ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Економічна ефективність від автоматизації технологічного процесу

Для визначення економічної ефективності інженерно-технічних рішень, в тому числі проектних рішень з електрифікації та автоматизації технологічних

процесів сільськогосподарського виробництва використовується система вартісних та натуральних показників.

Впровадження сушильного обладнання забезпечує підтримання оптимальних параметрів мікроклімату в сушильній камері.

 

 

Розрахунок економічної ефективності.

1.Затрати праці на сушку 1 партії деревини:

 

Зпц=Зпр/Вм (3.5)

 

де, Зпр- затрати праці за рік до модернізації

Вм- кількість продукції до модернізації

 

Зпц=6048/187600=0,03 люд*год

Зпц1=Зпр1/Вм1 (3.6)

 

де, Зпр1- затрати праці за рік до модернізації

Вм1- кількість продукції до модернізації

 

Зпц1=2016/375200=0,01люд*год

Зпр=Лс*Д*t (3.7)

 

де, Лс- кількість обслуговуючого персоналу, люд;

Д - річний фонд часу одного робітника, днів;

T - тривалість робочого дня, годин.

 

Зпр=3*252*8=6048 год

 

Зпр1=Лс1*Д1*t1 (3.8)

 

Зпр1=1*252*8=2016 год

 

Вм=К*П (3.9)

 

де, Т- річний обсяг робіт в годинах;

Пр - продуктивність за одну годину.

 

Вм=1876*100=187600 шт.

Вм1=К1*П1 (3.10)

Вм1=1876*200=375200 шт.

 

2.Зниження затрат праці на одиницю продукції,%

 

С=Зпц-Зпц1/Зпц*100 (3.11)

С=((0,03-0,01)/0,03)*100=66,6%

 

3.Економія затрат праці, люд/год:

 

Еп=(Зпц-Зпц1)*Вм1 (3.12)

Еп=(0,03-0,01)* 375200=7504

4.Вивільнення робочої сили,люд:

 

Л=Еп/Д*t (3.13)

7504/252*8=3,7

 

 

5. Експлуатаційні витрати на одиницю роботи визначають і за старою технологією, і після модернізації виробничих процесів. Грн.

 

Іе=Іес/Вм (3.14)

Іе1=Іес1/Вм1 (3.15)

де, Іе та Іе1- експлуатаційні витрати на одиницю продукції за старою технологією та після модернізації, грн.;

Іес та Іес1- загальна кількість експлуатаційних витрат до і після модернізації виробничих процесів визначаються шляхом додавання окремих витрат, за формулою:

 

Іес=Зп+Тб+Вм+А+Пр+Вт+Впмм+В (3.16)

 
 


Зп= Лс*Д*tд*Гс*1,1*1,375=3*252*8*8,89*1,1*1,375=80498,88грн

Тб= Зпо*0,02= Лс*Д*tд*Гс*0,02=3*252*8*8,89*0,02=1064,45грн

Вм=Зпо*0,21=3*252*8*8,89*0,21=11176,7грн

А=Б*На/100=6997,81*14,2/100=993,69грн

Пр=Б*Нт/100=6997,81*14/100=979,7 грн.

Вт=1*Цкм=8*8=64 грн

Впмм=1.2 грн/м3

Іес=80498,88+1064,45+11176,7+993,69+979,7+64+1,2=94778,62грн

 

Іес1=Зп1+Тб1+Вм1+А1+Пр1+Вт1+Впмм1+Ві1

Зп= Лс*Д*tд*Гс*1,1*1,375=1*252*8*8,89*1,1*1,375=26832,96грн

Тб= Зпо*0,02= Лс*Д*tд*Гс*0,02=1*252*8*8,89*0,02=354,82грн

Вм=Зпо*0,21=1*252*8*8,89*0,21=3725,57грн

А=Б*На/100=6997,81*14,2/100=993,69грн

Пр=Б*Нт/100=6997,81*14/100=979,7 грн.

Вт=1*Цкм=8*8=64 грн

Впмм=1.2 грн/м3

Іес1=26832,96+354,82+3725,57+993,69+979,7+64+1,2=32951,94грн

Іе=94778,62/187600=0,5грн

Іе1=32951,94/375200=0,1 грн

 
 


6.Зниження експлуатаційних витрат

 

С1=Іе-Іе1/Іе*100% (3.17)

С1=((0,5-0,1)/0,5)*100=80%

 

7.Річна економія експлуатаційних витрат

 

Ер=(Іе-Іе1)*Вм1 (3.18)

Ер =(0,5-0,1)* 375200=150080 грн

 

8.Строк окупності капіталовкладень

 

То=К/П (3.19)

 

де, То- строк окупності капіталовкладень, років

К- капіталовкладення на модернізацію грн.

П- загальна річна економія або прибуток.

 

То=6997,81/7697,59=1,1рік

 

Показник строку окупності для автоматизації виробництва при впровадженні простих видів обладнання складає 1-1,5 років.

Розрахунковий термін окупності відповідає нормативному, що дає право

твердити про ефективність запропонованого проекту.

 

Таблиця 3.2. Ймовірність безвідмовної роботи

 

№п.р. Коефіцієнт впливу навколишньго середовища. коефіцієнт впливу навколишньго середовища. Час роботи, год. Ймовірність безвідмовної роботи.
k Λсп t Р(t)
0,0000219
0,0000219 0,957
0,0000219 0,916
0,0000219 0,877
0,0000219 0,839
0,0000219 0,803
0,0000219 0,769
0,0000219 0,736
0,0000219 0,728
0,0000219 0,704
0,0000219 0,674
0,0000219 0,645

 

 

 
 

 

 

 


Рисунок 1. Графік наробітку на відказ.

 

 

 
 


ВИСНОВОК

Курсовий проект на тему: “Автоматизація процесу створення мікроклімату сушильної камери ремонтної майстерні РЕМ м. Житомира”, розроблений на основі економічної оцінки перспектив розвитку виробництва і аналізу стану електрифікації виробничих процесів.

За основу проекту прийнята модернізація, автоматизація сушильної камери.

Розроблені: функціональна, принципова електрична та монтажна схеми.

Впроваджено три різних режими сушіння матеріалів.

Графічна частина проекту виконана на двох аркушах.

На першому аркуші приведена принципова електрична схема керування мікрокліматом сушильної камери, на другому монтажні схеми з’єднань панелей шафи і пульта керування.

 

Список використаних літературних джерел.

 

1.Бородин И.Ф.,Недилько Н.М. Автоматизация технологических процесов. – М.: Агропромиздат, 1986.

2.НМЦ. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування.

3.Бородин И.Ф., Судник. Автоматизація технологічних процесів. – М.: Колос, 2004.

4.Мартиненко И.И. Курсове і дипломне проектування по комплексній електрифікації і автоматизації.

5.Прядко В.А., Яремчук Л.М., Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок.

 

 

Додатки

Додаток 1

Таблиця 1. Основні літерні позначення і одиниці вимірювання

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
Qm Кількість теплоти Дж
I Сила електричного струму А
R Електричний опір Ом
t Час С
Р Потужність Вт
U Напруга В
p Питомий опір Ом.м
µ Магнітна проникність матеріалу Гн/м
f Частота струму Гц
W Споживана електроенергія кДж/год
Ƞт Тепловий к.к.д. %
j Щільність струму А/м2
I Відстань м або см
T Температура К
Ѳ(mema) Температура С
Pпит Питома потужність Вт/м2
A Енергія, що виділяється у вигляді теплоти кВт год
Cт Продуктивність установки кг/год,м3/год
с Питома теплоємність матеріалу кДж/кг кДж/м3
q Питома теплота плавлення та випаровування кДж/кг
P Втрати потужності кВт
m Маса матеріалу кг
Ƞc Електричний к.к.д. %
Ƞ Загальний к.к.д. %
y Питома провідність см/м
S Площа м 2
h Питомі ентальпії матеріалу кДж/кг
λ Довжина хвилі м
с Швидкість світла м/с
v Частота електромагнітних коливань 1/с
Ф Світловий потік лм
Фл Світловий потік лампи лм

 

Продовження таблиці 1.

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
Фроз Світловий потік розрахунковий лм
І Сила світла кд
Е Освітленість лк
Ен Освітленість нормована лк
Ероз Освітленість розрахункова лк
В Яскравість кд/м2
Н0 Висота приміщення м
hc Висота звісу світильника м
hp Висота робочої поверхні (іір=0-підлога) м
Hp Висота розрахункова встановлення світильника м
LA Відстань між світильниками в ряду м
LB Відстань між рядами світильників м
lA Відстань від стіни до першого світильника в ряду м
lB Відстань від стіни до ряду світильників м
λ Відносна відстань між світильниками (у в.од.)
Na Кількість світильників у ряду шт.
Nh Кількість рядів світильників шт.
N Загальна кількість світильників у приміщенні шт.
p Коефіцієнт відбивання (відбита) %
pстл Коефіцієнт відбивання стелі %
рстн Коефіцієнт відбивання стін %
рр Коефіцієнт відбивання робочої поверхні або підлоги %
кз Коефіцієнт запасу (у в.од.)
Z Коефіцієнт нерівномірності освітлення (у вод.)
µ Коефіцієнт додаткової освітленості (у в.од.)
n Кількість ламп у світильнику шт.
і Індекс приміщення (у в.од.)
٨ Довжина приміщення М
B Ширина приміщення М
H Світлова експозиція лк с
Фв Вітальний потік Віт
Ев Вітальна випромінюваність віт/м2
lв Сила вітального випромінювання віт / ср

 

Продовження таблиці 1.

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
Hв Кількість опромінювання віт с/м2
Фб Бактерицидний потік бк (бакт)
Еб Бактерицидне випромінювання бк/м2
Iб Сила бактерицидного випромінювання бк/ср
Нб Кількість опромінювання бк с /м2
PΣ Встановлена потужність системи електроприводу Вт
Pc Розрахункова потужність Вт
ка Температурний коефіцієнт відн.од.
кн Коефіцієнт запасу за встановленою потужністю електроприводу, необхідний для врахування відхилення напруги мережі живлення віди.од.
Uном Номінальна напруга живлення мережі В
k Коефіцієнт запасу за встановленою потужністю багатодвигунного електроприводу відн.од.
ƞ ККД системи електроприводу відн.од.
Ѳmax Максимально можливе значення температури навколишнього середовища (для електродвигунів) Со
Ѳс Розрахункове значення температури навколишнього середовища (для електродвигунів) Со
ƞnp ККД перетворювача відн.од.
ƞред ККД редуктора відн.од.
ƞм ККД муфти відн.од.
z Загальна кількість муфт у передачі шт.
ƞp.o. ККД робочого органу відн.од.
Рr Реальна потужність електродвигуна Вт
Pном Номінальна Потужність електродвигуна Вт
ƞ д.r. Реальне значення ККД електродвигуна відн.од.
ƞд.ном Номінальне значення ККД електродвигуна відн.од.
а Коефіцієнт відн.од.
b Коефіцієнт відн.од.
kз Коефіцієнт завантаження відн.од.
Pм Потужність, яку споживає електродвигун з мережі за конкретного завантаження Вт

 

Продовження таблиці 1.

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
а Коефіцієнт відн.од.
b Коефіцієнт відн.од.
kз Коефіцієнт завантаження відн.од.
Pм Потужність, яку споживає електродвигун з мережі за конкретного завантаження Вт
Pм.ном Потужність, яку споживає електродвигун з мережі за номінального завантаження Вт
Іr Реальний струм статора (якоря) електродвигуна А
Iном Номінальний струм статора (якоря) електродвигуна А
ƞд.max Максимальне значення ККД електродвигуна відн.од.
kз.onm Оптимальне значення коефіцієнта завантаження, за якого ККД електродвигуна набуває максимального значення відн.од.
Т Тривалість періоду експлуатації 1 С
Sном.r Ковзання електродвигуна в номінальному режимі відн.од.
Sном Номінальне ковзання електродвигуна за власною характеристикою (за паспортом) відн.од.
Р Відносне значення потужності ,яку розвиває електродвигун відн.од.
V Відносне значення продуктивності робочої машини (механізму) відн. од.
Vr Реальне значення продуктивності робочої машини (механізму) . Одиниця продуктивності
Vном Номінальна продуктивність робочої машини (механізму) Одиниця продуктивності
М*х.х Відносне значення моменту холостого ходу відн.од.
Мх.х Момент холостого ходу електродвигуна H.м
Мном Номінальний момент електродвигуна H.м
Рω Потужність, яку розвиває електродвигун під час ре­гулювання його швидкості у функції завантаження Вт

 

 

Продовження таблиці 1.

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
Рω* Відносне значення потужності ,яку розвиває електро­двигун під час регулювання його швидкості у функції завантаження відн.од.
∆Рω* Відносне значення потужності, отримуване за рахунок регулювання швидкості відн.од.
ke Коефіцієнт підвищення втрат або економічний еквівалент кВт/квар
cosφ Коефіцієнт потужності електродвигуна відн.од.
tgφ Тангенс куга φ відн.од
∆PΣ Сумарні втрати активної потужності електродвигуна за конкретного навантаження Вт
Uд.ном Номінальна напруга електродвигуна В
Qx.x Реактивна потужність, яку споживає електродвигун із мережі під час холостого ходу Вар
Ix.x Струм холостого ходу електродвигуна А
Qном Реактивна потужність електродвигуна за ном і н а л ьн ого навантаження Вар
φA Кут, що відповідає номінальному значенню коефіцієнта потужності електродвигуна відн.од.
∆Px.x Втрати активної потужності під час холостого ходу електродвигуна Вт
∆Рώ Збільшення втрат активної потужності в електродвигуні за 100% навантаження Вт
γ Коефіцієнт, що залежить від конструкції електродвигуна відн.од.
∆P*x.x Відносні втрати холостого ходу відн.од.
ωs Синхронна швидкість обертання електродвигуна С-1
ωном Номінальна швидкість обертання електродвигуна С-1
nном Номінальна частота обертання електродвигуна хв-1
Mmax Максимальний (критичний) момент електродвигуна H.м

 

Продовження таблиці 1.

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
Mпуск Пусковий момент електродвигуна H.м
Smax Критичне (максимальне) ковзання, за якого момент набуває максимального значення відн.од.
mmax Кратність максимального моменту електродвигуна відн.од.
tx Тривалість роботи без навантаження (вхолосту) С
I пуск Значення пускового струму А
mi пуск Кратність пускового струму відн.од.
Qp Значення реактивної потужності, яку споживає електродвигун Вар
ƞч ККД електродвигуна за часткового завантаження відн.од.
∆Рм Додаткові втрати активної потужності в мережі живлення внаслідок зниження в ній напруги Вт
∆U* Відносне значення зниження напруги в мережі живлення відн.од.
∆U Зниження напруги в мережі живлення В
Рз Потужність завантаження Вт
∆Р*м Відносне значення додаткових втрат активної потужності в мережі живлення внаслідок зниження в ній напруги відн.од.
Em Економічний ефект Грн.
Рm Вартісна оцінка результатів здійснення енергозбері-гальних заходів за розрахунковий період Грн.
Bm Вартісна оцінка витрат на реалізацію енергозбері-гальних заходів за розрахунковий період Грн.
tn Початковий рік розрахункового періоду Рік
tk Кінцевий рік розрахункового періоду Рік
tp Розрахунковий рік Рік
tnom Поточний рік Рік
α Коефіцієнт дисконтування відн.од.
Е Норма дисконтування відн.од.

 

Продовження таблиці 1.

 

Літерне позначення Назва величини Одиниця вимірювання
Пі Чистий інтегральний дисконтований прибуток Грн.
Дt Вартість реалізованої продукції за і-тий рік Грн.
Bt Річні витрати за і-тий рік Грн.
t Номер інтервалу часу (рік ,місяць,...) Шт.
Kt Капітальні витрати в і-му році Грн.
E Норма прибутку на позичені кошти відн. Од.
Bексп·t Експлуатаційні витрати в і-му році без урахування амортизації Грн.
Пpt Поточний річний прибуток Грн.
Bексп·a.t Щорічні експлуатаційні витрати з урахуванням амортизаційних відрахувань Грн.
Пд.р Сума дисконтованого річного прибутку Грн.
е Внутрішня норма рентабельності відн.од.
Тn Термін окупності рік, міс, г;
Середньозважена вартість капіталу відн. од.
і Інфляційна премія (рівень інфляції) відн. од.
S Власний капітал грн.
D Позичений капітал грн.
rs Вартість власного капіталу відн.од.
rd Вартість позиченого капіталу відн.од.
Мr Реальний момент на валу редуктора Н.м
ƞред·ном Номінальний ККД редуктора відн.од.
С Сума позики в банку грн.
П Сума, яку необхідно повернути до банку за надану позику грн.
З Заощадження грошей від впровадження ЕЗЗ грн.
Sдод Додаткове ковзання внаслідок використання муфт ковзання або додаткового резистора в колі ротора відн.од.

 

Таблиця2.Літерні позначення елементів принципових електричних схем

Перша літера коду Група видів елементів Дво- і трьо-літерні коди Види елементів
A Пристрій   АА Регулятор струму
АК Блок реле
AKS Пристрій АПВ
В Перетворювачі неелектричних величин в електричні або навпаки ВА Гучномовець
BF Телефон
ВК Тепловий датчик
BL Фотоелемент
ВМ Мікрофон
BS Звукознімач
С Конденсатори СВ Силова батарея конденсаторів
CG Блок конденсаторів зарядний
D Інтегральні мікросхеми, мікрозборки DA Інтегральна аналогова схема
DD Інтегральна цифрова схема
Е Різні елементи ЕК Нагрівальний елемент
EL Освітлювальна лампа
F Розрядники, запобіжники, пристрої захисту FP Струмовий захист інерційний
FU Плавкий запобіжник
FV Розрядник
FA Струмовий захист миттєвої дії
G Генератори, джерела живлення GB Батарея акумуляторів
GC Синхронний компенсатор
Н     Сигнальні та індикаторні пристрої     НА Пристрій звукової сигналізації
HG Цифровий індикатор
HL Пристрій світлової сигналізації
HLA Сигнальне табло
HLG Сигнальна лампа зелена
HLR Сигнальна лампа червона
HLW Сигнальна лампа біла
HV Індикатори іонні і напівпровідникові

 

Продовження Таблиця2.

 

    К   Реле, контактори, пускачі   КЛ Реле струму
КН Вказуюче реле
КК Електротеплове реле
KM Контактор, магнітний пускач
КТ Реле часу
KV Реле напруги
КСС Реле команди ввімкнення
КСТ Реле команди вимкнення
KL Реле проміжне
KQ Реле фіксації положення вимикача
L Котушки індуктивності LL Дросель люмінесцентного світильника
LR Реактор
LG Обмотка збудження генератора
LE Обмотка збудження збудника
LM Обмотка збудження електродвигуна
М   Електродвигуни М Електродвигун
ІМ Виконавчий механізм
    Р     Вимірювальні прилади     РА Амперметр
PF Частотомір
РІ Лічильник активної енергії
РК Лічильник реактивної енергії
PR Омметр
РТ Годинник, вимірювач часу
PS Реєструючий прилад
PV Вольтметр
PW Ватметр
PC Лічильник імпульсів
PG Осцилограф
  Q     Вимикачі й роз'єднувачі в силових колах QF Автоматичний вимикач
QK Короткозамикач
QS Роз'єднувач
QR Від'єднувач
QW Вимикач навантаження
QSG Заземлюючий роз'єднувач

 

 

Продовження Таблиця2.

 

R Резистори RK Терморезистор
RP Потенціометр
RS Вимірювальний шунт
RU Варистор
RR Реостат
S Пристрої комутації в колах керування SA Вимикач або перемикач
SF Вимикач автоматичний
SB Вимикач кнопковий
SL Датчик рівня
SP Датчик тиску
Датчик вологості
SZ Датчик жирності
SQ Датчик положення
SR Датчик частоти обертання
SK Датчик температури
Датчик вологості
Т Трансформатори ТА Трансформатор струму
TS Електромагнітний стабілізатор
TV Трансформатор напруги
TL Трансформатор проміжний
V Прилади електровакуумні, напівпровідникові VD Діод, стабілітрон
VL Прилад електровакуумний
VT Транзистор
VS Тиристор
Симістор
X З'єднувальні контакти XP Штир
XS Гніздо
Y Механічні пристрої з електромагнітним приводом YA Електромагніт
YB Гальмо з електромагнітним приводом
YC Муфта з електромагнітним приводом
YH Електромагнітний патрон
         

 

Таблиця 3.Умовно-графічні позначення елементів

Позначення Розміри Літерні позначення Найменування
М Статор електродвигуна змінного струму з к. з. ротором: Обмотка статора з’єднана трикутником   Обмотка статора з’єднана в зірку
FU Запобіжник плавкий
R   RR Резистор постійний   Резистор змінний
C Конденсатор постійної ємності
HL   Лампа розжарювання  
P Прилад вимірювальний, що показує

Продовження таблиці 3.

Позначення Розміри Літерні позначення Найменування
VD Діод, стабілітрон
VT   Транзистор типу p-n-p  
  BLR   BLV   Фоторезистор     Фотодіод
    XB, SX Перемички контактні, накладка
  XN З’єднувальна колодка нерозбірна

 

Продовження таблиці 3.

Позначення Розміри Літерні позначення Найменування
XT З’єднання контактне, роз’ємне
KM Котушка електромеханічного пристрою
KK Сприймаюча частина електротеплового реле
КТ Контакт комутаційного пристрою замикаючий (наприклад реле часу)
КТ Контакт комутаційного пристрою розмикаючий (наприклад реле часу)
    Контакт замикаючий з уповільнювачем, що діє при поверненні

Продовження таблиці 3.

 

    при спрацьовуванні
  KQ Контакт розмикаючий без самозвороту
    Контакт замикаючий без самозвороту
    Контакт замикаючий із самозворотом
    Контакт комутаційного пристою перемикаючий
    Контакт для комутації сильнодіючого кола
    Контакт із механічним зв’язком замикаючий
  QF Контакт з автоматичним зворотом при перевантаженні
QF Вимикач триполюсний з автоматичним зворотом
  SB Вимикач кнопковий натискний з замикаючим контактом

 

 

Продовження таблиці 3.

 

  SB Вимикач кнопковий натискний з розмикаючим контактом
  КК Контакт електротеплового реле
    SQ Вимикач шляховий однополюсний
~     Струм змінний
    Струм постійний

Таблиця 4.Символи комутаційних пристроїв

Функція контактора
Функція вимикача Х
Функція роз'єднувача
Функція вимикача - роз'єднувача  
Автоматичне спрацьовування  
Автоматичне спрацьовування шляхового або кінцевого вимикача  
Самозворот  
Відсутність самозвороту  
Дугогасник  

Таблиця 5.Умовно-графічні позначення електричного обладнання і електропроводок на планах

Найменування Позначення Розміри
Лінія електричного зв'язку  
Лінія електричного зв'язку з відгалуженням    
Заземлення  
Однолінійне позначення групи з трьох ліній

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти