ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура і види забезпечення САПР


Необхідно згадати, що сукупність засобів і методів для здійснення автоматизованого проектування називають системою автоматизованого проектування (САПР). Будь-яка САПР містить: технічне, математичне, лінгвістичне, інформаційне, програмне, методичне я організаційне забезпечення (рис. 1.3). Деякі види забезпечення поєднують у групи. Наприклад, група програм но-інформаційного забезпечення містіть математичне, програмне, лінгвістичне і інформаційне забезпечення. Це сприяє найбільш простому представленню складу САПР, коли не всі забезпечення САПР розробляються.

 

Рис. 1.3. Склад САПР

 

Програмно-інформаційне забезпечення втілюється у вигляді програм і супровідної документації. На нього, як правило, приходиться основна частина трудомісткості розробки
(75 % і більше).

Організаційно-методичне забезпечення включає заходи і технічну документацію відповідно до умов конкретної проектної організації. Частка його порівняно невисока, але дуже важлива: при неправильній організації процесу розробки й особливо впровадження САПР ефект від усього проекту може бути зведений до нуля.

Технічне забезпечення автоматизованого проектування складається з ЕОМ і периферійного устаткування, за допомогою якого зважуються задачі АП.

Математичне забезпечення (МЗ) складається з математичних моделей, методів і алгоритмів для розв'язання проектних задач.

Програмне забезпечення (ПЗ) - це сукупність програм, представлених у заданій формі для реалізації автоматизованого проектування (АП). Поділяється на спеціальне і загальне.

Пакет прикладних програм (ППП) для розв'язання конкретних проектних задач називають спеціальним програмним забезпеченням. Загальне програмне забезпечення призначене для підготовки програм із ППП до виконання на ЕОМ і керування обчислювальним процесом у САПР. Цю частину ПЗ часто називають операційною системою (ОС) автоматизованого проектування. До неї можуть входити операційна система ЕОМ, що функціонує в САПР, і програми, що не входять до складу ОС ЕОМ, але виконують подібні функції (керування завданнями, даними, редагування, трансляція і т.п.) у конкретній САПР.

Лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) складається з вхідних мов для зручності спілкування користувача з ЕОМ і опису об'єктів проектування та завдань на виконання проектних процедур. Під ЛЗ розуміють сукупність мовних засобів, використовуваних у САПР.

Інформаційне забезпечення - це сукупність зведень, необхідних для виконання проектування. Основна частина цього забезпечення - база даних (БД). База даних - це інформаційні масиви, що використовуються в більш як одній програмі проектування. У деяких системах бази даних називають архівами. У цьому випадку до БД належать масиви даних довідкового характеру і результатів виконання етапів проектування, що використовуються на інших етапах як вихідні дані.

Система керування базою даних (СУБД) стежить у процесі проектування за поповненням БД, коректуванням її вмісту, стиранням застарілих і непотрібних зведень. СУБД забезпечує також захист даних від неправильних змін і доступ до вмісту БД тільки певним особам.

Банком даних (БНД) називають базу даних разом із системою керування базою даних.

Методичне й організаційне забезпечення - це сукупність документів, що встановлюють склад і правила функціонування засобів САПР і підрозділів проектного підприємства [23-28,37,46-49].

Підсистеми САПР

Підсистемою САПР називають деяку частину САПР, що спеціалізується на обслуговуванні проектних задач одного етапу проектування. Така спеціалізація стосується програмного, математичного, лінгвістичного, а іноді і технічного забезпечення. Кожна підсистема, як правило, має свою вхідну мову і пакет прикладних програм.

Підсистема загальносистемного програмного забезпечення дозволяє використовувати ефективні режими налагодження і розрахунку за прикладними програмами при мінімальній підготовці користувачів.

Підсистема пошуку розв'язань технічної задачі дозволяє здійснити пошук нових принципів дії (ПД) технічних об'єктів (ТО) і варіантів рішення при відомих принципах дії.

Підсистема інженерного аналізу дозволяє провести моделювання об'єкта проектування й оптимізацію його характеристик.

Існують й інші підсистеми: машинної графіки, діалогу, ведення і виготовлення документації і т.д.

Принципи побудови САПР

Створення сучасних САПР опирається на наступні принципи.

Комплексна автоматизація всіх рівнів проектування. Комплексна (наскрізна) автоматизація на всіх рівнях більш ефективна, ніж ведення автоматизованого проектування на декількох рівнях при збереженні старих (ручних) форм проектування. Вона дозволяє внести такі зміни в структуру проектних організацій та форму документів, які сприяють підвищенню якості проектування більш складних об'єктів при збереженні чисельності співробітників на колишньому рівні.

САПР - людино-машинна система. Колектив проектувальників, що виконує роботи у взаємодії з ЕОМ, є складовою частиною системи проектування.

Інформаційна погодженість підсистем і програм проектування. Програми ППП деякої підсистеми САПР інформаційно погоджені, тобто допускають можливість спільного використання при реалізації заданої проектної процедури без втручання людини в процес сполучення програм. Наприклад, програми створені для роботи з однієї і тією же базою даних і не вимагають ручного перекомпонування числових

масивів. При цьому забезпечується сполучення не будь-яких двох довільних програм пакета, а тільки тих. які утворять корисні для проектування послідовності.

Інформаційна погодженість для комплексної автоматизації всіх рівнів проектування вимагає погодженості як програм всередині підсистем, так і самих підсистем між собою.

Відкритість (Гнучкість) САПР. Під відкритістю системи розуміють можливість внесення змін у систему під час її експлуатації. У цьому випадку відкрита САПР є системою, шо розвивається, тому що вона легко адаптується до умов, що змінюються (нові програми, методи, різні технічні засоби). Таким чином, властивість відкритості збільшує термін служби системи, підвищує її універсальність.

Сумісність традиційного й автоматизованого проектування має істотне значення при впровадженні автоматизованого проектування на вже діючому підприємстві зі сформованою структурою, взаєминами, формами і способами використання проектної документації. У цьому випадку тільки еволюційний шлях впровадження САПР не порушить на тривалий термін нормального функціонування підприємства [3].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти