ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Значення оцінки за шкалою ECTS

A (Відмінно) 90-100 Робота з мінімальними помилками
B (Дуже добре) 83-89 Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
C (Добре) 75-82 В цілому хороша робота, але з помітними помилками
D (Задовільно) 68-74 Пристойно, але зі значними помилками
E (Достатньо) 60-67 Задовольняє мінімальні вимоги
FX (Не прийнято) 35-59 Необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)
F (Не прийнято) 0-34 Необхідна значна подальша робота (переробити)

 


ІІІ семестр

Плани лекцій

Лекція 1

Тема: Предмет і завдання лексикології української мови.
Словникове багатство української мови.
Лексика української мови з погляду семантики

План

1. Предмет і завдання лексикології української мови.

2. Слово і поняття. Значення слова як лексичної одиниці.

3. Пряме і переносне значення слова. Типи переносних назв: метафора, метонімія, алегорія, символ, синекдоха, гіпербола, літота тощо.

4. Сполучувальні можливості слова.

5. Омоніми та їх різновиди, шляхи їх виникнення.

6. Пароніми, їх різновидності.

7. Синоніми та антоніми. Стилістична роль синонімії та антонімії.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Ч. І. – К., 1972. – С. 19-34.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 115-124.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 38-51.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 149-189.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 36-64.

6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 52-94.

Теми для виступів та рефератів

1. Проаналізуйте вірш Івана Франка „Каменярі” з погляду вживання слів у переносному значенні. Який троп покладений в основу вірша?

2. Проаналізуйте поему Івана Франка „Мойсей” з погляду використання ним синоніміки. Який троп покладений в основу поеми?

3. Індивідуально-авторські епітети та метафори М. Стельмаха (на прикладі віршів або роману „Чотири броди”).

4. Художнє використання антонімів (антитези) у творчості Лесі Українки.

5. Використання омонімів та паронімів у поетичній творчості українських авторів.

6. Використання антонімів, омонімів, паронімів у народних прислів’ях та приказках.

Лекція 2

Тема: Лексика сучасної української мови з погляду її походження

План

1. Основні історичні шари слів у лексичному складі мови.

2. Старослов’янізми в складі української лексики.

3. Лексичні запозичення зі слов’янських мов.

4. Іншомовні (неслов’янські) елементи в складі української лексики.

5. Інтернаціоналізми в складі української лексики.

6. Фонетичне і граматичне освоєння іншомовних слів.

7. Особливості вживання іншомовних слів. Лексичні кальки.

8. Шляхи збагачення словникового складу української мови.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 40-60.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 124-131.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 56-63.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 192-210.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 72-79.

Для самостійного опрацювання

„Склад лексики з погляду лексико-стилістичного використання”

(Див. самостійна робота № 1).

Теми для виступів та рефератів

1. Грецизми та латинізми в науковій літературі.

2. Тюркізми та їх стилістичні особливості в романі П. Загребельного „Роксолана”.

3. Архаїзми та історизми в романі Ліни Костенко „Маруся Чурай”.

4. Авторські неологізми у творчості Павла Тичини, Василя Буденного.

5. Емоційно забарвлена лексика в поетичній творчості Олександра Олеся.

6. Використання діалектизмів у повісті Олександра Довженка „Зачарована Десна”.

7. Стилістичне використання негативно забарвленої лексики у віршах Василя Симоненка.

Лекція 3

Тема: Фразеологія української мови

План

1. Поняття про фразеологію і фразеологічні звороти.

2. Типи фразеологічних одиниць.

3. Джерела фразеології української літературної мови.

4. Стилістичне використання фразеологічних зворотів. Українсько-російські фразеологічні паралелі.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 79-85.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 135-137.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 78-86.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 228-254.

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – С. 121-132.

6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 94-105.

Теми для виступів та рефератів

1. Використання фразеологічних скарбів у романі Олеся Гончара „Собор”.

2. Походження фразеологізму (на прикладі 1-2 фразем).

3. Прислів’я та приказки у повісті І. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”.

Для самостійного опрацювання

„Українська лексикографія” (див. самостійна робота № 2).

Лекція 4

Тема: Предмет морфології. Морфологічна будова слова

План

1. Вступ. Предмет морфології.

2. Словотвір як розділ мовознавчої науки, що вивчає способи і засоби творення нових слів.

3. Структурні ознаки слів в українській мові.

4. Словотвірний тип, його продуктивність. Словотворчі засоби. Корінь слова і афікси. Основа слова і флексія.

5. Поняття про похідну, непохідну, твірну основи.

6. Способи словотворення в українській мові.

7. Словотворчий та етимологічний аналіз слова.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 190-203.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 150-153.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 104-107.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 275-290.

Лекція 5

Тема: Поняття про морфему і основні типи морфем

План

1. Морфологічна будова слова.

2. Що таке морфема? Типи морфем.

3. Морфеми з вільним і зв’язаним значенням.

4. Омонімічні і синонімічні морфеми.

5. Позитивні і негативні морфеми.

6. Зміни в морфологічній будові слова (опрощення, пере розклад).

7. Спрощення, подвоєння, подовження у словах.

8. Морфемний аналіз слова.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 190-203.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – С. 140-148.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – С. 104-110.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 288-290.

Теми для виступів з культури мовлення

1. Вступаємо чи поступаємо в університет?

2. Коли музичний, а коли музикальний?

3. Які помилки допускаємо, коли говоримо про приблизну кількість?

4. „Так як”, а чому не „бо”, „тому що”, „через те що”.

5. Коли вживати слова відкрити, закрити? А які слова вживають, щоб „відкрити” („закрити”) очі, книгу, кран, двері, магазин, школу тощо.

Лекція 6

Тема: Граматика (вступні відомості). Морфологія (частини мови)

План

1. Граматика. Особливості граматичної абстракції.

2. Граматичне значення слів у співвідношенні з їх лексичним значенням. Засоби вираження граматичних значень.

3. Що таке граматична форма і граматична категорія слова?

4. Частини мови. Основні структурно-семантичні розряди слів.

5. Принципи виділення частин мови (історичний коментар).

6. Перехід слів із однієї частини мови в іншу.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – К.: Радянська школа, 1965. – С. 190-210.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

Теми для виступів з культури мовлення

1. Як ми говоримо?
1) воєннийвійськовий;
2) різкий біль чи різка біль?

2. 3) навчальний і учбовий чи тільки навчальний?
4) коли здатний, а коли здібний?
5) що плутаємо, а що путаємо?
6) мілкий, дрібний і дріб’язковий. Коли вживати ці слова?
7) не плутаймо слів ящик, скринька і шухляда.

Лекція 7

Тема: Іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника

План

1. Граматична категорія роду і засоби її вираження.

2. Категорія числа, її значення і граматичне вираження.

3. Іменники, що вживаються у формі однини і множини.

4. Поділ іменників на відміни.

5. Правопис відмінкових закінчень іменників.

6. Стилістичне вживання синонімічних форм відмінкових конструкцій іменника.

Література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літера­турна мова. – К.: Радянська школа, 1982.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ – К.: Вища школа, 1994.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник – К.: Либідь, 2004.

4. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997. – С. 77-91.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти