє середовище виходить на перше місце серед головних постачальників інновацій. Наші спостереження свідчать, що в наступні роки кількість "эконеологизмів" ніяк не зменшилась. За сферою екології цілком закріплений префікс есо-, число неологізмів з цим словотворчим елементом досягає багатьох сотень, його синонімом останнім часом став виступати і елемент enviro-(envirobusiness, envirogear, envirotech), екологічна спрямованість характерна для багатьох новотворів із префіксом bio- (biodiesel, biofriendly, bioremeditation, bioregionalism), із суфіксом -friendly (eco-friendly, fish-friendly, ozone-friendly). країнам, що розвиваються, стала проводитися політика, що називають політикою "биоімперіалізма" (bioimperalism).

Важлива роль "четвертої влади" обумовлює той факт, що сфера масової інформації є місцем народження багатьох мовних інновацій, що співвідносяться з найрізноманітнішими сферами людської діяльності, і в той же час постійно виникають неологізми, що безпосередньо зв'язані з мас-медіа; відбивають тенденції їх розвитку. Вважається, наприклад, що головною тенденцією розвитку засобів масової інформації є їх "бульваризація" (tabloidization) - перетворення в дешеві видання, що прагнуть привернути увагу читачів сенсаціями, скандалами, плітками. Учені пишуть про комерціалізацію навіть "якісних" газет, у результаті чого вони стають так називаними "life-style magazines".

Не випадково, що виникає цілий ряд нових слів і словосполучень для позначення бульварних газет і журналів, низькопробного телебачення. Так, дешеві друковані видання позначаються неологізмами ragazine (rag+magazine), red tops, tab; словосполучення rat pack з експлікованою негативною оцінною коннотацією створене для характеристики бульварної преси Великобританії, а похідне rat packer позначає журналіста, що працює в такій пресі; низькопробне телебачення одержало назви tabloid TV, trash TV, неологізм broadloid (broadsheet + tabloid) підкреслює тенденцію перетворення "серйозних" газет у газети-гібриди.

Загострення проблеми злочинності відбивається, насамперед, у неологізмах, що позначають нові види злочинів. Можна відзначити, наприклад, нові слова, зв'язані з автомобільними злочинами:

car-jacking

car-bombing

ram-raid

Функціонування неологізму car-jack і його похідних свідчить, що в англійській мові затвердився новий словотворчий елемент –jack у значенні викрадати (трансформаторні засоби). У попереднє десятиріччя за аналогією з цим словом були створені такі одиниці як:

sky-jacking

sea-jacking

ship-jacking

У теперешній час тероризм є серйозною проблемою. Саме слово тероризм «притягає» до себе слова, та утворює інновації:

bioterrorism

narcoterrorism

cyberoterrorim

new terrorism

new terrorists

Можна відзначити і триваючу концентрацію неологізмів навколо слова bomb як символу тероризму, наприклад:

 

bus-bombing

car-bombing

unabomber (University and Airline bomber)

 

Цілий ряд неологізмів відбиває боротьбу зі злочинністю. У середині 90-х років у США народився заклик до непримиренного відношення до злочинності, до «нульового терпіння» (zero tolerance), популярними стали такі словосполучення, як:

 

zero tolerance attitude

zero tolerance campaign

zero tolerance police

zero tolerance policy

 

Досить значне число інновацій співвідноситься з повсякденним життям англійців і американців: родиною, дозвіллям, спортом, їжею, напоями, автомобілями. Розглядаючи неологізми, зв'язані з дозвіллям, спортом, необхідно відзначити, що кілька десятків слів відбивають таке явище 90-х років, як втрата інтересу багатьох людей, особливо молоді, до традиційних видів спорту (recreation fatigue). Все більшу популярність приймають:


extreme sports

bungee jumping

sky-surfing

sky-coasting

white water rodeo

black water rafting

cave-tubing

space-diving

orbital surfing

extreme skiing

snowsurfing, snowboarding

street luge

ski football

train surfing

trainspotting


 

З проблемами родини, з дітьми, їх вихованням, освітою співвідносяться такі неологізми, як наприклад:

 


family mentoring

flexi-boarding

to hot-house

sleep-over school

unadoption

unschooling

barrel children

boat kids

bajador

kinderpolitics

kidcare

two pay-check family

baby-making industry

tug-of-love


Неологізми зв'язані з деякими напоями і харчуванням:


 

raw-foodism, living foodism

natural hygienist

functional food

nouvelle cuisine, global cuisine, fusion cookery

java-jive

java-junkie

power drink,

java-water

 

aqua purificada

alcopops

microbrew

ice beer

ice-brew technology

designer beer, designer lager

gene food, superfood

Frankenstain food, Frankenfood


 

Відомо, яка важлива роль належить у Західному суспільстві, особливо в американському, автомобілям. Система автотранспорту, вважають учені, перетворилася в «технобіоциноз», що функціонує по своїх власних законах. Не випадково, що серед неологізмів останнього десятиріччя виділяється велика група «автомобільних» слів і словосполучень:

 

clean car, green car, fuel-cell car, hypercar, supercar

hybrid cars

biodiesel

 

Викладений матеріал про зв'язок лексико-фразеологічних інновацій з розвитком суспільства свідчать, таким чином, що неологізми 90-х років, як і в попередні періоди розвитку англійської мови, були барометрами, що реагують на всі зміни в суспільстві, на зв'язані з ними процеси, і відбивали ці процеси в мові, усуваючи протиріччя між новими потребами комунікації в умовах мінливого позамовного середовища і ресурсами самої мови. Соціальна детермінованність інноваційних процесів розкривається, зокрема, у явищах концентрації неологізмів навколо визначених понять, у поліномінації, в атракції синонімів, у формуванні визначених словотворчих тенденцій, моделей, елементів.

Серед конкретних соціальних факторів, що роблять вплив на інноваційні процеси в лексико-семантичній системі англійської мови, можна виділити економічну базу і зв'язану з нею стратифікацію суспільства, стиль життя соціально-економічних груп, ціннісні орієнтації їхніх представників, расову, вікову диференціацію носіїв англійської мови.

 

 

Література: Ю.А. Зацний “Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи сучасної англійської мови”, Запоріжжя, ЗДУ, 1992.

Ю.А. Зацний “Англо-русский словарь сферы бизнеса”, Никополь, 1994.

 

 

Лекція №16

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти