ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил).

Політика –надання якісних інжинірингова них послуг.

Процедура –для інженерів та архітекторів передбачена процедура звітування про здійснення архітектурного проектування.

Правило –порядок підписання документів, затвердження нормам проектної документації.

Етап 7. Формування поточного плану.

Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає:

- перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація.

- перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених показників, ефективність від впровадження планових показників.

- бюджет організації.

Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання.

У ТзПВ “Кристал” яке надає інжинірингова ні послуги, є такі центри відповідальності: центри інвестицій (залучення інвестицій для реалізації архітектурних проектів).

Організування.

Фактична організаційна структура управління ТзПВ Кристал наведена на рис.3, а раціональна, яка відображає розширення видів діяльності, та яка створює можливості для досягнення установлених цілей, наведена на рис.4. Детальна характеристика працівників відповідно до фактичної та раціональної структур управління розкрито у табл. 4.

 

 

Фактична органі грама управління ТзПВ “Кристал”

Рисунок 3

 

Раціональна органі грама управління ТзПВ “Кристал”

Рисунок 4

 

 


Таблиця 4.

Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в ТзПВ “Кристал”.

 

Посади працівників. Чисельність, чол. Функції (види діяльності працівників). Відповідальність і повноваження.
Факт. Раціон.
    Директор         Як керівник вивчає тактику та стратегію розвитку організації, скеровує діяльність працівників, приймає на роботу та звільняє працівників згідно з чинним законодавством, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обов’язкові до виконання усіма працівниками. За результати роботи товариства несе відповідальність перед Зборами Учасників, також за використання наявних ресурсів, майна та коштів організації, співпрацю з органами державної влади.
  Начальник планового відділу.   Здійснює планування щодо надання послуг, проводить прогноз діяльності організації.     Відповідає перед директором за поставлені завдання.
Заступник директора із загальних питань.   Управляє процесами оформлення необхідної документації. Веде переговори та укладає контракти з іноземними фірмами. Відповідає перед директором за вчасне оформлення документації.
Інженери Відповідають за техніку безпеки працівників. Відповідають перед директором.
Архітектори Займаються дизайном об’єктів побутового та соціально-культурного призначення. Відповідають перед директором.
  Відділ з розробки проектної документації. Розробляє проектну документацію, креслення. Відповідає перед директором за вчасне надання проектної документації.
Спеціалісти з постачання Забезпечують постачання необхідних матеріальних ресурсів для діяльності підприємства. Відповідають перед заступником директора із загальних питань про своєчасне постачання необхідних матеріалів для забезпечення роботи підприємства.
Головний бухгалтер Несе відповідальність за фінансовий стан підприємства. Звітує перед директором. Несе відповідальність за правильність бухгалтерських розрахунків і подання звітності.
Заступник директора з питань будівництва. Здійснює контроль за будівництвом, займається набором персоналу, визначає оцінку пропозицій про будівництва об’єктів, може складати програми фінансування. Відповідає перед директором за складання програм фінансування.
Відділ з проведення інженерно-розвідувальних робіт.   Консультує замовників по відношенню до цін для здійснення робіт, веде технічну співпрацю, аж до передачі замовнику після завершення проекту звіту про виконану роботу. Несе відповідальність про технічну співпрацю та надання звіту про виконану роботу перед заступником директора з питань будівництва.
  Всього            

Мотивування.

Коротка характеристика змістових та процесійних теорій мотивування, можливості їх застосування у ТзПВ Кристал наведено у табл.5.

 

Таблиця 5.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти