ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Список рекомендованих джерел

Тема 1

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовський, Л.Е. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 212 с.

3. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

4. Василевская И.В. Управление качеством: учебное пособие / И.В. Василевская. – М.: РИОР, 2006 – 79 с.

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с.

6. Ефимов В.В. Управление качеством: учебное пособие / В.В. Ефимов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 141 с.

7. Ильенкова С.Д. Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. — 199 с.

8. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1998 року з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 30. - Ст. 379.

9. Про заходи щодо підтвердження якості вітчизняної продукції: Указ Президента України від 23.02.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 9. - Ст. 347.

10. Тимошик Н.С. Вплив якісних характеристик продукції на ціноутворення / Н.С. Тимошик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №8. – С. 170-176.

11. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

12. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, АА. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

13. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

14. Шевчук А.Д. Управление качеством: учебник / А.Д. Шевчук. – М.: Гросс Медиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.

Тема 2

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовський, Л.Е. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 212 с.

3. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

4. Василевская И.В. Управление качеством: учеб. пособие / И.В. Василевская. - М.; РИОР. - 2005. -79 с.

5. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. –

6. Ильенкова С.Д. Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. — 199 с.

7. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-ти модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 5 / Г.Р. Кремнев. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 256 с.

8. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

9. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

10. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

11. Шевчук А.Д. Управление качеством: учебник / А.Д. Шевчук. – М.: Гросс Медиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.

 

Тема 3

1. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовський, Л.Е. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 212 с.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4. Ильенкова С.Д. Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. — 199 с.

5. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

6. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

7. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

8. Шевчук А.Д. Управление качеством: учебник / А.Д. Шевчук. – М.: Гросс Медиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.

 

Тема 4

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова,О.П. Удовіченко,М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

4. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

5. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

 

Тема 5

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Ефимов В.В. Управление качеством: учебное пособие / В.В. Ефимов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 141 с.

4. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

5. Логістика: навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С. В. Мішина, І.І. Борисенко. – К. Знання, 2008. – 566 с..

6. Окландер М.А. Логістика: підручник / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 346 с.

7. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

8. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

9. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

Тема 6

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник. / Л.Е. Басовський, Л.Е. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 212 с.

3. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

4. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие. / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

5. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

6. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

7. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

Тема 7

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

5. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

6. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

Тема 8

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Василевская И.В. Управление качеством: учеб. пособие / И.В. Василевская. - М.; РИОР. - 2005. -79 с.

4. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

5. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – 248 с.

6. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

7. Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике / А.Д. Шадрин. — М.: НТК "Трек", 2005. — 360 с.

8. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

9. Шевчук А.Д. Управление качеством: учебник / А.Д. Шевчук. – М.: Гросс Медиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.

Тема 9

1. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

2. Ильенкова С.Д. Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. — 199 с.

3. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – 248 с.

4. Эванс, Джеймс Р. Управление качеством: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Джеймс Р. Эванс; пер. с англ. под ред. Э.М. Короткова; предисловие Э.М. Короткова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 671 с.

 

Тема 10

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4. Ильенкова С.Д. Управление качеством: учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. — 199 с.

5. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

6. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 року (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. - № 24. – Ст. 1055.

7. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А. А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

8. Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике / А.Д. Шадрин. — М.: НТК "Трек", 2005. — 360 с.

9. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

Тема 11

 

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Василевская И.В. Управление качеством: Учеб. пособие./ И.В. Василевская. - М.; РИОР. - 2005. -79 с.

4. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

5. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – 248 с.

6. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

 

Тема 12

 

1. Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. - Л.: Новий Світ -2000, 2010. – 240 c.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л.: Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

4. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – 248 с.

Тема 13

1. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовський, Л.Е. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 212 с.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

3. Василевская И.В. Управление качеством. учебное пособие / И.В. Василевская. – М.: РИОР, 2006 – 79 с.

4. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е.А. Горбашко. - СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

5. Про акредитацію органів з оцінки відповідності: Закон України від 17 травня 2001 року (зі змінами і доповненнями) - Офіційний вісник України, 2001.- № 24. - Ст. 1056.

6. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента. Учебное пособие / [С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин и др.]. – М.: РИА “Стандарты и качество”. – 2005. – 248 с.

7. Управління якістю: навч. посіб. для ВНЗ / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид. - Л. : Магнолія 2006, 2010. – 336 c.

8. Фомичев С.К. Основы управления качеством: учеб. пособие. 2-е изд. / С.К. Фомичев, А.А. Старостина, Н.И. Скрябіна. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

9. Шадрин АД. Менеджмент качества. От основ к практике / А.Д. Шадрин. — М.: НТК "Трек", 2005. — 360 с.

10. Шаповалов М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповалов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2007. – 471 с.

11. Шевчук А.Д. Управление качеством: учебник / А.Д. Шевчук. – М.: Гросс Медиа, РОСБУХ, 2008. – 216 с.

 


Корюгін А.В. Управління якістю:Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / [уклад. А.В. Корюгін]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 55 с.

 

Корюгін Андрій Валерійович

 

Підписано до друку _______ р. Формат А5. Папір друкарський.

Друк різографічний. Умовн.друк.арк. 1,94. Обл.-вид. арк. __.

Тираж _____ прим. Зам. № _____.

Видрукувано в Хмельницькому університеті управління та права

Комп’ютерний набір: Корюгін А.В.

Відповідальний за випуск: Корюгін А.В.

___________________________________________

 

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти