ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Характеристику методів менеджменту, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у табл.10.

Таблиця 10

Застосування методів менеджменту в ТзПВ “Кристал”

Групи методів менеджменту Види методів менеджменту Приклади застосування конкретних методів в організації. Характеристика взаємозв’язку функцій і методів менеджменту в організації. Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації.
  Економічні       Економічні плани. Бюджет, який сформований фінансовими службами підприємства, формує джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту, “Управління виробничо-господарською діяльністю” на етапі планування. Бюджет повинен бути затвердженим наказом директора на його виконання. Бюджетні показники відповідають фінансовим планам підприємства.
    Матеріальні стимули. Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат. Стимулює працівників якісно виконувати свої обов’язки. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Затверджується відповідними положеннями про форми та системи оплати праці.
Технологічні   Технологічні документи Виконуючи роботу директор з питань будівництва керується переліком і послідовністю встановлених завдань .Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту Управління технічною підготовкою, на етапі планування. Заступник директора з питань будівництва керується режимом роботи, вимогами до певних видів трудової діяльності.
  Конструкторські документи. Відділ з розробки проектної документації використовують креслення. .Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту Управління технічною підготовкою, на етапі планування. Пов’язані з кресленням щодо реалізації певного об’єкта будівництва.
Соціально-психологічні.         Соціальні плани. Сформований план покращення умов праці архітекторів передбачає установлення систем кондиціонування. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Витрати на закупівлю кон-диціонерів будуть затвер-джені у бюджеті організації. Цей соціальний план підлягатиме реалізації лише після того як директор зат-вердить бюджет організації
  Моральні стимули. Винесення подяки та нагородження почесними грамотами працівників, які сумлінно працюють на підприємстві понад 5 років Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Набувають сили впливу, коли затверджені наказом директора на нагородження архітекторів зі стожем роботи понад 5 років почесними грамотами.
  Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у колективі. Підбір архітекторів та інженерів відповідно до вимог законодавства (вік понад 21 рік зі стажем роботи 1 рік з висновком компе-тентної комісії щодо їх придатності і умінь) до 40 років, місцевих. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Витрати на оплату праці даних працівників фіксуються у бюджеті. Крім того працівники повинні дотримуватися режиму роботи, який зафіксований в угоді.
Адміністративні.     Організаційні методи. Інструктування працівників підприємства через інструкції, правила, вимоги. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Пов’язана з інструкціями щодо роботи працівників організації, які затверджються директором.
  Розпорядчі методи. Наказ директора про прийняття нових працівників на вакантні місця.. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Передбачає формування посадових інструкцій для працівників, розробку положень про оплату їхньої праці тощо.
    Дисциплінарні методи. Заступник директора з загальних питань виніс догану архітекторам які покинули своє робоче місце.без належної причини. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту “Управління виробничо-господарською діяльністю”, а саме, на етапі мотивування. Догана продавцям може супруводжуватися матеріальними санкціями тощо.

 

 

Розділ 4. РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені в табл. 11.

 

Таблиця 11

Управлінські рішення у ТзПВ “Кристал”.

 

Характеристика управлінських рішень. Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень.
Види управлінських рішень.
1. За сферою охоплення.
- загальні рішення; Директор підприємства затверджує план щодо проведення атестації, з метою виявлення некваліфікованих працівників.
- часткові рішення; Директор віддає наказ щодо надання премії його заступнику із загальних питань за досконале знання іноземної мови.
2. За тривалістю дії.
- перспективні рішення; Директор підприємства затверджує план будівництва нового спортивного комплексу шляхом підписання відповідного наказу.
- поточні рішення; Працівники відділу з розробки проектної документації дають вказівку щодо розроблення проекту відповідно до затвердженого плану обслуговуючих робіт.
- оперативні рішення; Заступник директора з питань будівництва дає вказівку про тимчасове розміщення будівельних устаткувань у комарах підприємства відповідно до запланованого ремонту.
3. За рівнем прийняття.
- рішення на вищому рівні управління; Директор приймає рішення щодо надання інжинірингова них послуг іноземній компанії шляхом підписання договору.
- рішення на середньому рівні управління; Заступник директора з питань будівництва видає розпорядження на розробку нового проекту.
- рішення на нижчому рівні управління; Інженери та архітектори пропонують нові ідеї щодо розроблення проектної документації.
4. За характером вирішуваних організацією завдань.
- організаційні запрограмовані рішення; Головний бухгалтер дає вказівку бухгалтерам щодо формування бухгалтерської звітності.
- організаційні незапрограмовані рішення; Директор приймає рішення про формування вакантних робочих місць унаслідок розширення діяльності підприємства і видає відповідний наказ.
- компромісні рішення; Директор видав наказ про підвищення заробітної плати працівникам на 40% внаслідок на їхню вимогу підвищити зарплату на 50%.
5. За способом обґрунтування.
- інтуїтивні рішення; Директор видає наказ про прийняття на роботу Іваненка О.В. при цьому вибір відбувся з двох претендентів, які є одного віку, мають однаковий стаж роботи і кваліфікацію.
- рішення, які базуються на судженнях; Заступник директора з загальних питань видає наказ про закупівлю більшої кількості будівельної техніки, базуючись на інформації про потенційне підвищення цін на дану товарну групу.
- раціональні рішення; Директор видає наказ про залучення додаткової кількості іноземних інвестицій, базуючись на розроблених поточних фінансових планах і бюджеті організації.
6. За способом прийняття.
- одноособові рішення; Заступник директора з загальних питань видає наказ про проведення опитування споживачів.
- колегіальні рішення; Група найнятих майстрів разом з бухгалтерією розробляють проекти забезпечення та фінансування ремонтних робіт на складах, які затверджуються директором, головним бухгалтером.
- колективні рішення; На загальних зборах акціонерів було вирішено затвердити новий колективний договір.
7. За характером.
- економічні рішення; Директор приймає рішення про отримання кредиту для будівництва, шляхом укладання відповідного кредитного договору з банком.
- технологічні рішення; Директор приймає рішення про оновлення застарілої техніки шляхом підписання відповідного наказу.
- соціально-психологічні рішення; Заступник директора з персоналу приймає рішення щодо покращання умов праці відповідно до соціального плану.
- адміністративні рішення; Директор підписує наказ про призначення на посаду начальника відділу маркетингу Іваненка О. В.
Умови прийняття управлінських рішень.
1.Право прийняття. Директор має право прийняти будь-яке рішення, а головні продавці можуть приймати лише часткові рішення, що стосуються магазинів.
2. Повноваження. Інженер не може приймати рішення, які входять у повноваження заступника директора з питань будівництва..
3. Обов’язковість. Рішення про ремонт складів викликане його застарілістю, непридатністю до використання.
4. Компетентність. Головний бухгалтер повинен бути компетентний у питаннях організації і здійснення обліку та аналізу на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Відповідальність. При прийняті помилкових та неправильних рішень, менеджерам , які приймали ці рішення можуть бути висунені певні санкції.
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень.
1. Особисті якості менеджера. Менеджер з меншим стажем, але з більшою кваліфікацією здатний приймати ліпші рішення, ніж менеджер з більшим стажем та невисокою кваліфікацією.
2. Поведінка менеджера. Пасивність директора при прийнятті та обговоренні конкретного рішення може призвести до такого ж ставлення підлеглих при його виконанні.
3.Середовище прийняття рішення. Прийняття директором рішення про вихід на зовнішній ринок Польщі є певною мірою ризикованим, оскільки неможливо точно прогнозувати обсяги попиту на послуги підприємства, рівень розвитку галузі та конкуренції.
4. Інформаційні обмеження. Заступник директора з маркетингу аналізує чи окуплять себе витрати на проведення рекламної кампанії.
5. Взаємозалежність рішень. Рішення про ремонт складів, вимагає прийняття рішень щодо його фінансування, пошуку найбільш оптимальних варіантів.
6. Очікування можливих негативних наслідків. При прийнятті будь-якого рішення повинні враховуватись не тільки його преваги, але й можливі негативні наслідки та формуватися умови для їх запобігання й уникнення.
7. Можливість застосування сучасних технічних засобів. Якщо комунікаційні процеси в організації є занадто громіздкими, недосконалими розірваними, то передача інформації в межах організації, зв’язок із зовнішнім середовищем. стають неефективними.
8. Наявність ефективних комунікацій. Шляхом використання сучасних інтегрованих систем управління, спеціалізованого програмного забезпечення та сучасних засобів зв’язку управлінські рішення стають раціональними.
9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації. Якщо організаційна структура управління не відповідає місії та цілям організації і не ведуться роботи щодо її реорганізації у бажаному напрямі , то процес прийняття управлінських рішень може перетворитися у неефективний.
Підходи до оптимізації управлінських рішень.
1. Науковий метод. В процесі оптимізації обсягів реалізації продукції на першому етапі збирається інформація про ринок і попит, на другому здійснюється її аналіз, а на третьому – встановлюється вплив на попит і визначається у вигляді гіпотези оптимальна величина обсягів реалізації продукції. Після 4 етапу, який забезпечує процес перевірки гіпотези, можливі 2 варіанти: реалізація рішення, якщо гіпотеза правильна, або ж повернення на один із попередніх етапів, якщо гіпотеза не правильна.
2. Системна орієнтація. Рішення про ремонт складу приймається на основі інформації щодо витрат на його реалізацію та переваг внаслідок цього ремонту.
3. Використання моделей. За допомогою використання організацією такої моделі як теорія ігор, можна сформувати оптимальний режим роботи, щоб бути конкурентноспроможною організацією.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти