ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Техніко-економічні показники АСО

Економічні показники використовуються для попереднього аналізу розмірів фінансових ресурсів, що необхідно затратити на створення систем.

Фінансові затрати розподіляються в залежності від того, на якому етапі здійснюється розподіл робіт для створення системи.

Найбільш інформативним економічним показником є вартість обладнання системи, що може бути визначена безпосередньо або встановлена по показниках аналогічного обладнання. У зв'язку з тим, що більшість обладнання системи не має повнофункціональних аналогів, які були б представлені на ринку, або належить до обладнання, яке необхідно адаптувати для роботи в АСО, а ціни на обладнання ЕОМ змінюються, показники, що стосуються вартості цього обладнання, будуть наводитися у першому наближенні. Аналіз апаратного забезпечення абонентських пристроїв посадових осіб та апаратно-програмного забезпечення підключення до суміжних систем за економічними показниками на даному етапі не здійснений. Згідно до функціонально-технічної структури систем обладнання розподіляється на групи:

- апаратне та програмне забезпечення пультів управління системою;

- апаратне та програмне забезпечення кінцевих пристроїв управління засобами оповіщення різноманітних типів та самих засобів оповіщення;

- апаратне та програмне забезпечення підключення до суміжних систем;

- апаратне забезпечення абонентських пристроїв посадових осіб.

 

Вартість програмно-апаратного забезпечення АРМу наведено в таблиці 2.1

 

Таблиця 2.1 Вартість програмно-апаратного забезпечення АРМ

№ п/п Найменування Загальна вартість, грн.
Комплектуючі ЕОМ основної та резервної
Обладнання підключення АРМу до систем зв’язку (основне та резервне)
Додаткове обладнання
Програмне забезпечення для основної та резервної ЕОМ
Всього вартість програмно-апаратних засобів пульта управління АРМ:

 

Вартість програмно-апаратного забезпечення кінцевих пристроїв управління засобами оповіщення (без врахування вартості відповідного терміналу зв‘язку), програмно-апаратного забезпечення метеокомплексу та засобів оповіщення наведено в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2

№ п/п Найменування Загальна вартість, грн.
ПУКЗО та засоби оповіщення для оповіщення населення через гучномовці та сирени
ПУКЗО та засоби оповіщення для управління радіотрансляційним вузлом
ПУКЗО для управління станціями ефірного мовлення та звуковим супроводженням телебачення
ПУКЗО для управління обладнанням системи оповіщення потенційно небезпечних об’єктів.
ПУКЗО та засоби оповіщення для оповіщення населення через гучномовці та сирени, модуль вимірювання та обробки даних з комплектом метеодатчиків
МСА, модуль вимірювання та обробки даних з комплектом метеодатчиків
Додаткові програмно-апаратні засоби, що можуть використовуватися в об‘єктових, локальних та спеціальних системах оповіщення, які входять до складу ПУЗО або ПУКЗО, і на які не було вказано вартість.  

Вартість обладнання наведена з розрахунку виробництва серійної продукції, без урахування вартості робіт щодо адаптування для роботи в АСО та сертифікації обладнання.

Визначення техніко-економічних показників здійснюється з розрахунку оснащення одного пункту автоматизації або комплекту обладнання одного ПУКЗО.

Кількість технічних засобів, що потрібна для створення АСО регіону, району або ПНО визначається під час розробки робочого проекту.

Тип і вартість технічних засобів (контролерів та датчиків) систем контролю за станом ПНО залежить від типу небезпечної речовини, і визначається на стадії робочого проектування.

При розрахунку вартості обладнання для побудови тієї чи іншої системи необхідно додатково враховувати вартість групового запасного майна у розмірі 10% від кількості блоків обладнання.

Виконання обладнання систем оповіщення у вибухонебезпечних оболонках підвищує його вартість, у середньому в два рази.

 

Попередня оцінка надійності автоматизованих систем оповіщення (АСО)

 

Оцінка показників надійності АСО

АСО є багатофункціональною системою, у зв’язку з чим при опису та аналізі її надійності використовується функціональний підхід.

Розглянемо розрахунок надійності АСО, призначений для оцінки показників Н* її складових частин, які експлуатуються у різних умовах з урахуванням особливості їх режимів роботи та визначення заходів для зниження факторів, що в цілому впливають на показники надійності системи.

У складі АСО використовуються три компоненти – комплекс технічних засобів (КТЗ), програмне забезпечення (ПЗ) та оперативний персонал (ОП), які впливають на підсумковий рівень надійності функціонування АСО.

Структура АСО для оцінки Н* складається із 5-ти функціональних підсистем, Д - функцій та однієї підсистеми Н- функції.

Функціональними підсистемами (ФПС), які виконують Д – функції, є :

- підсистема оповіщення населення та об’єктів автоматизації (ПООА);

- підсистема оповіщення посадових осіб (ПОПФ);

- підсистема інформаційного забезпечення (ПІЗ);

- підсистема баз даних (ПБД);

- підсистема адміністрування (ПА).

 

ФПС, яка виконує Н – функції, є :

- підсистема захисту від несанкціонованого доступу (ПЗДН).

Основними одиничними показниками безвідмовності виконання АСО Н – функцій (безвідмовність ФПС, яка виконує Н – функцію), які оцінювалися, є:

- середній наробіток до відмови – Tв;

- середній наробіток на відмову – Тсер;

- інтенсивність відмов – λ;

- імовірність безвідмовного виконання функції протягом заданого часу τ=ρ(τ).

Основним одиночним показником безвідмовності виконання системою Д – функцій (безвідмовність ФПС, яка виконує Д – функцію), який оцінювався, є:

- імовірність успішного (правильного) виконання заданої процедури (послідовності операцій) під час надходження запиту на її виконання –L.

 

Кількісний опис властивості ремонтопридатності АСО у виконанні Н і Д функцій здійснювався за допомогою таких одиночних показників:

- середня тривалість відновлення спроможності системи до виконання функції після відмови – Тв;

- імовірність відновлення спроможності системи до виконання функції після відмови протягом заданого часу τ– Fв (τ).

 

ФПС по безвідмовності та ремонтопридатності оцінювалися наступними комплексними показниками:

- коефіцієнт готовності –Кг;

- коефіцієнт оперативної готовності – Ког.

 

При розрахунку надійності АСО необхідно враховувати склад факторів:

- режими роботи;

- умови експлуатації;

- функції, що виконуються АСО;

- якість мережі живлення;

- специфіка експлуатації та обслуговування систем оповіщення.

 

Згідно аналогів КТЗ АСО задаємо такі вихідні данні:

- середній наробіток на відмову ПЕОМ ПУЗО ТПЕОМ = 15000 годин;

- середній наробіток на відмову БАЦО ПУЗО ТБАЦО = 15000 годин;

- середній наробіток на відмову стільникового модему ТСМ = 20000 годин;

- середній наробіток на відмову ІНФ терміналу зв’язку ПУЗО ТІНФз =15000 годин;

- середній наробіток на відмову терміналу зв‘язку ПУЗО ТТЗ = 20000 годин;

- середній наробіток на відмову блоку живлення ПУЗО ТБЖ =10000 годин;

- середній наробіток на відмову пристрою ідентифікації користувача ТПІК = 5000 годин;

- середній час відновлення ПУЗО ТвПУЗО = 0,5 години;

- середній наробіток на відмову терміналу зв‘язку ПУКЗО ТПУКЗО = 20000 годин;

- середній наробіток на відмову УІНФ ПУКЗО ТІНФ = 15000 годин;

- середній наробіток на відмову ПНЧ ПУКЗО ТПНЧ = 15000 годин;

- середній наробіток на відмову БС ПУКЗО ТБС = 15000 годин;

- середній наробіток на відмову БЖ ПУКЗО ТБЖ = 1333 години, блок живлення працює у тяжких умовах по мережі живлення, як було вказано раніше.

- Для підвищення наробітку на відмову блока живлення ПУКЗО, живлення ПУКЗО виконуємо від мережі 220/380 В, 50 Гц через ЯВА-БОП з одно каскадним обмежувачем перенапружень класу “С” з блоком захисту від перекосу фаз, який підвищує наробіток на відмову блоку живлення у 7,5 разів і становитиме ТБЖ = 10000 годин;

- середній час відновлення ПУКЗО ТвПУКЗО = 48 годин для однієї бригади при роботі у одну зміну;

- середній термін служби КТЗ АСО Тсл = 15 років;

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти