ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теми для рефератів і виступів

1. Дієслівні метафори в поезії Василя Стуса.

2. Давноминулий час і вживання його в художньому та в розмовному стилях мовлення.

3. Дієслова, що керують іменниками в певних відмінках (Б. Антоненко-Давидович).

4. Як правильно?
Відкривати – відчиняти – розгортати – розплющувати...

5. Як правильно?
Дорівнювати – рівнятися...

Лекція 4

Тема: Дієслово

План

1. Категорія часу дієслова.

2. Значення теперішнього, минулого і майбутнього часу. Зв’язок кате­горії часу з категоріями способу і виду.

3. Дієвідмінювання. Особові форми І, II дієвідмін теперішнього і майбутнього часу.

4. Особові форми наказового способу.

5. Морфологічний склад і творення дієслів.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

7. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Теми для рефератів і виступів

1. Стилістичні особливості часових форм дієслова у романі Олеся Гончара „Собор”.

2. Стилістичні особливості способових форм дієслова у творчості Михайла Стельмаха.

3. Що плутаємо, а що путаємо?

4. Правильно вживаймо безособові форми на -но, -то!

5. Наголос у дієслівних формах.

Лекція 5

Тема: Дієприкметник. Дієприслівник

План

1. Дієприкметник як дієслівна форма.

2. Активні дієприкметники теперішнього і минулого часу, особли­вості їх творення і вживання.

3. Пасивні дієприкметники, їх творення і вживання.

4. Безособова форма на -но, -то.

5. Дієприслівник як дієслівна форма, її значення та формальні ознаки. Дієслівні та прислівникові ознаки дієприслівників.

6. Дієприслівники недоконаного виду (теперішнього часу) і доконаного виду (минулого часу), їх творення і вживання.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

7. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Теми для рефератів і виступів

1. Наголос прислівників і дієприслівників.

2. Як правильно? (Залишати – покидати; змарніти – схуднути; відрізняти – розрізняти; вибачатися – прощати – дарувати – перепрошувати).

Лекція 6

Тема: Прислівник

План

1. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції прислів­ників.

2. Структурно-семантичні розряди прислівників.

3. Безособово-предикативні слова (треба, можна, пора, жаль, немаєі подібні) в ролі головного члена безособових речень.

4. Перехід прислівників у службові слова.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

7. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Лекція 7

Тема: Прислівник. Категорія стану

План

1. Творення прислівників.

2. Правопис прислівників.

3. Слова категорії стану.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

7. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Лекція 8

Тема: Службові слова

План

1. Прийменник як службова частина мови, що диференціює значення відмінкових форм.

2. Поділ прийменника на групи за походженням, їх будова.

3. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності.

4. Частка. Значення і функції часток. Класифікація часток.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

7. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

8. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.Г. Граматика української мови. – К.: Рад. школа, 1982.

Лекція 9

Тема: Зв’язка. Модальні слова. Вигуки

План

1. Службова функція слова бути.

2. Модальні слова як особливий розряд слів в українській мові.

3. Вигуки як частина мови, що не належить ні до повнозначних, ні до службових слів.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літератур­ної мови. – Ч. 1. – К., 1972.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

5. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика укра­їнської мови. – К., 1993.

6. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

7. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

8. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.Г. Граматика української мови. – К.: Рад. школа, 1982.


плани ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема: Дієслово

План

1. Значення дієслова, його морфологічні ознаки.

2. Дієвідмінювані, відмінювані і незмінні форми дієслова.

3. Неозначена форма дієслова (інфінітив) як початкова форма дієслова.

4. Дві основи дієслова, їх роль в утворенні дієслівних форм.

5. Синтаксична роль дієслів.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Додаткова література

1. Проценко Ж.О. Загальне поняття про дієслово // Вивчаємо рідну мову. – К., 1997. – С. 34-37.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 327, 329, 330, 332, 333.

Практичне заняття № 2

Тема: Дієслово

План

1. Категорія виду дієслів.

2. Дієслова доконаного і недоконаного виду.

3. Способи творення видових форм.

4. Дієслова, що мають значення тільки одного виду.

5. Дієслова, які залежно від контексту набувають значення обох видів.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Додаткова література

1. Дієслово. Навчання дієслова в 2-3 класі. – К., 1998. – С. 128-146.

2. Балагура Т. Особові форми дієслів // Українська мова та література, 1997. – № 3.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 336, 337, 338, 340.

Практичне заняття № 3

Тема: Дієслово

План

1. Категорія стану. Дієслова активного стану.

2. Дієслова пасивного стану.

3. Дієслова середньо-зворотного стану:

а) власне-зворотні; б) непрямо зворотні; в) взаємно-зворотні;

г) загально-зворотні; д) пасивно-якісні; е) активно-безоб’єктні;

є) зворотно-пасивні.

4. Категорія особи. Значення форм І, II, III особи, їх морфологічне вираження.

5. Морфологічний розбір дієслова.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Додаткова література

1. Глазова О. Матеріали до уроків української мови в 6 класі // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 31-40.

2. Білевич Т.Л. Дієслівна багатозначність у процесі розвитку мови // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 46-50.

3. Задорожний В. акцентні процеси в дієсловах словотвірного гнізда твірної основи могти // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 49-51.

4. Красноголовець В. Слово і мовна культура дієслова зворотної дії // Українська мова і література. – 1998. – № 6. – С. 2-3.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 341, 342, 344.

Практичне заняття № 4

Тема: Дієприкметник

План

1. Дієприкметник як дієслівна форма.

2. Активні дієприкметники теперішнього і минулого часу, особли­вості їх творення і вживання.

3. Пасивні дієприкметники, творення і вживання.

4. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Додаткова література

1. Кучеренко І.К. Граматична характеристика і його місце в системі частин мови // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 12-20.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 381, 382.

Практичне заняття № 5

Тема: Дієприслівник. Безособові форми на -но, -то

План

1. Дієприслівник як дієслівна форма. Дієприслівники недоконаного виду (теперішнього часу) і доконаного виду (минулого часу).

2. Правопис дієприслівників.

3. Перехід дієприслівників у прислівники.

4. Безособові форма на -но, -то.

5. Морфологічний розбір.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Додаткова література

1. Передерій Г. Дієприслівник // Дивослово. – 1994. – № 12. – С. 36‑38.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова. Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 384, 388, 390.

Практичне заняття № 6

Тема: Прислівник

План

1. Прислівник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції.

2. Структурно-семантичні розряди прислівників.

3. Безособово-предикативні слова (треба, можна, пора, жаль, немає і подібні) в ролі головних членів безособових речень.

4. Перехід прислівників у службові слова.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

Додаткова література

1. Біда С. Прислівник як частина мови // Дивослово. – 1997. – № 3. – С. 50-52.

2. Головко Л. Урок – мандрівка в дивовижну країну Прислівників // Укра­їнська мова і література в школі. – 2001. – № 4 (Для вчителя).

3. Русанівський В.М. Означальні предикативні і модальні прислівники // Українська мова і література в школі. – 1967. – № 4. – С. 32.

4. Криворучко О. Пограємось у прислівники // Дивослово. – 1995. – № 4.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 396, 397, 403, 399.

Практичне заняття № 7

Тема: Службові слова

План

1. Прийменник як службова частина мови. Основні смислові відтінки, які вносять прийменники у сполученні з відмінюваною формою.

2. Поділ прийменників на групи за походженням, морфологічний склад прийменників.

3. Сполучник як службова частина мови. Сполучні (відносні) слова та їх відмінність від сполучників.

4. Сполучники підрядності і сурядності.

5. Частка. Класифікація часток.

6. Морфологічний розбір службових частин мови.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

5. Мельничайко Я. Пропедевтичне ознайомлення з функцією спро­щення слів // Українська мова та література в школі. – 1990. – № 6. – С. 45-48.

6. Гальона Н.П. Функції модальних часток // Українська мова та література в школі. – 1990. – № 11.

Додаткова література

1. Яковенко Ю. Прийменник як службова частина мови // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 5.

2. Опрацювання прийменника і сполучника (в школі) // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 2.

3. Глир І.С. Розрізнення сполучників від однозвучних сполучень слів // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 3. – С. 54-56.

4. Кващук А. Про прийменник і сполучник для допитливих учнів // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 35-38.

5. Наринчак А. Урок „Частка як частина мови. Розряди часток за значенням” // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 4.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 419, 420, 421, 423, 427.

Практичне заняття № 8

Тема: Зв’язка. Модальні слова. Вигуки

План

1. Службова функція слова бути. Вживання в ролі зв’язки допоміжних дієслів (стати, зробитися, називатися, являти та ін.).

2. Модальні слова як особливий розряд слів в українській мові. Розряди модальних слів за значенням.

3. Вигуки і звуконаслідувальні слова.

4. Особливості вживання вигуків і звуконаслідувальних слів у мовленні.

Основна література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І, Кващук А.Т. Сучасна українська літера­турна мова. – К., 1982.

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977.

3. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та інші. Сучасна укра­їнська літературна мова. – К.: Вища школа, 1997.

4. Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах. – К., 1988.

5. Симонова К.С. Модальне слово чи модальна частка // Українська мова та література в школі. – 1989. – № 10. – С. 56-61.

Додаткова література

1. Довга О.М. Вивчення вигуків в VI класі // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 4.

2. Доценко М.Т. Вивчення вигуків // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 5.

Домашнє завдання

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та інші. Сучасна українська мова: Збірник вправ. – К.: Вища школа, 1989. – Впр. № 428, 429, 430, 410, завд. 77.34


плани самостійних робіт

Самостійна робота № 1

Тема: Дієслово. Інфінітив. Правопис не з дієсловами

План

1. Що таке інфінітив?

2. Творення інфінітивної форми спеціальним афіксом -ти, -ть.

3. Граматичні категорії, властиві інфінітиву.

4. Синтаксичні функції інфінітива.

5. Творення демінутивних (пестливих) форм від основи інфінітива, їх стилістичні особливості.

6. Правопис не з дієсловами.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2001.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Виконати вправи:

1.Прочитайте. Перепишіть, підкресліть дієслова в початковій формі. Як називається початкова форма дієслова? Чому вона так називається? Поставте до неї питання.

1. З-під лісового корча б'є джерельце русявої, чистої тиші. Можна тишу зачерпнути в долоні і вгамувати спрагу. Можна тишею хлюпнути в обличчяі змити втому. А можна подивитись немов у чарівне дзеркальце, і побачити: па гусах-гусенятах летить Івасик-Телесик, схожий на тебе в дитинстві. 2. Напровесні на протилежному степовому березі сідають перепочити дикі гуси, що летять на північ. Вони обережно ходять по торішній траві. Полювати на них заборонено... (За Є.Гуцалом).

2.Прочитайте. Розкрийте зміст речень. Перепишіть. Поряд з кожним дієсловом запишіть неозначену форму. Виділіть дієслівні суфікси перед ‑ти. Поясніть написання не з дієсловами.

1. Кажуть, мати посадила при дорозі явір той, коли з бою за Вітчизну не вернувся син-герой (І. Гонч.). 2. Не гриміть оркестрами. Перестаньте. Не лякайте вічності. Хай іде (Олійн.). 3.Нас не лякали перевали – манила мужніх висота (Нагн.). 4. Ніколи не забудуться ті, хто поліг у жорстоких боях (Д. Ткач). 5. Червоні зорі, сяйте угорі! Хай димом вас не криють більше війни (І. Гонч.).

3.Прочитайте. Перепишіть, розкриваючи дужки, вставляючи пропущені літери і розставляючи пунктограми. Підкресліть орфограми – написання не з дієсловами разом чи окремо.

1. Неси до людей всі думки почуття і слова – і серце твоє (не) згорить, (не) замовкне, (не) згасне (Рильськ.). 2. На полтавських землях на родючих здавна мир і дружба між людьми. (Не) сховався промінь дружби в тучах (не) згубили бойовищ громи (Ющен.). 3. Гризе, (не) вгава екскаватор, все далі, все глибше в ґрунти (Усин.).

Завжди разом з недо- пишуться дієслова недобачати, недобачити, недовиконувати, недооцінювати, інші дієслова можуть писатися разом і окремо – залежно від значення.

4.Користуючись правилом, що не виступає префіксом у дієсловах з до, що означають неповну міру (отже, пишеться разом), а якщо вони означають незакінчену дію, пишеться окремо, – напишіть не разом чи окремо.

«Не займай» – (не) дочуває,
«Поможи» – (не) добачає...
(Не) додума, (не) довтне.
(Не) довисидить уроку...
(Не) доходить до хлопчини,

Що недоуком росте (Д. Куровський).

5.Із поданими дієсловами складіть речення так, щоб в одному випадку не було префіксом дієслова, а в іншому – часткою.

Недоорати – не доорати, недоважити – не доважити, недоїсти –недоїсти, недосолювати – не досолювати.

Зразок: Тракторист не доорав лану, бо почався. дощ. Він постійно недоорював, залишав огріхи.

Самостійна робота № 2

Тема: Дієслово. Визначення морфологічних категорій дієслова. Творення видів дієслів

План

1. Категорія виду дієслова.

2. Основні та додаткові значення дієслів недоконаного та доконаного виду.

3. Творення видових форм дієслова.

4. Чергування приголосних при творенні видових пар дієслова.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2001.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Виконати вправи:

1.Прочитайте. Поясніть, як утворилися дієслова доконаного виду. Запишіть, згрупувавши дієслова за способом творення.

Заробити, стукнути, нарізати, утвердити, збігати, завезти, виписати, скликати, взяти, висипати, піймати, дременути, знайти, різонути, прикрасити, лягти.

З виділеними дієсловами доконаного і утвореними від них недоконаного виду складіть кілька речень.

2.Подані нижче дієслова мають однакову форму доконаного і недоконаного виду. Вид розрізняється лише за змістом у контексті. Складіть речення, у яких подані дієслова мали б доконаний і недоконаний вид.

док. в.

Зразок: Завтра на світанку партизани атакують (що зроблять?) ворога.
нед. в.
Противник кілька разів безуспішно атакував
(що робив?) наші позиції.

Гарантувати, форсувати, телеграфувати.

3.Утворіть від дієслів недоконаного виду форми минулого, теперіш­нього і майбутнього (складну і складену форму) часу, від дієслів доконаного виду – минулого і майбутнього (просту форму) часу.

Зразок: Вчити – вчив, вчу, буду вчити, вчитиму; вивчити – вивчив, вивчу.

Шити, пришити, берегти, зберегти, помилятися, помилитися, тупати, тупнути, купувати, купити, звіряти, звірити, економити, зекономити.

4.Прочитайте. Перепишіть речення. Поряд з кожним дієсловом вкажіть його вид і час.

Зразок: Схід палав (недок. в., мин. ч.) рожевими фарбами, в глибокій блакиті неба пливли (недок. в., мин. ч.) легенькі хмарки (Збан.).

1. Оживає земля. Почорніли поля на осонні на прогрітих горбах, задиміла, парує рілля (І. Гонч.). 2. Соковиту, напоєну зеленню порість розметали шляхи далечінню високою (Мал.). 3. Вогкістю пахне, грибами і медом (Рильськ.). 4. Стріляють колосом густі жита за небокраї простору дзвінкого, а день веслує у вінку життя – квітує степ від подиху людського (Ткач). 5. Вглиб, ушир впивається коріння, у ґрунтах шукає їжу, волю, щиро дбає про своє пагіння, хоч його й не бачило ізроду (Воронько).

Самостійна робота № 3

Тема: Дієслово. Визначення перехідності дієслів. Розпізнавання перехідних і неперехідних дієслів. Визначення відмінка
залежного слова при перехідних дієсловах (практично)

Виконати вправи:

1.Прочитайте. Перепишіть текст, розкривши дужки. Підкресліть перехідні дієслова однією рискою, неперехідні – двома. Визначте відмінок іменни­ків, що залежать від них.

Хто (не) відчував на собі поривів вітру або (не) чув про його руйнівну силу? Вітер можна створити і штучно. Наприклад, в аеродинамічній трубі, де проводять випробування літаків. Або в трубах, по яких стиснене повітря пересуває вантажі на великі відстані. «Штучний вітер»підіймає і пересуває кораблі на повітряній подушці.

А що, якщо вітер, але не просто вітрець, а ураганний потік повітря, затиснутий у трубу, випустити через (не) великий отвір? Вийде струмінь величезної руйнівної сили. Так виникла ідея створити установку, що подрібнює породу струменем повітря під тиском. І таким способом пробивати свердловини. Щоб добувати нафту і газ, воду і сіль, навіть вугілля (3 газети).

2.Прочитайте словосполучення, запишіть у два стовпчики: у перший – з перехідними дієсловами, у другий – з неперехідними. З іменником у формі якого відмінка вживаються перехідні дієслова?

Керувати гуртком, писати листа, пішов до товариша, передплатити газету, посадити дерево, співати голосно, вчитися старанно, споруджу­вати будинок, купити цукру, жити по-новому, розв'язати задачу, побачити оленя, не прочитати оповідання, не спати вночі, дивишся фільм, сидіти в нього, внести вугілля.

Виділені слова вимовте вголос, поставте в них знак наголосу. Слово­сполучення з неперехідними дієсловами введіть у речення.

3.Прочитайте. Поясніть відмінність у значенні поданих словосполучень. Складіть з ними речення. Запишіть. Визначте відмінок залежних іменни­ків і перехідність (неперехідність) дієслів.

Внести води, внести воду; купити солі, купити сіль; привезти дров, привезти дрова; дістати борошна, дістати борошно; випити молока, випити молоко.

4.Прочитайте. Які з поданих словосполучень фразеологічні, що вони озна­чають? Доберіть до них синонімічні слова чи словосполучення. Визначте перехідність (неперехідність) дієслів у дієслівних словосполученнях.

Зразок: Бити байдики нічого не робити.

Брати книжку – брати участь, їсти облизні – їсти цукерки, сушити голову – сушити білизну, чесати язика – чесати косу, перемивати кісточки – перемивати посуд, гав ловити – ловити рибу, збитися з пантелику – зби­тися з дороги, іти по п'ятах – іти стежиною, на сміх брати – брати ручку, не чути під собою ніг – не чути пісень, стерти з землі – стерти написане.

5.Складіть речення з поданими дієсловами. Визначте їх перехідність (неперехідність), підкресліть залежні від них слова.

Будують – будуються; співає – співається; зустрічає – зустрічається; хвилює – хвилюється.

6.Окремі дієслова можуть бути перехідними чи неперехідними залежно від контексту. З кожним із поданих дієслів складіть по 2 речення, в одному з яких дієслово буде перехідним, а в другому – неперехідним.

неперех. перех.

Зразок: Іванко читаєшвидко. Він читаєцікаву книжку.

Писати, шити, валити, копати, сіяти, будувати, грати.

7.Прочитайте текст і детально перекажіть. Визначте основну думку. Перепишіть, підкресліть дієслова, над кожним напишіть, перехідне чи неперехідне воно.

У кожній родині із самого малечку навчали дітей: «Не кидайсь хлібом, він – святий». А коли траплялося, що якась крихта впаде з рук чи столу, її підіймала мати, цілувала вустами, ніби просила пробачення за випадкове недбальство. І діти стежили за цим і переймали від матері чи батька оту святість і пошану до хліба. Та й самі діти знали йому ціну. Бо з того часу, як навчилися ходити, бігати босоніж по стерні, ріллі, по зелених облогах, вони разом з батьками виїздили на жнива, збирали в полі колосочки, допомагали старшим зносити снопи в копи, молотити той хліб, перевівати на вітрі, очищати від полови (І. Цюпа).

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2001.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Самостійна робота № 4

Тема: Дієслово. Стилістичні особливості дієслів

Опрацюйте тему „Стилістичні аспекти дієслівних категорій” за під­ручником Олександра Пономарева „Стилістика сучасної української мови” (Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 157-160).

Виконати вправи:

1.У наведених реченнях замініть форми наказового способу дієслів формами умовного способу. Поясніть, як змінюються при цьому значення речень.

1. Василю, принеси поди. 2. Відвідайте хворого товариша. 3. Пропу­стіть стару жінку без черги. 4. Не стійте під дощем. 5. Діти, підіть погуляй­те. 6. Прийдіть до мене сьогодні ввечері. 7. Хлопче, злізь із дерева. 8. Ви­конай домашнє завдання сьогодні. 9. Ти мені заважаєш. Піди до парку і почекай мене там на лавочці. 10. Знайдіть собі цікаву роботу на вечір.

2.Прочитайте. Яке значення в поданому художньому тексті мають форми дієслів 2-ї особи однини теперішнього часу? Яку особливість дієслів теперішнього часу використав письменник у пейзажному описі?

Коли лежиш в полі лицем до неба і вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є не земне, а небесне.

Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні звуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Жену від себе голоси поля, тоді на мене, як дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю. Це жайворонки. (М. Коцюбинський.)

Відзначте, як зміниться стилістичне забарвлення тексту, коли дієслова теперішнього часу замінити формами минулого часу.

3.Укажіть, яке значення в контексті мають форми дієслів майбутнього часу, зіставляючи їх з можливими формами дієслів минулого часу.

По західному берегу за мерехтінням білої віхоли палали гори. Освітились бетоновані бики високих дунайських мостів...

– Прапороносці, в голову колони! – пролетіла команда командира полку.

Підрозділи рушили.

Ітимуть вони спочатку поміж темних ущелин розбитих кварталів. Потім вийдуть у придунайські поля, занесені снігами. Ітимуть цілу ніч, чуючи канонаду ліворуч і праворуч па флангах...

Офіцери на ходу будуть поглядати на компаси, що світитимуться в темряві на їхніх руках...

Золотий вінчик прапора, погойдуючись, буде весь час поблискувати над головами бійців. (О. Гончар.)

4.Випишіть із роману Олеся Гончара „Собор” 15-20 речень, у яких особові, способові, часові форми дієслів мають стилістичне забарвлення.

Література

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­турної мови. – Частина І. – К., 1972.

2. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994.

3. Сучасна українська мова / За редакцією О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2001.

4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Самостійна робота № 5

Тема: Дієприкметник. Розпізнавання активних і пасивних дієприкметників. Правила написання не з дієприкметниками. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

Виконати вправи:

1.Прочитайте. Запишіть спочатку словосполучення „активний дієприкмет­ник + іменник”, потім – „пасивний дієприкметник + іменник”, позначте головне слово у словосполученні. Визначте рід, число та відмінок дієприкметників.

Підписаний лист, у поріділому лісі, палаючим вогнем, розлита вода, шитий костюм, нев’янучою славою, організованого походу, передплачений журнал, на відчинених дверях, здійснене бажання, працюючий робітник, крокуючий загін, прополота грядка, зростаючі потреби, підкованого коня, почорнілим полем, воркуючим голубом, зростаючий біль, через засклені вікна, у позеленілій воді.

З виділеними словосполученнями складіть речення. Назвіть слова, у коренях яких є орфограма – ненаголошені голосні [е], [и].

2.Утворіть від поданих дієслів активні дієприкметники минулого часу.

Загоріти, збліднути, опасти, зів'янути, пожовкнути, згоріти.

× ×

Зразок: посвіжіле обличчя, посвіжілий після відпочинку.

3.Прочитайте. Перепишіть печення, розкриваючи дужки і утворюючи дієприкметники активного стану теперішнього чи минулого часу. Суфікси дієприкметників виділіть. Визначте їх рід, число та відмінок.

1. Роман кинув (тліти) губку на ожеред соломи (Коцюб.). 2. Одблиск пожежі, лихо (віщувати), темряву ночі розсунув (Л. Укр.). 3. Старий, з червоної, аж (почорніти) цегли, він і сьогодні вражає своєю похмурістю (Збан.). 4. Зморене і (схуднути) його обличчя зараз сяяло, як вранішнє сонце (Панч). 5. На опушених інеєм гілках і на (змарніти) обличчі Пилипка стрибало ясне проміння сонця (Мирн.). 6. В (оживати) деревах підіймались нестримні весняні соки (Гончар). 7. З-під шолома спливало довге й густе, (сивіти) вже волосся на його плечі (Франко).

4.Прочитайте. Поряд з кожним поданим прикметником запишіть спільно­кореневий дієприкметник. В обох словах поставте наголос і виділіть суфікс. Від чого залежить написання нн і н у суфіксах?

Зразок: нездійснéнний – нездійснений.

Невпізнанний, невблаганний, незліченний, нездоланний, незрівнянний, неописанний, неоціненний, неподоланний, несказанний нескінченний.

Складіть речення з двома останніми прикметниками і дієприкметниками.

5.Відомо, що активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові небагато. При перекладі російські дієприкметники на -ущ(ий), ‑ющ(ий), -вш(ий) передаються реченнями, що починаються словом який, що, або ж активними дієприкметниками на -л(ий).

Перекладіть поданий текст українською мовою. Запишіть. Поставте потрібні пунктограми. Підкресліть дієприкметники.

Зразок: Вся набережная заполнена людьми, следящими, с интересом за кораблем.Уся набережна заповнена людьми, які з цікавістю стежать за кораблем.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти