ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Обладнання і технологія вібраційного пресування

 

Імпульсне формування порошкових матеріалів можливе за двома варіантами. Згідно першому варіанту порошок ущільнюється за рахунок прикладення до нього багаторазових імпульсів тиску відносно невеликої амплітуди. Згідно другому варіанту пресування відбувається за рахунок прикладення одного або декількох імпульсів тиску великої амплітуди. У першому випадку процес називають вібраційним формуванням, а у другому – імпульсним формуванням (пресуванням).

Вибрационное формование осуществляют на вибропрессах. Типовая схема вибропресса представлена на рисунку 148. Вибропресс включает корпус 17, направляющие 6, траверсы 5и 7, из которых траверса 5является неподвижной, а траверса 7связана с пневмоцилиндром (не показан) и установлена с возможностью перемеще­ния по направляющим 6, электрогидравлический вибратор (со­стоит из рабочего цилиндра 9, поршня 3, жестко соединенного со столом 8, возвратных пружин 10, связывающих стол 8с корпу­сом 17, и пульсатора, состоящего из управляющего золотника 16со штоками 2и 15, пружины 13и электромагнита, представля­ющего собой обмотку 12и сердечник 14). Шток 15жестко связан с сердечником 14электромагнита, а шток 2электрически соединен с обмоткой 12. Вибропресс связан с источником жидкости высокого давления (не показан) при помощи магистрали 1и снабжен пресс-формой 4, установленной на столе 8.

Электрическая схема вибропресса включает ограничительные оконечные выключатели В1 и В2, потенциометры R1 и R2, а также датчик давления с поршнем 11.

Вібропрес працює наступним чином. Рідина високого тиску поступає по магістралі 1 в порожнину пульсатора. На обмотку 12 подається постійна напруга і осередя втягується всередину обмотки, стискає пружину 13 та переміщує золотник 16. Завдяки цьому рідина високого тиску поступає в порожнину робочого циліндра9. Кінцевий вимикач В1розмикається і живлення обмотки 12припиняєтся. Пружина 13повертає золотник у вихідне положення. При цьому знову замикається кінцевий вимикач В1і цикл повторюється. Вимикач В2служить для забезпечення роботи пульсатора у заданому інтервалі тиску.

 

1 – магістраль високого тиску; 2 – шток; 3 – поршень; 4 – прес-форма; 5 – нерухома траверса; 6 – направляючі; 7 – рухома траверса; 8 – стіл; 9 – робочий циліндр; 10 – зворотні пружини; 11– поршень датчика тиску; 12 – обмотка; 13 – пружини; 14 – осередя; 15 – шток; 16 – золотник; 17 – корпус   Рисунок 148 – Схема вібраційного преса з одним силовим циліндром  

 

При подачі високого тиску в циліндр 9, поршень и стіл 8переміщуються до верху на величину амплітуди вібрації і стискає пружину 10. При скиданні тиску стіл з прес-формою і поршень під дією пружини повертаються у вихідне положення. Вібраційний вплив на прес-форму, а також тиск, який передається на порошок від привантажуючого пристрою, сприяють ущільненню порошку та формуванню виробу.

Для отримання вібраційним формуванням великогабаритних виробів складної форми використовують преси, які передають формі вібрацію у двох площинах. Вони забезпечені гідроприводом з більш широким діапазоном регулювання параметрів вібрації (рис. 149).

1 – золотник; 2 – гідроциліндр вертикального переміщення платформи;

3 – зворотні (поворотні) пружини; 4 – направляюча; 5 – гідроциліндр горизонтального переміщення платформи; 6 – пристрій для навантаження; 7 – нерухома траверса; 8 – направляючі; 9 – форма з порошком; 10 – платформа; 11 – спрямовуюча; 12 – корпус; 13 – золотник; 14 – магістраль високого тиску; 15 – роліки; 16 – статор; 17 – ротор

Рисунок149Схема вібропреса з двома силовими циліндрами і гідро-приводом з широким діапазоном регулювання тиску

Прес складається з корпусу 12, направляючих 8, нерухомої траверси 7 з пристроєм 6 для створення навантаження . У корпусі вібропресу розташовані силові гідроциліндри 2 і 5 вертикального і горизонтального приводу платформи 10, направляючі 4 і 11 у формі ластівчиного хвоста та поворотні пружини 3.

Гідромеханічний керуючий механізм преса являє собою гідромотор, що складається з статора 16 з жорстко закріпленим золотником 1, який керує роботою горизонтального гідроциліндра, і золотником 13, закріпленим на статорі з можливістю кутового переміщення в площині перпендикулярній до вісі ротора 17, і керуючим роботою вертикально-го гідроциліндра. В пазах ротора запресовані ролики 15. Магістраль високого тиску 14 з'єднує порожнини керуючого механізму з силовими гідроциліндрами. На платформі вібропресу жорстко закріплена прес-форма 9 з порошковим матеріалом.

Вібропресс працює наступним чином. Рідина високого тиску по магістралі 14 надходить в порожнини керуючих золотників.Ротор 17, що обертається, надає зворотно-поступальний рух керуючим золотникам 1 і 13.Керуючий золотник, наприклад 13, під дією ротора 17 з'єднує порожнину робочого циліндра 5 то з магістраллю високого тиску 14, то зі зливом. При подачі високого тиску в робочий циліндр 5 горизонтального приводу платформи його поршень,жорсткостко поєднана з ним спрямовуюча 11, платформа 10, встановлена на ній форма 9 з порошковим матеріалом переміщуються вправо на величину амплітуди вібрації, стискаючи поворотні пружини 3. При з'єднанні керуючим золотником 1 порожнини робочого циліндра 5 зі зливом платформа з формою 9 і порошковим матеріалом під дією зворотних пружин 3 переміщається по горизонтальній спрямовуючій 11 у вихідну позицію , у якій знаходиться до подачі наступного імпульсу тиску. За тим цикл повторюється.

Аналогічно працює циліндр 2 вертикального переміщення, який керується золотником 13. Час впливу імпульсу регулюють в межах 1/5 - 1/100 періоду коливань зміною числа роликів 15 в роторі 17 і їх формою.

Регулювання вертикальних і горизонтальних коливань по фазі проводять поворотом золотника 13 у площині, перпендикулярній вісі обертання ротора 17.

Технічні характеристики пресів моделей ІВПМ для вібраційного формування порошків наведені в таблиці 43.

 

Таблиця 43 – Характеристики установок для вібраційного формування

Характеристика Модель установки
ІВПМ-20 ІВПМ-32
Найбільше робоче зусилля, кН
Межі встановлюючого регулювання частот, Гц 10–40 15–30
Межі регулювання амплітуди коливань, мм 0,5–3 2–6
Потужність приводу, кВт
Робочий тиск, МПа
Максимальне прискорення інерційної маси, м/с2
Закрита висота, мм
Максимальні розміри оброблюваного об'єкта в плані, мм 700х800
Подача насосу, дм3/с 0,6 1,2
Вибратор стандартний ІБ-22 ІБ-24
Максимальна інерційна маса, кг
Робочий хід траверси, мм

 

Розширення технологічних можливостей вібропресів можна досяги за рахунок застосування гідроприводу, що дозволяє пресу працювати як в режимі вібрацій, так і в режимі одиничних потужних ударів – в режимі молота.

На рисунку 150 представлена схема вібропресу-молота. Робоча рідина ( олива для гідравлічних систем пресів) з бака 1 направляється насосом 3 в гідроакумулятор 21 і в клапан-пульсатор 18. Залежно від налаштування клапана-пульсатора 18 робочого плунжера нижнього приводу 17 надають або малоамплітудні майже синусоїдальні іпульси тиску за рахунок періодичного спрацьовування акумулятора, або потужні імпульси за рахунок нагнітання робочої рідини безпосередньо від насоса в порожнину під плунжером 17.

1 – бак ; 2 – фільтр; 3 – насос; 4 – кран; 5 – манометр; 6 – пневморедуктор; 7 – пневморозподілювач; 8 – манометр; 9 – пневмо-циліндр; 10 – архітрав; 11– направляючі колони; 12 – змінна інерційна маса; 13– рухома траверса; 14 – прес-форма; 15 – вібраційний стіл; 16 – пружина; 17 – робочий плунжер нижнього приводу; 18 – клапан-пульсатор; 19 – станина; 20 – амортизатор; 21 – гідроакомулятор; 22 – управляючий розподілювач; 23 – фільтр; 24 – запобіжний клапан   Рисунок 150 – Принципова гідро - кінематична схема вібропреса-молота ІВПС-20

У першому випадку ущільнення матеріалу відбувається в основному за рахунок взаємного переміщення частинок. У другому випадку під дією імпульсу тиску рухаються вгору стіл 15 з установленою на ньому прес-формою 14 і рухома траверса 13 з розташованими на ній змінними інерційними масами, при цьому пружини 16 стискаються. Коли тиск в системі перевищить тиск налаштування клапана-пульсатору, останній спрацьовує, з'єднує систему зі зливом, рух рухомих частин преса вгору припиняється. Стіл 15 з закріпленою на ньому прес-формою під дією пружин повертається у вихідне положення з прискоренням, яке значно перевищує прискорення зворотного руху траверси 13 з інерційною масою. У крайньому нижньому положенні в момент зіткнення столу зі станиною відбувається струшування формуємої маси і її ущільнення за рахунок взаємного переміщення частинок. Рухома траверса зі змінною інерційної масою, повернення якої у вихідне положення відбувається із запізненням по відношенню до столу, здійснює молотковий вплив на пуансон прес-форми, що приводить до руйнування частинок ущільнювального матеріалу і до додаткового ущільнення порошкової маси, що ущільнюється.

Характеристики деяких вібромолотів наведені в таблиці 44.

 

Таблиця 44 – Технічні характеристики вібропресів-молотів

  Характеристика   Розмірність Марка вібропреса
ІВПС-5 ІВПС-20
Найбільше робоче зусилля кН
Межі регулювання частоти вібрацій робочого стола Гц 2–30 10–30
Межі регулювання амплітуди коливань робочого стола мм 0,54–3,0 0,5–3,0
Максимальне прискорення робочого органу м/с2
Закрита висота мм
Робочий хід траверси мм
Максимальні розміри виробу м 0,25х0,2х0,3 0,7х0,8х0,6
Потужність приводу кВт 7,5 17,0
Подача насосу м3 0,25х10-3 0,6х10-3
Тиск у гідросистемі МПа
Тиск у пневмосистемі МПа 0,5…0,6
Розміри разом з насосною станцією м 0,5х0,3х1,5 2,0х1,5х1,8
Вага з насосною станцією кг

 

Основною галуззю використання вібраційних пресів є формування виробів з порошків непластичних матеріалів (карбідів, борідів, нітрідів, силіцидів, оксидної кераміки, деяких інтерметалевих сполук та інших).

 

 

Додатки

Таблиця 1– Характеристики кривошипних механічних пресів- автоматів марки КА, КБ

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Максимальний діаметр виробу у плані, мм Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм Вага, кг
КА8120 16–45 3,0 2750х1100х1250
КА8122 14–45 3,6 2950х1100х1300
КА8124 12–40 7,5 2400х1800х1300
КА8126 11–36 6,9 3300х1300х1800
КА8128 10–32 18,5 2600х2450х1600
КА8130 9–25 27,0 3075х2800х1800
КА8132 6–26 56,0 4832х3550х3280
КА8134 6–24 55,0 4500х3300х3420
КА8136 5–20 75,0 5020х3550х3920
КА8138 4–16 100,0 7200х3900х4100
КБ0616 2,4 1150х845х2050
КБ0621 3,4 1000х1140х2380
КБ0622 3,0 2120х1700х2760
КБ0628 20,0

 

 

Таблиця 2 – Характеристики механічних кривошипних

пресів Германії

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля стягування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм  
Фірма «Manesman»
МРМ6-К 17–50 3,0 2130х960х1320
МРМ15-К 14–36 7,5 2640х1140х1830
МРМ30-D 8–36 11,0 2850х1200х2300
МРМ60-D 5–24 32,5 3510х1700х1700
Фірма «Netzsch»
392-03 17–510 1,5 1800х1000х600
392-06 60…80 6–33 4,0 2000х1000х800
392-15 3–15 5,5 3250х1500х1500
392-30 3–15 7,5 3250х1500х1500
392-40 3–15 11,0 4300х1600х1800

 

 

Таблиця 3 – Характеристики кривошипних механічних пресів- автоматів фірми «Dorst»

  Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Хід верхнього пуансона, мм Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити(LxBxH), мм Вага, кг
ДК 3 47–112 1,1 740х670х130
ДК 8/2 15–90 3,0 1060х960х2220
ДК 15 17–100 4,4 1160х1250х1840
ДК 30 22–60 5,5 1465х1525х2680
ДК 100 17–50 22,0 1690х1800х3285
ДК 250 5–30 37,0 1800х2480х4725

 

Таблиця 4 – Характеристики кривошипних механічних пресів–автоматів (СРСР)

Зусилля пресування, кН Число пресувань ( не більше), ход/хв Хід верхнього пуансона, мм Найбільша висота засипки, мм Найбільший приведений діаметр деталі, мм

 

 

Таблиця 5 – Характеристики кривошипних пресів-автоматів фірми «Dorst»

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля стягування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити(HxBxL), мм Вага, кг
ТРА2 36–96 1,5 1100х430х540
ТРА4 17–46 3,0 1900х550х800
ТРА10 7–17 3,0 2600х970х1500
ТРА15/3 13–31 5,5 2500х1125х1250
ТРА30 13–32 10,0 2720х1080х1850
ТРАn60 5–20 20,0 3300х1200х1600
ТРАn100 5–20 30,0 3680х1450х1600
ТРА140 6–24 22,0 3900х2000х2800
ТРА350 4–20 75,0 4350х2200х3600
ТРА500Н 150,0 7740х2300х2200

 

Таблиця 6 – Характеристики кривошипних пресів з нерухоми

столом (СРСР)

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Мінімальний хід провзуна, мм Максимальний хід повзуна, мм Кількість двійних ходів повзуна, 1/хв. Номінальна закрита висота , мм Регулювання довжини шатуна, мм Відстань від вісі повзуна до станини, мм
К2114
К2116Б
КД2118
КД2120
КД2122
КД2124
КД2126
КД2128
К2130
К2132А
К2234

 

 

Таблиця 7 – Характеристики кулачкових пресів марки КБ

  Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля виштовхування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити (LхSхH), мм  
КБ 0624 12–26 6,0 1250х1800х2300
КБ 0626 10–25 7,5 1230х2050х2860

 

 

Таблиця 8 – Характеристики механічних пресів- автоматів для пресування порошків твердих сплавів

  Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Максимальний розмір виробу у плані, мм Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм Вага, кг
КВО616 8–40 2,5 845х1156х2050
КВО621 9–50 3,4
КВО624 12–36 6,0 1250х1800х2300
КВО626 10–25 7,5 1230х2050х2460
КВО628 5–20 15,0 1700х1645х3120

 

Таблиця 10 – Характеристики механічних пресів- автоматів конструкції СК БКМ

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Максимальний розмір виробу у плані, мм Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм Вага, кг
К0620 16–50 2,8 2060х1100х1020
КО0332 15–45 5,0 2430х1275х1070
КО62 12–40 7,0 3500х1600х1700
КАО624 8–40 7,5 2480х1620х2480
КО626 11–35 14,0 3510х1870х1760
КО628 10–32 20,0 3300х2500х1870
К8130 5–25 28,0 4040х3100х2000

 

 

Таблиця 11 – Характеристики кривошипних механічних пресів-автоматів марки КА, КБ

Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кн. ? Число пресувань, ход/хв Максимальний діаметр виробу у плані, мм Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм Вага, кг
КА8120 16–45 3,0 2750х1100х1250
КА8122 14–45 2,2/3,6 2950х1100х1300
КА8124 12–40 7,5 2400х1800х1300
КА8126 11–36 6,9 3300х1300х1800
КА8128 10–32 18,5 2600х2450х1600
КА8130 9–25 27,0 3075х2800х1800
КА8132 6–26 56,0 4832х3550х3280
КА8134 6–24 55,0 4500х3300х3420
КА8136 5–20 75,0 5020х3550х3920
КА8138 4–16 100,0 7200х3900х4100
КБ0616 2,4 1150х845х2050
КБ0621 3,4 1000х1140х2380
КБ0622 3,0 2120х1700х2760
КБ0628 600 ? 20,0

 

 

Таблиця 12 – Характеристики кривошипних пресів-автоматів фірми «Dorst»

  Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля стягування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити(HxBxL), мм Вага, кг
ТРА2 36–96 1,5 1100х430х540
ТРА4 17–46 3,0 1900х550х800
ТРА6 9,5–63 6,0 2200х960х1060
ТРА10 7–17 3,0 2600х970х1500
ТРА12 16–48 4,0 2380х1000х1140
ТРА15/3 13–31 5,5 2500х1125х1250
ТРА30 13–32 10,0 2720х1080х1850
ТРА45 10–26 10,0 3000х1200х1800
ТРАn60 5–20 20,0 3300х1200х1600
ТРАn100 5–20 30,0 3680х1450х1600
ТРА140 6–24 22,0 3900х2000х2800
ТРА180 6–24 50,0 4100х1850х2600
ТРА350 4–20 75,0 4350х2200х3600
ТРА500Н 150,0 7740х2300х2200

 

Таблиця 13 – Характеристики механічних пресів фірми «Tomagawa Koku Ko LTD»

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля стягування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм  
TMWA6L 10–40 1,5 1970х782х1215
TMW-15L 10–40 2,2 2350х940х1310
TMW-40L 6–24 7,5 2850х1300х1600
TMW-60 5–20 11,0 3120х1400х1750
TMW-100 5–20 22,0 3720х1550х2100
TMW-200 4–16 37,0 4850х1650х2885

 

 

Таблиця 14 – Характеристики механічних пресів Германії

  Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля стягування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт   Габарити, мм  
Фірма «Manesman»
МРМ6-К 17–50 3,0 2130х960х1320
МРМ15-К 14–36 7,5 2640х1140х1830
МРМ30-D 8–36 11,0 2850х1200х2300
МРМ60-D 5–24 32,5 3510х1700х1700
Фірма «Netzsch»
392-03 17–510 1,5 1800х1000х600
392-06 60–80 6–33 4,0 2000х1000х800
392-15 3–15 5,5 3250х1500х1500
392-30 3–15 7,5 3250х1500х1500
392-40 3–15 11,0 4300х1600х1800

 

 

Таблиця 15 – Характеристики механічних пресів фірми «Komage»

  Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля стягування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм Вага, кг
Т5 1,5 800х550х850
К15 8–30 3,0 2200х1250х1100
К50 6–14 6,0 2500х1550х1200
S80 1–12 20,0 2800х2000х1500
S120 1–12 25,0 3000х2000х1500
S160 1–12 30,0 3300х2000х1500

 

 

Таблиця 16 – Характеристики механічних пресів фірми «Stokes»

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Число пресувань, ход/хв Зусилля виштовхування, кН Найбільша висота засипки, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм Вага, кг
F-4 25–55 0,75 1240х609х914
25–40 0,75 1880х910х910
T-4 12–48 41,3 1,50 1524х1060х1060
12–35 41,3 1,50 2133х1060х1375
R-4 15–45 76,2 3,75 2133х1220х1830
15–20 66,7 5,63 2750х1220х1625
S-5 10–30 5,63 2750х1520х1330
8–32 5,63 3050х1500х2440
20–55 66,7 5,63 2400х1220х1800
280G 8–24 11,25 2600х1700х2430

 

Таблиця 17 – Характеристики гідравлічних пресів-автоматів моделі ДА

    Марка преса Характеристика
Зусилля пресування, кН Робоча швидкість ходу повзуна, м/хв Найбільша висота засипки, мм Максимальний діаметр виробу, мм Потужність приводу, кВт     Габарити, мм   Вага, кг
ДА 1532 1,62 30,8 2200х3600х3500
ДА 1534 0,96 30,8 1660х3805х4300
ДА 1536 0,90 44,8 2150х4200х5150
ДА 1240 1,08 135,1 6240х3300х5900
ДА 1532Б 3,00 57,0 4450х3580х3690
ДА 1534Б 1,86 54,8 4600х4125х6545
ДА 1536Б 2,40 113,6 2500х4500х5500
ДА 1238Б 1,44 133,8 6000х3000х5000

Таблиця 18 – Характеристики гідравлічних пресів-автоматів великої потуж ності моделі П

Марка преса Зусилля пресування, кН Кількість незалежних рухів Найбільша висота засипки, мм Максимальний діаметр виробу, мм Потужність приводу, кВт
П 810
П 812
12-38
12-40
12-43 447,4

 

Таблиця 19 – Автомати гідравлічні для пресування твердосплавних виробів

    Модель Номінальне зусилля, кН Максимальний хід верхнього пуансона, мм Максимальний діаметр виробу, мм Зусилля виштовхування, кН Швидкість пуансону, мм/с Потужність приводу, кВт   Габаритні розміри LxBxH, м
ДА 1524 А 23,5 0,9х1,6х2,6
ДА 1224 23,5 2,8х2,9х3,15
ДА 1525 А 0,9х1,6х2,6
ДА 1528 А 14,4 1,3х1,35х3,
ДА 1530 А 14,4 1,85х1,35х3,2

 

Таблиця 20 – Автомати гідравлічні для пресування твердосплавних та порошкових виробів розроблені в Болгарії

    Модель Зусилля верхнього циліндра, кН Хід нижнього поршня (висота засипки), мм Зусилля стягування першого нижнього циліндра, кН Зусилля стягування другого нижнього циліндра, кН Продуктивність, шт./хв Потужність приводу, кВт   Габаритні розміри LxBxH, м Вага, т
ПА 63 до 18 3,0 1,99х1,49х1,325 1,2
ПА 100 до 15 5,5 2,75х1,60х1,00 1,4
ПА 630 до 15 3,00х2,35 х1,60 4,9
ПА 1600 до12 3,00х2,50 х1,80 6,2

 

Таблиця 21 – Гідравлічні преса – автомати фірми «Mannesmann» (Німеччина)

    Загальний вигляд гідравлічного преса-автомата фірми Mannesman-pulvermetal Gmbh з програмним керуванням    

 

  Модель Номінальне зусилля, кН Максимальна висота засипки, мм Зусилля стягування матриці, кН Хід повзуна, мм Швидкість переміщення нижнього циліндру, мм/с Потужність приводу, кВт   Габаритні розміри, мм
    вниз     вгору
НРМ30 6,5 1320х1440х2720
НРМ60 1320х1770х2720
НРМ100 1470х1770х3200
НРМ200 1730х2130х3750
НРМ300 1950х3200х4500
НРМ400 2200х3600х5100
НРМ60 1550х2285х3340
НРМ100 1700х2275х3610
НРМ200 1960х2750х4340
НРМ600 2500х7100х6300
НРМ800 2500х7100х6400
НРМ1000 64–31 3100х7700х6900
НРМ1600 32–16 3400х8200х7100

 

 

Таблиця 22 – Гідравлічні преса фірми «Kotaki»(Японія)

  Модель Номінальне зусилля, кН Максимальна висота засипки, мм Зусилля стягування матриці, кН Хід верхнього циліндру, мм Відкрита висота, мм Розміри стовбура, мм Потужність приводу, кВт  
 
КР10 450х450 1,2  
КР31,5 450х450 2,2  
КР63 500х500 3,7  
КР100 650х650 5,5  
КР200 800х800  
КРМ100 630х630  
КРМ200 800х800  
КРМ315 900х900 37х2  
КРМ500 1120х1120 50х2  
КРМ1000 1400х1400 50х2  

 

Таблиця 23 – Гідравлічні преса – автомати з ЧПУ фірми «KOMAGE» (Японія)

  Модель     Зусилля Пресування, кН     Максимальна висота засипки, мм Хід, мм* Число ходів за хвилину Потужність електро-обладнання, кВт
    Верхній пуансон     Нижній пуансон

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти